You are on page 1of 3

MANUAL PELAPORAN BILANGAN KURSUS DIHADIRI

Klik pada Modul Individu dan masuk menggunakan :


ID = No kad pengenalan tanpa symbol sempang (-)
Katalaluan = 4 digit akhir no kad pengenalan.

Klik pada Menu : ANALISIS/PELAPORAN + Pelaporan


Pastikan tahun semakan semasa yang
dicari adalah betul.

Klik {Cari} untuk senarai kursus yang


dihadiri.
Klik {Cetak} untuk mencetak senarai
kursus yang dihadiri sebagai
pelaporan untuk PBPPP