You are on page 1of 1

BGP/MPLS VPN

BGP/MPLS VPN najpopularnija je VPN mrea 3. sloja (layer 3). U svom nazivu sadri BGP,
jer se BGP protokol koristi za distribuciju VPN usmjeravajuih informacija kroz prijenosnu
mreu javnog davatelja usluge, dok se sama MPLS tehnologija koristi za transport VPN
prometa. VPN mree treeg sloja (Layer 3 VPN) osiguravaju korporacijama 3 kljune
prednosti:

Povezivanje svakog sa svakim uporabom tablica prosljeivanja (raunala u LAN


mrei uope ne vide MPLS mreu ve im izgleda da su svi udaljeni LANovi direktno
spojeni na CE usmjeriva)
Mogunost uporabe postojeeg IP adresnog plana
Jezgrena mrea ne treba imati tunel do CE ve samo do PE usmjerivaa