You are on page 1of 1

FEDERATZEKO ESKAERA

2018

NAN IZENA

LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA

SEXUA JAIOTZE DATA
H = Gizona
M = Emakumea

HELBIDEA POSTA KODIGOA UDALERRIA

LURRALDEA HELBIDE ELEKTRONIKO TELEFONOA MUGIKORRA

Telefonoa edo mugikorra derrigorrezkoa

15/1999 Lege Organikoaren Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 5 Artikulua betez, dokumentu honi
buruzko datu pertsonalak, AD MONTAÑISMO ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA Fitxategiaren Arduraduna
den titularrak, bazkideen kudeaketa, lizentziak tramitatzeko BMF eta EMF Federazioei lagatzea, informazioa
bidaltzea eta irudia erabiltzeko, web orrian sartzeko helburuarekin Fitxategi batean sartuko dira..

Era berean, datuen titularra den AD MONTAÑISMO ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA, dagokion
datuetara sarrera, zuzenketa , deuseztapena eta oposizio eskubideak bermatuko dizkio, horretarako idazti
bat bidali beharko duelarik helbide honetara: Algortako Etorbidea 104, 48991 ALGORTA-GETXO BIZKAIA.
Interesa duen pertsonak bere baimena ematen dio espresuki eta inolako zalantzarik gabe bere datuak
fitxategian sartzeko eta komunikatzeko beti ere segurtasun eta sekretu profesional baldintza egokipean,
batu, tratatu eta lagatzen diren helburuetarako beharrezkoa den denboran.

GETXOn, 2017ko abenduaren 31

Izpta: ___________________________

FEDERATZEKO AUKERAK (2018 EMF TARIFAK IKUSTEA)
KLUB HONEK, FEDME AUKERA EZIN DU TRAMITATU (ESPAINAKO FED)

LIZENTZIA LIZENTZIA + ESTATUA
MAILAK BESTE AUKERA BATZUK (GEHITU)
+ESTATUA + PIRINIOAK
EMF HAURRA 16,45€ 31,35€ ESPEDIZIOAK 1.230,00€
EMF GAZTEA 21,42€ 36,32€ ESKÍ ALPINOA 30,10€
EMF HELDUA 77,66€ 92,56€ SNOW 40,10€
ONURADUN HELDUA 69,30€ 84,20€ BTT 16,90€
EMF 65 URTETIK GORAKOA 58,56€ 73,46€ Pirinioak aukeraren barruan Frantziar Pirinioak, Andorra,
65 URTETIK GORAKO Portugal eta Atlas estaldurak sartuta daude
ONURADUNA. 50,20€ 65,10€
HAURRA, 2005/01/01 geroztik jaiotakoak HELDUA, 2000/12/31 baino lehen jaiotakoak
GAZTEA, 2001/01/01 – 2004/12/31 bitartean jaiotakoak 65 URTETIK GORAKOA, 1953/12/31 baino lehen jaiotakoak
HAURRAK ETA GAZTEAK:
Gehitu 16 urtekoak (barne) baino txikiagoaren federatzeko baimena
Onuradunak ez du Pyrenaica Aldizkaria ordaintzen (Beste heldu bat adieraztea derrigorrezkoa da , helbide berbera)
Helduaren datuak, hala balegokio, (NAN, izen eta abizenak:
NAN Izen eta abizenak
EMAN DIRUA MENDIGOIZALE ITXARTU TALDEAREN KONTUAN
KUOTA TOTALA
(BBK 2095 0022 00 9106732999)