You are on page 1of 22

Europisches Magazin SOWA 15.

Dezember 2017

Morawiecki Too Big to Jail Wielki Gatsby PDO537 Donald Tusk


przyjal Nagrode Rathenau FO36 von Stefan Kosiewski ZECh
Napisa sowa () Wczoraj w 13:12 w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 60
radio: https://gloria.tv/audio/DCirKaLF2DNQ3oEegvKdW3eaU

537 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Henryka Elzenberga


Freitag, 1. Juni 2012, 14:54 Medien-Dateien Yes, we can ZR.28.mp3
(audio/mpeg, 19.4 MB) Fascynacja Obdem 36 Tusk przyj Nagrod
Rathenau
Ministra Wojny
Pruskiej Rzeszy
544 Zniweczona
Rzeczywisto
20120909
SSetKh Zarys
Estetyki
Chazarw
Gnter Grass: Co
musi by
powiedziane.
HERODY/
Herodenspiel
von Stefan
Kosiewski Akt 3,
scena 1a/ scena
2

wideo:

https://www.arte.tv/de/videos/069080-000-A/die-
skandalbank/ udostpnione w internecie przez
telewizj arte a dostpne do 19 grudnia 2017

Nie sdcie, abycie nie byli skazani


"Aby powstrzyma si od sdzenia blinich, trzeba mie
ogromny zapas ufnoci", zauwaa po kilku zdaniach
otwierajcych Rozdzia I (s. 6. wyd. z 1973), narrator
powieci (1925), ktra posuya za podstaw
scenariusza dobrego filmu z Robertem Redfordem
(1974), obejrzanego przeze mnie w czasach studenckich
w towarzystwie kolegw, ju wtedy muszcych mie
chyba swj wasny, ukryty interes w tym, e kupili dla mnie bilet (dla chopka czcego z przyjani w
stosunku do: Adriana, Mundka, Ora i Sowika "ogromny zapas ufnoci" Fitzgeralda, prawdziwe nazwisko
Francis Scott KEY, aby zafundowa mi po koleesku bilet wstpu do jednego z ostatnich, uroczych,
przedwojennych kin Sosnowca (Muza, Momus, czy Savoy?), ktre kuszc modych ludzi tyle zaciszem solidnej
tradycji kulturowej Europy co i kontaktem z wielkim wiatem za Atlantykiem, musiay wnet ulec zagadzie w
czasach zacigania przez Gierka kredytw na Zachodzie, jako pomieszczone w przestarzaych, zatchych
kamienicach, poydowskich, z drewnianymi balkonami i przeznaczeniem do wyburzenia pod budow
czteropasmowej ulicy, pierwszej w Zagbiu Dbrowskim, ktr to drog pod pomnik (Organy Gomuki)
przyjecha mieli w dugiej kolumnie samochodowej, konwojowanej przez milicjantw na bkitnych

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

wuefemkach: I Sekretarz Komunistycznej Partii Zwizku Radzieckiego, tow. Breniew oraz I Sekretarz PZPR,
tow. Gierek, jak w 1967 przyjecha Prezydent Francji De Gaulle, powitany radosnymi okrzykami harcerskiej
braci: "czuj, czuj, czuwaj", ustawionej w gstym szpalerze pod obu pomnikami, albowiem by take w
Katowicach przy Pomniku Powsta lskich (Trzy Skrzyda), witany m.in. przez 105 Zagbiowsk Druyn
Harcerzy, ktrej druynowym byem przez dwa lata, do 1968, roku przyjcia na wiat we Wrocawiu nie yda
Oskara Matzeratha z bbenkiem na brzuchu brzemiennym, ale dorosego dzisiaj, w okularach z maskujc,
grub oprawk, ojca czworga dzieci nie wsawionych jeszcze skandalami, pan premier dzi, Mateusz
Morawiecki, przy czym dla cisoci historycznej godnej mgra historii zauway naley nieobecno na
porodwce w szpitalu nad Odr, przy narodzeniu zaiste paskim, ojca Kornela Morawieckiego, uganiajcego
si nawczas bojwkarsko po stolicy Piastowskiego Dolnego lska ze syjonistyczn propagand, ulotkami
agitujcymi do wyjazdu na Ziemie Odzyskane w wyniku wojny 6-cio dniowej, w doniach, w obronie Adama
Michnika (mgr historii od 1975), od ur. syna Szechtera, ydokomunistycznego szefa Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy, czy Biaorusi, po przejciu do swoich przez Bug ojca Michnika z innymi naszymi (m.in.
rodzina Andrzeja Gwiazdy z dziecitkiem uroczo seplenicym) na stron bolszewikw nienawidzcych
paskiej Polski moich biednych Rodzicw, podzielonej zdradziecko przez dwa totalitarne reimy 17 wrzenia
1939, ktre zbliy do siebie Traktatem w Rapallo ydomason Rathenau, Minister Wojny Pruskiej Rzeszy,
ktrego imieniem nazwano zoty krek zawieszony Tuskowi przez Lo Budowniczych Unii Europejskiej
FO36 ZR 544 https://shoudio.com/user/sowa/status/7669

