You are on page 1of 10

Europäisches Magazin SOWA 5.

Dezember 2017

Napisał sowa (») Wczoraj o 16:23 w kategorii Lech Wałęsa,
czytaj: 54× Foto: Kazimierz Świtoń, Stefan Kosiewski

radio: https://gloria.tv/audio/LbUbtmLd2CeG1sEgz3o8ZDV6K

Pan Prokurator Andrzej Majcher Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w
Katowicach 4 grudnia 2017, w Barbórkę Sygn. akt Ppl Ka 160/17
Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main

Pan Prokurator Andrzej Majcher
Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Katowicach
ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Sygn. akt Ppl Ka 160/17

Szanowny Panie Naczelniku,

dziękuję za Pańskie Pismo z 20 października br.
zawierające zapytanie, czy przewiduję w
najbliższym czasie przyjazd do Polski i czy możliwe jest ustalenie dogodnego terminu w celu złożenia przeze
mnie zeznań w charakterze świadka w związku z postępowaniem przygotowującym postępowanie lustracyjne
Pana Piotra Płaczka, byłego zastępcy dyrektora w przedsiębiorstwie „PRODRYN” w Katowicach.

W zainteresowaniu Biura Lustracyjnego pozostają okoliczności m.in. mojej pracy w przedsiębiorstwie
„PRODRYN”, okoliczności zwolnienia z pracy i wyjazdu za granicę.

Chciałbym pomóc Panu Piotrowi Płaczkowi w ujawnieniu odegranej przez niego roli w przestępczej organizacji
gospodarczej Służby Bezpieczeństwa, której część stanowiło PWD „PRODRYN” w Katowicach, ponieważ ład
w sferze wartości i norm, oparty na konformizmie i brudnej wspólnocie złoczyńców, jest obiektywnie
porządkiem aspołecznym, antynarodowym i antychrześcijańskim państwa szurków, totalitarnych bandytów
używających środków przymusu bezpośredniego w stosunku do uczciwych ludzi, bezlitośnie
eksploatowanych, rządzonych przez głupich zaiste ministrów, wydających bezmyślnie rozkazy ślepo

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

posłusznym funkcjonariuszom złego państwa, korzystającego permanentnie z fałszywego świadectwa
niedouczonych ćwierćinteligentów, tzw. inteligencji szpagatowych, usłużnych profesorków po
skompilowanych dysertacjach, pracach doktorskich ściągniętych po amerykańsku przez internet,
przetłumaczonych przez kolegę. Ekspertów gotowych zawsze zaświadczyć od ręki dla potrzeb sprawujących
władzę wszystko, co tylko potrzeba, dla dobra organizacji jak i dla geszeftu, własnych korzyści; czy to
pomroczność golenia prawego pijanego w trupa prezydenta Kwaśniewskiego nad mogiłami oficerów Wojska
Polskiego (polskiego i żydowskiego pochodzenia etnicznego), pomordowanych przez żydokomunistyczne
NKWD w Katyniu, Miednoje, czy w Charkowie, dokąd nie doleciał (na marginesie, wspominając) prezydent
Lech Kaczyński, ponieważ było mu za zimno w lutym (27 stopni tamtego dnia), przerwał wizytę na Ukrainie,
wrócił z wiązanką biało-czerwonych. Załadowanych na barki potopione przez Katów Narodu Polskiego w
Morzu Białym, zagłodzonych w stepach Kazachstanu, wymordowanych w lagrach rozrzuconych po Syberii, nie
ogrodzonych nawet drutem kolczastym, bo i po co? Jakim sposobem żyd Reiff mógł uciec z lagru, by dojść
przez tysiące kilometrów, dochrapać się do fotela członka Rady Państwa PRL, żeby nie zgodzić się, koniec z
końcem, z gen. Jaruzelskim?

mysowa

268 2 godziny temu 36:56

Jaroslaw Kaczynski nie jest
zdrowy zrownowazony
psychicznie PDO534 Przerzuty
na Ministra Blaszczaka…

Jarosław Kaczyński "nie jest zdrowy,
zrównoważony psychicznie" Prolegomena
do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa
Konecznego 534 Przerzuty na Ministra
Błaszczaka Fascynacja Obłędem von Stefan
… Więcej

