You are on page 1of 5

Bacaan Dzikir Pagi dan Petang Lengkap Latin dan

Terjemah

BISMILLAHILLADZII LAA YADHURRU MA'ASMIHI SYAI-UN FIL ARDHI WA LAA


FISSAMAA-I, WA HUWASSAMII'UL 'ALIMM(U)

Artinya :
"Dengan nama Allah, yang bila namaNya disebut, segala sesuatu yang berada dibumi
dan di langit tidak akan berbahaya, Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui."

ALLAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUMM(U), LAA TA`KHUDUHUU


SINATUN WA LAA NAUM(UN), LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI,
MAN DZALLADZII YASYFA'U 'INDAHUU ILLAA BI IDZNIH(I), YA'LAMU MAA BAINAA
AIDIIHIIM WA MAA KHALFAHUM, WA LAA YUHIITHUUNA BI SYAI-IN MIN 'ILMIHII
ILAA BIMAA SYAA-A, WA SI'A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHI, WA LAA
YA-UUDUHU HIFZHUHUMAA WA HUSWAL 'ALIYYUL 'AZHIIM(I)

Artinya :
"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disemabah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi
terus menerus mengurus (MakhlukNya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur.
KepunyaanNya apa yang ada dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di
sisiNya tanpa seizinNya. Dia mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan
dibelakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat
memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Kemudian baca Surah Al Iklash, Al Falaq dan Surah An Naas, masing-masing sebanyak
3 kali seperti pada sabda Rasulullah s.a.w. dibawah ini yang diriwayat oleh Abu Daud
dan Tirmidzi :
Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Khubaib : "Bacalah Surat Al Ikhlash, Al
Falaq dan An Nas, di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu cukup bagimu untuk
mencegah semua marabahaya." (H.R Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Albani)
Setelah itu baca doa berikut dibawah ini :

HASBIYALLAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA, 'ALAIHI TAWAKKALTU, WA HUWA


RABBUL 'ARSYIL 'AZHIIM(I)

Artinya :

"Cukuplah bagiku Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya
kepadanya aku bertawakal, Dialah Tuhan Arsy yang sangat agung."

ALLAHUMMA ANTA RABBII LAA ILAAHA ILLAA ANTA, KHALAQTANII WA ANAA


'ABDUKA, WA ANAA 'ALAA 'AHDIKA MASTATHA'TU, A'UUDZUBIKA MIN SYARRIMAA
SHANA'TU, ABUU-U LAKA BINI'MATIKA 'ALAYYA, WA ABUU-U LAKA BIDZANBII,
FAGHFIRLII FA-INNAHUU LA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLAA ANTA.

Artinya :

"Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau,
Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMU, aku akan setia pada
perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang
kuperbuat. Aku mengkui segala nikmatMu kepadaku dan aku mengakui semua dosaku,
oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosakecuali
Engkau."

ALLAHUMMA 'AAFINII FII BADANII, ALLAHUMMA 'AAFINII FII SAM'II, ALLAHUMMA


'AAFINII FII BASHARII, LAA ILAAHA ILLAA ANTA. ALLAHUMMA INNII A'UUDZUBIKA
MINAL KUFRI WAL FAQRI, ALLAHUMMA INNII, ALLAHUMMA INNII A'UUDZUBIKA
MIN 'ADZAABIL QABRI, LAA ILAAHA ILLAA ANTA.

Artinya :

"Ya Allah, selamtkanlah tubuhku (dari penyakit maksiat dan segala yang tidak aku
inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku, Ya Allah, selamatkanlah
penglihatanku, tiada Tuhan yang layak disemabah kecuali Engkau. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur, tiada Tuhan yang berhak
disembah kecuali Engkau."
LAA ILAAHA ILLAALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHUU LAHUL MULKU WA
LAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR(UN)

Artinya :
"Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu
bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, Dia mampu
menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu."

LAA ILAAHA ILLAALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHUU LAHUL MULKU WA


LAHUL HAMDU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR(UN)

Artinya :

"Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu
bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, dan dia Maha berkuasa
atas segala sesuatu"

ALLAHUMMA INNI AS-ALUKAL 'AFWA WAL'AAFIYATI FIIDDUNYAA WAL AAKHIRATI,


ALLAHUMMA INNI AS-ALUKAL 'AFWA WAL'AAFIYATI FII DIINII WA DUNYA YA WA
AHLII WA MAALII, WA 'AN YAMIINII WA 'AN SYIMAALII, WA MIN FAUQII WA
A'UUDZUBIKA BI'AZHAMATIKA AN UGHTALA MIN TAHTII

Artinya :
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padaMu ampunan dan keselamatan di dunia
dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku memohon padaMu ampunan dan keselamatan
dalam Agama, Dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat (aib dan
kekurangan)ku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah jagalah aku dari depan,
belakang, kanan, kiri, dan atasku, serta aku memohon perlindungan dengan
keagunganMu agar tidak disambar (hal buruk) dari bawahku."
ALLAHUMMA 'AALIMAL GHAIBI WASY-SYAHAADATI, FAATHIRASSAMAAWAATI
WAL ARDH(I), RABBA KULLI SYAI-IN WA MALIIKAH(U), ASYHADU AN LAA ILAAHA
ILLAA ANTA, A'UUDZUBIKA MIN SYARRI NAFSII, WA SYARRISY SYITHAANI WA
SYIRKIH(I), WA AN AQTARIFA 'ALAA NAFSII SUU-AN, AU UJARRUHU ILAA
MUSLIM(IN)

Artinya :

"Ya Allah, yang Maha Mengetahui hal gaib dan nyata, wahai Pencipta langit dan bumi,
Tuhan dan raja dari segala sesuatu. Aku bersaksi tiada sesmbahan nyang berhak
disembah melainkan Engkau. Aku berlindung dari keburukan diriku, setan dan para
sekutunya, (aku juga berlindung kepadaMu) agar tidak mendatangkan keburukan
kepada diriku sendiri atau kepada muslim lainnya."

YAA HAYYU YAA QAYYUUM(U), BIRAHMATIKA ASTAGHII-TSU, ASHLIH LII SYA`NII


KULLAH(U), WA LAA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA 'AIN(IN)

Artinya :

"Wahai (Tuhan) Yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus makhlukNya, dengan
rahmat Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah semua urusanku, dan janganlah
sedikitpun Engkau biarkan hal itu bersandar padaku."

SUBHAANALLAHI WA BIHAMDIHI

Artinya :

"Maha suci Allah, dengan segala pujianku untukNya."

LAA ILAAHA ILLAALLAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHUU LAHUL MULKU WA


LAHUL HAMDU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR(UN)

Artinya :

"Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu
bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, dan dia Maha berkuasa
atas segala sesuatu."
SUBHAANALLAH(I) (100 X) AL HAMDULILLAH(I) (100 X) ALLAHU AKBAR(U) (100 X)

Artinya :

"Maha suci Allah (100x), segala puji bagi Allah (100), Maha Besar Allah (100)."