ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A • T.K. 10679 AΘHNA • THΛ.

210 3633797•210 3632964 • FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN

4501

ΚΕΜΠΑ
EIΣ OIΩNOΣ APIΣTOΣ AMYNEΣΘAI ΠEPI ΠATPHΣ

Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 • AP. ΦYΛΛOY 649 ΚΩΔ.:012779

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΣ με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
Παρακαλούνται τα εύχονται σε όλους τους συναδέλφους, στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στα μέλη των εκλιπόντων οικογενειών
μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που
επιθυμούν να Χαρούμενες γιορτές
δημοσιεύσουν άρθρα και θα ανταλλάξει ευχές στην έδρα της Ένωσης για μεν τα Χριστούγεννα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.30,
να τα στέλνουν για δε το Νέο Έτος την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10.00.
δακτυλογραφημένα
Την ίδια μέρα (10/1/2018) θα τελεστεί αγιασμός και θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας.
και σε ψηφιακή
μορφή στη
διεύθυνση:
eaasgrafeiotypou@
gmail.com

Η Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία
Επανυπολογισμός συντάξεων
Ίσως η χαριστική βολή
διδάσκει και
σήμερα

Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
ΣEΛIΔΑ 11

Ο
ι αλλαγές που έρχον-
ται για το προσωπικό
Η εορτή των Ε.Δ. και των Σ.Α.
ε.ε και ε.α είναι η χαριστική βολή σε ένα κλάδο
των Ενόπλων που στα χρόνια του μνημονίου είδε το εισόδημα
Δυνάμεων του να μειώνεται  δραματικά ενώ οι  υποχρε-
ώσεις να αυξάνονται καθιστώντας ακόμη και
τη φυσική διαβίωση του προβληματική.
Στο νέος υπολογισμό συντάξεων για όσους
έφυγαν από την υπηρεσία μέχρι 12/5/2016,
(προ νόμου Κατρούγκαλου) η νέα σύνταξη
(ανταποδοτικό σκέλος) που επανυπολογίζεται
με το γνωστό ως νόμο Κατρούγκαλου υπολο-
γίζεται το σύνολο των ετών, δηλαδή πραγματική
ΣEΛIΔΑ 13
υπηρεσία και διπλά έτη. Αυτό οδηγεί σε μια στην εφημερίδα “Ε.Τ” αρμόδια καθ ύλην στε- για όλους τους συνταξιούχους) στην σημερινή
εικονική ασφάλιση 40 ή 50 ή και 60 ετών υπη- λέχη που μελετούν τον επανυπολογισμό στις σύνταξή τους. Το υπόλοιπο ποσοστό της δια-
Επισκόπηση ρεσίας. συντάξεις ΕΔ και ΣΑ. φοράς (το υπόλοιπο 7%)  θα υπήρχε  ως νέα
Τα έτη αυτά παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά Χωρίς τα διπλά έτη, σύμφωνα με  προ- προσωπική διαφορά που θα καταργείτο στο
του Ισλαμικού ηγούμενο σενάριο, τότε οι περικοπές από άμεσο μέλλον.
αναπλήρωσης και δίνουν καλύτερο ποσό αν-
κράτους και ταποδοτικής σύνταξης. Παρά ταύτα θα υπάρ- 1/1/2019 θα ξεπερνούσαν το 25%  και για τις Οι οδηγίες που έχουν πάρει οι  υπηρεσίες
προοπτικές χουν μειώσεις ως 8% στην συντριπτική πλει- μέχρι 12/5/2016 συντάξεις θα υπήρχαν περι- μηχανογράφησης του Γενικού Λογιστηρίου
οψηφία κατά μέσο όρο όπως αποκάλυψαν κοπές με όριο το -18% (ανώτατο όριο περικοπής
Συνέχεια στη σελίδα 2

ΣΣΜ: Επισκέψεις σε Στρατιωτικά Μουσεία σελ.6

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΑΣ Ενημέρωση
από το ΓΕΣ
ΣEΛIΔΑ 12 Π ρόσφατα η Ε.Α.Α.Σ., και οι αντίστοιχες
Ενώσεις Απόστρατων Αξκων του
Ναυτικού και της Αεροπορίας, προσέ-
φυγαν στην ολομέλεια του ΣτΕ και του
Παραρτήματα ελεγκτικού Συνεδρίου για τις μειώσεις
που επιβλήθηκαν με τους Ν.4093/12
και 4307/14. Με σχετικές από φάσεις
τους με σαφές και πλήρως αιτιολογη-
μένο σκεπτικό, διέταξαν την επαναφορά
των μηνιαίων αποδοχών μας στο αρχικό
τους ύψος, κρίνοντας άδικες και αντι-
συνταγματικές τις μειώσεις. σελ.8
Συνέχεια στη σελίδα 7
ΣEΛIΔΑ 9
ενημέρωση 2
EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Όροι για την Το βήμα του προέδρου
δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ Επανυπολογισμός συντάξεων
1. Το κείμενο να αναφέρε- Γράφει ο νέο καθεστώς με το νόμο 4387/2016 που έφτιαξαν τρόικα
ται σε θέμα γενικού ενδια- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ και Κατρούγκαλος ο κανόνας είναι ότι οι συντάξεις που
φέροντος, να έχει περιορι- επανυπολογίζονται να είναι μικρότερες και σπανίως να είναι
σμένη έκταση, να μην υπερ-
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ έστω και κατά το ελάχιστο παραπάνω.
βαίνει τις τετρακόσιες (400)
Κερδισμένοι με ενδεχόμενη αύξηση σύνταξης λόγω επα-
λέξεις, να είναι σε ηλεκτρο- Συνέχεια από τη σελίδα 1
νική μορφή και ουχί δακτυ-
νυπολογισμού ενδέχεται να είναι περίπου μόνο το 2% των
λογραφημένο ή χειρόγραφο. αποστράτων, δηλαδή αυτών που υπηρέτησαν σε Αεροπορία
σύμφωνα με πληροφορίες μας είναι να
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του και Ειδικές Δυνάμεις (υποβρύχια, καταδρομείς κ.λπ.), καθώς
κάνουν τον επανυπολογισμό των συν-
συντάκτη- αποστολέα με τα διπλά πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα φτάνουν ως
τάξεων λαμβάνοντας υπόψη:
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να και στα 60 έτη υπηρεσίας. Ο επανυπολογισμός τους ευνοεί
μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντι- * Το σύνολο των ετών υπηρεσίας που είχαν οι απόστρατοι
μεν, αλλά ο νόμος έχει παγώσει κάθε αύξηση συντάξεων
παραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες κατά την έξοδο στη σύνταξη, δηλαδή τα πραγματικά χρόνια
ως και το 2022. Οπότε μέχρι τότε άνθρακες ο θησαυρός και
και επαίνους. συν τα διπλά έτη.
μετά βλέπουμε…
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες. * Τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν όχι όταν αποχώρησαν,
Η Ε.Α.Α. Σ. ως γνωστό έχει προσφύγει στο Σ.τ.Ε. κατά των
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται αλλά αυτές που διαμορφώθηκαν μετά την αναπροσαρμογή
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
διατάξεων του εκτρώματος του επονομαζόμενου Νόμου
που έγινε στο μισθολόγιο των στρατιωτικών με το νόμο
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα Κατρούγκαλου (Ν.4387/16) η οποία μετά από αναβολή εκ-
4307/2014, βάσει του οποίου η τότε κυβέρνηση της Ν.Δ.
σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη. δικάσθηκε στις 6 Σεπ. 2017 και αναμένουμε τη σχετική
επέστρεψε το 50% από τις περικοπές που είχαν με το νόμο
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δη- απόφαση. Επίσης προσφυγή κατατέθηκε και στην αρμόδια
4093/2012. Οι συντάξεις των αποστράτων δηλαδή είχαν
μοσίευση ισχύουν τα εξής: Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε., μετά από δύο αναβολές
1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από επανυπολογιστεί το 2014 με τις νέες αποδοχές που προ-
ελπίζουμε να εκδικαστεί στις 9 Μαΐου 2018, και αφορά τη
τη συντακτική επιτροπή. έβλεπε ο νόμος για τους εν ενεργεία. Τότε ο επανυπολογι-
μη συμμόρφωσης της Διοίκησης για τις αποφάσεις 1128/16
2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρ- σμός βελτίωσε τις αποδοχές τους. Τώρα ο επανυπολογισμός
και 2192/14 κατά των Ν. 4307/14 και 4093/12. (Υπόλοιπο
θρων τα κείμενα δεν επιστρέφονται. του νόμου Κατρούγκαλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα
50%).
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις επιφέρει για την πλειονότητα των συνταξιούχων των Ε.Δ.
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
Θλίψη όμως προκαλεί το γεγονός ότι η παρά τις επανει-
και των Σ.Α. μειώσεις.
4.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα λημμένες δικαιώσεις μας από το Σ.τ.Ε. ή το Ελεγκτικό
Για παράδειγμα, στα 40 έτη ο συντελεστής υπολογισμού
να αποφεύγονται οι νεκρολογίες. Συνέδριο η μη συμμόρφωση της Εκτελεστικής Εξουσίας
της ανταποδοτικής σύνταξης είναι 42,8% και για κάθε χρόνο
- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώ- (Κυβέρνησης)  σε αποφάσεις της Δικαστικής Εξουσίας, ισο-
πέραν των 40 ετών προσαυξάνεται κατά 2%. Έτσι στα 50
λεια αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν τίμων Εξουσιών κατά το Σύνταγμα της χώρας, έχει ως απο-
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17. έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 62,8% (10 έτη
τέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη να βρίσκει
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυ- x2=20%+42,8=62,8%) και στα 60 έτη είναι 82,8% επί των
το δίκαιο του και επιπλέον δείχνει αίσθημα αυταρχισμού,
μούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δα- συντάξιμων αποδοχών. Επάνω στο νέο ποσό σύνταξης θα
απαξίωσης και μη σεβασμού αυτής, δηλαδή της Δικαστικής
κτυλογραφημένα και σε ψηφιακή μορφή στη διεύ- προστεθεί και η εθνική των 384 ευρώ. Η νέα σύνταξη
από την Εκτελεστική. Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η κατά-
θυνση: eaasgrafeiotypou@gmail.com ωστόσο, πλην ελαχίστων περιπτώσεων,  θα είναι μικρότερη
σταση, καθόσον κατά τη ταπεινή άποψη μου, πρόκειται
από την καταβαλλόμενη που παίρνουν σήμερα γιατί στο
περί Συνταγματικής εκτροπής και έλλειμμα Δημοκρατίας;

Aνακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΘΥΜΑΤΑ
Παιδικός χορός Χριστουγέννων ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Eθνική Hχώ Γ ίνεται γνωστό στα αξιότιμα μέλη της ΕΑΑΣ ότι στις 26
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί
στη ΛΑΕΔ ο ετήσιος παιδικός χορός των Χριστουγέννων
Η ΕΑΑΣ για την απώλεια των δύο (2) μελών της,
στις πρόσφατες πλημμύρες της Δυτικής Αττικής, Σχη
ε.α. Δημήτριου Γούτου και Λγου ε.α. Γεωργίου Πο-
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων
για τα τέκνα των μελών της στο Λεκανοπέδιο. Παρακα- λυμερόπουλου, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
λούνται όσοι έχουν τέκνα ηλικίας μέχρι 12 ετών, να δη- στις οικογένειές τους.
Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης: λώσουν ηλικία και φύλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για την οικογένεια του απολεσθέντος Λγου ε.α.
Ένωση Aποστράτων eaasgr@gmail.com ή στα τηλέφωνα 6944551126 και Γεωργίου Πολυμερόπουλο ο οποίος άφησε δύο (2)
Aξιωματικών Στρατού 693 7442669 για συμμετοχή, ανυπερθέτως μέχρι της ανήλικα τέκνα, η ΕΑΑΣ συμπαραστάθηκε ηθικά και
Xαριλάου Tρικούπη 18α 15 Δεκεμβρίου 2017. Επισημαινεται πως οι δηλώσεις υλικά.
TK 10679 Aθήνα αφορούν τα τέκνα και ΜΟΝΟ των μελών της Ένωσης. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΑΑΣ
Tηλέφωνα: ΕΑΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
210 36.33.797,
Φαξ: 210 36.21.410 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517 •Λγος (ΦΛ2) ε.α. Λέιος Παύλος. Απεβίωσε Τρικάλων. ενεταφιάσθη στις 29/11/2017 στο Κοι-
Ταμίας: 210 36.34.846 στις 24/10/2017 και ενεταφιάσθη στις •Ανχης (ΥΓ) ε.α. Κατσαρίδης Βασίλειος μητήριο Χολαργού
Εντευκτήριο: 210 36.06.236 25/10/2017 στο Κοιμητήριο Γιαννιτσών. του Αλεξάνδρου. Απεβίωσε στις •Υπ/γος (ΠΒ) ε.α. Μπασιώτης Αντώνιος
Λογιστήριο: 210 36.31.343 •Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Λιαχόπουλος Παναγιώτης 02/11/2017 και ενεταφιάσθη στις του Ιωάννη. Απεβίωσε στις 28/10/2017
e-mail:eaasgr@gmail.com του Δημητρίου. Ενεταφιάσθη στις 03/11/2017 στο Κοιμητήριο Βέροιας. και ενεταφιάσθη στις 31/10/2017 στο
01/11/2017 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. •Ανχης (ΥΓ) ε.α. Πανονίδης Λάζαρος του Κοιμητήριο Παπάγου.
www.eaas.gr
•Ταξχος (ΠΖ) Ανάργυρος Ρούσσος του Κωνσταντίνου. Απεβίωσε στις 12/11/2017 •Σαββούλα Βλαχοπάνου σύζυγος Θεό-
Eκδότης:
Δημητρίου. Ενεταφιάσθη στις 10/11/2017 και ενεταφιάσθη στις 13/11/2017 στο δωρου Βλαχοπάνου Υπτγου ε.α. Απεβίωσε
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος
στο Κοιμητήριο Αθηνών. Κοιμητήριο Δαφνώνας Ξάνθης. στις 24/09/2017 και ενεταφιάσθη την ίδια
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
•Ταξχος (ΕΜ) Ντανίς Λεωνίδας του Κων- •Λγος (ΦΠΒ) ε.α. Γιοβανόπουλος Κων/νος μέρα στο κοιμητήριο Μαλακοπής Θεσσα-
Τηλ:210.36.244.95
σταντίνου. Απεβίωσε στις 30/10/2017 και του Αθανασίου. Απεβίωσε στις 10/11/2017 λονίκης.
Fax: 210 36.11.963
ενεταφιάσθη στις 31/10/2017 στο Κοι- και ενεταφιάσθη στις 11/11/2017 στο •Αστυνόμος Α’ ε.α. Θεοφάνης Γεωργού-
Συντακτική επιτροπή:
μητήριο Τρικάλων. Κοιμητήριο Κορυφής Ημαθίας. λας. Απεβίωσε στις 20/09/ 2017 και ενε-
Υπτγος ε.α. Αριστομένης Αθ. Κράγκαρης
•Ταξχος (ΣΠ) Μπελέρας Κωνσταντίνος •Σχης ε.α. Γούτος Δημήτριος. Ενεταφιάσθη ταφιάσθη στις 21/9/2017 στο νέο κοιμη-
Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ
του Σωτηρίου. Απεβίωσε στις 15/10/2017 στις 22/11/2017 στο Κοιμητήριο Χαϊδαρί- τήριο Βόλου.
Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
και ενεταφιάσθη στις 16/10/2017 στο ου. • Ανθυπολοχαγός (ΤΧ) ε.α. Ζούμπερος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Χρήστος Κονταρίδης
Κοιμητήριο Τρικάλων. •Σχης (ΤΧ) ε.α. Παπαδουράκης Μιχαήλ. Δημήτριος. Απεβίωσε την 11/10/2017 και
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Κων/νος Παπαευαγγέλου
•Υπγος ε.α. Σιάτρας Κωνσταντίνος του Απεβίωσε στις 21/5/2017 και ενεταφιάσθη ενεταφιάσθη στις 12/10/2017 στο νέο
Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ
Δημητρίου. Απεβίωσε στις 13/11/2017 στις 23/5/2017 στο Κοιμητήριο Νεάπολης κοιμητήριο Βόλου.
Δημοσιογραφική
επιμέλεια: και ενεταφιάσθη στις 15/11/2017 στο Λασιθίου Κρήτης. •Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Ντόβας Αθανάσιος. Απε-
ΔEΣMOΣ Κοιμητήριο Αμαρουσίου. •Ταξχος ε.α. Κώτσης Θεοφάνης του Κων- βίωσε στις 15/11/2017 και ενεταφιάσθη
desmosekdoseis@gmail.com •Ανγος (ΠΒ) ε.α. Ιωάννου Γεώργιος του σταντίνου. Απεβίωσε στις 15/11/2017 και στις 13/11/2017 στο Κοιμητήριο Αμαρου-
Eκτύπωση: Αθανασίου. Απεβίωσε στις 13/11/2017 ενεταφιάσθη στο Κοιμητήριο Ιωαννίνων. σίου.
N. Γ. Παπαδόπουλος και ενεταφιάσθη στις 14/11/2017 στο •Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Μόκας Γεώργιος του •Λοχαγός (ΠΒ) ε.α. Πολυμερόπουλος Γε-
Tηλ.: 210 3468268 Κοιμητήριο Ν. Ερυθραίας. Αχιλλέως. Απεβίωσε στις 24/4/2017 και ώργιος. Απεβίωσε στις 15/11/2017 και
Fax: 210 3467155 •Ανθ/γος (ΕπΑΣ) ε.α. Ιωαννίδης Παναγιώ- ενεταφιάσθη στις 25/4/2017 στο Νέο Κοι- ενεταφιάσθη στις 17/11/2017 στη Θήβα.
Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, της του Ιωάννου. Απεβίωσε στις μητήριο Λάρισας. •Συνταγματάρχης (ΣΓ) ε.α. Δημήτριος Γού-
δεν επιστρέφονται. 11/11/2017 και ενεταφιάσθη στις •Υπτ/γος ε.α. Παπαζαχαρίας Ευάγγελος τος. Απεβίωσε στις 15/11/2017 και ενε-
12/11/2017 στο Κοιμητήριο Πυργέτου του Ηλία. Απεβίωσε στις 27/11/2017 και ταφιάσθη στις 21/11/2017 στο Χαϊδάρι.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
3 ενημέρωση

Ενημέρωση

Aνακοίνωση Aνακοίνωση
Γνωρίζεται στα αξιότιμα μέλη ότι οι ηλεκτρονικές δ/νσεις για
Η ΕΑΑΣ σας ενημερώνει πως την Παρασκευή 12 Ιαν. 18, στις 11.00 θα πραγμα-
επικοινωνία με τα αντίστοιχα γραφεία και τμήματα της ΕΑΑΣ, εμ-
τοποιηθεί ενημέρωση των προέδρων Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων
φαίνονατι στον παρακάτω πίνακα, και παρακαλούμε για την απο-
και μελών της ΕΑΑΣ, στην αίθουσα συνεδρίων της ΛΑΕΔ.
στολή των διαφόρων θεμάτων σας, μόνο στο αντίστοιχο γραφείο ή τμήμα ώστε να
επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν γρήγορη αντιμετώπιση των και αποφυγή άσκοπης
εσωτερικής διακίνησης αλληλογραφίας.
Επισημαίνεται δε ότι για θέματα που αφορούν δημοσιεύσεις στην «Ε.Η.» ή το site
Η κοπή της πίτας ΕΑΑΣ και (άρθρα - αγγελίες - ανακοινώσεις κλπ) παρακαλείσθε όπως τα αποστέλλετε σε
ηλεκτρονική μορφή στο γραφείο τύπου με ηλεκτρονική διεύθυνση:
η Βράβευση των Αριστούχων eaasgrafeiotypou@gmail.com