Jak Dante, Coleridge, Eliot stanie też dla
Człowieka i sacre imperium Poeta Polski w
charakterze świadka, aby zapytać
lustrowanego Piotra Płaczka, Bogusława
Pochopienia, dyr. Bakona i dyr.
Zjednoczenia „PRODRYN”
Wierzelewskiego, czy zna może któryś z
nich jakieś inne, drugie takie
przedsiębiorstwo w PRL, ażeby wyszło z
niego aż dwóch wicepremierów (PYKA i
WILCZEK), jak ci dwaj wychodzący nie
sroce spod ogona, lecz prosto z produkcji
rynkowej wchodzący do rządu,
bezpośrednio na wicepremiera z dyrektora
przedsiębiorstwa „PRODRYN”, w którym
partyjna nomenklatura wojewódzka nie
decydowała przecież o obsadzaniu
stanowisk kierowniczych, zaś ja cudem
chyba znalazłem pracę w charakterze
specjalisty ds. zaopatrzenia, po karnym wyrzuceniu mnie przez ubowców z Uniwersytetu Śląskiego za
działalność antykomunistyczną w 1977 r. i po wyroku sądowym w marcu 1978, których to faktów nie ukryłem w
życiorysie na rozmowie kwalifikacyjnej z dyr. naczelnym, który w stanie wojennym wspólnie z innymi
ubowcami wymusił na mnie emigrację polityczną z kraju po tym, jak latem 1980 r. założyłem w „Prodrynie”,
niespodziewanie dla nich, Wolny Związek Zawodowy nazwany wkrótce NSZZ Solidarność, przekształcając
prowadzone przeze mnie spotkanie załogi z dyrekcją w zebranie założycielskie wolnych związków, na którym

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

zaprosiłem najbardziej aktywnych robotników do Komitetu Założycielskiego i zapytałem jeszcze o propozycję
osobową ze sali, na co jedna z kobiet w szarobłękitnym fartuchu robotnicy spytała: A jak się pan nazywa? Tak i
tak (Stefan Kosiewski). – To ja proponuję pana do Komitetu, powiedziała. – Dziękuję za zaufanie, przyjmuję
propozycję, odpowiedziałem zamykając zebranie założycielskie, rozporządzając o rozejściu się na stanowiska
pracy, z-cę dyr., Pochopienia kierując do pracy w Dyrekcji. A po kilku tygodniach dokonałem, wspólnie z
kilkoma kolegami związkowymi, zgłoszenia do Prokuratury w Katowicach, z podejrzenia o działalność w
przedsiębiorstwie „PRODRYN” szajki złodziejów mienia państwowego, złożonej głównie z dyrektorów.

Miło słyszeć po blisko 40 latach, że
ten sam Pochopień zrobił z czasem
bezinteresownie karierę w Nauce,
że był Rektorem Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, członkiem
Ogólnopolskiego Komitetu
Poparcia Lecha Kaczyńskiego na
Prezydenta, że do dzisiaj popiera
zaszczytnie w Poznaniu z innymi
profesorami każdy objaw
Fascynacji Obłędem okazanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jako przesądzenie (z góry, bez sądu) przez
dra prawa o winie młodego człowieka za to, że premier Szydło kazała się przewozić przez Oświęcim pod prąd,
lewym pasem ulicy, bez sygnałów dźwiękowych i wbrew zasadom poruszania się po drogach publicznych, że
wcześniej spalił w Smoleńsku ten sam prawnik, dr prawa, nie debil przecież niedouczony, wspólnie z drugim
takim samym, zięciem Lecha Kaczyńskiego, dowód rzeczowy, sukienkę po Marii Kaczyńskiej, która mogła
zawierać mikroskopowe ślady pirotechnicznych zabiegów, gdyby Macierewicz chciał mieć dowód namacalny
(Szatę Dejaniry) na kompromitujące dla całego K.S.S. KOR zachowanie nieprzystojne członka założyciela tej
paramasońskiej loży trockistów antypolskich, pomysłodawcy nazwy KOR, który dla byle kontraktu na zakup
amerykańskiego uzbrojenia, czy dla
prowizji od zakupu za państwowe
kilkudziesięciu limuzyn, gotów przymknąć
oko na blisko 700 tys. złotych wydane bez
potrzeby przez Misiewicza poza
planowym budżetem rządu, co odkrył
NIK, wpisanych po zakupie do
istniejącego już planu, post factum, dla
ukrycia przestępstwa w MON
Macierewicza, w związku z produkcją
jednego tylko spotu sprzedanego ze
stratą Kurskiemu, psu Kaczyńskiego, jak
ten z dumą o sobie rozpowiadał dla pijaru.

