You are on page 1of 1

Dumating ka nung akoy nagiisa at nawawala.

Dumating ka nung akoy nagtataka,

Kung tunay nga bang may pag-asa pa o tama na.

Ikaw ay dumating sa tamang panahon,

Kung saan akoy nalilito at ikaw ang nagpalinaw nito.

Kaya salamat sa iyo. Mula sa araw na ito akoy iyong- iyo.