Φ έρεται σε γνώση των μελών και των φίλων της ΕΑΑΣ ότι θα πραγματοποιηθεί η
τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ενώσεως ταυτόχρονα με την κα-
θιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου, καθώς και των
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
YΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ Ε-MAIL
Αρχηγών των παραγωγικών Σχολών του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ.
Η τελετή θα λάβει χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο στην αίθουσα A/A ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ε-MAIL
τελετών της ΛΑΕΔ και από ώρας 11:00 π.μ. 1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ eaasproed@gmail.com
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ eaasantip@gmail.com
3 ΔΧΣΗ ΥΛΙΚΟΥ eaasdxsiylikou@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ 4 ΔΧΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ tameioeaas@gmail.com
5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ eaasgrammateia@gmail.com
28/11/2017 6 ΜΗΤΡΩΟ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ eaasmitroo@gmail.com
eeaskartes@gmail.com
Θ λίψη και οργή προκαλεί στις τάξεις των
αποστράτων Στρατιωτικών η μη πρό-
βλεψη στο προϋπολογισμού που κατατέθηκε
Άμυνας, Υπουργού και Αναπληρωτού αντί-
στοιχα, πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις, απο-
δείχθηκαν φρούδες.
7 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ eaaslogistirio@gmail.com
και άρχισε ήδη να συζητείται στην αρμόδια Καλούμε τη κυβέρνηση να κάνει επιτέλους 8 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ eaas.graf.ele@gmail.com
επιτροπή της Βουλής, κονδυλίων για την πράξη τις υποσχέσεις της και περιμένουμε
επιστροφή των αναδρομικών, υπόλοιπο 50%. έστω και τη τελευταία στιγμή επανόρθωση 9 ΓPAMMATEIA ΔΣ eaasgr.ds@gmail.com
Οι Ενώσεις αποστράτων με επιστολή τους της αδικίας και εφαρμογή των νόμων, αν 10 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ eaasgr@gmail.com
στις 12 Σεπ 2017 προς τον Υπουργό Οικονο- ακόμη εξακολουθούμε να ζούμε σε ευνο- 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ eaasgrafeiotypou@gmail.com
μικών, με κοινοποίηση στον κ. Πρωθυπουργό, μούμενη πολιτεία. Οι Στρατιωτικοί δεν είναι
τους συναρμόδιους Υπουργούς και όλους άλογα και δεν τρώνε σανό για να ισχύει το
τους πολιτικούς Αρχηγούς των κοινοβου- ¨βάρα νομή¨. Η υπομονή μας έχει ήδη
λευτικών κομμάτων, αλλά και με ανοικτή εξαντληθεί από καιρό και η περίοδος των
επιστολή της 15ης Νοε. 2017 προς το κ.
Πρωθυπουργό είχαν επισημάνει το πρόβλημα
υποσχέσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Τώρα είναι η ώρα των πράξεων και μόνο.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
ζητώντας ικανοποίηση στο δίκαιο αίτημά Αν δεν το έχετε αντιληφθεί θα το αντι-
τους. ληφθείτε σύντομα, όπως το αντελήφθησαν Αγαπητοί συνάδελφοι αντικατάστασης των κεραμιδιών στη σκεπή
Δυστυχώς όμως και παρά τις επαναλαμ- και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι κινη- Απευθύνομαι σε σας προς οικονομική έπεσε ο αλλοδαπός που εκτελούσε την
βανόμενες δικαιώσεις από την ολομέλεια τοποιήσεις που θα ακολουθήσουν και ο αν- στήριξή μου για τους παρακάτω λόγους: εργασία και σκοτώθηκε.
του Σ.τ.Ε., τη καταδικαστική απόφαση της τίχτυπος αυτών στην Ελληνική κοινωνία θα Η σύζυγός μου έχει κριθεί ανάπηρη με Με αφορμή την άσκηση αγωγής για εί-
επιτροπής Συμμόρφωσης προς τη Διοίκηση, σας το επιβεβαιώσουν. Ευελπιστούμε να ποσοστό αναπηρίας 67% από την Υγει- σπραξη αποζημίωσης από την σύζυγο
ενώ εκκρεμεί και δεύτερη προσφυγή προς μη χρειαστεί, στο χέρι σας είναι. ονομική Επιτροπή του ΙΚΑ Αλεξ/πολης και του θανόντα που ενεργούσε τόσον για
τούτο στην υπόψη επιτροπή, η Κυβέρνηση Πέραν τούτου μη ξεχνάτε πως αργά ή είναι αποκλειστική κυρία ενός οικοπέδου την ίδια ατομικά όσο και ως εκπρόσωπος
δεν προβαίνει στη υλοποίηση αυτών αδι- γρήγορα θα έρθει η ώρα της κρίσης, η ώρα μετά παλαιού κτίσματος εντός αυτού, και για λογαριασμό των ανηλίκων παιδιών
κώντας για μια ακόμη φορά τους Στρατιωτι- του υπέρτατου δημοκρατικού καθήκοντος που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και της, εκδόθηκε η υπ αριθ. 243/2017 από-
κούς γυρνώντας τη πλάτη της σε μια κοι- μας με την ενάσκηση του εκλογικού δικαίωμα αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό μας φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
νωνική ομάδα που η ίδια κατ΄ επανάληψη μας. Εκεί θα αποδώσουμε δικαιοσύνη ανα- στοιχείο. Αυτό το σπίτι που ήταν μη κα- Αλεξ/πολης που επεδίκασε 50.000 ¨ ως
έχει αναγνωρίσει και εξάρει τη προσφορά λόγως των έργων σας, γιατί νου και γνώση τοικήσιμο αποφάσισα να επισκευάσω με αποζημίωση για καθένα εκ των δικαιούχων,
της. έχουμε και κρίση διαθέτουμε. τα χρήματα από το δικό μου εφάπαξ για δηλαδή συνολικά 150.000 ευρώ πλέον
Οι Κυβερνητικές προεκλογικές υποσχέσεις Μη μας υποτιμάτε. να εγκατασταθεί η οικογένειά μου. Απο- τόκων από την επίδοση της αγωγής και η
– δεσμεύσεις, και οι επαναλαμβανόμενες φάσισα να εκτελέσω ο ίδιος την εργασία απόφαση αυτή είναι προσωρινά εκτελεστή
δηλώσεις αρμοδίων υπουργών για το υπόψη Για το Δ.Σ..Ε.Α.Α.Σ. που μπορούσα στα πλαίσια περιορισμού για το ποσό των 30.000 ¨, το οποίο ποσό
θέμα, όπως και οι πρόσφατες δηλώσεις της Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. της δαπάνης μου και να αναθέσω τις υπό- δεν υφίσταται εις χείρας εμού και της συ-
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Ροζής Βασίλειος. λοιπες εργασίες, που δεν γνώριζα να ζύγου μου προς καταβολή, ούτε κατά ένα
εκτελέσω ο ίδιος, σε εργολάβο, αναλαμ- μέρος και έτσι υπάρχει κίνδυνος κατά-
βάνοντας το κόστος τους. Ανέθεσα στο σχεσης του μοναδικού περιουσιακού στοι-
Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής τέλος του 2014 σε εργολάβο έπειτα από χείου δηλαδή της κύριας κατοικίας ημών
συμφωνία μαζί του, εργασίες επισκευής και των δύο ανήλικων παιδιών μας.
Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2018 στέγης, βαψίματος εσωτερικά και εξωτε- Για τον λόγο αυτό και ζητώ να με συν-
ρικά της οικίας. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος δράμετε οικονομικά, ώστε να ανταποκριθώ
για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στην καταβολή αρχικά του προσωρινά
Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα
στο έργο και για την άδεια που θα εξέδιδε, εκτελεστού ποσού που είναι άμεσα κα-
Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 13/2/29 Νοε. 17 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα
αφού αυτός επέλεγε το προσωπικό και ταβλητέο, γιατί βρίσκομαι προς οικονομικού
την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2018 στις παρακάτω ημερο-
μεταξύ αυτών έναν αλλοδαπό (τα ονόματα και ψυχολογικού αδιεξόδου.
μηνίες:
στη διάθεση της εφημερίδα), με βάση τις Και η ελάχιστη βοήθεια θα είναι για
α.Ο μήνας Ιανουάριος 2018 στις 03 Ιαν. 2018 ημέρα Τετάρτη.
γνώσεις του καθενός και την εμπειρία του εμάς μια σημαντική ανακούφιση.
β.Ο μήνας Φεβρουάριος 2018 στις 30 Ιαν. 2018 ημέρα Τρίτη.
για την κάθε εργασία, τον κατάλληλο
γ.Ο μήνας Μάρτιος 2018 στις 27 Φεβ. 2018 ημέρα Τρίτη.
χρόνο έναρξης της εργασίας αφού λάμ- Ο λογαριασμός μας στην
δ.Ο μήνας Απρίλιος 2018 στις 29 Μαρ. 2018 ημέρα Πέμπτη.
βανε υπ' όψιν του τις καθημερινές αλλαγές τράπεζα Πειραιώς είναι:
ε.Ο μήνας Μάιος 2018 στις 27 Απρ. 2018 ημέρα Παρασκευή.
λόγω της εποχής στις κλιματολογικές GR6301719150006915130030548
στ.Ο μήνας Ιούνιος 2018 στις 30 Μαϊ. 2018 ημέρα Τετάρτη.
συνθήκες, ώστε να εξασφαλισθεί η αρ- Tα όνομα του συναδέλφου
ζ.Ο μήνας Ιούλιος 2018 στις 28 Ιουν. 2018 ημέρα Πέμπτη.
τιότητα του έργου και η προστασία των και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι
η.Ο μήνας Αύγουστος 2018 στις 30 Ιουλ. 2018 ημέρα Δευτέρα.
εργαζομένων. Δυστυχώς κατά την εργασία στη διάθεση της ΕΑΑΣ
θ.Ο μήνας Σεπτέμβριος 2018 στις 30 Αυγ. 2018 ημέρα Πέμπτη.
ι.Ο μήνας Οκτώβριος 2018 στις 27 Σεπ. 2018 ημέρα Πέμπτη.

*
ια.Ο μήνας Νοέμβριος 2018 στις 30 Οκτ. 2018 ημέρα Τρίτη.
ιβ.Ο μήνας Δεκέμβριος 2018 στις 29 Νοε. 2018 ημέρα Πέμπτη. Το άρθρο με τίτλο «ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΜΥ ΣΥΡΟΥ» του κ. X. Μπούκλα που αφορά
Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος στην ιστορία της 6ης σειράς ΣΜΥ Σύρου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
Δντης ΕΚΟΕΜΣ της ΕΑΑΣ: www.eaas.gr
βήμα 4 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ανακοινώσεις Συντονιστικού

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 1.-Σήμερα η Ελλάδα εορ-
τάζει και καμαρώνει για τις
Αξιότιμοι κύριοι Αρχηγοί των Κομμάτων της Βουλής Ένοπλες Δυνάμεις της, οι
Μεταξύ τους και των Ελλήνων οποίες αποτελούν την εγ-
συνάδελφοι 1.-Το Συντονιστικό γύηση της ασφάλειας της
Συμβούλιο των τριών Χώρας μας και ισχυρό πα-
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων ράγοντα αποτροπής κατά
τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ν.Π.Δ.Δ. κάθε επιβουλής.
(Ε.Α.Α.Σ.- Ε.Α.Α.Ν.- Ε.Α.Α.Α.) εκφράζει (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – 2.-Οι Ένοπλες Δυνάμεις
την θλίψη του για τα θύματα της Ε.Α.Α.Α.), απέστειλε μας, παρά την κρίση που
φονικής καταιγίδας που έπληξε την επιστολή με Αριθ. διέρχεται η Χώρα μας, εκ-
Δυτική Αττική και τα συλλυπητήρια Πρωτ. 235 από 12 Σεπ. πληρώνουν στο ακέραιο την
του στις οικογένειες αυτών. 2017 (σχετικό ζ) προς αποστολή τους εν ειρήνη
2.-Είναι αδιανόητο το έτος 2017 τον Υπουργό Οικονο-
να πνίγονται άνθρωποι από μία νε-
συνδράμοντας και το γενικό
μικών κ.Τσακαλώτο, με κοινοποίηση τον Πρωθυπουργό, σύνολο με τις κοινωνικές
ροποντή , όσον ακραία και να είναι τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Υπουργούς Εργασίας
αυτή. τους δράσεις, είναι δε έτοι-
– Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μες να ανταποκριθούν στην
3.-Παρακολουθούμε συγκλονι- κ. Αχτσιόγλου, Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένο, καθώς και
σμένοι τη βιβλική καταστροφή που αποστολή τους σε κρίση, εάν απαιτηθεί.
όλους τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. 3.-Εμείς που υπηρετήσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις είμαστε υπερήφανοι
επέφερε η θεομηνία στις περιουσίες 2.-Η υπόψη επιστολή περιέγραφε λεπτομερώς το
των συνανθρώπων μας. για αυτές, τις παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και μετέχουμε σε όλες
ιστορικό σχετικά με τη δικαίωση μας, με δύο μάλιστα τις εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ
4.-Για την απώλεια του συναδέλ-
αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., σχετικά με την των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ., όπως άλλωστε
φου αποστράτου του Σ.Ξ. Γεωργίου
επιστροφή των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς επιβάλλεται και από την νομοθεσία που διέπει τις τρεις Ενώσεις Απο-
Πολυμερόπουλου , ετών 46 , εκ-
της 31- 07 – 2012, χωρίς την πλήρη συμμόρφωση στράτων.
φράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια
της Διοίκησης και υποβάλαμε συνημμένα σχέδιο νόμου 4.-Μετά από πολυετείς προσπάθειες του Συντονιστικού Συμβουλίου
στην οικογένειά του και θα σταθούμε
για τη πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές των τριών Ενώσεων Αποστράτων , έγινε δεκτό από τον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο
αρωγοί στην επιβίωση της.
3.-Αν και παρήλθε αρκετός χρόνος, και με δεδομένο το αίτημα για θέσπιση της Ημέρας του Βετεράνου/Αποστράτου και θε-
5.-Η περίπτωση της χήρας του ,
ότι την 31-12-2017 σταματά η καταβολή των αναδρο- σμοθετήθηκε ο εορτασμός της Ημέρας αυτής, μαζί με τον εορτασμό
που δυστυχώς εμπίπτει στους ηλι-
μικών από τη μερική συμμόρφωση, με επακόλουθο της Ημέρας για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
κιακούς περιορισμούς του άρθρου
12 του Ν.4387/16 είναι μία τρανή αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση εισοδήματος, δεν 5.-Στις τάξεις των Αποστράτων υπάρχουν Βετεράνοι που πολέμησαν
απόδειξη της παράνοιας που διέπει είδαμε καμία ενέργεια προς τη κατεύθυνση αυτή από στον Β.ΠΠ, στην Κορέα και στην Κύπρο, οι οποίοι είναι Μέλη των
το άρθρο αυτό, που δεν έχει προ- την Κυβέρνηση , στον δε Προϋπολογισμό του έτους Ενώσεών μας και τους οποίους περιβάλλουμε με σεβασμό, θαυμασμό
βλέψει πως θα επιβιώσει η οικογέ- 2018 η δαπάνη που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και αγάπη. Αυτοί είναι η ζωντανή σύγχρονη Ιστορία του Έθνους μας και
νειά ενός ανθρώπου που έχασε την για τον σκοπό αυτό εξαλείφεται. θα πρέπει η Πολιτεία να τους δείξει ιδιαίτερη φροντίδα. Την ίδια φροντίδα
ζωή του νέος , από τις παραλήψεις 4.-Την 14-11-2017 στείλαμε εκ νέου παρόμοια επι- θα πρέπει να δείξει η Πολιτεία και στις ορφανικές οικογένειες των
του Κράτους. στολή στον κ. Πρωθυπουργό πλέον , με κοινοποίηση Ηρώων που έπεσαν για την Πατρίδα.
6.-Ευχόμεθα η θυσία του να είναι όλα τα Κόμματα , χωρίς ανταπόκριση. 6.-Οι πεσόντες κατά τις επιχειρήσεις και οι επιζήσαντες αυτών,
η θρυαλλίδα για την αλλαγή του 5.-Μετά την πλήρη αδιαφορία της Κυβέρνησης να αποτελούν τον φάρο που φωτίζει τους απανταχού Έλληνες, για να προ-
άρθρου αυτού , για το οποίο το ικανοποιήσει ένα δίκαιο αίτημά μας, το βάρος και η ευ- σπαθήσουν και αυτοί με όλη την δύναμη της καρδιάς και της ψυχής τους
Συντονιστικό μάχεται από την πρώτη θύνη πέφτει πλέον στην Βουλή και στα Κόμματα. να κρατήσουν την Ελλάδα ψηλά και να την αποκαταστήσουν εκεί που
στιγμή για την αλλαγή του. 6.-Επειδή μέχρι τώρα ουδέν Κόμμα αντέδρασε στις της ανήκει να είναι.
7.-Ας ελπίσουμε ότι το Κράτος δύο επιστολές μας , είναι ευκαιρία τα Κόμματα να 7.-Οι Απόστρατοι που υπηρέτησαν την Πατρίδα επί σειρά ετών
θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για δείξουν την προσήλωσή τους στο Κράτος Δικαίου που αποτελούν μία δεξαμενή ικανοτάτων και έμπειρων στελεχών, τους
την αποκατάσταση των απωλειών σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. οποίους όμως η Πολιτεία αφού αποστρατεύει σε μικρή ηλικία κατά
των συνανθρώπων μας και το κυ- 7.-Καλούμε όλα τα Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων κανόνα παρά την θέληση τους, τους αφήνει ανεκμετάλλευτους.
ριότερο ότι θα λάβει τα κατάλληλα , μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών κατά την 8.-Οι Απόστρατοι τα χρόνια της κρίσης αποτελούν την εύκολη λεία για
μέτρα για την μη επανάληψη τέτοιων συζήτηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2018 , όλες τις περικοπές και τις έχουν ερμηνεύσει ως άλλη μία προσφορά
ή παρόμοιων φαινομένων. να εκφράσουν την στήριξή τους στο δίκαιο αίτημά μας προς την Πατρίδα. Δεν πρόκειται όμως να δεχθούν παράλογες περικοπές
και να πιέσουν την Κυβέρνηση να το ικανοποιήσει. , που τους καθιστούν πένητες, καθώς και μη τήρηση των Αποφάσεων
των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας και για αυτά θα συνεχίσουν τον
αγώνα που δίνουν.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο 9.-Οι Απόστρατοι και οι Βετεράνοι είμαστε υπερήφανοι που υπηρετήσαμε
Αντιστράτηγος .ε.α. Β. Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
την Πατρίδα και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε πάλι εάν απαιτηθεί.
Υποστράτηγος ε.α. Ι.Δεβούρος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.Σπ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Τιμή και δόξα στους πεσόντες Ήρωες.
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα’ ρθούν, θα περάσουν.
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ Κριτές, θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί
Για την ακρίβεια (Κ. Παλαμάς)
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς

Επικαιροποίηση ενθέτου με δικαιολογητικά Aνακοίνωση ΜΤΣ
Καταβολή μερίσματος και συντάξεων ΜΤΣ μηνός Ια-
θανάτου ε.α. αξιωματικού νουαρίου στις 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι στο ένθετο που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο επικαιροποιούνται τα
εξής:
1) Η σύνταξη χηρείας είναι τα 5/10 και όχι τα 7/10 όπως ίσχυε.
2) Η Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» διαδέχθηκε τις αναφερόμενες «ΓΕΝΙΚΗ» και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ»
3) Καταβάλλεται αριθμός μερισμάτων ως βοήθημα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την έκδοση της
προσωρινής σύνταξης η οποία είναι αντίστοιχη της «εθνικής» ήτοι 325€.
Παρακαλούνται μέχρι της εκδόσεως νέου ενθέτου τα μέλη μας να προσθέσουν το απόσπασμα στο
προηγούμενο ένθετο.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
5 αφιέρωμα