Szanowny Panie Naczelniku, w
Niemieckiej Republice Demokratycznej
było coś takiego, jak Kommerzielle
Koordinierung, w skrócie zwane KoKo,
zatrudniające blisko 3 000 oficerów na
stanowiskach dyrektorów takich, jak
Bakon, Płaczek, Pochopień, Pyka i
Wilczek, zarządzających
przedsiębiorstwami, pociągających za
nitki sieci agentów tajnych służb, ludzi
polityki, przemysłu, handlu, aktywnych na
całym świecie. W 1989 r., w roku zmowy
ubowców z korowcami w Magdalence,
było to w NRD ponad 150 towarzystw
handlowych, central handlu
zagranicznego, przedsiębiorstw a także
firm posiadających tylko skrytkę
pocztową (niczym OSWIATA Postfach

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

800626 65906 Frankfurt), a jednak potrzebnych Firmie (matce) do czegoś, przydatnych. Szefem tego
koncernu był Alexander Schalck-Golodkowski, nad nim w sprawach gospodarczych był Günter Mittag, w
sprawach bezpieczeństwa Erich Mielke, natomiast Erich Honecker nadzorował geszefty w stosunkach RFN-
NRD.

Porównanie transformacji własnościowej w NRD z PRL przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu może przynieść interesujące wyniki. Może się okazać np., że członek
KOR Mirosław Chojecki musiał otrzymywać od kogoś fundusze na podróże zagraniczne, że ktoś przecież dał
paszporty z pieczątką upoważniającą Adama Zagajewskiego (Zeszyty Literackie) do wyjazdu z PRL do Paryża,
że Wildsztajna, założyciela studenckiej przybudówki trockistowskich bojówkarzy także musiał oficer w Dziale
Paszportowym Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie wypuścić na Zachód.

A jeśli jesteśmy już z Gawędą Polską, Szanowny Panie Naczelniku, to chciałbym uprzejmie poprosić o
potwierdzenie w aktach paszportowych SB w Będzinie, że nie odebrałem wkładki paszportowej
upoważniającej do wyjazdu z PRL na Węgry, ponieważ sekretarka w Biurze Paszportowym powiedziała mi, że
kierownik chciałby ze mną porozmawiać, a ja ją poprosiłem, żeby poinformowała Pana Kierownika, że ja nie
chcę już tej wkładki i nie chcę z nim rozmawiać; pracowałem naówczas w „Prodrynie” i przyjmowano akurat
zapisy chętnych na kilkudniowy wyjazd turystyczny.

Jako bezrobotny dziennikarz, redaktor zlikwidowanego przez władze stanu wojennego tygodnika Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, wyjechałem 15 grudnia 1982 r. z paszportem i pieczątką
upoważniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL; słowa: „i powrotu” wycięto z pieczątki, albo
przesłonięto blendą przy stemplowaniu paszportu.

Porównanie, na ew. konferencji naukowej IPN w Katowicach, rządów monopolistycznej partii PZPR w PRL-u z
totalitarystycznymi rządami sitwy z Magdalenki,
może przynieść zaskakujące wyniki dla
lustrowanego Piotra Płaczka, zaskakujące także w
naukach technicznych prof. Bogusława
Pochopienia, jeżeli uwzględni się, że np.
pozyskiwanie środków finansowych na Zachodzie
wszystkimi metodami, łącznie ze sposobami KoKo
STASI i gen. MO Milewski od afery „żelazo”, to być
może nie jest rodzina z Panią Matką Prezydenta
Dudy, z d. Milewska, ani nie jest rodzina z
Mirosław Milewski, który dostał paszport i zgodę
na wyjazd z PRL przed stanem wojennym,
kontakty umożliwiające zbieranie w Brukseli kasy
od kogo tylko się dało na rzekomą działalność
opozycyjną w kraju, nie rozliczoną rzecz jasna do
dzisiaj, jak chociażby przysłowiowy milion
Geremka, którego tajemnicę zabrał ze sobą w
rozpiętym podobno rozporku z autostopowiczką
zabraną na przyczepkę, a wypuszczoną przez
Policję bez przesłuchania, nie wiadomo w
zasadzie, dlaczego właściwie.

