You are on page 1of 1

REPORTE DIARIO DE AVANCE DE OBRA (PRODUCCION DE ESPIGON)

Responsable:________________________________________________________________________________
Lider: ________________________________________________________________________________

Dia Fecha Km Inicio Km Fin Long Ancho Espesor Volumen #Viajes MO Equipos Comentarios

Dia Fecha Km Inicio Km Fin Long Ancho Espesor Volumen #Viajes MO Equipos Comentarios