Ενημέρωση

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Α.Α.Σ.
Προς: Τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, εξαγγείλατε κοινωνικές  παροχές ύψους 1.400.000.000 των ΕΔ & ΣΑ, με κύρια αυτήν, της απεμπλοκής των απο-
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Απο- ευρώ χωρίς σε αυτές να συμπεριλαμβανόμαστε για μια δοχών των εν ενεργεία στελεχών με αυτές των απο-
στράτων Αξιωματικών  Ν.Π.Δ.Δ.  (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – ακόμη φορά. στράτων και της ένταξης τους στον ΕΦΚΑ !!!! . Όλα αυτά
Ε.Α.Α.Α.),    απέστειλε επιστολή με Αριθ. Πρωτ.235 / 12 Κ. Πρωθυπουργέ, θεωρούμε ότι ζούμε σε ευνομούμενη με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017 και με διαρκή κατάθεση
Σεπ. 2017 προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο, πολιτεία, όπου οι νόμοι εφαρμόζονται και αποκαθίσταται στη συνέχεια τροπολογιών μέσω των οποίων:
με κοινοποίηση σε εσάς, το Πρόεδρο της Βουλής , τους το δίκαιο, ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστούμε ως ισότιμοι -Καταργείται η προσωπική διαφορά με μείωση ως και
Υπουργούς Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω- Έλληνες πολίτες και όχι ως παρίες καθόσον  πολλάκις 18% στην προσωπική σύνταξη
νικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου,  Εθνικής Άμυνας κ. και εσείς προσωπικά έχετε αναφερθεί στη διαχρονική -Καταργείται το επίδομα συζύγου και τέκνων
Καμμένο, καθώς και σε όλους τους Αρχηγούς των Κοι- προσφορά του Έλληνα Στρατιωτικού και εμείς ως από- -Καταργείται η έκπτωση του φόρου 1,5%
νοβουλευτικών Κομμάτων.  στρατοι  δεν θα αντιμετωπιστούμε για άλλη μία φορά -Μειώνεται το αφορολόγητο ποσό
Η υπόψη επιστολή περιέγραφε λεπτομερώς το ιστορικό όπως τα άλογα όταν γερνούν. -Μειώθηκε το εφάπαξ βοήθημα
σχετικά με τη δικαίωση μας, με δύο μάλιστα αποφάσεις Το προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α. εν ενεργεία αλλά -Προβλέφθηκε ανώτατο όριο σύνταξης τα 2000 ευρώ
της ολομέλειας του Σ.τ.Ε.,  σχετικά με την επιστροφή και ως εν αποστρατεία, ποτέ δεν έτυχε ιδιαίτερης μετα- με αποτέλεσμα να υποστούν μειώσεις το σύνολο των
των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς της  31- χείρισης και δεν υπήρξαμε  προνομιούχοι  την περίοδο υψηλόβαθμων - ανώτατων Αξκων - αποστράτων αλλά
07 – 2012, χωρίς τη πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης της ευμάρειας και ούτε αυτό επιζητούμε και τώρα, αλλά και όσων ελάμβαναν επίδομα επικινδυνότητας(6μηνα)
και υποβάλαμε  συνημμένα σχέδιο νόμου για τη πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και αναγνώριση της προσφοράς και συνυπολογίσθηκε στην έκδοση της τελικής συντα-
συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές. μας. ξιοδοτικής πράξης.
Αν και παρήλθε αρκετός  χρόνος, και με δεδομένο ότι Αντιθέτως έχουμε υποστεί από το 2010 έως σήμερα -Αυξήθηκε το κόστος αναγνωρίσεων ετών μονάδων
31-12-2017 σταματά η καταβολή των αναδρομικών, πάνω  από 20 μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές μας εκστρατείας (μάχιμης πενταετίας).
από τη μερική συμμόρφωση, με αποτέλεσμα περαιτέρω (χωρίς φυσικά να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις μει- - Μειώθηκαν οι συντάξεις χηρείας ενώ υπάρχει και
μείωση εισοδήματος,  δεν είδαμε καμία ενέργεια προς ώσεις, από τα υπόλοιπα δημοσιοοικονομικά μέτρα, συ- πρόβλεψη λήψεως μόνο για μια 3ετία (ηλικιακά κριτήρια
τη κατεύθυνση αυτή η οποία μάλιστα υπήρξε και προ- νέπεια των μνημονιακών μέτρων και τα οποία αφορούσαν επιζώντος συζύγου)
εκλογική σας εξαγγελία. στο σύνολο των συμπολιτών μας). Μειώσεις ή αυξήσεις Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αντιθέτως στις 13 Νοε.2017 λόγω του πλεονάσματος των κρατήσεων ή επιπλέον περικοπές, που προκάλεσαν το προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α. εν ενεργεία αλλά
που υπήρξε, ασφαλέστατα αυτό οφείλεται και σε εμάς, κατά σειρά νόμοι, όπως Ν. 3833/2010, Ν. 3845/2012, Ν. και ως εν αποστρατεία, ποτέ δεν έτυχε ιδιαίτερης μετα-
4093/2012,  Ν.3845 και χείρισης και δεν υπήρξαμε  προνομιούχοι  την περίοδο
3847/2010, Ν.3863 και της ευμάρειας και ούτε αυτό επιζητούμε και τώρα, αλλά
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 3865/2010, Ν.3986/2011, Ν. απόδοση δικαιοσύνης και αναγνώριση της προσφοράς
4002/2011 και Ν.4024/2011 μας. Δεν είμαστε γόνοι  εφοπλιστών, βιομηχάνων, τρα-
Δικαιούχοι Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», (ρατσιστικός ηλικιακός νό- πεζιτών, μεγαλοεπιχειρηματιών, πολιτικών  κ.α. ούτε
Οικονομικού Έτους 2017. μος), Ν.4051/2012, παιδιά ενός κατώτερου Θεού, αλλά παιδιά αγροτών, ερ-
Ν.4307/2014, Ν.4337/15 και γατών, μικροεπαγγελματιών, δημοσίων και ιδιωτικών
4336/15 και τέλος ο ισοπε- υπαλλήλων και γενικά αναπόσπαστο κομμάτι του σκληρά
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρίθμ. 20/16/26-10-2017 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
δωτικός ν.4387/2016 με τον εργαζόμενου Ελληνικού λαού.
οποίο και κατά παρέκκλιση Αντιμετωπίστε μας έτσι γιατί αυτό είναι δίκαιο και
Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη»,
για το οικονομικό έτος 2017, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω: των προβλεπόμενων στις σωστό.
α.Βράβευση δέκα (10) αριστούχων μαθητών της Γ’ τάξεως Δημοσίου Λυκείου Εσω- αποφάσεις του ΣτΕ, επήλθαν
τερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, για το σχολικό έτος 2015 δραστικές αλλαγές στον Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
– 2016. υπολογισμό των συνταξίμων Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος
αποδοχών των στελεχών
Δικαιούχοι Αριστεύσαντες Μαθητές Κατά την Εκπαιδευτική Περίοδο 2015 – 2016.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
1. Αντωνιάδου Στυλιανή - Μαρία του Κωνσταντίνου 20
2. Χαρισιάδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
3. Αναστασιάδη Αλεξία του Αναστασίου
20
19,9
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
4. Γκούτρα Αικατερίνη του Στεφάνου 19,9 Δικαιούχοι Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου
5. Δήμου Αμαλία – Αθανασία του Κωνσταντίνου 19,9
6. Σπυρίδης Ευάγγελος του Ευσταθίου 19,9 Δαμιανοπούλου», Οικονομικού Έτους 2017.
7. Ζάχου Ευαγγελία του Γεωργίου 19,9
8. Τσέλιου Παρασκευή του Ζήση 19,9 ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρίθμ. 20/17/26-10-2017 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
9. Τερψίδου Ελένη του Κωνσταντίνου 19,8
10. Προφυλλίδου Ευαγγελία του Ηλία 19,8 Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες γέρον-
τες, απόστρατοι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς του Κληροδοτή-
β. Ενίσχυση δέκα (10) τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, τα οποία ματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου», για το οικονομικό έτος
έλαβαν το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εντός του 2017, είναι οι παρακάτω:
έτους 2016, λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν κληρώσεως α. Τσέλκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου.
ενώπιον Συμβολαιογράφου. β. Παπανικολάου Γεώργιος του Κωνσταντίνου.
γ. Γκουρογιάννης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου.
Δικαιούχοι Από Λήψη ΒΟΕΑ, Εντός του Έτους 2016 (κατόπιν κλήρωσης). δ. Αλεξίου Ναπολέων του Θεοδώρου.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ε. Τάτσης Χρήστος του Αναστασίου.
1. Μεσημβρινού Δέσποινα του Δημητρίου
στ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Πάνου.
2. Ντομάρης Σταύρος του Ευαγγέλου
ζ. Κοντογεώργου Χρήστος του Γεωργίου.
3. Μιχαηλίδης Νικόλαος του Σταύρου
4. Μπεκιαρίδης Δημήτριος του Δημητρίου η. Αθανασίου Χαρίλαος του Σεραφείμ.
5. Κώττας Σταμάτιος του Γεωργίου θ. Τσιονάκας Σταύρος του Ιωάννη.
6. Χατζηβίλτσος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη ι. Ζαπάντης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.
7. Καλαϊτζίδης Σταύρος του Θεοδώρου ια. Μπαλαούρας Θωμάς του Θωμά.
8. Πέτσας Ιωάννης του Νικολάου ιβ. Κοτζοχάμπος Μιχαήλ του Σάββα.
9. Δερβένη Βασιλεία του Κωνσταντίνου
10. Τζουβάνη Παντελίνα του Ιωάννη Τρόπος Πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη στην έγγραφη ενημέρω-
ση των ανωτέρω δικαιούχων της παροχής του Κληροδοτήματος «Μαριέττας χή-
Τρόπος πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη στην έγγραφη ενημέρωση ρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου» με το Φ.033/41/19774/Σ.4265/07-11-2017 και
των ανωτέρω δικαιούχων παροχής του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» η καταβολή του χρηματικού ποσού θα γίνει με κατάθεση σε ατομικούς τρεχού-
με τα Φ.033/39/19772/ Σ.4263/07-11-2017 και Φ.033/40/19773/Σ.4264/07-11-2017, μενους λογαριασμούς μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, καθόσον τα κεφάλαια του
αντίστοιχα και η καταβολή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών θα γίνει με κατάθεση εν λόγω Κληροδοτήματος τηρούνται αποκλειστικά σ’ αυτήν.
σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου είναι κατα-
τεθειμένα τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος. Εκ του ΜΤΣ
Εκ του ΜΤΣ
βήμα 6 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η Συνθήκη του Νεϊγύ (1919)
η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν συμφωνία για την
Γράφει ο « Ἡ πραγματοποίησις τῶν ἐθνικῶν μας πόθων
εθελουσία αμοιβαία ανταλλαγή μειονοτικών πληθυσμών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ δὲν ἐξαρτᾶται τόσον ἐκ τῶν ἰδικῶν μας πράξεων, ὅσον που κατοικούσαν στις δύο χώρες. Περί τους 50.000 Έλληνες
Αντιστράτηγος ε.α. ἀπό τὴν συνδρομήν τῶν διεθνῶν περιστάσεων, αἵτινες που διέμεναν στην Βουλγαρία μετανάστευσαν στην Ελλάδα,
διαφεύγουν τῆς ἰδικῆς μας ἐπιρροῆς». ενώ 90.000 Βούλγαροι μετοίκησαν από την Ελλάδα στην

Τ ην 27η Νοεμ. 1919, υπογράφηκε στην κοινότητα Νεϊγύ
συρ Σέν (Neuilly sur Seine), στα βορειοδυτικά προάστια
των Παρισίων, η ομώνυμη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των νι-
Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Βουλγαρία. Επέλεξαν να παραμείνουν στην Ελλάδα 40.000
σλαβόφωνοι, οι οποίο βάσει της συνθήκης απέκτησαν ελ-
ληνική ιθαγένεια. Οι σύμμαχοι ανέλαβαν την υποχρέωση
κητριών χωρών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της ηττη- να εξασφαλίσουν οικονομική διέξοδο της Βουλγαρίας στο
μένης Βουλγαρίας, συμμάχου των αυτοκρατοριών της Γερ- Αιγαίο, χωρίς όμως να αναληφθεί καμία ενέργεια επί τούτου.
μανίας, της Αυστροουγγαρίας και της Τουρκίας. Το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία διαμόρφωσαν τους Μία Καλή Συνθήκη
όρους της συνθήκης, όπως και των λοιπών συνθήκων που Η συνθήκη του Νεϊγύ αύξησε την έκταση της Ελλάδος
υπεγράφησαν στα πλαίσια της συνδιασκέψεως ειρήνης κατά 8.578 χλμ2, τα οποία δεν εκτιμήθηκαν στο βαθμό που
των Παρισίων, μετά την λήξη του μεγάλου πολέμου. Από άρμοζε, λόγω της ευφορίας που επικράτησε μετά τα 50.000
την πλευρά της Ελλάδος την υπέγραψαν ο πρωθυπουργός χλμ2, που προστέθηκαν στην ελληνική επικράτεια από την
Ελευθέριος Βενιζέλος και ο υπουργός εξωτερικών Νικόλαος συνθήκη των Σεβρών. Η ατμόσφαιρα μετά την ήττα της
Πολίτης. Την υπέγραψαν επίσης το Βέλγιο, η Κίνα, Κούβα, Τουρκίας και της Βουλγαρίας μάς δημιούργησαν την αίσθηση,
Σαουδική Αραβία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, ότι βρισκόμασταν πολύ κοντά στην πραγμάτωση του ορά-
Γιουγκοσλαβία, η Ταϋλάνδη και η Τσεχοσλοβακία ως συμ- ματος της «Μεγάλης Ιδέας». Αναπόφευκτα τα βλέμματα
βαλλόμενες και σύμμαχοι των μεγάλων δυνάμεων χώρες. όλων είχαν στραφεί προς την Κωνσταντινούπολη, την κο-
Για την Βουλγαρία υπήρξε η αιτία που καταλύθηκε για ρωνίδα των εθνικών μας διεκδικήσεων. Η «ταπεινή» Δυτική
δεύτερη φορά το κράτος της «Μεγάλης Βουλγαρίας», όπως Θράκη χάθηκε μέσα στην γοητεία της Σμύρνης και τις απέ-
είχε συμβεί ξανά μετά την συνθήκη του Βερολίνου το Δοξολογί́α στον Ι.Ν Αγ. Νικολά́ου στην ραντες πεδιάδες της Ανατολικής Θράκης. Παρ’ όλα αυτά
1878.1 Η αποδοκιμασία από την υπογραφή της συνθήκης Αλεξανδρού́πολη την 15 Μαΐ́ου 1920. υπήρξε το μοναδικό κέρδος μας, από την συμμετοχή μας
οδήγησε σε πτώση της κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Σταμπο- στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα συμμαχικά στρατεύματα
λίνσκι ενώ ο βασιλεύς της Βουλγαρίας Φερδινάνδος παραι- στην Δυτική Θράκη, ημερομηνία η οποία έχει καθιερωθεί
είχαν προηγηθεί του ελληνικού στρατού, ο οποίος δεν συ-
τήθηκε του θρόνου και τον διαδέχθηκε ο υιός του Μπόρις ως η επέτειος απελευθερώσεως της. Η ενσωμάτωση της
νάντησε καμία αξιόλογη αντίσταση από τους μουσουλμα-
Γ’. κατοχυρώθηκε με την Συνθήκη των Σεβρών (19 Αυγ. 1920)
νικούς πληθυσμούς, όταν τα αντικατέστησε. Δεν συνέβη
και μετέπειτα με την συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλ.
ωστόσο το ίδιο κατά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού
Η Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1923).
στην Σμύρνη το Μάϊο του 1919, με οδυνηρά για τον
Η Βουλγαρία συνθηκολόγησε την 30η Σεπ. 1918 και την Ελληνισμό αποτελέσματα.
ακολούθησε η Τουρκία μετά δεκαπενθήμερο. Οι δύο χώρες Οι Όροι της Συνθήκης
προέβησαν στην αποστράτευση των στρατών τους και την Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Νεϊγύ η Βιβλιογραφία
παράδοση του οπλισμού. Αμέσως μετά οι συμμαχικές δυ- Βουλγαρία υποχρεώθηκε:
α.Γενικό Επιτελείο στρατού, Ἡ Συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος εἰς
νάμεις εγκαταστάθηκαν επί των εδαφών της Δυτικής και α.Να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στους συμμάχους
τὸν Πόλεμον τοῦ 1918, Εκδόσεις Διευθύνσεως Ιστορίας
Ανατολικής Θράκης. Βάσει της συνθήκης του Νεϊγύ η Βουλ- ύψους 400 εκατ. δολαρίων.
Στρατού, Αθήνα 1961.
γαρία υποχρεώθηκε να παραιτηθεί όλων των κυριαρχικών β.Να διατηρεί εθελοντικό στρατού δυνάμεως 20.000 αν-
β.Michel Llewellyn Smith, Το Όραμα της Ιωνίας, Αθήνα
δικαιωμάτων επί εδαφών της συνολικής εκτάσεως 18.900 δρών, χωρίς πυροβολικό και αεροπορία.
2004, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
χλμ2, υπέρ των όμορων χωρών (Ελλάς, Γιουγκοσλαβία, γ.Να προστατεύει τις μειονότητες που διαβιούν στην
Ρουμανία). Συμφώνη-σε επίσης να αναγνωρίσει στην συνέχεια Βουλγαρία. 1
Η συνθήκη του Βερολίνου ανέτρεψε την συνθήκη του
τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων σχετικά με την διά- δ.Να παραδώσει τα πολεμικά πλοία της στους συμμά-
Αγ. Στεφάνου που υπογράφηκε στο ομώνυμο προάστιο
θεση τους, οι οποίες στην σύσκεψη του Σαν Ρέμο στην χους.
της Κωνσταντινουπόλεως το Μαρ. του 1878, βάσει της
Ιταλία (19-26 Απρ. 1920), αποφάσισαν την εκχώρηση της Ταυτοχρόνως η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν
οποίας δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η «Μεγάλη Βουλ-
Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα. Την 14η Μαΐου 1920 ο συμφωνία για την εθελουσία αμοιβαία ανταλλαγή μειονοτικών
γαρία».
ελληνικός στρατός αντικατάστησε τα συμμαχικά στρατεύματα πληθυσμών που διαβιούσαν στις δύο χώρες. Ταυτοχρόνως

Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών(ΣΣΜ)
Σχέσεις με το Κοινό μάτων και προβολή οπτικοακουστικού υλικού εντός
διαμορφωμένης αίθουσας, διάρκειας 17 λεπτών.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, το Μουσείο
(Επισκέψεις σε Στρατιωτικά Μουσεία) Βαλκανικών Πολέμων επισκέφτηκε την 27 Οκτ 17 η Α.Ε
ο Προέδρος της Δημοκρατίας.

Σ ας γνωρίζουμε, ότι το Συγκρότημα Στρατηγικών Με-
ταφορών(ΣΣΜ) είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία
του Στρατιωτικού Μουσείου Βαλκανικών
Πασά, με αποτέλεσμα την παράδοση της Θεσσαλονίκης
στον Ελληνικό Στρατό στις 26 Οκτωβρίου 1912. Εντός
του μουσείου εκτίθενται διάφορα κειμήλια της εποχής
Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να
αντληθούν από την ηλ. διεύθυνση www. army.gr/de-
Πολέμων το οποίο εδρεύει στο χωριό Γέφυρα του των βαλκανικών πολέμων όπως όπλα, ξίφη, μετάλλια fault.php?pname=mouseio_topsin&la=1 και τηλεφω-
Δήμου Χαλκηδόνας του Ν.Θεσσαλονίκης (23ο χλμ. ανδρείας, στρατιωτικές στολές και εξοπλισμός του Ελ- νικά στο 2310 716000.
Θεσ/νίκης - Έδεσσας). Η απόσταση από την πόλη της ληνικού Στρατού καθώς επίσης και των αντίστοιχων
Θεσσαλονίκης είναι 30 χλμ. και ο χρόνος κίνησης 30 της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας, της Ταξίαρχος Αθανάσιος Βοσνακίδης
λεπτά περίπου. Το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής
από 09:00 έως 14:00. Οι επισκέψεις οργανωμένων Το έτος 2012, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ανθστής(ΦΔΒ) Γεωργάκη Ειρήνη
συλλόγων, σχολείων και ομάδων (γκρουπ) γίνονται κα- επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Βοηθός 2ου ΕΓ
τόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη Μονάδα του Συγ- Θεσσαλονίκης, αναπλάστηκε ο περιβάλλων χώρος,
κροτήματος (787 Τάγμα Μεταφορών). Η είσοδος είναι ανακαινίστηκαν οι χώροι υγιεινής, δημιουργήθηκε πε-
δωρεάν. ρίπτερο για την πώληση αναμνη-
Ο χώρος στον οποίο εδρεύει το Μουσείο Βαλκανικών στικών ειδών και κυλικείο. Το μου-
Πολέμων είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικός και είναι σείο συνδυάζει την ψυχαγωγία, κα- ΘΕΜΑ: Λειτουργία Καρδιοχειρουργικού /
γνωστός στην περιοχή ως αγρόκτημα«ΤΟΨΙΝ», περι- θόσον περιλαμβάνει περιφραγμένο
λαμβάνει δε ένα κεντρικό μεγαλοπρεπές κτήριο, καθώς αλσύλλιο με τραπεζοκαθίσματα,
Θωρακοχειρουργικού Εξωτερικού Ιατρείου
και άλλα βοηθητικά (αποθήκες, στάβλους, περιστερώνα, με τη βιωματική εκμάθηση των κα- 1. Σας γνωρίζουμε ότι από 27 Νοεμβρίου 2017, θα λειτουργεί στο ΝΙΜΙΤΣ
σιδηρουργείο, δεξαμενή νερού, κλπ). Το μουσείο στε- θοριστικών για την περιοχή γεγο- Καρδιοχειρουργικό / Θωρακοχειρουργικό Εξωτερικό Ιατρείο.
γάζεται σε ιστορική έπαυλη που περιήλθε στην ιδιοκτησία νότων που διαδραματίστηκαν κατά 2. Το Ιατρείο θα εξετάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 08.00 έως 14.00,
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το έτος 1999 και επι- την περίοδο των Α’ και Β’ Βαλκανι- κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος
λέχθηκε η αξιοποίησή της για το συγκεκριμένο σκοπό, κών Πολέμων. Τα υπόψη ιστορικά να κλείσει στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα: 210-
καθόσον στο υπόψη κτήριο εγκαταστάθηκε το Γενικό γεγονότα αναπτύσσονται εκτενώς 7288367 και 210-7227523.
Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού και έλαβαν χώρα οι από ξεναγό της στρατιωτικής υπη- 3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μελών σας.
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Έλληνα Αρχιστρατήγου ρεσίας, συνοδευόμενα από πλούσιο Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός
Κωνσταντίνου και του Τούρκου Διοικητή Χασάν Ταχσίν φωτογραφικό υλικό, πλήθος εκθε- Δντής - Συντονιστής
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
7 άρθρα

άρθρα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Α.Σ
μας ενημερώνει Το χρονογράφημά μας