Tak samo, jak nie wiadomo, dlaczego w tych
dniach doszło do zaplanowanego przez Policję pod
Wrocławiem udanego złapania po trupach na
próbie kradzieży z automatu małej stosunkowo
sumy gotówki ubezpieczonej od kradzieży;
zasadzki zarządzonej przez szefów Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy posłali
w sumie 12 antyterrorystów wykształconych, z
wieloletnią praktyką zawodową, ubranych w
kuloodporne kamizelki i w tarcze

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

antyglobalistyczne, odrzucane z rąk zaskoczonych policjantów po strzale z kałasznikowa, który od
dziesięcioleci jest przecież na stanie przeróżnych grup infiltrowanych przez Policję, zaopatrywanych w broń (tu
wspomnę tylko byłego Wiceministra Spraw Wewnętrznych, posła SLD z Tomaszowa Mazowieckiego,
Zbigniewa Sobotkę, który zawiadomił przestępców przez telefon o kontrolowanej przez Policję sprzedaży
kałaszników do walki z Policjantami posyłanymi na pewną śmierć, wpuszczanymi w zasadzki,
przygotowywanymi na najgorsze przed szefa Policji Jarosława Szymczyka, który po wszystkim oświadczył na
konferencji prasowej we Wrocławiu, że nie było „jakichś poważnych błędów w planowaniu i przygotowaniu
tych działań”, w których zginął antyterrorysta. Zatem: stało się tak, jak zostało zaplanowane. Odbyło się to, co
miało się odbyć. Petru ma już komu zapłacić, chociaż nie ma za co zapłacić, ponieważ Minister Błaszczyk nie
kontroluje w najmniejszym stopniu pandemii psychozy udzielającej się nagminnie w Policji, jak wskazuje na to
akt oskarżenia przeciwko 12 policjantom oskarżonym o współudział w zamordowaniu Iwony Cygan.

Jeśli natomiast Minister Błaszczak podał już do sądu polityka Petru i zażyczył sobie od niego w pozwie
wpłacenia przez pozwanego 50 tys. na fundusz wdów po funkcjonariuszach, natomiast posądzony Petru mógł
chcieć się tłumaczyć, że w Polsce nie ma ani jednej wdowy po poległych policjantach we Wrocławiu, ponieważ
policjanci we Wrocławiu, owszem zabili Igora Stachowiaka i sześciu zwolniono nawet ze służby za coś, ale
żadnego nie ukarano za przyłożenie ręki do zabrania życia młodemu człowiekowi, za śmierć którego premier
Szydło nie przyznała renty, nie zapłaciła rodzinie zabitego odszkodowania, jak Donald Tusk nie wiadomo za co
zapłacił po kilkaset tysięcy zł. rodzinom nie ubezpieczonych uczestników prywatnej wycieczki Lecha
Kaczyńskiego na plan filmowy do Katynia. Jeśli natomiast Jarosław Kaczyński podał do sądu Lecha Wałęsę o
30 tys. zł na cele społeczne (może być remont motorówki przez Centrum Solidarności, którym zarządza Basil
Kerski w Stoczni Gdańskiej wykupionej nie przez izraelski MOSSAD, tylko przez takie, krótko mówiąc KoKo
izraelskie, Prodryn taki, jak w Katowicach, to ja gotów jestem nie tylko wygłosić referat na tej konferencji
naukowej, o moich związkach osobowych z Wałęsą np., ale oddam chętnie na cele społeczne, do druku
wszystko, co napisałem dotychczas na temat mojego kolegi związkowego z Gdańska, ponieważ to, co
napisałem już o żebraczych, niskich honorariach dziennikarskich, które Jarosław Kaczyński wypłacił mi w
Tygodniku Solidarność, to wszystko prawda, cała prawda i prawda z agentami w antenami w marynarkach,
którzy chodzili za mną po korytarzu redakcji tygodnika w Warszawie, a na których w porę się wyznałem;
potem wyszło na jaw, że jeden ukradł pracę maturalną, przepisał redaktor od drugiego maturzysty, a innych
zatrudnił Kaczyński do pracy z przeszłością Tajnych Współpracowników SB. Nikczemność trupa nie
pozwalającego zamknąć wieka trumny: Wałęsę posądza o współpracę z SB, podczas kiedy sam zatrudnił
ubowców w redakcji. Natomiast, jeżeli prezydent Wałęsa, który przyjął na swoją odpowiedzialność obu
Kaczyńskich do pracy w Belwederze, wie po co to zrobił i na jakich warunkach, to pozwany Wałęsa wie również
chyba, co czyni głosząc, iż Jarosław Kaczyński „nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie”.