https://www.pinterest.de/pin/452752568782932678/

Po wielu latach od tamtych historycznych dni zapraszam na film bez biletu licznych znajomych moich na
fejsbuku tudzie w innych grupach spoecznociowych, poniewa kolegw od 35 lat nie mam niestety w
Niemczech zaprawd adnych, przebywajc we wysokiej wiey osamotnienia spoecznego na emigracji
politycznej Exilarchy od czasu stanu wojennego; samoistnemu zerwaniu ulegy przy tym kontakty ze
wspomnianymi powyej kolegami z czasw modoci durnej, chmurnej, ktrych nie powyrzucano, dziki
Bogu, represyjnie z uczelni w grudniu 1977 za kontakty ze mn, nie skazano sdownie w marcu 1978 za
naruszenie nietykalnoci studenta, ktry bdc formalnie studentem by jednoczenie na etacie KW MO i mg
by uczony w SB kopania ludzi w piersi, ale mnie tego nie uczono na uczelni, panie Sdzio, powiedziaem
otwarcie na rozprawie w paacyku po przemysowcu ydowskim, nad Czarn Przemsz w Sosnowcu; ja
uczyem si na studiach pisania wierszy; Wysoki Sd askawie uwzgldni apelacj moj, odwoujc si do
zdrowego rozsdku obecnych na sali i zdj ze mnie sdzia we wieku ochronnym (przed emerytur, na oko)
zarzut dziaania z pobudek chuligaskich, jak wniosem w ostatnim sowie, o nic poza tym nie zabiegajc.
http://sowa.podspot.de/post/donald-tus-przyjal-nagrode-rathenau-20120601-stefan-kosiewski-yes-we-can-
fo-f36-zr28/

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

https://twitter.com/sowa/status/940816667453657088

Odwoujc si do zasady tolerancji stosunku do kolegw, wyniesionej z domu


rodzinnego, narrator powieci Wielki Gatsby zastrzega: "Lecz tak si chwalc
moj tolerancj musz teraz przyzna, e ma ona granice. Postpowanie
czowieka moe wynika z zasad twardych jak skaa albo niepewnych jak
grzzawisko, lecz przychodzi moment, kiedy jest mi zupenie obojtne, z czego
wynika. Gdy ostatniej jesieni powrciem ze wschodniego wybrzea, marzyem
o wiecie, ktry by strzeg moralnego adu niczym onierz na warcie - do ju
miaem burzliwych wypadw dajcych mi przywilej zagldania w cudze
serce. W tym moim nastroju nie mieci si tylko Gatsby - czowiek, ktry
uycza swojego imienia tej ksice Gatsby, uosobienie wszystkiego, do czego
czuem gbok niech." (Czytelnik, ibidem).

