You are on page 1of 1

CZASOWNIKI DOKONANE I NIEDOKONANE

Niedokonany
Dokonany
Jednorazowy Powtarzalny

Forma dokonana powstaje przez doczenie przedrostkw takich, jak np.:


s-, z-, o-, na-, za-, prze-.
Skoczy si Koczy si
Zrobi Robi
Zrani Rani
Zrozumie Rozumie
Obudzi si Budzi si
Napisa/Zapisa Pisa
Zakocha si** Zakochiwa si (to fall in love)
Kocha si (different meaning -> to make love)
Przekreli Kreli
Przeczyta Czyta

Forma dokonana powstaje przez zmian kocwki bezokolicznika

Podkreli Podkrela
Spostrzec Spostrzega
Wrci Wraca (+oboczno a)
Da Dawa
Wezwa Wzywa
Skoczy Skaka (+oboczno oa)

Nieregularna forma dokonana (rni si cakowicie od formy niedokonanej)

Powiedzie Mwi (nie: Wiedzie!)


**(Dowiedzie si) **(Wiedzie)
Zobaczy Widzie
Wzi Bra
Czasowniki, w ktrych istniej 2 formy niedokonanej: jedna charakteryzujca proces
(present/past continuous), druga wyraajca zwyczaj/powtarzalno
Pojecha/Przyjecha Jecha (jedzie, jecha) Jedzi (jedzi, jedzi)
Zanie/Przynie Nie (niesie, nis) Nosi/Przynosi (nosi/nosi,
przynosi/przynosi)
Pj/Przyj I (idzie, szed) Chodzi (chodzi, chodzi)
Polecie/Przylecie Lecie (leci, lecia) Lata (lata, lata)
Pobiec/Przybiec Biec (biegnie, bieg) Biega (biega, biega)