Albowiem chory udający się każdego dnia na
chemioterapię do Wojskowego Instytutu
Medycznego, powinien nie klepać idiotycznie o
opatrzności, która postawiła na jego drodze życia
uciekiniera ze zakonu Redemptorystów, byłego
zakonnika Rydzyka, który porzucił haniebnie grupę
pielgrzymkową, ustawiając się poza Kościołem
Rzymskokatolickim na Zachodzie Europy, po
krótkim stypendium nie wiadomo, w jakim kraju i po
powrocie do tzw. Polski po Magdalence z misją
założenia radia katolickiego w każdym polskim
domu, z kasą i współpracownikami, podstawą
partyjnej sekty braci Kaczyńskich. Jeżeli zaś chodzi o
tę część pozwu Jarosława Kaczyńskiego, w której
ten domaga się, żeby sąd zbadał wpis na twitterze,
czy fejsbuku, w którym Lech Wałęsa miał napisać,
że „Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z
polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość
nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując
się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie,
czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10
kwietnia 2010 r.”, to powiem jako autor przed laty
kilku Ekspertyzy dot. błędów językowych i politycznych w napisie umieszczonym pierwotnie na kamiennym

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

grobowcu małżeństwa Kaczyńskich na Wawelu, że moim, skromnym zdaniem, po ponad 30 latach od
przyznania mi przez Heskie Kultusministerium prawa posługiwania się w RFN zdobytym w Polsce stopniem
akademickim, że Lech Wałęsa po zawodówce nie mógł zbudować osobiście tak długiej frazy zdaniowej, o jaką
został posądzony. Wałęsa nie używa bowiem tak skomplikowanej składni, jak zaprezentowana; wymowę ma
robociarską, zdania krótkie, podobnie jak Borusewicz po KUL-u trockistowski korowiec i Gwiazda po 12 latach
studiowania, wieczny student, przydatny na Politechnice w Gdańsku i w tzw. WZZ Wybrzeża, korowskiej
przybudówce robociarskiej wykorzystanej w Operacji opatrzonej kryptonimem „Dziwni Ludzie”.

Porównanie decyzji wysłania dwunastu
uzbrojonych funkcjonariuszy Policji przeciwko
jednemu złodziejowi, który nikomu nic jeszcze nie
ukradł i trudno mu będzie nawet udowodnić także
zamiar kradzieży automatu pieniężnego przy
pomocy kałacha, bez wywalania w powietrze
automatu z gotówką, która ulega zawsze
zafarbowaniu automatycznemu w momencie
wybuchu gazu z butlami, którego to zdarzenia nie
było, gdyż Policja dobrze wiedziała, że w
banknotach banki ukrywają czipy, które po
włamaniu i po kradzieży przekazują cynk przez GPS
do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Informację live o tym, w jakim kierunku ucieka
złodziej autem, w którym na złodziejaszka czekał koleś nieopodal. Przekazuje, gdzie jest ta dziupla, w której
schowają obaj namierzeni, pod nadzorem Policji łup zdobyty w kontrolowanej prowokacji, żeby złapać szefa
Mafii Dolnośląskiej, głowę ośmiornicy, dyrektora złodziejskiej szajki, bowiem tak robi przecież Policja na całym
świecie od czasów epoki filmów o złodziejaszkach z aktorem Belmondo. Przeciwko prostytutce jednej także
nie wysyła się 12 terrorystów, żeby nie napalili się za bardzo, ale sfilmował jeden przebieg nocnej prowokacji,
która posłuży Kaczyńskiemu do wymiany Szydło na Morawieckiego, odwołania Błaszczaka i
Waszczykowskiego. Tudzież syna Tyrmanda, który ubrał prezesa w żydoską czapkę Trumpa Amerika First, jak
gdyby Naimski z Macierewiczem pociągnęli już za Gorbaczowem do Ciepłej Ojczyzny światowej
żydomasonerii.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski 4 grudnia AD 2017 w Barbórkę