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/PT6SyCBKmJx

BANKSTER

Zapraszam do obejrzenia dokumentu wideo:


https://www.arte.tv/de/videos/069080-000-A/die-skandalbank/
udostpnionego w internecie przez telewizj arte a dostpnego do 19 grudnia
2017, z rozmow na przystawk, ze wspautorem filmu "Die Skandalbank",
m.in. o aferze 12/12/12 zwizanej z wykryciem panowania banksterw nad
wiatem rzdw demokratycznych pastw, zaoonych dla normalnych
obywateli: USA, Francji, Wielkiej Brytanii itd. Premier Mateusz Morawiecki,
nazywany publicznie banksterem przez rodzonego ojca, pragnie
chrystianizowa Europ po ydosku, zatem wzorem Bergoglio/Ojcze/Wasz
heretyka zamieniajcego ju nie jedn tylko liter w Pimie w., (czego Jezus
zabroni takiemu sowem: BIADA! Biada takiemu!), ale modlitw najwaniejsz
dla Katolika i Polaka, dla Sowaka, Niemca, Francuza, Wocha sacrum,
tolerancj najwysz niezrozumia dla rozumu tajemnic tego, co nie musi by
jasne i klarowne take dla marana, prostaka obcego cywilizacyjnie odwiecznej
tradycji chrzecijaskiej, penej modlitewnych zakl niezliczonych pokole
ojcw naszych, ktrzy ginli za Boga i Ojczyzn ze sowami na wargach "nie wd nas na pokuszenie. WARA
debilowi, ktremu obcy jest szacunek do bliniego swego, poniewa jemu zawadzaj imponderabilia, nie
dajce si zliczy si rzeczy w Judasza sakiewce; Mateusz Morawiecki moe zgodnie z chrzecijaskim
nakazem odwiedzania uwizionych, postara si o widzenie we wizieniu imiennika swojego, Piskorskiego,
byego posa Samoobrony i take doktora nauk, niczym ojciec, ktry nie wykaza si jednak odwag syna,
aeby umie powiedzie Polakom przed wasnym kandydowaniem na posa do Sejmu, e jako chazarski yd
etniczny, syjonista marcowy zawdzicza Polakom uratowanie gowy za hitlerowskiej okupacji Polski. Dr
Morawiecki, ktrego Andrzej Gwiazda na filmiku zawieszonym na youtube faszywie nazwa ongi
prawicowcem, w pierwszym wystpieniu mao parlamentarnym w Sejmie RP rzuci stary Morawiecki Polakom
w oczy: Polska nie tylko dla Polakw!

Moe zatem syn z ojcem, stary z modym, jak mawia czsto w zapomnianej powieci Gombrowicz, odwiedza
we wizieniu b. kandydata na posa Zbigniewa Stonog, aby w obronie wasnego czowieczestwa nie tylko
zasi ze swoim przy jednym stole, albo na klozecie pierwej nie obmytym po poszkodowanym, ale solidarnie
mog w parze obaj powalczy o humanizm na poziomie klucza (KEY, ang.), szczotki ryowej, czy plastikowej,
kropida sucego zboczonemu koncelebransowi do zabiegw rytualnych, w magicznej koncepcji czystoci
zezwalajcej pocaowa bliniemu swemu nawet przysowiowy odbyt, anus mundi po Myli czowieczestwa
postrzeganego tak samo przez Talmud jak i przez faszystowsk filozofi yciow PiS-owcw, ktrzy do ludzi
zaliczaj koniec kocw samych tylko ydw i pedaw; "reszta naley do gorszych kategorii o rnym
stopniu czowieczestwa", jak powiada Marek Kosewski w pracy "Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia",
Wiedza Powszechna Warszawa 1986, zauwaajc: "Najmniej maj go wszyscy ci, ktrzy nie potrafi z
godnoci i odwag przej cikich prb fizycznej i psychicznej odpornoci, typy mikkie i kobiece. Wizienie
jest tak wanie prb, przejcie przez ni daje hart, odporno i wiadectwo prawdziwego czowieczestwa.

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Zsya t prb zy los, li ludzie i niesprawiedliwe prawo - przekonania te nie pozwalaj si im pozby poczucia
krzywdy, a nawet je nasilaj", s. 89.