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η γιορτή της αγάπης
Συνέχεια από τη σελίδα 1 πουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς και Γράφει ο
τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Η Ε.Α.Α.Σ. προσέφυγε κατά του επιστολή με την οποία ζητείται η κατα- Υποστράτηγος (ΕΜ) ε.α.
Ν.4387/16 (ν. Κατρούγκαλου) στην ολο- βολή του υπόλοιπου 50% των αναδρο- Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
μέλεια του ΣτΕ και ύστερα από δύο (2) μικών των αποδοχών μας και συνημμένα
αναβολές, η υπόθεση εκδικάστηκε την σχετικό σχέδιο νόμου. Απο τη μιά άκρη Αγγέλων που ακούστηκαν την νύχτα στη
06/10/2017. Αναμένεται η έκδοση της του κόσμου μέχρι Βηθλεέμ πάνω από τα έκπληκτα κεφάλια
απόφασης. -Εκδόθηκε ανακοίνωση- ενημέρωση, την άλλη παντού των βοσκών « Δόξα εν υψίστοις Θεώ …».
Παράλληλα προηγούμενες αιτήσεις σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης όπου έχει απλωθεί Είναι μια ευλογία για το σπίτι η παρουσία
της Ε.Α.Α.Σ. στην επιτροπή συμμόρφωσης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) ο χριστιανισμός τα Χριστούγεννα γιορ- των παιδιών. Οι ευχές που πρωτοδίνουν
του ΣτΕ για τη μη συμμόρφωση της Δι- τάζονται με εξαιρετική λαμπρότητα. στον Νοικοκύρη και στην Νοικοκυρά,
οίκησης για τις αποφάσεις 1128/16 -Εκδόθηκαν ανακοινώσεις για ενημέ- Εκείνο όμως το οποίο προσδίδει στη είναι το πιο συγκινητικό συμβόλαιο για
2192/14 κατά την Ν4307/14 και 4093/12 ρωση των συναδέρφων, σχετικά με την θρησκευτική αυτήν γιορτή, μία αίγλη ιδι- κάθε χρόνο με τη ζωή και με τον Θεό.
αντίστοιχα της ολομέλειας του ΣτΕ που επιστροφή των παρανόμως παρακρα- αίτερη, είναι οι ποικίλες τοπικές συνήθειες Σ’αυτό το σπίτι πού ‘ρθαμε πέτρα να
θα εσυζητείτο την Τρίτη 31 Οκτωβρίου τηθέντων εισφορών υγειονομικής περί- και τα κατά παράδοση έθιμα, που ισχύουν μη ραγίσει
2017, αναβλήθηκε για 2η φορά και νέα θαλψης, οι οποίες καταβλήθηκαν με την στους διαφόρους τόπους την ημέρα Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια
ημερομηνία συζήτησης ορίσθηκε στις 9 σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου στις 29 Νο- αυτή. να ζήσει!
Μαΐου 2018 στην επιτροπή Συμμόρφω- εμβρίου 2017. Αυτός που εξετάζει βαθύτερα τα έθιμα Η αμοιβή των μικρών καλαντιστών δεν
αυτά, θα βρεί ένα συμβολισμό απέραντο, ήταν ούτε είναι ούτε ζητιανιά ούτε φι-
Την 15 Νοε
2017 απεστάλλει
ανοιχτή επιστολή
της ΕΑΑΣ προς τον
πρωθυπουργό της
χώρας κ. Αλέξη
Τσίπρα, αναφέ-
ροντας τις δραμα-
τικές μειώσεις των
αποδοχών μας,
που έχουμε υπο-
στεί σαν κλάδος,
από το 2010 έως
σήμερα.
σης της Διοίκησης για τις δύο προηγού- Του υπενθυμίσαμε ότι δεν είμαστε
μενες αποφάσεις της ολομέλειας του γόνοι εφοπλιστών, βιομήχανων, τραπε- πάνω στον οποίο στηρίζονται, λανθρωπία, παρά πράξη τελεστική.
ΣτΕ. ζιτών, πολίτικων και ούτε παιδιά ενός συμβολισμόν που αντιπροσωπεύει τους Τις ημέρες των Χριστουγέννων το
κατώτερου θεού, αλλά αναπόσπαστο πόθους των λαών και των ατόμων, γιορτινό τραπέζι ήταν γεμάτο με όλες
Δικαστική διαμάχη ΜΤΣ-PICAR κομμάτι του σκληρά εργαζόμενου ελ- ακριβώς όπως και η Γέννηση του Μεσσία τις λιχουδιές του κόσμου, ακόμα και στις
1.Με την με αριθμ. 2376/2017 από- ληνικού λαού και τον καλέσαμε να μας είναι το σύμβολο της απαρχής μιας νέας πιό φτωχές,ακόμα έρχονται στη μνήμη
φαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αντιμετωπίσει έτσι, γιατί είναι δίκαιο και ζωής για όλη την ανθρωπότητα. μου τα χρώματα και κυρίως τα αρώματα
έγινε τυπικά δεκτή και εν μέρει κατ’ ου- σωστό! των παιδικών μου χρόνων , εκείνες τις
σίαν σχετική έφεση της PICAR Α.Ε. κατά Στη χώρα μας τα έθιμα αυτά άγιες ημέρες
του ΜΤΣ που αφορά την δραστική μείωση Την 17 Νοε 20177 εκδόθηκε ανακοί- είναι ιδιαίτερα γοητευτικά. Κλέινουμε με τα λόγια ενός μεγάλου,
του μισθώματος που καταβάλλει η PICAR νωση του συντονιστικού των τριών ενώ- Η θρησκευτική περισυλλογή των ημε- του Παναγιώτη Κανελόπουλου:
στο ΜΤΣ και το οποίο είχε ήδη μειωθεί σεων Απόστρατων Αξκων (ΕΑΑ), εκφρά- ρών αυτών ,που με την Αγάπη που Αν τα γεγονότα που έρχονται είναι
κατά 20%. ζοντας την θλίψη του για τα θύματα της αποπνέουν μας φέρνουν κοντά με όλους κρίσιμα και φοβερά, ο Ερχόμενος είναι
φονικής καταιγίδας που έπληξε τη Δ. τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους πράος και απαλός. Χτυπάει τη θύρα τους
2.Στην παραπάνω διαδικασία παρενέβη Αττική και τα συλλυπητήριά του στις οι- δικούς μας, πλαισιώνεται και λαμπρύνεται τόσο ήμερα και διακριτικά που δεν τον
υπέρ του ΜΤΣ η Ε.Α.Α.Σ. για διασφάλιση κογένειες αυτών. περισσότερο με την αναβίωση των ηθών ακούνε. Ωστόσο μπορούν να τον ακού-
των μελών της, ως μερισματούχου του Η ΕΑΑΣ συμμετείχε στο πένθος των και εθίμων της παραδόσεώς μας σουν. Θα τον ακούσουν σήμερα λίγοι,
ΜΤΣ. οικογενειών των δύο (2) συναδέλφων Τα στόματα των παιδιών συνεχίζουν αύριο περισσότεροι. Και θα του ανοίξουν
που βρήκαν τραγικό θάνατο στην Μάνδρα από τότε μέσα στους αιώνες μέχρι και τη θύρα για να μπεί.
3.Την 06 Οκτ 2017, μετά από δύο ανα- Αττικής και συμπαρίσταται ηθικά και έμ- σήμερα τα πρώτα εκείνα κάλαντα των Και θα δειπνήσει μαζί τους.*
βολές συζητήθηκε η αίτηση και οι πρό- πρακτα σε αυτές.
σθετες παρεμβάσεις αναστολής υπέρ
ΜΤΣ που είχαν υποβάλλει οι Ε.Α.Α.Σ. και -Την 28η Νοε 2017 εκδόθηκε ανακοί-
ΠΟΑΣΑ και δυστυχώς απερρίφθησαν. νωση σε έντονο ύφος, προς την κυβέρ- Eκδήλωση στο
Αναμένεται η έκδοση της σχετικής από- νηση σχετικά με την μη εφαρμογή της
φασης. απόφασης του ΣτΕ για την καταβολή Πολεμικό Μουσείο
Στις 12 Σεπ και 30 Νοε 2017 υπεβλή- του υπόλοιπου 30% των αναδρομικών.
θησαν δια του συντονιστικού των τριών για τα 75 χρόνια
(3) Ενώσεων Στρατού Ναυτικού-Αερο- Υπγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
πορίας επιστολές προς τον κ. Πρωθυ- Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ από την ίδρυση
του Ιερού Λόχου
Στηρίξτε τον EKOEMΣ Ά ριστη η εκδήλωση στο Πολεμικό Μου-
σείο για τα 75 χρόνια από την ίδρυση
ψωνίζοντας από τα EKEMΣ. του Ιερού Λόχου όπου ως εκπρόσωπος
της ΕΑΑΣ παραβρέθηκε ο πρόεδρος της
Το 93% των κερδών Αντγος ε.α κ. Βασίλειος Ροζής
Συγχαρητήρια στους εμπνευστές- διορ-
κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ. γανωτές και όλους τους παρευρισκόμε-
νους.
ΓΕΣ 8 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ενημέρωση από το ΓΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

•Επισκέψεις •Εκπαιδευτικές
κ. Α/ΓΕΣ Δραστηριότητες Μονάδων
Πυροβολικού στην Περιοχή
σε Σχηματισμούς,
Ευθύνης του Δ’ΣΣ
Σχολές και
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευ-
Υπηρεσίες του σης, εκτελέσθηκαν Βολές Πυροβολικού
Στρατού Ξηράς Επίσκεψη στο 308ΠΕΒ
και Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων, από Μονάδες Πυροβολικού της
1ης Στρατιάς και του Δ’ Σώματος Στρατού, στο Πεδίο Βολής Πετρωτών.

•Eορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων
Tην Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, ο Στρατός
Ξηράς τίμησε με λαμπρότητα την Ημέρα
των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι εκδηλώσεις
περιέλαβαν: - Δοξολογίες, Επιμνημόσυνες
Επίσκεψη στην 652 ΠΑΥΠ Επίσκεψη στο 487 ΤΔΒ Δεήσεις και Καταθέσεις Στεφάνων. - Ομι-
λίες, Εκθέσεις Φωτογραφιών και Μουσικές
Εκδηλώσεις. - Ανοιχτά Στρατόπεδα και
επισκέψεις σε αυτά πολιτών και μαθη-
τών.

•Υποστολή Σημαίας
Επίσκεψη στο ΚΕΕΔ Επίσκεψη στο ΤΥΕΣ από Εθνοφύλακες στη
Ρόδο
Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, πραγμα-
τοποιήθηκε Υποστολή της Σημαίας στην
πόλη της Ρόδου από Τμήμα Απόδοσης
Τιμών, το οποίο αποτελούνταν από Εθνο-
φύλακες των Ταγμάτων Εθνοφυλακής της 95 ΑΔΤΕ.

Επίσκεψη στη ΣΠΒ Ελευθερία Κοινότητας
Κέλλης Φλωρίνης
•Διαλέξεις στο Γενικό Επιτελείο Στρατού
•Μετεκπαίδευση
Εφεδρείας Δ’ Σώματος
Στρατού
Πραγματοποιήθηκε από την XXV Τεθω-
ρακισμένη Ταξιαρχία, Μετεκπαίδευση
Εφέδρων για την απονομή δεύτερης ει- Διάλεξη για την «Πνευματικότητα» Διάλεξη για τη «Διοίκηση - Ηγεσία»
δικότητας.

•Έπαρση Σημαίας στο χωριό Κορνοφωλιά
Έβρου, από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ Τυχερού
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017,
πραγματοποιήθηκε Έπαρση Σημαί- Διάλεξη για την «Ευσυνείδητη Ηγεσία» Διάλεξη για τη «Διοίκηση - Ηγεσία»
ας στο Ηρώο του χωριού Κορνο-
φωλιά, από τμήμα Εθνοφυλάκων
του Τάγματος Εθνοφυλακής Τυ-
χερού •Εκδήλωση για τον «ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ»
στο Πολεμικό Μουσείο

•Ημερίδα Διατελεσάντων
Διοικητών ΑΣΔΕΝ

Tην Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2017, πραγματο-
ποιήθηκε Ημερίδα Διατελεσάντων Διοικητών Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλή-
της ΑΣΔΕΝ, στην έδρα του Στρατηγείου της, ρωση 75 χρόνων από την ίδρυση του «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ», πραγματοποιήθηκε στο Πο-
στην Αθήνα. λεμικό Μουσείο, εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
9 παραρτήματα

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

Εκδηλώσεις της 151ης επετείου του Το Παράρτημα Λακωνίας προσκλή-
Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής θηκε και συμμετείχε με μέλη του, στις
Αρκαδίου. εξής εκδηλώσεις:
Το παράρτημα Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ α. Την 8/11/2017, στον εορτασμό
εκπροσώπησαν στις κατά τόπους εκ- του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρ-
δηλώσεις απόστρατοι συνάδελφοι χών Μιχαήλ και Γαβριήλ, στο Στρδο
μέλη του, κατά εκδήλωση όπως πα- «Σχη Δαβάκη», στο ΚΕΕΜ. Επισυνά-
ρακάτω: πτονται 2 φωτογραφίες.
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, και ώρα β. Την 21/11/2017, στον εορτασμό
10:30, πραγματοποιήθηκε επιμνημό- της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων και
συνη δέηση στον Ι. Ναό Αγίας Μαρίνας τιμής Αποστράτων -Βετεράνων: Δο-
της κοινότητας Λιβάδια Μυλοποτάμου με Σωμάτων Ασφαλείας. ξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και κατά- Λεωνίδα. Μετάβαση στο μνημείο των 118
συμ-μετοχή του Δήμου Ρεθύμνου και Δρια - Στην Ιερά Μονή Αρκαδίου ώρα 12:00 ο θεση στεφάνων στο κενοτάφιο Λεωνίδα. εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύ-
απόδοσης τιμών από το 547 Α/Μ TΠ. Στην Πρόεδρος του Παρ/τος Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ Επισυνάπτονται 2 φωτογραφίες. ματα στο Μονοδένδρι και κατάθεση στε-
εκδήλωση παρευρέθη και κατάθεσε στεφάνι & αντιπροσωπεία μελών του Παρ/τος, πα- Έχουμε προσκληθεί και θα συμμετάσχουμε φάνων.
εκ μέρους της ΕΑΑΣ ο Ταξχος ε.α. κ. Ανδρέας ρακολούθησαν μαζί με τους επι-σήμους στις παρακάτω εκδηλώσεις: β.26/11/2017: Εορτασμός του Πολιούχου
Κλάδος. των Πολιτικών κ’ Στρ/κών αρχών του Ρεθύ- α.25/11/2017: Εορτασμός ημέρα Εθνικής της Σπάρτης Οσίου Νίκωνος. Δοξολογία
ρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 10:00, μνου την Δοξολογία χοροστα-τούντος του Αντίστασης. Δοξολογία στο Μητροπολιτικό στον Ι.Ν. Οσίου Νίκωνος και περιφορά της
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέ-ηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Ναό και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο Ιερής Εικόνας Του.
στην προτομή του ηρωϊκού Ηγούμενου Αρ- Αυλοποτάμου κ.κ. Ειρηναί-ου. Στην συνέχεια
καδίου Γαβριήλ Μαρινάκη, στις Μαρ-γαρίτες ο Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο Μαυ-
Μυλοποτάμου με συμμετοχή της μπάντας σωλείο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
των Ενόπλων Δυνάμεων και Δριας απόδοσης ΗΛΕΙΑΣ
τιμών από το 547 Α/Μ TΠ. Στην εκδήλωση Επίσκεψη συναδέλφων
παρευρέθη και κατάθεσε στε-φάνι εκ μέρους ΕΑΑΣ/Παραρτήματος Ηρακλείου
της ΕΑΑΣ ο Ταξχος ε.α. κ. Αντώνιος Τζιρίτας. Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 συνά-
δελφοι του Παραρτήματος Ηρακλείου της Α. Πραγματοποιήθηκε στο
Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 11:00, Πολύκαστρο Κιλκίς η τελετή
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέ-ηση ΕΑΑΣ πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ρέ-
θυμνο (Πολεμ. Μουσείο Χρωμοναστη-ρίου, της διασπάσεως του Μακεδο-
στην προτομή της ηρωϊδας Χαρίκλειας Δα- νικού Μετώπου κατά τον Α’
σκαλάκη, στην Αμνάτο Ρεθύμνου με συμ- πόλη του Ρεθύμνου, κ.α). Οι συνάδελφοι
των παρ/των Ηρακλείου μαζί με συ ναδέλ- Παγκόσμιο πόλεμο. Στην εκ-
μετοχή της μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων δήλωση με τη συμμετοχή αν-
και Δριας απόδοσης τιμών από το 547 Α/Μ φους του παρ/τος Ρεθύμνου παρακαθήσαμε
μαζί σε γεύμα που παρατέθηκε στην ΛΑΦ τιπροσωπειών από τις πέντε
TΠ. Στην εκδήλωση παρευρέθη και κατάθεσε χώρες (Μ. Βρετανία, Γαλλία,
στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΣ ο Υπτγος ε.α. Ρεθύμνου. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη
και άπαντες διασκέδασαν μέχρι αργά το Σερβία, Ιταλία και Ελλάδα)
κ. Γεώργιος Χρυσός. στρατεύματα των οποίων συμ-
Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 12:30, απόγευμα. Οι συνάδελφοι του Ηρακλείου
αποχώρησαν με τις καλύ-τερες εντυπώσεις. μετείχαν σ’ αυτό το θέατρο
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέ-ηση Οκτωβρίου με δοξολογία, κατάθεση στε-
επιχειρήσεων, με πάνω από 100.000 νε-
στην προτομή του Κωστή Γιαμπουδάκη, στο φάνων και παρέλαση Στρατιωτικών τμημά-
Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων κρούς, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.
Άδελε Ρεθύμνου με συμμετοχή της μπάντας των και μαθητών. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, στην Μητρό- και οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Θες/νί-
των Ενόπλων Δυνάμεων και Δριας απόδοσης ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, ο οποίος
πολη Ρεθύμνου ώρα 10:00 στα πλαίσια του κης και Ηλείας.
τιμών από το 547 Α/Μ TΠ. Στην εκδήλωση κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων.
εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων ο Β. Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στην Αρχαία
παρευρέθη και κατάθεσε στεφάνι εκ μέρους Δ. Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου πραγματο-
Πρόεδρος του Παρ/τος Ρεθύμνου της ΕΑΑΣ Ολυμπία πραγματοποιήθηκε η αφή της
της ΕΑΑΣ ο Ταξχος ε.α. κ. Δημήτριος Σερ- ποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η εκδρομή
& αντιπροσωπεία μελών του Παρ/τος, πα- Ολυμπιακής Φλόγας παρουσία του προέδρου
λής. που οργάνωσε το Παράρτημα στην Αθήνα.
ρακολούθησαν μαζί με τους επι-σήμους της Δημοκρατίας και πλήθος κόσμου. Την
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, στα πλαίσια Πενήντα τέσσερα μέλη και οικογένειες του
των Πολιτικών κ’ Στρ/κών αρχών του Ρεθύ- Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο πρόεδρος του πα-
του επίσημου εορτασμού του Ολο-καυτώ- Παραρτήματος επισκέφθηκαν το Ίδρυμα
μνου την Δοξολογία χοροστατού ντος του ραρτήματος.
ματος Ι. Μονής Αρκαδίου. Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, επισκέφθηκαν
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Γ. Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου πραγματο-
- Στην Μητρόπολη Ρεθύμνου ώρα 10:00 και προσκύνησαν την Ι.Μ. Ευφραίμ και από-
Αυλοποτάμου κ.κ. Ειρηναίου. Ο Πρόεδρος ποιήθηκαν με κάθε επισημότητα στον Πύργο
ο Πρόεδρος του Παρ/τος Ρεθύμνου της λαυσαν τον καφέ τους στο κέντρο της Αθή-
του Παρ/τος Ρεθύμνου εκφώνησε ομιλία οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης
ΕΑΑΣ & αντιπροσωπεία μελών του Παρ/τος, νας.
παρακολούθησαν μαζί με τους επι-σήμους για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Πολιτικών κ’ Στρ/κών αρχών του Ρεθύ- στην συνέχεια κατάθεσε στεφάνι για τους
μνου την παρέλαση των Πολιτι-κών φορέων, πεσόντες Αξιωματικούς & Υπαξιωματικούς
Σχολείων, Τμημάτων Ενόπλων δυνάμεων & των Αγώνες του Εθνους.
ΚΑΒΑΛΑ

•Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέ-
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ρας των Ενόπλων Δυνάμεων και μετά
από πρόσκληση του διευθυντού του,
1. Την ημέρα των ενόπλων Δυνάμεων και της ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου. κου Πασχαλίδη Ιωάννη μέλη της ΕΑΑΣ
«τη Υπερμάχω Στρατηγώ» προστάτιδά τους Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε επι- έδωσαν διάλεξη στους μαθητές του
τίμησαν την 21/11//17 στην Καρδίτσα πο- μνημόσυνη δέηση προ του Ηρώου πεσόν- ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Καβάλας με θέμα "Οι Βαλκα-
λιτικές, στρατιωτικές και πολιτικές αρχές. των με την φιλαρμονική του Δήμου να νικοί πόλεμοι και η Ελληνική Λαϊκή Εικο-
Ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θε- ντύνει μουσικά το τελετουργικό και άγημα νογραφία" . Ο πρόεδρος του Παραρτή-
οτόκου πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώ- του ΚΕΣΝ να αποδίδει τιμές. Η συνέχεια πε- ματος της ΕΑΑΣ Καβάλας Ταξχος κος
σεων, με επίκεντρο τόσο το εσωτερικό του ριελάμβανε κατάθεση στεφάνων από τον Τζατζάρης Θ. απηύθυνε σύντομο χαιρε-
Μητροπολιτικού Ναού όσο και το Ηρώο Πε- Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο, τον Δήμαρχο τισμό και προλόγισε την εκδήλωση ενώ
σόντων που βρίσκεται στο προαύλιο αυτού. κ. Αλεξάκο, τους διοικητές Στρατού, Αστυ- τα θέματα παρουσίασαν οι Σχης ε.α.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν.Καρδί- νομίας και Πυροσβεστικής, του Προέδρου κος Κωστάκης Κ. και ο Ανχης εα κος Πα-
τσας της Ε.Α.Α.Σ Σχης ε.α Καραϊσκος Πανα- του Παραρτήματος Ν.Καρδίτσας της παβέργος Ε.
γιώτης εκφώνησε και τον πανηγυρικό της Ε.Α.Α.Σ,κ.λ.π •Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέ-
ημέρας με την ευκαιρία και του εορτασμού ρας των Ενόπλων Δυνάμενων το Παρ-μα σωμο το Τ.Σ του Παρ-ματος μας.
2. Την 26/11/2017 πραγματοποιήθηκε και παρέθεσε εορταστικό γεύμα στις αρχές της •Την 21 Νοε,2017 εορτάστηκε στην πόλη
στην Καρδίτσα ο Εορτασμός της Επετείου πόλης μας και στην ηγεσία της ΧΧΤΘ/Μ. μας με λαμπρότητα η Ημέρα των Ενόπλων
της Εθνικής Αντίστασης. Η επίσημη δοξολο- Στο γεύμα το οποίο έλαβε χώρα σε πολύ Δυνάμεων με Δοξολογία,κατάθεση στεφάνων
γία πραγματοποιήθηκε στον Ι.Μ.Ναό Αγίων ζεστή ατμόσφαιρα, απόρροια των θερμών και δεξίωση που παράθεσε στη Λ.Α.Φ. Κα-
Κων/νου και Ελένης Καρδίτσας και η κατά- σχέσεων του Παρ-ματος με τις αρχές της βάλας η ΧΧΤΘ/Μ.
θεση στεφάνων στο μνημείο της Εθνικής πόλης μας,όπου παρέστησαν, ο Μητροπο- Στην δοξολογία χοροστάτησε ο νεωτο-
Αντίστασης (πλατεία δικαστηρίων). λίτης Φ.Ν.Θ. κ.κ. Στέφανος, ο Αντιπερειφε- ποθετηθείς Μητροπολίτης Φ.Ν.Θ. κ.κ. Στέ-
ρειάρχης Καβάλας, ο Δκτης και ο Υπδκτης φανος ο οποίος στην ομιλία του εκφράστηκε
της ΧΧΤΘ/Μ, η Δήμαρχος Καβάλας και σύσ- λίαν εγκωμιαστικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
παραρτήματα 10 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑ

(1). Την 20-10-2017 (α) Ο Πρόεδρος του του Παραρτήματος Μυτιλήνης Αντγος ε.α. •Πραγματοποιήθηκε στο Πολύκαστρο στο κέντρο της Αθήνας.
Τ. Σ. του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Θεό- Θεόδωρος Δαγκόπουλος και τα μέλη, πα- Κιλκίς η τελετή της διασπάσεως του Μα- •Στις 8 Νοεμβρίου εορτάστηκε με ιδι-
δωρος Δαγκόπουλος παρέστη στις εορτα- ρέστησαν στα εγκαίνια της έκθεσης με κεδονικού Μετώπου κατά τον Α’ Παγκόσμιο αίτερη λαμπρότητα στην 117ΠΜ στην
στικές εκδηλώσεις του προστάτη της Ελ. θέμα τους αγώνες 1912 – 1940 που διορ- πόλεμο. Στην εκδήλωση με τη συμμετοχή Ανδραβίδα, Ηλείας η εορτή των Ταξιαρχών
Αστυνομίας Αγ. Αθανασίου και γάνωσε η 98 ΑΔΤΕ. αντιπροσωπειών από τις πέντε χώρες (Μ. Μιχαήλ και Γαβριήλ προστάτες της Πολε-
(β) στην ημερίδα επιστράτευσης στο αμ- (5). Την 8-11-2017 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ. Βρετανία, Γαλλία, Σερβία, Ιταλία και Ελ- μικής Αεροπορίας. Στην εκδήλωση πα-
φιθέατρο της 98 ΑΔΤΕ. του Παραρτήματος Μυτιλήνης Αντγος ε.α. λάδα) στρατεύματα των οποίων συμμε- ρευρέθηκαν οι Πολιτικές, Εκκλησιαστικές
(2). Την 25-10-2017 στο Παράρτημα Θεόδωρος Δαγκόπουλος και τα μέλη, συμ- τείχαν σ’ αυτό το θέατρο επιχειρήσεων, και Στρατηγικές αρχές του νομού καθώς
έλαβε χώρα αγιασμός και συγκέντρωση μετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της με πάνω από 100.000 νεκρούς, παρέ- κα πλήθος κόσμου. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπρο-
των Μελών με την παρουσία του Υδκτη Επετείου 8ης Νοεμβρίου 1912 «Απελευθέ- στησαν ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. και οι σώπησε ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας
της 98 ΑΔΤΕ. ρωση της πόλεως Μυτιλήνης», Μεταφορά Πρόεδροι των Παραρτημάτων Θες/νίκης του παραρτήματος.
(3). Την 28-10-2017 Ο Πρόεδρος του Τ. με πομπή της Εθνικής Σημαίας από το Πα- και Ηλείας. •Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
Σ. του Παραρτήματός Αντγος ε.α. Θεόδω- λαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης στο Φρούριο •Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στην Αρχαία στον Πύργο γιορτή Τσικουδιάς του Συλ-
ρος Δαγκόπουλος παρέστη στις εορταστι- της πόλης, με συμμετοχή τιμητικού Στρα- Ολυμπία πραγματοποιήθηκε η αφή της λόγου Κρητών. Η τσικουδιά έρεε άφθονη
κές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Εκ τιωτικού Αποσπάσματος. Εκ μέρους της Ολυμπιακής Φλόγας παρουσία του προ- και οι κρητικοί μεζέδες ήταν εξαιρετικοί.
μέρους της ΕΑΑΣ ο πρόεδρος κατέθεσε ΕΑΑΣ κατατέθηκε δάφνινο στεφάνι. έδρου της Δημοκρατίας και πλήθος κό- •Στις 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
δάφνινο στεφάνι. σμου. Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο πρό- στην ΣΕΤΤΗΛ μεγάλος Αρχιερατικός Εσπε-
(4). Την 7-11-2017 Ο Πρόεδρος του Τ. Σ. εδρος του παραρτήματος. ρινός παραμονή του εορτασμού του Ι.Ν.
•Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου πραγματο- Εισοδίων της Θεοτόκου του στρατοπέδου.
ποιήθηκαν με κάθε επισημότητα στον •Στις 21 Νοεμβρίου εορτάστηκε πανη-
Πύργο οι εκδηλώσεις για την επέτειο της γυρικά η Ημέρα των Ε.Δ. παρουσία των
ΤΡΙΚΑΛΑ
28ης Οκτωβρίου με δοξολογία, κατάθεση αρχών του Νομού, πλήθους κόσμου και
στεφάνων και παρέλαση Στρατιωτικών πολλών μελών μας. Μετά τη δοξολογία
Το Tάμα τμημάτων και μαθητών. Την Ε.Α.Α.Σ. εκ- έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
προσώπησε ο Πρόεδρος του Παραρτή- στεφάνων.
των Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, ματος, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο •Στις 25 Νοεμβρίου εορτάστηκε στην
Νομού Τρικάλων γίνεται πραγματικότητα Μνημείο Πεσόντων. Κυλλήνη η επέτειος της ομώνυμης Ναυ-
•Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου πραγμα- μαχίας με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση
Ένα τάμα του προηγούμενου Τοπικού Προστασία» αγιογραφήθηκε στην Ιερά τοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η εκ- και ρίψη στεφάνων στη θάλασσα.
Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Μονή Κουτλουμουσίου, και είναι πιστό δρομή που οργάνωσε το Παράρτημα στην •Στις 26 Νοεμβρίου εορτάστηκε η Εθνική
Αξιωματικών Στρατού Ξηράς Νομού Τρι- αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας Αθήνα. Πενήντα τέσσερα μέλη και οικο- αντίσταση.
κάλων, όπου με την βοήθεια της Μεγα- που βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Φοβε- γένειες του Παραρτήματος επισκέφθηκαν Σε όλες τις εκδηλώσεις την Ε.Α.Α.Σ. εκ-
λόχαρης Παναγίας μας, των Μελών του ράς Προστασίας στην Ιερά Μονή. το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, προσώπησε ο Πρόεδρος του παραρτή-
Παραρτήματος, καθώς και φίλων, φτάνει Έτσι με τις ευλογίες του Πανοσιολο- επισκέφθηκαν και προσκύνησαν την Ι.Μ. ματος.
στο τέλος του. γιώτατου Άγιου Καθηγούμενου της Ευφραίμ και απόλαυσαν τον καφέ τους
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου
Μητροπολίτη μας Τρίκκης και Σταγών κ. Όρους, Αρχιμανδρίτη π. Χριστοδούλου,
Χρυσοστόμου, την Παρασκευή 3 Νοεμ- παραλήφθηκε η Εικόνα της Παναγία μας,
βρίου 2017 μια ομάδα συμπολιτών μας όπου και τοποθετήθηκε προσωρινά στην
που αποτελούνταν από μέλη του τέως Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμ- ΒΟΛΟΣ
Τοπικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ Παραρτή- πόβου.
ματος Τρικάλων, τον Αιδεσιμολογιώτατο Η επίσημη υποδοχή και ενθρόνιση της
Πρωτοπρεσβύτερο Εφραίμ Γιαννάκο, Προ- Ιεράς εικόνας θα πραγματοποιηθεί με τις 1. Πέμπτη, 10 Αυγ 2017: Πραγ-
ϊστάμενο του Ιερού Ναού Παναγίας Φα- πρέπουσες τιμές στον Προσκυνηματικό ματοποιήθηκε η παράδοση και
νερωμένης Τρικάλων και εφημερίου του Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων σε χρόνο παραλαβή του Τοπικού Συμβου-
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Στε- που θα ανακοινωθεί σύντομα. λίου, με αγιασμό, παρουσίαση
φάνου Τρικάλων, καθώς και συναδέλφους Το τέως Τ.Σ ΕΑΑΣ Παράρτημα Τρικάλων των νεοδιορισθέντων μελών και
ε.ε και ε.α του Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους χαιρετισμούς από τον απερχόμενο
Αστυνομίας και Αεροπορίας ξεκίνησε το συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού Πρόεδρο Υποστράτηγο ε.α. Αθα-
ταξίδι για το περιβόλι της Παναγίας το του τάματος, προκειμένου να έρθει η νάσιο Κ. Γκουζή και τον αναλαμ-
βάνοντα Πρόεδρο Ταξίαρχο ε.α.
Άγιο Όρος, προκειμένου να προβούν στην Παναγία «Φοβερά Προστασία» στην πόλη
Γεώργιο Τοσιλιάνη.
παραλαβή αντιγράφου Ιεράς Εικόνας της των Τρικάλων προκειμένου κάθε πιστός
2. Δευτέρα, 4 Σεπ. 2017: Πραγ-
Παναγίας «Φοβερά Προστασία». να μπορεί να προσκυνήσει και να προ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
Η Ιερά εικόνα της Παναγίας μας «Φοβέρα σευχηθεί στην χάρη της. για 10η συνεχόμενη χρονιά η ετή-
σια Θερινή συνεστίαση (χοροε-
σπερίδα) του Παραρτήματός μας στο ΚΑΑΥ ο Πρόεδρος με μέλη του ΤΣ στις εκδηλώσεις
Μαλάκι με τη συμμετοχή της ορχήστρας ημέρας Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας
της 1ης Στρατιάς. των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
3. Τετάρτη 6 Σεπ. 2017: Μετέβη ο Πρό- Τουρκικό Κράτος, στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας,
εδρος με τα μέλη του ΤΣ Παραρτήματος όπου κατατέθηκε στεφάνι από το Παράρτημα
Μαγνησίας στο όρος Όθρυ για το ετήσιο ΕΑΑΣ Μαγνησίας.
μνημόσυνο των 63 πεσόντων του αεροπο- 6. Παρασκευή και Σαββάτο 22 και 13 Σεπ.
ρικού δυστυχήματος του 1994. 2017 : Εκδηλώσεις άφιξης Τιμίας Κάρας
4. Σάββατο 16 Σεπ. 2017: α. Τελετή απο- Οσίου Δαυίδ στο 304 ΠΕΒ. Παρευρέθηκε ο
καλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων Εφέ- Πρόεδρος με τα μέλη του ΤΣ
δρων Αξιωματικών Ν. Μαγνησίας που διορ- 7. Παρασκευή 20 Οκτ. 2017: Στην δοξο-
γάνωσε ο ΣΕΑΝ Ν. Μαγνησίας, όπου πα- λογία για τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου,
ρευρέθηκε ο Πρόεδρος με μέλη του ΤΣ και προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, που
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Παραρ- τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγ. Νι-
τήματος ΕΑΑΣ Μαγνησίας. κολάου της πόλης μας, παρευρέθηκε ο
β. Στην εκδήλωση «Ιπποκράτης: Η Αέναη Πρόεδρος με τα μέλη του ΤΣ.
Επιστροφή» που πραγματοποιήθηκε υπό 8. Σάββατο 28 Οκτ. 2017 : Στις εορταστικές
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης
στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα, το Πα- Οκτωβρίου 1940 παρευρέθηκε ο Πρόεδρος
ράρτημα Ν. Μαγνησίας εκπροσωπήθηκε με τα μέλη του ΤΣ. Στεφάνι κατατέθηκε
από την Αντιπρόεδρο. από το Παράρτημα ΕΑΑΣ Μαγνησίας στο
5. Κυριακή 17 Σεπ. 2017 : Παρευρέθηκε Μνημείο Ηρώων στην Παραλία του Βόλου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
11 αφιέρωμα

άρθρα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο πρώτος που εξολοθρεύει είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξει
Γράφει ο «Προδότης δεν είναι μόνον αυτός που φανερώνει τα
μιλά μόνη της, είναι η αντί-νόηση, δηλ. αυτός που δια-
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ μυστικά της πατρίδος του στους εχθρούς. Αλλά είναι
στρέφει την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε
Αντιστράτηγος ε.α. και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο Αξίωμα, εν
καθαρά, για να ελέγχει την κατάσταση. Κατά τον Όμηρο
γνώσει του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για καθυπόταξη και
Λ έει ένας μεγάλος Γερμανός επιστήμων: Μισώ τους
Έλληνες επειδή νοιώθω πάντα πολύ μειωμένος,
διότι ότι και να πούμε, για όποιο θέμα και αν μιλήσουμε,
για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Ανθρώπων
πάνω στους οποίους άρχει…»
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, 460-398 π.Χ.)
δουλειά του Ανθρώπου, γι’ αυτό πρέπει να πεθάνει
πρώτος.
ότι ανακάλυψη και να πετύχουμε σήμερα, σε όποιο Ο δεύτερος που εξολοθρεύει είναι ο ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ.
επιστημονικό κλάδο και εάν ασχοληθούμε, ακόμη και Είναι ο Άνθρωπος που χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα
από την περικοπή αυτή, και να πράξουν αυτό που πρέ-
όποια φιλοσοφία και αν αναπτύξουμε, διαπιστώνω την μέσα, είναι δεινός και αδίστακτος άνθρωπος ως μαχη-
πει:
θλιβερή για εμάς αλήθεια, σ’ όλους τους τομείς που τής.
Όταν ο Οδυσσέας φθάνει στην Ιθάκη, κατά την περι-
προανέφερα είμαστε πάντα οι Δεύτεροι, διότι μπροστά Ο τρίτος στην σειρά που σκοτώνει είναι ο ΑΜΦΙΝΟΜΟΣ,
γραφή του Ομήρου, η μεγάλη του επιθυμία είναι να
από εμάς το είπαν, το σκέφτηκαν, το ανακάλυψαν, το αυτός είναι εκείνος που διαστρεβλώνει τον νόμο,
πάρει πίσω τον κόσμο του, που οι διάφοροι μνηστήρες
δημιούργησαν και φιλοσόφησαν οι αρχαίοι Έλληνες. αλλάζει την τάξη των πραγμάτων. Είναι επικίνδυνος,
του έκλεψαν. Παρά την λαχτάρα του να ανακτήσει τον
Αυτό θα μας φάει, αυτό εσαεί θα μας μειώνει, αλλά διότι είναι με όλες τις καταστάσεις.
βίο του διαπιστώνει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
αυτό πάντα θα είναι ο φάρος για κάθε προσπάθεια, για Ο τέταρτος στην σειρά που αναφέρει ο Όμηρος στην
Τότε! διατηρεί την ανωνυμία του μεταμορφωμένος σε
κάθε επιτυχία, για κάθε φιλοσοφική σκέψη και για κάθε Οδύσσεια, ότι σκότωσε ο Οδυσσέας είναι ο ΑΓΕΛΑΟΣ,
ζητιάνο (από την θεά Αθηνά κατά τον Όμηρο), ελέγχει
πρόοδο. είναι λαοπλάνος, είναι αυτός που με τα πλάνα λόγια
την κατάσταση, συγκεντρώνει τις πληροφορίες του,
Φάρος λοιπόν! ακόμη και γι’ αυτούς που μας μισούν του μπορεί και παρασέρνει το λαό σε επικίνδυνα σκα-
δεχόμενος καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των
είναι η Ελληνική φιλοσοφία, η Παιδεία, οι Αρχές και λοπάτια. Μπορεί μάλιστα με την βοήθεια του ΑΝΤΙΝΟΟΥ,
μνηστήρων.
αξίες της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Όμως! εμείς να μετατρέψει τον λαό σε κατευθυνόμενη Αγέλη.
Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να επιτύχει τον στόχο
οι σημερινοί Έλληνες καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, Καθορίζει ο Όμηρος μια τέτοια σειρά προτεραιότητας
του πάση θυσία, δηλ. την απαλλαγή από τους μνηστήρες,
να την αγνοούμε, ν’ αδιαφορούμε σχεδόν σκόπιμα, ν’ στην απαλλαγή από τους ενοχλητικούς και επικίνδυνους
και όχι να εμπλακεί με αυτούς σε μια στείρα αντιπαρά-
αποξενώνουμε και να αποκόπτουμε την σημερινή μνηστήρες του Οδυσσέα, ώστε ν’ ανακτήσει τον χαμένο
θεση.
παιδεία του νεοέλληνα από αυτήν. βιό του. Τίποτε δεν είναι στην περικοπή αυτή τυχαίο.
Περιμένει λοιπόν να ’ρθει η κατάλληλη ώρα. Η Ώρα
Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, είχε λόγο, είχε σκέψη, Κρύβει ένα βαθύτατο νόημα, το οποίο και σήμερα
ήλθε, όταν κατόρθωσε, σύμφωνα πάντα με το σχέδιό
είχε πρόταση για τον άνθρωπο σαν άτομο και σαν ισχύει. Στο χέρι μας είναι, ιδιαίτερα στο χέρι της πολιτικής
του και με την βοήθεια του υιού του, στρίμωξε όλους
μέλος του συνόλου μιας κοινωνίας. Όλα τα αρχαία κεί- Ηγεσίας του τόπου, ώστε αποκρυπτογραφώντας την
τους μνηστήρες άοπλούς μέσα σε μια αίθουσα. Τότε
μενα, έχουν την αξία τους, διότι διδάσκουν, προτρέπουν περικοπή αυτή του Ομήρου, να προγραμματίσει τον
φανερώνεται πάνοπλος και δεν δείχνει οίκτο σε κανέναν,
και καθοδηγούν, που η εφαρμογή των και σήμερα τρόπο απαλλαγής και επίλυσης των τεράστιων προ-
διότι ο κόσμος που πήγαν να του πάρουν είναι ο βιός
ακόμη πλησιάζει το τέλειο. βλημάτων της χώρας μας, που χρόνια μας ταλανίζουν,
του, που δημιούργησε με τον δικό του ιδρώτα, είναι η
Για την επιβεβαίωση των αναφερόμενων σας μεταφέρω μας εξουδετερώνουν, μας διαλύουν, μας καταστρέ-
πατρίδα του που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και κα-
μια περικοπή του Ομήρου, επίκαιρη για την εποχή μας, φουν.
πηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του, που
από την Οδύσσεια, όπου ο Όμηρος διδάσκει εσαεί την Είναι θλιβερό σήμερα, να νοιώθει ο Έλληνας, στην
τίμησε τον Ξένιο ΔΙΑ.
ανθρωπότητα, τι πρέπει να κάνουμε για να ανακτήσουμε από αιώνων πατρώα Πατρίδα του, ξένος και τρομοκρα-
Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να διαπιστώσουμε
την τιμή μας, την υπόληψή μας, την περιουσία μας, τημένος.
το μεγάλο δίδαγμα που βγαίνει από την περικοπή αυτή,
δηλ. την κληρονομιά μας. Άραγε ενστερνίσθηκαν οι τριακόσιοι το μέγεθος της
όπου ο Όμηρος περιγράφει την σειρά εξολόθρευσης
Είναι πολύ σημαντικό για κάθε Έλληνα, και προπαντός Ευθύνης των και το μέγεθος των από εδώ και πέρα
των μνηστήρων από τον Οδυσσέα, σύμφωνα με το μέ-
για τις πολιτικές ηγεσίας της πατρίδος μας, να διδαχθούν υποχρεώσεών των;
γεθος της επικινδυνότητας των μνηστήρων:

ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
αναμεταξύ τους, επιτίθενται κατά των αστυνομικών, κρατών αυτών δεν μπορούν να αποκτήσουν ελληνική
Γράφει ο
καταλαμβάνουν σιδηροδρομικούς σταθμούς παρεμ- συνείδηση, ποτέ και με τίποτα. Τούτο οφείλεται στο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΔΗΣ
ποδίζοντας την διέλευση ανθρώπων και εμπορευμάτων, γεγονός ότι γειτονεύουμε με τα κράτη καταγωγής
Ανχης ε.α. διακινούν ναρκωτικά, προωθούν γυναίκες εις την πορ- των και με τις επισκέψεις που κάνουν στις πατρίδες

Π ριν από λίγα χρόνια είχαμε έντονες και συνεχόμενες νείαν και πολλά άλλα που γίνονται και δεν έρχονται των, συνεχώς αναμοχλεύονται οι εθνικές επιδιώξεις
βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερα επλήγη ο νομός Φθιώτιδας. εις την επιφάνεια. των κυβερνήσεών των. Π.χ. το περιστατικό με τους
Το φαινόμενο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εισέλθουν ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ! Εμείς οι Έλληνες απλό την ανεξέ- στρατιώτες αλβανικής καταγωγής, οι Τσάμιδες, οι Σκο-
ανυπολόγιστες ποσότητες κυβικών μέτρων γλυκού λεγκτη ροή και παραμονή των προσφύγων εις την πιανοί, όλοι αυτοί ζητάνε πολλά εις βάρος της
νερού στον Μαλιακό κόλπο. Και επήλθε αλλοίωση χώρα μας; ΝΑΙ. Υπάρχει κίνδυνος να διασαλευτεί η εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Τα κράτη
της σύστασης των στοιχείων του θαλάσσιου νερού. συνοχή του ελληνικού πληθυσμού (η ομογένεια) της Ευρώπης πως συμπεριφέρονται έναντι των προ-
Κατάληξη… νεκρά τα ψάρια τα οποία τα έβγαλε έξω επειδή η γεννητικότητα των Μουσουλμάνων είναι σφύγων; Εχθρικά, απαξιωτικά, και με κάθε τρόπο και
το κύμα στην παραλία. πολύ μεγάλη, σε βάθος χρόνου θα μπορούν να υπερ- μέσον προσπαθούν να τους παρεμποδίσουν να ει-
Εσύ που έχεις στα χέρια σου την επιστολή αυτή σκελίσουν τον τοπικό ελληνικό πληθυσμό ιδιαίτερα σέλθουν στην επικράτειά τους. Έκλεισαν την πύλη
προβληματίστηκες αν διατρέχουμε τον κίνδυνο να στην επαρχία. Και να έχουμε εθνικά προβλήματα (εις εισόδου που είναι μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, κατα-
πάθουμε και εμείς οι Έλληνες μέσα στην πατρίδα τα Σκόπια Πρόεδρος της Βουλής των Σκοπίων εξελέγη σκεύασαν τοίχο στα σύνορα με αποτέλεσμα οι πρό-
μας, ότι έπαθαν τα ψάρια στον Μαλιακό κόλπο; Έχουμε άτομο αλβανικής καταγωγής, μέσα στο γραφείον του σφυγες να εγκλωβιστούν στον ελληνικό χώρο.
μεγάλη και συνεχόμενη ροή δεκάδων χιλιάδων προ- τοποθετώντας την αλβανική σημαία… λέγοντας αφού Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Εγώ μόνο θα επισημάνω
σφύγων και οικονομικών μεταναστών. Η μικρή και κα- είμαι Αλβανός θα βάλω την αλβανική σημαία). Ο δύο θέματα: 1ον) οι πρόσφυγες θα πρέπει να φύγουν
ταχρεωμένη πατρίδα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει «ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ». Τους Μουσουλμάνους πρόσφυγες από την Ελλάδα όλοι και να γυρίσουν πίσω στην
στα προβλήματα της παραμονής των προσφύγων τους ενώνει η θρησκεία τους σε τέτοιο βαθμό που πατρίδα τους, 2ον) τα παιδιά των προσφύγων αφού
εδώ στην πατρίδα μας. Τους ανθρώπους αυτούς τους εύκολα βρίσκονται άτομα να προβούν σε κακουργη- θα φύγουν και αυτά μαζί με τις οικογένειές τους δεν
περιμαζέψανε από τα παγωμένα νερά του Αιγαίου. ματικές ενέργειες, δολιοφθορές κ.λπ. θα πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να μαθαίνουν
Περιθάλψαμε τους τραυματίες. Προσφέραμε βοήθεια Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η συμ- την ελληνική γλώσσα, αλλά να διδάσκονται τη γλώσσα
στους αρρώστους και γενικά στους έχοντες ανάγκη περιφορά των ελληνοποιημένων (κατ’ όνομα) προ- της πατρίδας τους. Κατά τα άλλα το τι πρέπει να κά-
για βοήθεια. Τους περιποιηθήκαμε, τους δώσαμε σφύγων από βόρειες γειτονικές χώρες σε περίπτωση νουμε, οι αρμόδιοι το γνωρίζουν πολύ καλά, δεν χρει-
στέγη, τροφή, ρούχα στεγνά και ζεστά και ότι άλλο πολεμικής σύρραξης με μια χώρα εξ αυτών. Κατά την άζεται να πούμε τίποτα, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Αρκεί να
μπορούσαμε. Και όλα αυτά δωρεάν. Αυτοί τί έκαναν γνώμη μου καλά θα είναι να μην χορηγείται ελληνική δουν το συμφέρον της πατρίδας μας και με τα δύο τα
για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους; Καίνε τα σπίτια ιθαγένεια, σε πρόσφυγες ή οικονομικούς μετανάστες, μάτια. Και όχι με το ένα να κοιτάνε τα κομματικά συμ-
που δωρεάν τους τα παραχωρήσαμε, επιδίδονται σε των βορείων γειτόνων μας. Ίσως μελλοντικά να φέροντα και με το άλλο τα συμφέροντα της πατρίδας,
βιαιοπραγίες, σε ασελγείς πράξεις εις βάρος μικρών έχουμε τεράστια εθνικά προβλήματα με αυτά τα και αν έχει καταρράκτη αυτό το μάτι τότε… αλίμονο
παιδιών. Βιάζουν ανήμπορες γυναίκες, μαχαιρώνονται κράτη. Οι πρόσφυγες ή οι οικονομικοί μετανάστες των κατακαημένη Αράχωβα.
αφιέρωμα 12 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

άρθρα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση του Ισλαμικού κράτους και προοπτικές
υλικού και λοιπών μέσων επιβίωσης, μετακίνησης, επι-
Γράφει ο κοινωνιών μεταξύ τους είτε διεθνώς), εξαντλούνται
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ όλες οι νόμιμες και παράνομες δυνατότητες συσσώρευσης
Αντιστράτηγος ε.α. πλούτου, όπως το εμπόριο και λαθρεμπόριο προϊόντων
πετρελαιοπηγών, όπλων, αγαθών επιβίωσης, , ναρκωτικών
Μ ε την ευκαιρία της πρόσφατης είδησης από τα διεθνή
ΜΜΕ (Press TV κ.ά.) για την κατάρρευση ή συρ-
ρίκνωση του αρχικού Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), ή Ισλαμικού
και ανθρωπίνων οργάνων, κέρδη από ελεγχόμενες τρά-
πεζες, φορολογίες,, ληστείες,, καταβολές λύτρων μετά
από απαγωγές, υλικές υποστηρίξεις και κληροδοτήματα
Χαλιφάτου (=κυριαρχία εδαφών υπό ένα Χαλίφη σε
ομοϊδεατών και οποιασδήποτε άλλης μορφής παρανομίας
Συρία και Ιράκ με βία – αυθαίρετα), γίνεται σύντομη επι-
ή εξαπάτησης ανημέρωτων πολιτών.
σκόπηση της πορείας του και αναφορά στις μετέπειτα κυ-
Ανησυχητικά μηνύματα στέλνουν τα πρόσφατα φαι-
λιόμενες και μεταλλασσόμενες συνεχώς προοπτικές, ώστε
νόμενα ανάρτησης εμβλημάτων-σημαιών του ΙΚ σε ορι-
να διευκολύνεται η παρακολούθηση των νομοτελειακών
σμένους κατοικημένους τόπους (Αλβανίας στα σύνορα
σχετικών εξελίξεων της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης
Έμβλημα-Σημαία του ΙΚ με Κοσσυφοπέδιο), στρατολογήσεις επικινδύνων Ιμάμη-
,πολυδιάστατης πραγματικής και αιματηρής απειλής για
δων, λαθραίες μεταφορές σημαντικών ποσοτήτων όπλων
την ανθρωπότητα, η οποία διογκώνεται από την τρομοκρατία
και τραυματιστεί 3295 άτομα και ο τρόμος ανά την και οπλικών συστημάτων σε κρησφύγετα του ΙΚ τουρ-
που παράγει.
υφήλιο συνεχίζεται. Επίσης, έχουν καταστρέψει αρχαία κικής προέλευσης, οι κατευθυνόμενες ή μη διαδόσεις
Το ΙΚ δημιουργήθηκε από τη στρατιωτική οργάνωση
μνημεία απροσδιόριστης αρχαιολογικής αξίας, από το οικονομικών ενισχύσεων του ΙΚ από κράτη του ΟΗΕ κ.ά.
των μουσουλμάνων Ισλαμιστών- Τσιχαντιστών, που
1200 π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ., εντός των οποίων εκτελέ- Εντός του τρέχοντος έτους 2017 το ΙΚ έχει υποστεί
έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε ένα είδος μαχόμενου
στηκαν «αντίπαλοι» με φρικτούς τρόπους (τυφεκισμό, σοβαρές ήττες στα πεδία των μαχών Συρίας και Ιράκ,
μοναχισμού μέχρι θανάτου, κατά παντός «απίστου» αν-
αποκεφαλισμό, ανατίναξη κ.ά.) αφενός εξαιτίας των αεροπορικών βομβαρδισμών από
τιπάλου άλλου θρησκευτικού δόγματος, είτε των χα-
Αυθαίρετες – βίαιες ευκαιριακές επιχειρήσεις-κατακτήσεις τις αεροπορίες των Μεγάλων Δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσίας
ρακτηρισμένων ως «αποστατών» Μουσουλμάνων, με
εδαφών έγιναν αρχικά στο Ιράκ και αργότερα στη Συρία κ.ά.) και αφετέρου από τις Ένοπλες Δυνάμεις των καθε-
όρους ιερού - θρησκευτικού πολέμου, πιστεύοντας ότι
λόγω των εκεί εμφυλίων και μη πολέμων τα έτη 2003- στώτων των δυο αυτών χωρών, με παράλληλες επιχει-
θα κερδίσουν μια θέση στον Παράδεισο μετά θάνατο!
2011 (Ιράκ) και 2011-συνεχίζεται ρήσεις ξηράς συμμαχικών δυ-
Μια παμπάλαια προσδοκία θεωρούμενη ότι συνάδει με
(Συρία), με παράλληλες δημιουρ- νάμεων Κούρδων-Αράβων στη
το καθαρό Ισλάμ, σε αντίθεση με τις μετέπειτα μεταρ-
γίες ισχυρών στρατιωτικών τοπι- Βόρεια Συρία. Τα εδάφη που
ρυθμίσεις και προσαρμογές που ακολούθησαν ανά τους
κών οργανώσεων σε άλλες χώ- είχαν κατακτήσει οι Τζιχαντιστές
αιώνες σε διάφορες περιοχές της γης, οι οποίες απορρί-
ρες (ΒΔ Πακιστάν, Αφγανιστάν, το 2014 σε Ιράκ-Συρία απε-
πτονται συλλήβδην προκαταβολικά ως ανασταλτικοί
Λιβύη, Σινά, Υεμένη, Αλγερία, Καύ- λευθερώθηκαν σε ποσοστό
παράγοντες στην εγκαθίδρυση του μεγάλου ΙΚ.
κασο, Σομαλία, Φιλιππίνες, Καμε- 95%, ενώ οι μάχιμες μονάδες
Παρουσιάστηκε το 1999, με κοινό σύνθημα: «Ο Θεός
ρούν κ.ά.). Το τελευταίο επίτευγ- του ΙΚ συνεχίζουν να δίδουν
–Αλλάχ- είναι μεγάλος» και έμβλημα τη μαύρη σημαία
μα οφείλεται σε μαζικές προσχω- μάχες απελπισίας περικυκλω-
(βλ. σχήμα) με λευκή επιγραφή άνω στην αραβική
ρήσεις στο ΙΚ που έγιναν εθελον- μένες σχεδόν παντού. Καίρια
γλώσσα: «Δεν υπάρχει άλλος θεός από τον Αλλάχ»
τικά από διάφορες οργανώσεις αεροπορικά χτυπήματα δέχ-
(αποτελεί τη διακήρυξη πίστης του Ισλάμ ή Σαχάντα) και
που είχαν τον έλεγχο εδαφικών θηκαν οι Τζιχαντιστές και στη
κάτω, εντός άσπρου ακατέργαστου κύκλου με μαύρη
εκτάσεων, κατοικημένων τόπων Σομαλία από τις ΗΠΑ.
επιγραφή: «Ο Μωάμεθ είναι απεσταλμένος του Θεού»,
και πληθυσμών, γοητευμένες από Ωστόσο, δεν είναι εύκολο
με τρόπο που θυμίζει σφραγίδα του Προφήτη Μωάμεθ.
τη δύναμη και ορμή του ΙΚ, όπως, να κερδηθεί ολοκληρωτικά ο
Με αυτό το σύμβολο ενότητας υιοθετήθηκαν ευέλπιδα
το προηγούμενο θεοκρατικό κα- πόλεμος κατά του ΙΚ, λόγω
οράματα - κατακτητικές βλέψεις - σε μεγάλα εδαφικά
θεστώς Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν του εγκατεσπαρμένου ανθρώ-
τμήματα τριών Ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, βλ.
που προήλθε μετά από εμφύλιο πινου δυναμικού και των μέσων
Χάρτη), στα όρια του οποίου εντάσσεται και η Ελλάδα
πόλεμο, η Ανσάρ αλ-Σαρία που σε 10 τουλάχιστον ξένα κράτη
με την Κύπρο.
είχε τον έλεγχο στις πόλεις Ντέρ- και των ειδικών επιχειρήσεων
Ο μάχιμος συγκροτημένος στρατός του ΙΚ, οι αστρά-
να και Βεγγάζη στη Λιβύη, η Μπόκο Ευέλπιδες εδαφικές βλέψεις του ΙΚ που διεξάγουν μέλη του ΙΚ με
τευτοι υποστηρικτές-μέλη και λοιποί υποστηρικτές,
Χαράμ που ελέγχει πόλεις στη Νι- (σκούρο χρώμα) μυστικότητα
στρατολογούνται ως μισθοφόροι είτε όχι κατά πλειονότητα
γηρία κ.ά. Ωστόσο, το μέχρι στιγμής
από κοινωνικά στρώματα μουσουλμάνων Σουνιτών (Ιρα-
Το όλον αυτό φαινομενικά ασύνδετο εδαφικά συγ- σοβαρότερο αναπάντητο ερώτημα είναι, εάν και κατά
κινοί Σύριοι, Τυνήσιοι, Σαουδάραβες, Ιορδανοί, Αιγύπτιοι,
κρότημα με τα παρακλάδια του, έλαβε διάφορες ονο- πόσον είναι εφικτή η ήττα της ιδεολογίας του ΙΚ είτε να
Λίβυοι, Νιγηροί κ.ά.), αλλά και Δυτικών χωρών (Άγγλοι,
μασίες: ISIS=Islamic State of Iraq and Syria, ISIL = Islamic εμποδιστεί η εξάπλωσή της πέραν των σημερινών θυ-
Βέλγοι κ.ά.), με μοναδική προϋπόθεση να ασπαστούν
State of Iraq and the Levant, ή Ισλαμικό Κράτος του λάκων του ανά την υφήλιο.
την αρχική (όπως παραπάνω) ιδεολογία του μουσουλ-
Ιράκ και του Λεβάντε, δηλαδή της «Ανατολής», «Συρίας»
μανικού εξτρεμισμού. Προφανώς οι κάθε είδους στρα-
ή «Αλ-Σαμ», πριν εδραιωθεί με απλούστερη ονομασία:
τολογήσεις του στρατού των Τζιχαντιστών υποστηρίζεται
Ισλαμικό Κράτος (Χαλιφάτο)
με ποικίλους τρόπους, μεταξύ των οποίων η εθελοντική
το 2014 (29/6/14). Χρησι-
ένταξη έμμισθων-αργυρωνήτων μαχητών, η βίαιη στρα-
μοποίησε περιστασιακά Αρ-
τολόγηση στους κατεχόμενους τόπους γενίτσαρων (πε-
χηγείο-Επιτελείο σε διάφο-
ριλαμβάνονται και παιδιά ανήλικα για ειδική εκπαίδευση
ρες τοποθεσίες, καθώς
και καθοδηγητών Ιμάμηδων) με την απειλή φρικτού θα-
αναπτυσσόταν είτε συρρι-
νάτου σε περίπτωση αρνήσεων. Για τους φανατικούς
κνωνόταν, όπως, στη Μπα-
Σουνίτες οι μουσουλμάνοι της φυλής Σιΐτες είναι εχθροί
κούμπα (Ιράκ 2006-2007),
προς εξόντωση. Δε δίστασαν να επιδείξουν ακραία βαρ-
Ράκα (Συρία 2013-2017),
βαρότητα απέναντι σε 1500 δοκίμους - Σιΐτες της
Μαγιαδίν (Συρία Ιούνιος-
πολεμικής αεροπορίας τους οποίους κατάσφαξαν στις
Οκτώβριος 2017), Αλ- Κάμ
όχθες του Τίγρη του Βόρειου Ιράκ.
(Ιράκ Οκτώβριος-Νοέμβριος
Όλοι οι παραπάνω ενταγμένοι στο διάσπαρτο πολυε-
2017), Ράβα (Ιράκ 8-17
θνικό συγκρότημα του ΙΚ και οι συνεργοί τους είναι
Νοεμβρίου 2017) υπό ένα
οπαδοί της προώθησης της θρησκευτικής βίας, παρόμοιας
αρχηγό-Χαλίφη-Εμίρη- Ιμ-
εκείνης των πρώτων ημερών του Ισλάμ,. Αντίθετα, ανα-
πραήμ ( ο σημερινός ονο-
πτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τρομοκρατικές επι-
μάζεται Αμπου Ομάρ αλ-
θέσεις (βομβιστικές, τροχοφόρων με ή χωρίς εκρηκτικά,
Μπαγκντάντι και είναι επι-
φονικών όπλων κ.ά.) κατά αθώων πολιτών, αυξάνοντας
κηρυγμένος από τις ΗΠΑ
τους αριθμούς των επιθέσεων τρόμου και των θυμάτων
με 10 εκατομμύρια δολά-
για την αποσταθεροποίηση των αντιπάλων κοινωνιών
ρια).
(όσων δεν ασπάζονται όσα πρεσβεύει το ΙΚ).
Κατά τις συγκεντρώσεις
.Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 101 επιθέσεις που
σημαντικών πόρων από το
έγιναν ή υποστηρίχθηκαν από το ΙΚ σε 25 χώρες σε συ-
ΙΚ (χρημάτων, πολεμικού
χνότητα κάθε 15 ημέρες περίπου, έχουν σκοτωθεί 1138
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
13 θέματα