https://gloria.tv/audio/LbUbtmLd2CeG1sEgz3o8ZDV6K

Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie
P.S.
Niestety, urzędujący jeszcze Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny RP mgr Zbigniew Ziobro nie
skorzystał dotychczas z możliwości złożenia wniosku o kasację wyroku wydanego na mnie z rażącym
naruszeniem prawa 1 sierpnia 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, z pomówienia o
kradzież dzieciom bezwartościowej, starej piłki do gry w piłkę nożną po tym, jak patrol złożony z trzech
Policjantów naraził mnie na utratę zdrowia a nawet życia, być może skorzysta nowy Minister Ziobro z Dobrego
Otwarcia, czy Lepszej Zmiany, okazji, czego po magistrze od historii Mateuszu Morawieckim nie należy sobie
raczej obiecywać po tym, jak ukrywał się wstydliwie ten młody człowiek przed Narodem Polskim z uczciwie
pobranymi wszak z kasy banku milionami, bez Judaszowej pułapki, bez zasadzki policyjnej, prowokacji
kontrolowanej, w której szef Policji najpierw odrzucił na konferencji prasowej możliwość odstrzelenia
kieszonkowca przez snajpera amerykańskiego z Black Water, a dopiero potem wspomniał o możliwości dania
sygnału paralizatorem do rozpoczęcia kanonady, w której wszyscy strzelali, natomiast opatrzność Jarosława
Kaczyńskiego nosiła pistolecik do czasu. Z tego też względu nie przewiduję wyjazdu do Katowic przed Wigilią.
A może zrezygnuje z kosztownych procesów lustracyjnych jeden z drugim, jak wilcze doły wykopane przez
Krzyżaków, zasadzki na wojska Jagiełły? Zdradzieckie pułapki radiowozów czających się na mnie przy wjeździe
do Czeladzi przed mostem na Brynicy, koło stadionu nie dały ani razu mandatu, mierziły nieco, mroziły
chłodem powitań w Ojczyźnie.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

Błogosławiąc w okresie adwentowym przypominam o prawie Polaków i Katolików do życia w Ojczyźnie
zgodnego z tradycją chrześcijańską, która nie na zasadzkach i pułapkach urządzanych przez rządzących oparta
jest, ale na wspólnotowym odwołaniu się do etosu
chrześcijańskiego.

Glück auf/ Szczęść Boże!

Dec 4 opatrzność podstawiła nogę Ministrowi
Błaszczakowi w zasadzce urządzonej przez szefów
Wrocławskiej Policji na 12 antyterrorystów,
czytamy w Testamencie Jarosława Kaczyńskiego
(rak trzustki, chemioterapia) nie było "jakichś
poważnych błędów w planowaniu i przygotowaniu
tych działań" - oświadczył na konferencji prasowej
we Wrocławiu szef KGP Jarosław Szymczyk,
odnosząc się do akcji policji, w której zginął
antyterrorysta https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1585977874792059

radio: https://gloria.tv/audio/LbUbtmLd2CeG1sEgz3o8ZDV6K ...na ławie oskarżonych w tym procesie
zasiądzie 17 osób, w tym 14 byłych i obecnych policjantów... opatrzność postawiła na drodze życia Jarosława
Kaczyńskiego faceta, który złamał śluby zakonne w Kościele Rzymskokatolickim...

Dec
4

opatrzność podstawiła nogę Ministrowi Błaszczakowi w zasadzce urządzonej przez szefów Wrocławskiej
Policji na 12 antyterrorystów, czytamy w Testamencie Jarosława Kaczyńskiego (rak trzustki, chemioterapia)

Pan Prokurator Andrzej Majcher Oddziałowe Biuro
Lustracyjne IPN w Katowicach 4 grudnia 2017, w
Barbórkę czytaj dalej

opatrzność postawiła na drodze życia Jarosława
Kaczyńskiego faceta, który złamał śluby zakonne w
Kościele Rzymskokatolickim

radio: https://gloria.tv/audio/T6uCbS7GBUm93j86UYAxFAsET

Stefan Kosiewski
POLEN
3 gru, 23:58

"To, że dzisiaj możemy
prowadzić naprawę
państwa, budować silną,
bezpieczną, sprawiedliwą
i intensywnie rozwijającą
się Polskę w znacznej
mierze stanowi zasługę
wspaniałej wspólnoty
zgromadzonej wokół
Radia Maryja. Za to
wszystko jako prezydent
RP z serca dzisiaj dziękuję
i życzę państwu wielu
kolejnych, wielkich
sukcesów w służbie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

