You are on page 1of 1

Gracz DZIENNIK DRUYNY Numer rozgrywki

WARHEIM FS

Druyna: ...
Presti Druyny
Przed potyczk Po potyczce Rnica

Wyczony Punkty efekt rzutu na TABEL Punkty Rozwinicia charakterystyki i


Bohater
z akcji! Obdu POWANYCH OBRAE Dowiadczenia umiejtnoci

Wyczony efekt rzutu na TABEL Punkty Rozwinicia charakterystyki i


Stronnik
z akcji! POWANYCH OBRAE Dowiadczenia umiejtnoci

Ilo Koci Eksploracji Suma Powtrzenia Ilo upw! Dochd

Inne: