You are on page 1of 2

na wynos

CZYM SI INTERESUJESZ?
Prosz uzupeni (narzdnik).

0. pika nona (mianownik - nominative)


Interesuj si pik non (narzdnik - instrumental).
............................................................................................................................................................
1. sport
.............................................................................................................................................................
2. muzyka jazzowa
............................................................................................................................................................
3. literatura francuska
............................................................................................................................................................
4. malarstwo wspczesne
............................................................................................................................................................
5. architektura
............................................................................................................................................................
6. sztuka konceptualna
............................................................................................................................................................
7. film niemy
............................................................................................................................................................
8. psychologia
............................................................................................................................................................
9. grafika komputerowa
............................................................................................................................................................
10. programowanie
............................................................................................................................................................
11. jzyk polski

............................................................................................................................................................
12. Czym (ty) si interesujesz?

............................................................................................................................................................

www.polskinawynos.com
na wynos

CZYM SI INTERESUJESZ?

We always use instrumental case after the


Zawsze uywamy narzdnika po czasowniku
verb interesowa si (to be interested in).
interesowa si.
Interesuj si filmem. Im interested in film.
Interesuj si filmem.
Interesuj si sztuk. Im interested in art.
Interesuj si sztuk.
Interesuj si malarstwem. Im interested in
Interesuj si malarstwem.
painting.

1. sport - Interesuj si sportem. => rodzaj mski


2. muzyka jazzowa - Interesuj si muzyk jazzow. => rodzaj eski
3. literatura francuska - Interesuj si literatur francusk. => rodzaj eski
4. malarstwo wspczesne - Interesuj si malarstwem wspczesnym. => rodzaj nijaki
5. architektura - Interesuj si architektur. => rodzaj eski
6. sztuka konceptualna - Interesuj si sztuk konceptualn. => rodzaj eski
7. film niemy - Interesuj si filmem niemym. => rodzaj mski
8. psychologia - Interesuj si psychologi. => rodzaj eski
9. grafika komputerowa - Interesuj si grafik komputerow. => rodzaj eski
10. programowanie - Interesuj si programowaniem. => rodzaj nijaki
11. jzyk polski - Interesuj si jzykiem polskim. => rodzaj mski
12. Interesuj si ...

NARZDNIK Instrumental

LICZBA POJEDYNCZA / Singular

Rodzaj mski Rodzaj eski Rodzaj nijaki

PRZYMIOTNIK
ADJECTIVE - ym, - im (after k, g) - - ym, - im (after k, g)

RZECZOWNIK - em, - iem (after k, g)


- - em, - iem (after k, g)
NOUN - (exceptions with ending -a)

www.polskinawynos.com