You are on page 1of 1

Kajian yang guna model slavin

Tahun Tajuk kajian Dapatan


/pengkaji
Jalaluddin AMALAN Menkaji sama ada terdapat perbezaan dari segi persepsi antara penyelia
bin Abd. PENGAJARA dan guru pembimbing tentang amalan guru di dalam pengajaran. Akhir
Latif N GURU sekali penyelidik akan membentuk profil guru yang mempunyai amalan
Mohd. YANG pengajaran guru yang berkesan.
Khamdani BERKESAN
bin Sairi, DALAM
PhD KALANGAN
Rozila GURU
Mohd. Isa PELATIH
Mokhtar MAJOR
bin PENDIDIKAN
Ahmad JASMANI
IPG
KAMPUS
ILMU KHAS
YANG
MENJALANI
PRAKTIKUM
FASA III
2004 oleh Amalan Kajian ini menunjukkan model amalan pengajaran berkesan Slavin
Shahril @ Pengajaran (1994) telah digunakan oleh kebanyakan guru-guru yang dikaji di
Charil bin Guru yang beberapa sekolah menengah di Wilayah Pesekutuan dan Selangor,
Hj Berkesan: Malaysia .
Marzuki
Kajian di
Fakulti
beberapa
Pendidika
n Sekolah
Universiti Menengah
Malay di Malaysia
Amalan olehFaridah Hasil dapatan menunjukkan secara keseluruhannya
Pengajara Mariani budaya pengajaran semasa praktikum fasa tiga ini adalah sangat ti
n JohariIPG nggi.
Berasaska Kampus
n Model Keningau,
Slavin di Sabah
IPG
Kampus
Keningau,
Sabah.