άρθρα

Η εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων
τις μεγάλες υποσχέσεις των προς την Ελλάδα. τις ΕΔ με αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό, έχων απεριόριστον
Γράφει ο Είναι εντροπή δια την ανθρωπότητα η πανταχόθεν εκ- εμπιστοσύνη προς αυτές.
ΧΡ. Π. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ δηλουμένη κωλυσιεργία δια την επίλυση του Κυπριακού Το έργο λοιπόν των ΕΔ είναι πολυσήμαντο, πολυσχι-
Υποστράτηγος ε.α. προβλήματος και να ανέχονται οι μεγάλοι μας σύμμαχοι δές και πολύπλευρο.
την κατάκτηση της Κύπρου, ούσης μέλους των Ηνωμένων Οι ΕΔ μας υπερηφανεύονται δια την πολεμική αρετή
Σ ήμερα η άμωμος Παρθένος, η χωρήσασα τον αχώρητον
Λόγον, προσάγεται στο κατοικητήριο του Θεού και ει-
σάγεται στα Άγια των Αγίων. Είναι η Παναγία μας, η δο-
Εθνών (HE) και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EE) από τις
τουρκικές δυνάμεις είναι αίσχος να παραμένει η Βορ.
των ανδρών, την μαχητικότητα, την ανδρεία και ευψυχία,
το κύρος και την προσήλωσή τους στο καθήκον, δια την
Ήπειρος, την οποία εντός μιας εικοσιπενταετίας τρις πολεμική τους ετοιμότητα, αλλά και την πειθαρχία τους.
ξασμένη μητέρα του Χριστού μας, που προστατεύει και
απελευθέρωσεν ο ελληνικός στρατός, υπό το πέλμα Η ευθύνη των στελεχών των ΕΔ καθ’ όλην την κλίμακα
σώζει το Γένος των Ελλήνων.
των τυράννων της Αλβανίας. Αποτελεί κόλαφον που της Ιεραρχίας, επιβάλλει την συνεχή επαγρύπνηση δια
Σήμερα όμως εορτάζει και ο φιλόχριστος Στρατός
ανέχονται το ψευδοκράτος των Σκοπίων να οικειοποιείται την ορθή και ρεαλιστική εκπαίδευση τους, το άοκνον
μας, διότι η ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου καθιερώθη
το όνομα της ελληνικότατης Μακεδονίας μας, πολλοί ενδιαφέρον τους δια την διοικητική μέριμνα, την άψογη
από την Πολιτείαν, ως Πανήγυρις των Ενόπλων Δυνάμεων
μάλιστα ανιστόρητοι, φανεροί ή κρυφοί εχθροί της Ελ- και στοργική συμπεριφορά τους, αλλά και την συμπαρά-
(ΕΔ) της χώρας, των οποίων είναι η υπέρμαχος στρατη-
λάδος έχουν προβεί και στην αναγνώρισή του. στασή τους προς αντιμετώπιση και επίλυση των προ-
γός.
Ποία η δικαίωση της Ελλάδος, όταν οι ΕΔ της ηγωνί- βλημάτων που τους απασχολούν. Έτσι εξυψώνεται το
Διπλή λοιπόν εορτή πανηγυρίζει η χριστιανική Ελλάς,
σθησαν με ανδρεία, αυταπάρνηση, θάρρος, γενναιότητα ηθικόν και το φρόνημα, δημιουργείται το πνεύμα μονάδων
αγαλλομένη και εν κατανύξει και ευφροσύνη βοώσα το
και περιφρόνηση προς το θάνατο κατά τον Β’ Παγκόσμιο και ενισχύεται η πειθαρχία, που συντελούν στη δημιουργία
χαίρε προς την αγνή Παρθένο, αλλά και προς τις ευκλεείς
Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων ; αρραγών δεσμών μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων,
και ένδοξους ΕΔ μας, που εξασφαλίζουν, υπό την κραταιά
Δεν είναι της παρούσης ώρας να αναφέρωμεν τους αλλά κυρίως, επαυξάνεται και ενδυναμώνεται η αξία και
της σκέπη, την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ακε-
ηρωικούς αγώνες της Ελλάδος, ούτε την μεγάλη προ- η μαχητικότης των ΕΔ.
ραιότητα της πατρίδος.
σφορά της στην δημιουργία πολιτισμού που φωτίζει Σήμερα οι ΕΔ μας είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν
ΟΙ ΕΔ αποτελούν την χαλύβδινη ασπίδα του Έθνους
ολόκληρο τον κόσμον. Πώς θα ήτο σήμερα η Ευρώπη, οποιαδήποτε απειλή και να προστατεύσουν την ελευθερία
έναντι πάσης εχθρικής επιβουλής, αλλά και την εκλεκτή
εάν την κατέκλυζε η περσική πλημμυρίς και ποία θα ήτο και την ακεραιότητα της πατρίδος.
μερίδα του ελληνικού λαού, παραμένουσες πάντοτε
η έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου χωρίς την επική Η σημερινή Ελλάς δεν μπορεί να περιφρονήσει ή να
προσηλωμένες στο καθήκον και την υψηλή αποστολή
6/μηνη αντίσταση της Ελλάδος, όταν όλη η Ευρώπη αγνοήσει ό,τι μας εκληροδότησαν οι πρόγονοι μας με
τους.
εστέναζε υπό την μπότα του Χίτλερ και η Αγγλία μεμο- το άγιο αίμα τους και θα φανεί, αν χρειασθή, αντάξια της
Η πολεμική ετοιμότης των είναι αδιαμφισβήτητος, ή
νωμένη και μόνη έδιδε αγώνα υπάρξεως; ενδόξου ιστορία της. Και επειδή η αξία των ΕΔ είναι
ισχύς των και η αποτρεπτική των δύναμις είναι ικανές να
Η Ελλάς σήμερα, κάτω από συνθήκες πολύπλοκων ευθέως ανάλογος προς την αξία των στελεχών τους,
αποτρέψουν και αντιμετωπίσουν οιανδήποτε απειλή,
γεωπολιτικών παραγόντων, ούσα μέλος των Η.Ε. από απαιτείται η Πολιτεία να επιδεικνύει ανάλογον στοργήν
συμβάλλουσες στην άσκηση επιτυχούς εξωτερικής και
της ιδρύσεώς των, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και ενδιαφέρον προς αυτά, ώστε να ίστανται πάντοτε
εθνικής πολιτικής.
(NATO) και της EE έχει πολλαπλές υποχρεώσεις και δύ- εις το ύψος της αποστολής τους και στη μετ’ ευλάβειας
Ο ελληνικός λαός στερρώς αφοσιωμένος στα πολύτιμα
σκολο έργο, αναθέτουσα στις ΕΔ της ποικίλες αποστολές εκτέλεση του καθήκοντός τους.
αγαθά της ελευθερίας και της ειρήνης επενδύει εκ του
σε διάφορες περιοχές της υδρογείου, τις οποίες εκτελούν Έστω υπ’ όψιν, ότι η αναξιοκρατία κατά τας προαγωγός
υστερήματός του και παρά την σημερινή οικονομική
κατά τρόπον άριστο και υποδειγματικό, απολαμβάνουσες και τας κρίσεις και η έλλειψις αντικειμενικότητος τραυ-
κρίση μεγάλα ποσά στις ΕΔ του, δια την προμήθεια
την εκτίμηση των συμμάχων. ματίζουν και απογοητεύουν τα στελέχη, πράγμα που
όπλων και συγχρόνου παντοειδούς στρατιωτικού υλικού,
Οι ΕΔ μας όμως και εν καιρώ ειρήνης πάντοτε συμπα- επιδρά δυσμενώς στο ηθικό των ΕΔ. Η φυσική τους
ώστε να είναι πάντοτε ισχυρές και ετοιμοπόλεμοι.
ρίστανται εις τον ελληνικό λαό προσφέρουσες πολύτιμες ηγεσία πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος να εκτελεί
Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι ΕΔ της χώρας πάντοτε εστά-
υπηρεσίες στους διαφόρους τομείς της καθημερινής την αποστολή της και να μη δέχεται παρεμβάσεις στο
θησαν, τόσον εν πολέμω, όσον και εν ειρήνη, στο ύψος
ζωής. Ιδιαιτέρως σε εκτάκτους καταστάσεις, όπως έργο της με πολιτικά και κομματικά κριτήρια.
της εθνικής των αποστολής. Έχουν δοξάσει κατ’ επανά-
σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και γενικώς, στις πάσης Ουδείς αμφιβάλλει, ότι οι ΕΔ της χώρας θα είναι
ληψη τα όπλα τα ιερά, έδρεψαν δάφνες στα πεδία των
φύσεως θεομηνίες. Είναι αυτές που συμβάλουν στην πάντοτε άξιες της πατρίδος και ότι με ευλάβεια και
μαχών κατά ξηρά και θάλασσα, φανείσες άξιες της
πρόοδο και ευημερία του λαού μας, είναι αυτές που του βαθεία πίστη στην υπέρμαχον στρατηγό του Γένους, θα
υψηλής αποστολής των, αλλά και αυτής ταύτης της Πα-
εξυψώνουν και ενδυναμώνουν το ηθικό και εθνικό του τιμούν και γεραίρουν τα ιερά της Εισόδια. Είθε η Παναγία
τρίδος. Κατ’ επανάληψη η ανθρωπότης υπεκλήθη προ
φρόνημα και του προσδίδουν ευγένεια, μεγαλοπρέπεια, μας πάντοτε να τις σκέπει και να τη προστατεύει.
του ηρωισμού και της αυτοθυσίας των Ελληνικών ΕΔ,
λαμπρότητα, υπερηφάνεια, υψηλοφροσύνη και ελπίδα.
ασχέτως εάν τα στενά συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων
Γι’ αυτούς δε τους λόγους ο ελληνικός λαός περιβάλλει
δεν έδειξαν την δέουσα ευγνωμοσύνη και δεν ετήρησαν

νέος, τόσο δραστήριος, καλός σύζυγος και πατέρας.
Το γράμμα της Μητέρας Εγώ η μητέρα σου πως θα περάσω την υπόλοιπη ζωή
μου που τώρα, βρίσκομαι στη δύση της ζωής μου;
Χωρίς εσένα; Φυσικά έχω και το δεύτερο παιδί μου,

Σ αν έλαβα το κάλεσμα κοντά σου
ναρθ’ η ψυχή μου, σου λέω την
προσευχή μου:
για να βαδίζει με διάτα στην αρετής τη
στράτα.
Πιστός δούλος σου Γιάννης (Δια χειρός
τον Βαγγέλη που με βοηθάει τόσο πολύ στη ζωή μου.
Όμως εσύ Γιάννη μου πάντα κατεβαίνοντας στο κάτω
δικό μου διαμέρισμα μου έλεγες την καλημέρα σου
Χρήσιμα έργα έκαμα, σε όλη τη της μητέρας του) και συνεχίζεις: Μαμά, θέλεις να σου πετάξω τα σκουπίδια;
ζωή μου και άλλη ψυχή δεν έβλαψα Στον αξέχαστο Γιάννη Γαριφάλου , Μαμά, θέλεις κάτι να σου ψωνίσω, ψωμί, γάλα από το
εκτός από τη δική μου. Σε ευχαριστώ Στρατιωτικός Ε.Α. φούρνο της γειτονιάς; Συνέχεια σου έγραφα σε χαρτί
που με έστειλες εδώ στη γη να Γιάννη μου, αγαπημένο μου, αξέχα- 3-5 ψώνια από το Σούπερ. Όταν το μεσημεράκι επέ-
ζήσω και μια καλή οικογένεια, γυ- στο, πρώτο μου παιδί. Σε χάσαμε ένα στρεφες, μου πρόσφερες πάντα την εφημερίδα που
ναίκα και ένα γιο και εγώ να απο- πρωινό, εκεί στον Λευκώνα Σερρών. ήξερες πόσο πολύ μου άρεσε να διαβάζω. Το βραδάκι
κτήσω. Συ με έμαθες από μικρό Στο μέρος που έζησες, πολλά χρόνια ερχόσουν πάλι και μου έδινες τις τοπικές εφημερίδες
τους συνανθρώπους να αγαπώ να με τους συγγενείς της γυναίκας σου του Γαλατσίου και πάντα σε ευχαριστούσα και σε ρω-
σέβομαι, να εκτιμώ και στις ανάγκες παρθένας. Που όλοι σε αγάπησαν τόσο τούσα: Γιάννη μου ήσουν με τον Βαγγέλη μας; Και μου
να βοηθήσω, με αλτρουισμό, φιλία, πολύ, διότι όπως είχα ακούσει από απαντούσες: Ναι μαμά, μαζί είμαστε και πίναμε τα κα-
χωρίς καμία ανταπόδοση ή υστε- συμμαθηταί σου και κατόπιν από συ- φεδάκια μας κουβεντιάζοντας. Και εγώ ακούγοντας
ροβουλία. Σε ευχαριστώ που μου ναδέρφους σου έλεγαν: Για σένα αυτά, πέταγα στα σύννεφα, στα σύννεφα στα αστέρια,
έδωσες το χάρισμα του νου και της Γιάννη μου ήσουν ένας υπέροχος Εύελ- στον ουρανό χαρούμενη και ευτυχισμένη στη ζωή μου.
ψυχής τη δύναμη, εις τη Σχολή πης «ΔΙΑΜΑΝΤΙ», και συνέχεια όταν πή- Δεν ήθελα κάτι άλλο, αυτό για μένα ήταν σημαντικό,
Ευελπίδων νέος να επιτύχω και ως αξιωματικός του ρες τη μετάθεση σε μεγάλες πόλεις στην Μακεδονία, και υπέροχο στη ζωή μου. Θα σε θυμάμαι για πάντα,
ένδοξου στρατού μας τη λατρευτή πατρίδα μου χρόνια εκεί στην κάθε μονάδα σου, όλοι οι στρατιώτες, τα πε- εγώ η μητέρα σου. Και όταν ο θεός σε κάποιο διάστημα
να υπηρετήσω και όταν ήρθε ο καιρός απόστρατος να ρισσότερα και τα καλύτερα έλεγαν για σένα. Ακόμα και με καλέσει να έρθω κοντά σου. Θα είμαστε για πάντα
ζήσω, σύντομα συ με κάλεσες ν’ αρθώ ξανά μαζί σου. οι ανώτεροι σου σε εκτιμούσαν αρκετά. Και μέχρι μαζί, και τότε θα πούμε, όσα δεν μπορέσαμε στη ζωή
Τώρα απ’ εδώ που βρίσκομαι, ψηλά στον ουρανό, σήμερα, Γιάννη μου, που μας λείπεις 25 μέρες,, αυτή μας!
μικρό αστέρι φωτεινό με άλλα αστεράκια, μια χάρη την καλή λέξη ακούμε, που τώρα είσαι στην τελευταία
μόνο σου ζητώ, τον γιο μου, τον μονάκριβο, τον πο- σου κατοικία, εκεί στους παραμεθόριους νομούς της Από τη λυπημένη σου Μητέρα
λυαγαπημένο, που με χαρά και ζήλο ως φοιτητής Ελλάδας. Δεν μπορώ να το φανταστό, ούτε να πιστέψω Μαίρη Γαρουφάλη 8-10-2017
σπουδάζει, η χάρη η δική σου, πάντα να τον σκεπάζει, πως σε χάσαμε τόσο νωρίς στα 58 σου χρόνια, τόσο
διάφορα 14 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η στήλη της βιβλιοθήκης
στηρίζουν τέλεια τά γραφόμενά τεύτηκε. Ἡ ὅλη βιογραφία του ἔχει φόντο τήν ταραγμένη
Γράφει ο του. Βεβαίως, ὡς Ἑλληνολάτρης, ὁ ἱστορία μας τοῦ 20οῦ αἰῶνα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ "Ἀμφιτκύων" μᾶς παρουσιάζει καί (Ἐκδόσεις Αρχείο τηλ.210 7211187)
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76 τό πόσο γνωστά ἦταν στούς 3. "Ταξίδι στή ζωή μας" τοῦ Ταξίαρχου-Ἀκτινολόγου
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ ἀρχαίους προγόνους μας τά μυ- Μπούκη Δημητρίου. Εἶναι μιά αὐτοβιογραφία. Ὁ συγ-
στικά αὐτά τοῦ Σύμπαντος. γραφέας, τό 1962 εἰσήχθη στήν τότε ΣΙΣ (Στρατιωτική
(http;//amphiktyon_blogspot.com Ιατρική Σχολή) ὅπου καί ἐξῆλθε ὡς ἀκτινολόγος. Καταφέρνει
Ἡ Βιβλιοθήκη μας, μετά ἀπό τίς συ-
Ἤ τηλ ἐκδοτικοῦ οἴκου 210 δέ μέ τό ἔργο του αὐτό, κινη-
νεχιζόμενες προσφορές συγγραφέων -
3832527) ματογραφικά σχεδόν, νά μᾶς
συναδέλφων ἐμπλουτίζεται. Ἔτσι ἔχουμε τά τρία παρακάτω
2. "Περνώντας τα σύνορα" τοῦ δείξῃ πῶς ἕνας νέος τῆς ἐποχῆς
ἀξιόλογα βιβλία πού κοσμοῦν τά ράφια της.
Ταξίαρχου ἐ.ἀ. Γεωργίου Χλω- του πορεύτηκε τό "ταξίδι τῆς
1. "ΣΥΜΠΑΝ ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ροκώστα. Μέ τό ἔργο του αὐτό ὁ συγγραφέας γράφει τήν ζωῆς" του ἀπό τό Μαρκόπουλο
ΗΡΑΣ" τοῦ συναδέλφου καί γνωστοῦ συγγραφέα-λογοτέχνη,
ἱστορία τοῦ πατέρα του Βασίλη. Δέν εἶναι ὅμως μιά ἁπλή Μεσογαῖας, ὁπου γεννήθηκε,
μέ τό ψευδώνυμο "ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ", Ὑποστράτηγου ἐ.ἀ
κοινή βιογραφία. Ὁ πατέρας του γεννήθηκε στήν τότε μέχρι τήν καταξίωσή του.
Κων/νου Κωνσταντινίδη. Ὁ Στγος μέ αὐτό τό πολυσέλιδο
τουρκοκρατούμενη Πιερία, "πέρασε τά σύνορα" ὁπως Πολλές, δέ, φωτογραφίες ἀπό
ἐπιστημονικό του ἔργο (πάνω ἀπό 300 σελίδες) μᾶς πα-
λέει καί ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, γιά νά γίνῃ ἀξιωματικός καί τό ἀρχεῖο του πλαισιώνουν τό
ρουσιάζει τά μυστικά τοῦ Σύμπαντος, τῆς Φύσεως καί τοῦ
νά πολεμίσῃ γιά τήν Μακεδονία. Πῆγε στήν Γαλλία, ἐξαίρετο ἔργο του.
Ἀνθρώπου μέ ἕνα τρόπο πού μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας μας, μή
ἐπέστρεψε, σπούδασε γιατρός στήν Ἑλλάδα, ξαναπέρασε (Ἐκδόσεις Αω. Τηλέφωνο συγ-
ειδικός, νά μυηθῇ στήν Ἐπιστήμη αὐτή. Μεγάλη βοήθεια
ξανά τά "ἐσωτερικά" πλέον σύνορα λόγῳ τοῦ Ἐθνικοῦ Δι- γραφέα: 210 6625779)
προσφέρουν οἱ πολλές ἔγχρωμες ψωτογραφίες πού ὑπο-
χασμοῦ!! Ὑπηρέτησε σέ πολλές Μονάδες καί τέλος πολι-

Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ “Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου του 31/12/2017). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Προγραμματισμός και δράσεις του γνωρίζει στα μέλη και τους λοιπούς Απο- πίτας. Σε περίπτωση, μη επίτευξης απαρ-
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Συνδέσμου για το έτος 2018. στράτους Αξιωματικούς Πυροβολικού ότι τίας, η Συνέλευση θα γίνει στις 14 Φε-
ΑΜΑΛΘΕΙΑ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλί- η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του βρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα
(Σ.Α.Α.Σ.Ε.Μ «Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ») ου. Συνδέσμου ετήσια Τακτική Γενική Συνέ- 11.00 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα από
Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που λευση θα λάβει χώρα στις 28 Ιανουαρίου την παρουσία περιορισμένου αριθμού με-
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την έχουν τεθεί ή θα τεθούν από τα μέλη 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στη λών.
28/01/2018 και ώρα 10:30 π.μ. στα κατά την διάρκεια της Γ.Σ. Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Επειδή πιστεύουμε ότι, δεν θα προκύψει
γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλούμε τα μέλη μας να συμμετά- (Ρηγίλλης 1). Τα θέματα της Ημερησίας θέμα απαρτίας την πρώτη ημερομηνία,
Στρατιωτικών(Π.Ο.Σ), στο Δήμο Αθηναίων, σχουν στη διαδικασία και να δηλώσουν Διάταξης θα είναι: παρακαλούνται όλοι να προσέλθουν
επί της οδού Ακαδημίας 31, 3ος όροφος, υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. •Απολογισμός έργου και δραστηριο- οπωσδήποτε στις 28 Ιανουαρίου 2018,
με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάτα- τήτων έτους 2017 για αποφυγή ταλαιπωρίας. Όσοι επιθυ-
ξης. Με εκτίμηση, •Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και μούν, μπορούν να συνοδεύονται και από
Απολογισμός του Δ.Σ. για το 2017. για το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικός απολογισμός έτους 2017 τις συζύγους τους.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος •Προϋπολογισμός έτους 2018
Απαλλαγή μελών Δ.Σ. εκ των ευθυνών Αβράμης Κων. Χαρωνίτης Σωτ. •Δραστηριότητες έτους 2018 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του για την χρήση 2017 (01/01- Υπτγος ε.α Αντγος ε.α •Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
από τα μέλη Α. Νικολοδήμος Νικόλαος Βήτος
Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Αντγος ε.α. Αντγος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
28-11-2017 και το ήθος τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Διευθυντά Θα είναι παράλειψή μας, αν δεν ανα- ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
... η σύζυγός μου κι εγώ επιθυμούμε να φερθούμε και στην άψογη, από κάθε άπο-
εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες ψη, συμπεριφορά του νοσηλευτικού και Κύριε Ταξίαρχε που προσφέροντας το αίμα τους, επι-
μας και την βαθειά μας ευγνωμοσύνη για λοιπού προσωπικού. Σας ευχαριστούμε θερμά, η σύζυγoς τελούν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο,
τον τρόπο που αντιμετωπίσθηκε, πρό- Τέλος, κ Δ/ντά σας συγχαίρω ιδιαίτερα μου κι εγώ για την άμεση συμπαράσταση βοηθώντας και σώζoντας, έτσι, ανθρώ-
σφατα, το σοβαρό πρόβλημα της υγείας για την άριστη και πολιτισμένη εικόνα του και αλληλεγγύη σας στο αίτημα μου, πινες ζωές.
της. νοσοκομείου σας, προσφέροντας τα μέ- για προσφορά αίματος, προκειμένου η Με την ευκαιρία των γιορτών που
Θερμότατες ευχαριστίες, επίσης, στον γιστα στο αγαθό που λέγεται ΥΓΕΙΑ! σύζυγoς μου να υποβληθεί σε σοβαρή πλησιάζoυν σας ευχόμαστε Υγεία και
αρχίατρο κ. Αποστολίδη Δημοσθένη, που Σας ευχόμαστε απ’ την καρδιά μας χειρουργική επέμβαση, που έγινε στο Επιτυχία στο έργο σας! Καλές γιορτές
έκανε το χειρουργείο της συζύγου μου ΥΓΕΙΑ και 424 Στρ. Νοσοκομείο, στις 13/11/2017. Με εκτίμηση
καθώς στον Δ/ντή της Β’ χειρουργικής, Καλές Γιορτές! Ακόμη, ευχαριστούμε, θερμά, απ' την Δ.ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
αρχίατρο κ. Κουριδάκη Πέτρο, για τον Με εκτίμηση καρδιά μας και τους μαθητές της ΣΣΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
εξαιρετικό ενδιαφέρον και φροντίδα προς ΑΝΤΓΟΣ ε.α Μανθόπουλος Δημ.
την πάσχουσα συζυγό μου, που επιβεβαι- Επίτιμος Α ΙΥ /ΓΕΣ.
ώνει, τον επαγγελματισμό, την συνέπεια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η οικογένεια του εκλιπόντος υπο- του φρουραρχείου Λαμίας καθώς και
Μετά την χειρουργική επέμβαση στην Επίσης ευχαριστώ θερμά το νοση- στρατήγου ε.α. Δημητρίου Ελευθερίου όλους τους συγγενείς και φίλους για τη
οποία υποβλήθηκα την 24η Οκτωβρίου λευτικό προσωπικό της κλινικής για τον εκφράζουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη συμπαράσταση στο πένθος, την πα-
στο 401 ΓΣΝΑ, εκφράζω τις θερμές μου επαγγελματισμό και την ευγένειά του." στον Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγο Αλκι- ρουσία στην εξώδικο ακολουθία και τις
ευχαριστίες στον εξαιρετικό γιατρό που Ευχαριστώ εκ των προτέρων βιάδη Στεφανή, τον πρόεδρο του πα- τιμές που προσέφεραν.
με χειρούργησε κ. Μικρό Γεώργιο, Γενικό Με εκτίμηση ραρτήματος της ΕΑΑΣ Λαμίας όπως και
Αρχίατρο και Αναπληρωτή Διευθυντή Ανδρέας Κακαρίμπας τα μέλη της, τους προσφιλέστατους Η σύζυγος
της Α' Χειρουργικής Κλινικής. Ταξίαρχος ε.α. συμμαθητές τάξεως 1959, τους αγα- Αλεξάνδρα Ελευθερίου
πητούς συναδέλφους, τον προϊστάμενο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EΘNIKH HXΩ
15 αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική Ιατρείο Τσιμισκή 109, Θεσσαλονίκη
Ειδικός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής Karolinska Institute Stockholm Sweden Τηλ. 231400 8329 – 697 2244 604
Πρώην Επιμελητής Ε.Σ.Υ. Καρνεάδου 41, Αθήνα (πλησίον Μετρό Ευγγελισμός) Γιος Αντιστρατήγου ε.α.
Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ιρλανδίας τηλ. 210 7237 138, κιν. 694 2424 290 ***
Κουμουνδούρου 22, Τηλ/fax: 2410 251551, Λάρισα *** Απόστρατος Αξιωματικός
email: anestis_paraskevopoulos@yahoo.com ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιθυμεί να αγοράσει από ιδιώτη ανεξάρτητη κατοικία
Κιν: 6977 464081 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ Κτήμα εις περιοχή, Ιαλυσός Ρόδου ή οροφοδιαμέρισμα
*** 4 στρεμμάτων, πλησίον θάλασσας στην περιοχή του Παπάγου - Χολαργού.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ τηλ. 210 95 60 687, κιν. 697 8746 504 Αναστασία Βασιλάκη Τηλ. 6944240791
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ *** ***
Την απασχόληση παιδιού ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Μεταφραστής (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ)
την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ αναλαμβάνει την μετάφραση κειμένων
Τηλ. επικοινωνίας: 693 29 27509 (γιος Ταξιάρχου ε.α.) από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
*** Παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγητή Ισπανικής Φιλολογίας Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας
Χάλικας Αλέξανδρος Ε.Κ.Π.Α.μεταπτυχιακό φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, και για τις τρεις γλώσσες
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (Υιός Ταξίαρχου ε.α.) με διδακτική εμπειρία και σπουδές στην Ισπανία. (επίσης υιός αξιωματικού ε.α.).
Μελέτες-Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού Τιμές Προσιτές. Τηλ.: 210-6008532 • E-mail: achilakeas@otenet.gr
Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μεταβιβάσεων 699 2097 700, aleksandrosmpa@gmail.com ***
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών *** ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εγγονός απόστρατου Αξ/κου)
Εύρεση Υγρασιών με χρήση θερμοκάμερας Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τοπογραφικές εργασίες Παιδοχειρούργος - Γεν. Χειρούργος ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ανακαινίσεις-Διαρρυθμίσεις Γραφείων Κατοικιών Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής (έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων
Τηλ: 210 2133373 Γεν. Νοσοκομείου Νίκαιας συγγενών, βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λ.π)
Κιν: 6977 777 261 Τ. Στρατ. ιατρός (Λοχαγός Ιατρός) Χειρούργος ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
*** Τ. Επιστημονικός Συν/της Χειρ/κής Παν. Θράκης Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Πτυχιούχος Καθηγήτρια Γαλλικής με διδακτική εμπειρία Τ. Αναπλ. Δ/ντής Χειρ/γός Ν. Άμφισσας Τηλ.: 210 6132022 • Κιν.: 6932065296
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά ενδιαφερόμενους Κλειούς 30, 15561 Χολαργός, Αθήνα ***
για τα πτυχία Delf A1, A2, B1, B2, Τηλ: 210 6537607, 6974 886655 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ. E-mail: thkoul@yahoo.gr Κάρυστος ΟΣΜΑΕΣ
(είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.) *** Οικ. τετράγωνο 186 οικόπεδο 5
Τηλ: 697 4692 103 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ τετραγωνικά μέτρα 650,36. Τιμή: 55.000€.
*** Στη Μαλεσίνα εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Πληροφορίες τηλ: 6949208383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αμφιθεατρικό με απέραντη ΘΕΑ ***
Αξιόλογο οικόπεδο στο Πικέρμι προς τη θάλασσα του Ευβοϊκού PRIME AUDIO VISUAL
Συνοικισμός Διώνη (οδός Σερρών), Ο.Τ. 98, 1067 τμ. Ο. Τετράγωνο 29, οικόπεδο υπ’ αριθ. 6 Εταιρεία Μουσικής και Ηχητικής κάλυψης
επιφανείας 515,44 τ.μ., τηλ. 698 18 70 868, δρόμος 69 (πρώτη γραμμή), τιμή ευκαιρίας κοινωνικών εκδηλώσεων
210 9346 6718 Ταξίαρχος ε.α. - τηλ: 26610 28586, 698 2919 766 Γιώργος Μισιρλής
Εμμανουήλ Φραϊδάκης Καββαδίας Νικόλαος Υπτγος ε.α. Τηλέφωνο 6977601111
*** *** http://www.primeav.gr
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διδάκτωρ Φυσικής Ειδικές τιμές για Αξιωματικούς
(Υιός Αξκού ε.α.) (σύζυγος Ανχη (ΠΖ) ε.α.) ***
Επιμελητής Νευροχειρουργός Θεραπευτηρίου με πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία παραδίδει Δασκάλα αριστούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Metropolitan Ειδικός Ιατρικού Βελονισμού Διδάκτωρ ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής, με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και πολυετή εμπειρία,
Ιατρικής Σχολής Αθηνών Μετεκπαιδευθείς στην Ιαπωνία Μαθηματικών, Χημείας και Φυσικής αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την καθημερινή
Ιατρείο Βελονισμού: Θερμοπυλών 13, Περιστέρι International Baccalaureate. ενισχυτική διδασκαλία μαθητών δημοτικού και γυμνασίου,
Τηλ.: 2121056400, 6942690050 Περιοχές πέριξ Μεσογείων, Ανατ. Αττικής περιοχές Βορείων προαστείων
Website: www.iatrikosvelonismos.com Τηλ. 697 4098 590 Τηλ.: 6984093044
*** *** ***
Φιλόλογος-Ειδική Παιδαγωγός Ιωάννης Παπαδόπουλος Μαθήματα Γαλλικών- Ορολογία Τουρισμού
(Κόρη Αντιστράτηγου ε.α.) Δικηγόρος - Ποινικολόγος Αλεξιάδου Αναστασία- κόρη Αποστράτου Λοχαγού
Με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθήνα και Αγγλία και 12ετή (εγγονός Υπστγου ε.α. Ιωάννου Παπαδόπουλου) Με πτυχίο Γαλλικής (ΑΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού
εμπειρία σε γλωσσοπαιδαγωγικά κέντρα και φροντιστήρια αναλαμβάνει υποθέσεις, τίτλου- Τουρισμός (Πανεπιστ. Αιγαίου) με κρατική
Μ. Εκπ/σης, πραγματοποιεί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών ποινικές, αστικές, εμπορικές, διοικητικές Άδεια Διδασκαλίας
(δυσλεξία, ΔΕΠΥ)και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά (απονομή συντάξεων κ.λπ.) και πάσης φύσεως Για εξετάσεις Delf-Dalf, προετοιμασία για γαλλόφωνα πανεπι-
Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Νομικές υποθέσεις. στήμια, μεταφράσεις. Τιμές προσιτές για ομαδικά τμήματα.
τηλ. Επικοινωνίας: 693 7481 704 (Αθήνα) Τηλ. 694 7770 870, 210 6926 997 Περιοχές: Π. Φάληρο, Άλιμος, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη
*** *** Τηλ: 6978067631 email: tasoula_a@yahoo.gr
Βάσσης Δημήτριος Παπαδήμας Νικόλαος ***
Φυσικός, M.Sc. Μαθηματικός - Msc (Υιός Αξκού ε.α.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Ιδιαίτερα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών Πτυχιούχος καθηγήτρια γερμανικής, με πολυετή διδακτική εμ-
παραδίδονται επιμελέστατα από καθηγητή, κάτοχο (Περιοχή Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδί) πειρία, προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για
μεταπτυχιακού τίτλου (Ε.Α.Π.) και πτυχίου φυσικής (Ε.Κ.Π.Α.) από καθηγητή Μαθηματικών με μεταπτυχιακό το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, για διπλώματα του
τηλ. 6936-838118, 210-8012046 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΕΜΠ) Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων, για τις ενδοσχολικές
*** σε φοιτητές-μαθητές Λυκείου-Γυμνασίου εξετάσεις κλπ. Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά
Ιωάννης Μανιαδάκης Τιμές φιλικές Τηλ. 697 3557 319 Projekte. (είναι θυγατέρα Αξιωματικού ε.α.)
Δικηγόρος *** Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 697797791
Αρείου Πάγου - Συμβ. Επικρατείας Μανώλης Σμυρνάκης ***
Ταγ/ρχης Χωρ/κης ε.α. Χειρούργος Οδοντίατρος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ναυαρίνου 14, 106 80 Αθήνα (γιός Υποστρατήγου Ελεγκτικού ε.α.) Κάρυστος ΟΣΜΑΕΣ Οικ. Τετραγωνο 154, οικόπεδο εννιά (9)
Τηλ./Fax: 210 3608 668, Κιν. 6932 264 874 Ηράκλειο Κρήτης τετραγωνικά μέτρα 669.09. Τιμή συμφέρουσα
e-mail: ioannis.maniadakis@live.com Τηλέφωνα: 2810 344979 και 6947 807649 Πληροφορίες: 6980038763
maniadakis.ioan@dsa.gr *** ***
*** ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΙΤΣΟΣ MD PGDip
Δημήτριος Ν. Κωνσταντάκης ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΑΙΣΙΝΑΣ Παιδίατρος - Εξειδικευμένος παιδοαλλεργιολόγος.
(εγγονός αποστράτου) Αμφιθεατρικό - πευκόφυτο Eιδικευθείς στη Σουηδία, στο Lund University Hospital, Sweden
Οδοντίατρος - Dr.med.dent - Χειρουργός Στόματος θέα: Οικισμός Κόλπος Θεολόγου και στο University of Southampton UK.
Ειδικευθείς στη Στοματική Χειρουργική Ε= 1007, Ο.Τ. 94, Α.Ο. 6, Οδός 50 Ελ. Βενιζέλου 19, 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Πανεπιστήμιο Freiburg Γερμανίας Υψηλός βαθμός αξιολόγησης 1,62 Τιμή συμφέρουσα Τηλ: 2310455284 - 6943237835
Βασ. Σοφίας - Δ. Αιγινήτου 8 Τηλ. 693 3318 141, 693 2988 940 email:nkitsos@gmail.com
115 28 Αθήνα, Στάση μετρό: Μέγαλο Μουσικής *** ***
Τηλ. 210 72 26 278, Κιν. 6944 77 8532 ΜΑΡΙΑ ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: info@konstantakisdental.gr Φυσικοθεραπεύτρια (τέκνο απόστρατου) Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
*** Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λαμίας (κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Σύγχρονο κέντρο φυσικοθεραπείας με υπερσύγχρονα Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αμπελόκηποι
μαθηματικά - φυσική - χημεία μηχανήματα όπως TECAR κτλ για γρήγορη Δέχεται με ραντεβού.
www.theofilis.gr αποκατάσταση όλων των παθήσεων Τηλ: 210.6993151 - 6945870854 email:evgenidikat@yahoo.gr
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.) (ορθοπ. νευρ., αθλητ., καρδιολ., αναπνευστ., γυναικ. Ειδικές τιμές για ε.ε. και ε.α. Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και
www.theofilis.gr Το καλύτερο βοήθημα για το Γυμνάσιο! καθών κλινικοί Pilates και TUMBAO). πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.
Πάνω από 2500 βιντεομαθήματα για όλες τις τάξεις του Τηλ. επικοινωνίας: 22730 78420, 695 5996 671
Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγε-
Γυμνασίου με τη θεωρία και τις λύσεις όλων των ασκήσεων Δ/νση Ομήρου 6, Καρλόβασι Σάμου
λιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις
των βιβλίων των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας! email: maria.atzem@gmail.com τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα
Ειδικά για στρατιωτικούς και σώματα ασφαλείας έκπτωση 10% Facebook: Physio Care απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσι-
με τον εκπτωτικό κωδικό : superoffer. *** εύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται
*** ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θ. ΔΗΜΟΥΔΗΣ στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει
Σταύρος Μιχ. Γρατσίας Ογκολόγος – Παθολόγος την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή
(υιός Αποστράτου Αξ/κού) Προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου
Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος και σε Ογκολογικό Κέντρο της Δανίας. και εξόδου αγγελιών.
Ειδικευμένος σε παθήσεις μαστού, πεπτικού, πνευμόνων
θέματα 16 EΘNIKH HXΩ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Εκδηλώσεις

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Χοροεσπερίδα Διαβιβάσεων
ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΔΒ
Τη Παρασκευή και Κυριακή 24 και 26 Νοε. 2017 αντίστοιχα, η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε
δια του Προέδρου της στις παρακάτω εκδηλώσεις: Π ραγματοποιήθηκε
και εφέτος η ετή-
σια χοροεσπερίδα του
Α. Στην ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Συνδέσμου Διαβιβά-
Διαβιβάσεων που πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ. Εκ σεων την Παρασκευή
μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης θα ήθελα να 24/11/2017 στη με-
ευχαριστήσω το Πρόεδρο Υπτγο ε.α. κ. Κουτρουμάνη γάλη αίθουσα τιμών
Βασίλειο και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαβιβάσεων για της ΛΑΕΔ.
την άκρως τιμητική πρόσκληση τους και να τους Την εκδήλωση τί-
συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση της όλης μησαν με την παρου-
εκδήλωσης ευχόμενος επιτυχία στους καταστατικούς σία τους μέλη του
σκοπούς του Συνδέσμου και του χρόνου με υγεία. Συνδέσμου μας, ο
(1 φωτογραφία) Πρόεδρος, Αντιπρό-
εδρος και μέλη εκ
Β. Στον ετήσιο εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης του ΔΣ της ΕΑΑΣ, ο
1941-1944, όπου παρουσία του Αναπληρωτού Δντης ΔΔΒ/ΓΕΣ και ο
Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσα Δημητρίου και Δκτης της Σχολής Δια-
του Δκτου της ΑΣΔΥΣ Αντγου Βασιλειάδη Κωνσταντίνου τελέσθηκε δοξολογία στο βιβάσεων.
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη. (2 φωτογραφία με τα στεφάνια των τριών Ενώσεων Αποστράτων,
ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ- ΕΑΑΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ 29 ΣΕΠ 1967 ΣΤΗΝ 29 ΣΕΠ 2017
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΤΕΛΕΤΗ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Π οιος άραγε από εμάς μπο-
ρεί να ξεχάσει εκείνο το
πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου
την κατάθεση του στεφάνου στο
Ηρώο της Σχολής.
Στο Αμφιθέατρο η Σχολή μας πα-
Ιδιαίτερη στιγμή η απονομή πλακέτας στον αειθαλή
πρώτο Λοχαγό της τάξεώς μας κ. Αποστολάκο Χαρά-
λαμπο.
1967 και τα συναισθήματα που ρουσίασε τις καινούργιες δράσεις Ακολούθησε διανομή ξιφιδίων, αναμνηστικών πλακετών
μας διακατείχαν όταν περνού- της ενώ μας περίμενε και μια
σαμε την πύλη του Αβερώφει- τιμητική οπωσδήποτε έκπληξη
ου Ιδρύματος της Σχολής Ευελ- με την εκτός προγράμματος
πίδων απέναντι από το Πεδίο παρουσία του Α/ΓΕΣ που απη-
του Άρεως; ύθυνε χαιρετισμό με θερμά
Νέοι γεμάτοι ιδανικά, αρχές λόγια. Όταν όμως άρχισε να
και φιλοδοξίες αλλά με απορίες προβάλλεται το video που
για το άγνωστο, περάσαμε στο είχε επιμεληθεί ο συμμαθητής
χώρο της προσφοράς και της υπερηφάνειας στον οποίο μας Κώστας Διαμαντής, με τις ιστορικές πλέον
κτίσαμε όλη τη ζωή μας. φωτογραφίες από στη Σχολή, η συγκίνηση έφθασε
στο απόγειο.
Πενήντα χρόνια μετά στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 «ώρι- Ακολούθησε απονομή αναμνηστικών στον Α/ΓΕΣ,
μοι», απόστρατοι πια, περάσαμε την πύλη των νέων στο Διοικητή της Σχολής και στους Προέδρους
εγκαταστάσεων της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη για της διοικούσας τάξεως (1968) και της διοικουμένης
να γιορτάσουμε την ημερομηνία ορόσημο της ζωής τάξεως (1974) .
μας με καθολική σχεδόν συμμετοχή. Μας έλει-
παν όμως 23 που μας κοίταζαν από ψηλά Η συ- και αντιγράφου video
νάντηση στο εντευκτήριο της Σχολής ήταν ένα H Σχολή είχε οργανώσει παρουσιάσεις εντυπωσιακής
πανηγύρι συναισθημάτων και διαφορετικών κτύ- δράσης των Ευελπίδων (παγκράτιο, αναρριχήσεις, κο-
πων της καρδιάς. Τα μάτια όλων έλαμπαν. Ο λύμβηση μάχης) στις οποίες μας συνόδευσε και ο Διοι-
χρόνος γύρισε αμέσως πίσω. Συναντήσαμε επι- κητής της Σχολής.
τέλους όλους αυτούς τους ανθρώπους που Μετά από περιήγηση στους χώρους της Σχολής, ο
μπορούμε και μιλάμε την «ίδια γλώσσα» που δρόμος μας οδήγησε στην αίθουσα διασκεδάσεως που
σφυρηλατήσαμε στα μετεφηβικά μας χρόνια είχε μετατραπεί σε εστιατόριο με μπουφέ για να κλείσει
τον τρόπο σκέψεως και στάση ζωής. Τι σπου- έτσι η διαφορετική μέρα της ζωής μας. Πριν φύγουμε
δαιότερο; όλοι οι συμμαθητές αντάλλαξαν υποσχέσεις για σύντομο
Η Σχολή και ο Διοικητής της μας επιφύλαξε ανάλογο αντάμωμα και αποχώρησαν κουβαλώντας
ζεστή υποδοχή. Η παράταξη του Συντάγματος μαζί τους τη συγκίνηση αυτών των στιγμών.
Ευελπίδων και η δέηση μας έφερε χρόνια πίσω Αντγος εα Καραποστόλου Γεώργιος
και τα μάτια άρχισαν να δακρύζουν μετά και Πρόεδρος του Συνδέσμου ΣΣΕ-71