You are on page 1of 1

LETR PRCJELLSE PR HAPJE T PROCEDURS PR TEMN E

DIPLOMS BACHELOR

Studenti ____________________________, me nr.ID ___________________, ka br krkes


pr lejimin e tems s diploms Bachelor. Tema e diploms sht propozuar nga lnda
___________________________________________________________, n Programin
_______________________________________________.

Titulli i tems s diploms propozohet:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Studenti ka t kryer t gjitha provimet si dhe praktikn profesionale.

Komisioni pr udhheqjen dhe mbrojtjen e punimit t diploms propozohet:

1. _______________________________________, kryetar

2. _______________________________________, mentor

3. _______________________________________, antar

Prishtin, m __________________ Mentori :

Titulli. Emri dhe Mbiemri

______________________