Bogu i ojczyźnie" - napisał Duda w liście odczytanym podczas uroczystej mszy świętej przez ministra Adama
Kwiatkowskiego z prezydenckiej kancelarii.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/26-urodziny-radia-maryja-obecni-ministrowie-listy-od-premier-prezydenta-i-
prezesa-pis/20pwxkk#slajd-8 "Rok temu obchodziliśmy 25. rocznicę powstania Radia Maryja. To było
wspaniałe święto dla nas wszystkich i znakomita okazja do podsumowania niebywałego dorobku toruńskiej
wspólnoty - w tymże ćwierćwieczu. Dziękowaliśmy wówczas Panu Bogu za te wszystkie dobrodziejstwa, które
spłynęły na nas za sprawą ojców redemptorystów oraz współpracujących z nimi ludzi szlachetnych serc.
Dziękowaliśmy również za to, że opatrzność postawiła na drodze naszego życia ojca Tadeusza Rydzyka" -
wspomniał prezes PiS w liście, który odczytał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

W strzelaninie pod Wrocławiem zginął antyterrorysta. Rzecznik KGP zapewnia, że rozpoznanie sytuacji nie
było błędne

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/czjwnBdEWZK

Stefan Kosiewski
2 min ·
...na ławie oskarżonych w tym procesie zasiądzie 17 osób, w tym 14 byłych i obecnych policjantów...
http://wiadomosci.onet.pl/…/morderstwo-iwony-cygan-…/15e9kwx

Szef KGP o śmierci antyterrorysty: nie było "jakichś poważnych błędów" w akcji policji
Według wstępnej oceny, nie było "jakichś poważnych błędów w planowaniu i przygotowaniu tych działań" -
oświadczył na konferencji prasowej we Wrocławiu
szef…wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1585977874792059

mysowa
268 2 godziny temu

36:56 Jaroslaw Kaczynski nie jest zdrowy zrownowazony psychicznie PDO534 Przerzuty na Ministra
Blaszczaka…
Jarosław Kaczyński "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie" Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof.
Feliksa Konecznego 534 Przerzuty na Ministra Błaszczaka Fascynacja Obłędem von Stefan … Więcej PDF:
https://issuu.com/kulturzentrum/docs/jaroslaw_kaczynski_nie_jest_zdrowy_

PDF: Jarosław Kaczynski codziennie przyjeżdża na chemioterapie do
Wojskowego Instytutu Medycznego

5000 Policjantów zadedykowanych na Manewry Hell Angels PDO 337
abo PANDEMIA PSYCHOZY CANTO DCCXXIX Fascynacja Obledem
von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistosc 20160604 Magazyn
Europejski SOWA
Author Stefan Kosiewski 11 pages

PDF: https://de.scribd.com/document/366372706/Jaroslaw-Kaczynski-nie-jest-
zdrowy-zrownowazony-psychicznie-PDO534-Przerzuty-na-Ministra-Blaszczaka-
FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-SSetKh-20171205-ME-SOWA

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

PDF:
https://de.scribd.com/lists/4050594/OSWIATA

DariuszKrzysztof Gorski Stefanie, wielkie dzięki za Twą pracę ...

Pozdrawiam serdecznie ... 2 godz.

Stefan Kosiewski Armagedon PDO533 Szabasowa
premiera wicepremierow Glinski Morawiecki
Zniweczona Rzeczywistosc von Stefan Kosiewski
ZECh Pidgin_Art 20171127 ME SOWA
http://sowa.blog.quicksnake.pl/.../Armagedon-PDO533...

mysowa radio:
https://gloria.tv/audio/BGhcpLnZa1kR4TrmrQUTF4MkQ

Szabasowa premiera wicepremierów (Glinski, Morawiecki)
Zniweczona Rzeczywistosc von Stefan
Kosiewski ZECh Pidgin_Art
http://sowa-
magazyn.blogspot.ro/.../armagedon-
pdo533...

