You are on page 1of 4

Mengaplikasi

1. Andaikan anda seorang ibu, bagaimanakah anda menggalakkan anak-anak anda


berjimat cermat?
(Beri jawapan lain selain gambar yang diberikan)

i. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Menganalisis

1. Mengapakah masyarakat kini kurang menabung?

i. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Apakah kesan sekiranya ibu bapa tidak menabung kepada anak-anak?

i. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Mencipta

i. Tulis karangan tentang faedah menabung dan kemukakan dua frasa menarik
untuk amalan menabung.
Soalan 1: Telefon Bimbit

Menganalisis

Apakah perbezaan telefon bimbit dengan telefon talian di rumah? Yang manakah pilihan anda
dan kemukakan alasan anda.

i. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Menilai

Pada pendapat anda, wajarkan murid membawa telefon bimbit ke sekolah?


Kemukakan alasan anda.

i. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Mencipta

Tulis karangan tentang implikasi penggunaan telefon bimbit dan kemukakan dua frasa
menarik untuk penggunaan telefon bimbit.
Soalan 2: Penderaan Kanak-kanak

Menganalisis

Mengapakah kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat setiap tahun?

i. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Menilai

Pada pendapat anda, wajarkah seorang wanita yang berkerjaya berhenti kerja untuk menjadi
suri rumah sepenuh masa untuk menguruskan anak-anak?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mencipta

Cipta serangkap sajak tentang nasib kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan.
Soalan 3: Kejiranan

Mengaplikasi

Bagaimanakah anda dapat membalas jasa jiran yang telah membantu anda dan keluarga?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Menganalisis

Mengapakah masyarakat di bandar kurang mengamalkan semangat kejiranan berbanding


dengan masyarakat di kawasan luar bandar?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Menilai

Pada pendapat anda, wajarkah khidmat sosial seperti rukun tetangga diteruskan di kawasan
kejiranan di kawasan bandar?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________