You are on page 1of 2

APROB

Director SRL Smile DENT


Vetril V.

FIA POSTULUI

medicului stomatolog terapeut

I. Noiuni generale

- Medicul stomatolog este persoana responsabila abilitata cu dreptul de


organizare si asigurare a procesului diagnostico-curativ pacientilor care se
trateaza in cadrul clinicii;

- Medicul stomatolog are pregatire de specialitate conform cerintelor in vigoare,


poseda cunostinte in domeniul terapiei, in conformitate cu gradul de calificare;

- Medicul stomatolog se supune nemijlocit directorului, iar in lipsa lui


medicului-sef;

- In activitatea sa, medicul stomatolog se conduce de fisa postului, ordinele MS,


alte documente instructive-directive aprobate de MS;

- Medicul stomatolog este angajat si eliberat din functie de catre directorul


institutiei.

II. Atributiile principale ale medicului stomatolog

1. Asigura executarea ordinelor, dispozitiilor, hotaririlor si deciziilor in vigoare


ale Ministerului Sanatatii, Directiei Sanatatii, directorului clinicii;

2. Implementeaza in cativitatea cotidiana, in cadrul sectiei metode moderne de


diagnostic si tratament;

3. Asigura procesul diagnostico-curativ in conformitate cu cerintele


protocoalelor clinice nationale si institutionale, standardelor de diagnostic si
tratament aprobate;

4. Participa la conferinte pe diferite probleme organizate in cadrul clinicii

5. Utilizeaza eficient utilajul medical existent din sectie;

6. Contribuie la implementarea in practica a tehnologiilor medicale noi, in


tratamentul maladiilor stomatologice;
7. Respecta si promoveaza principiile eticii si deontologiei medicale;

8. Respecta cerintele regimului sanitaro-igienic si antiepidemic

III. Responsabilitatile medicului stomatolog

1. Poarta responsabilitate de organizarea si asigurarea procesului diagnostic-


curativ pacientilor;

2. Este responsabil de executarea la timp si corecta a obligatiunilor sale,


prevazute de prezenta fisa de post.

Asigura:

1.Executarea adecvata a masurilor profilactice si antiepidemice, incluse in


combaterea infectiilor nosocomiale

2. Corectitudinea intocmirii documentatiei medicale statistice in conformitate cu


cerintele documentelor de directiva in vigoare;

3. Sporirea continua a nivelului cunostintelor in domeniul stomatologiei si


gradului de calificare;

4. Respectarea drepturilor pacientilor, conform prevederilor legislatiei in


vigoare;

5. Informarea operativa a medicului sef sau administratiei institutiei despre


toate cazurile exceptionale parvenite in cadrul clinicii si masurile intreprinse .

IV. Drepturile medicului stomatolog

1. Prescrie indicatii personalului medical mediu si inferior subordonat si verifica


executarea lor ;

2. Participa la seminare, congrese, conferinte consecrate problemelor ce tin de


asistenta stomatologica;

3. Participa la analiza lunara , trimestriala si anuala a principalilor indicatori de


activitate a sectiei.

Medic stomatolog Vetrila Vadim