You are on page 1of 1

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR 2010


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PILIHAN 4 - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

NO JAWAPAN NO JAWAPAN NO JAWAPAN


1 A 21 D 41 B
2 C 22 A 42 D
3 D 23 B 43 A
4 A 24 B 44 A
5 D 25 C 45 C
6 B 26 C 46 C
7 C 27 B 47 A
8 B 28 D 48 A
9 D 29 C 49 C
10 D 30 A 50 C
11 C 31 B 51 B
12 D 32 B 52 D
13 C 33 D 53 C
14 C 34 B 54 C
15 B 35 C 55 B
16 C 36 A 56 A
17 C 37 B 57 B
18 C 38 A 58 A
19 B 39 D 59 A
20 A 40 D 60 A