MULTIVERSE THEATER
PDO533 Armagedon
http://franciscus.blox.pl/.../MULTIVERSE-THEATER-PDO533...

pod koniec życia na końcu czasów

oślizła żaba ciemnemu duchowi podobna
wydobywa się z ust fałszywego papieża
nieczysta wypowiedź heretyka Bergoglio

na temat Sądu Ostatecznego ultimum
iudicium wystawia łapę smoka pazurami
bestia porywa się na depozyt wiary

bezgłośnie płynie rzeka w dolinie
milczenia dla oddzielenia dobra od zła
Wszystkowiedzący osobiście zstępuje

na ziemię po siedmiu kamieniach
wygładzonych na brzegach rzeki
ciąży wspomnienie nie tego co było

żaba skrzeczy Pod koniec naszego
życia będziemy sądzeni z miłości
serce zmarłego w Sali dwóch Prawd

waży tyle co pióro ptaka na szali
zmartwychwstali Pod koniec życia
antychrysta stają w bramce skanowań

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

w końcu czasów trudnych dla islamu Birmy
i Bangladeszu Piotr Rzymianin Isa po upadku
obyczajów i dojściu do władzy ludzi głupich

robi za zbawienie wierzących inaczej były
kapelan generała Videli i świadek zmniejszenia
populacji ze samolotów do oceanu bez sądu

http://sowa-magazyn.blogspot.ro/.../armagedon-pdo533...

Morawiecki jako b. doradca ekonomiczny Tuska ds. bezlitosnego zadłużenia Polski nie ma kwalifikacji
moralnych do pełnienia funkcji publicznych; tyle żydy w Ameryce powinny wiedzieć i nie upokarzać swojej
stypendystki a polskiej pani premier Szydło wciskaniem kobiecie do gabinetu nauczyciela historii, mgra
Mateusza Morawieckiego, którego CV ubogaciło parę US fakultetów na drodze figuranta KU SŁONCU
KALIFAT KACZYNSKIEGO PDO249 Lepszy sort fATALISTOW od Kuby FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO
DCXLIX ~bezrobotny elektryk : Pan Morawiecki zgromadził z pewnością...
www.pinterest.com/pin/452752568769862397/

Armagedon PDO533 Szabasowa premiera…
sowa.blog.quicksnake.pl

3· 27 listopada o 20:54
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148571122567793

poniedziałek, 04 grudnia 2017, kultur

Armagedon PDO533 Szabasowa premiera wicepremierow Glinski Morawiecki Zniweczona Rzeczywistosc von
Stefan Ko... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://debilis.blox.pl/2017/12/opatrznosc-postawila-na-drodze-zycia-Jaroslawa.html

GRZECH SYNKRETYZMU wyklucza antypapieza Franciszka DUBIA i...

GRZECH SYNKRETYZMU wyklucza antypapieza Franciszka DUBIA i kardynal Muller
swiadkami Prawdy https://de.scribd.com/document/338181089/ZMIANA-
PARADYGMATU-Rafal-Grupinski-Poland-OTWARTYM-TEKSTEM-PDO441-FO-von-
Stefa... Pages: 29 Reads: 39 Published 1 day ago

Jaroslaw Kaczynski codziennie na chemioterapie do WIM KOMISJA BEZSTRONNA
20171201 ME SOWA ARTYSTA Mark Fors... by Stefan Kosiewski on Scribd

Zawracanie Pamieci Narodu Polskiego Penisem Pedała Kaczyńskiego Prolegomena
do Odżyzania po Myśli prof. Feli... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-Zamachow/Jarosaw-
Kaczynski-codziennie-przyjezdza-na-chemioterapie-do-Wojskowego-Instytutu-Medycznego

Opublikowano Yesterday, autor: sowa https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1587059214683925

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/12/opatrznosc-podstawia-noge-ministrowi.html

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/04/pan-prokurator-andrzej-majcher-oddzialowe-biuro-
lustracyjne-ipn-w-katowicach-4-grudnia-2017-w-barborke/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Jaroslaw-Kaczynski-nie-jest-zdrowy-zrownowazony-
psychicznie-PDO534-Przerzuty-na-Ministra-Blaszczaka-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-SSetKh

https://issuu.com/kulturzentrum