Nie powicajc si badaniom Talmudu nie mona wchodzi w dywagacje czy czowiek w peni, a priori,
zdehumanizowany odgrnie przez pastwowego terroryst, moe jeszcze w ogle w najniszej chociaby
kategorii niedotykalnych by postrzegany przez Gandhiego w perspektywie dziejowej, jak chcia tego prof.
Henryk Elzenberg jeszcze w eseju "Ahimsa i pacyfizm. Rzecz o gandyzmie" (Pion 1934). Powiada filozof:
"...poznanie udostpni przeciwnikowi mona czy to przez spokojn dyskusj, czy to, gdy dyskusja zawodzi,
przez niezomne wcielanie susznoci w ycie w granicach swej moliwoci fizycznej i kosztem ofiary z siebie
samego. Kto, nie wyprbowawszy tych rodkw, umie uciec si tylko do gwatu, ten i sam szukania prawdy si
zrzeka i przeciwnika, zmuszonego do samoobrony, od jej szukania odwodzi i czyni wszystko, co moe, by
zwyciya nie prawda, ale czyj ograniczony interes; w ten sposb sprzeniewierza si prawdzie, i grzech jego
jest bliniaczo podobny do grzechu faszu" H. Elzenberg. Prby kontaktu. Krakw 1966, s. 201.

O BANKU MOWA
https://www.arte.tv/de/videos/069080-000-A/die-skandalbank/

Die Skandalbank
Seit der Bankenkrise
2008 war die HSBC in
unzhlige Skandale
verwickelt. Egal ob
Geldwsche von
Drogeneinnahmen,
Steuerbetrug oder
Korruption die Bank
schreibt immer wieder
Schlagzeilen und kommt
jedes Mal mit einem
Bugeld
arte.tv

Od czasu kryzysu bankowego w 2008 r. bank HSBC http://www.hsbc.com/ zamieszany by w niezliczone


skandale, czytamy we wprowadzeniu do filmu o HCBC na stronie arte. Wszystko jedno, czy szo o pranie
pienidzy uzyskanych z handlu narkotykami, oszustw podatkowych czy korupcji - bank by wci w
nagwkach prasowych i za kadym razem wykupywa si za drobn stosunkowo opat, bez procesu i bez
wyroku skazujcego. Haso "Too Big to Jail", "Za duy do wizienia" zdawa si mie wypisane na swoim ciele.

12.12.2012 prokurator USA odstpi od kontroli HSBC, podejrzanego o wspieranie terroryzmu wiatowego i
wiatowego handlu narkotykami, https://de.wikipedia.org/wiki/HSBC czytamy we wikipedii; po wpaceniu do
kasy Stanw Zjednoczonych grzywny we wysokoci 1,9 miliarda dolarw, przy czym czysty zysk banku tylko w
trzecim kwartale 2012 wynosi 3,9 mld.

W lutym 2016 bank HSBC znowu wykupi si Stanom Zjednoczonym kontrybucj 470 milionw dolarw
zapaconych za to, eby prokuratorzy amerykascy nie dociekali wspodpowiedzialnoci banku za kryzys
2008 r.

O tym, e Premier Mateusz Morawiecki "...W 2008r, na pocztku kryzysu, bdc doradc ekonomicznym
Tuska, domaga si od rzdu pastwowych gwarancji dla poyczek midzybankowych. Pastwo miaoby wzi
na siebie ciar bdnych decyzji inwestycyjnych zagranicznych bankw... - przypomnia w Mikoaja br. trez
na blogu lorem ipsum https://www.salon24.pl/u/loremipsum/827218,kim-pan-jest-panie-morawiecki

Odwrotnie zatem ni w Ameryce, nie banki miayby paci wg. Planu Morawieckiego kary za uprawian przez
siebie czarn robot bankstersk, lecz obcym w Polsce bankom globalistycznym miaoby pastwo polskie
dopaca wg. Planu Morawieckiego miliardy zotych do drapieczego (nie opodatkowanego przez pastwo)

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

procederu banksterw ubogacajcych jedynie takich ludzi, jak Morawiecki z rodzin (mwi si o rodzinie,
jeeli zachodzi wsplnota majtkowa). Nie bdzie zatem bdem w tym aspekcie przyjrzenie si
sprawozdaniom finansowym firmy Amicus zapisanej w KRS na Iwon Morawieck.

"Kim Pan jest panie Morawiecki, e zostaje Pan ministrem niezalenie od wyniku wyborw, wygryza ministra
finansw, ministra skarbu, a nawet pani premier?

Skd ma pan parasol ochronny tak skuteczny, e bez waciwie adnego politycznego zaplecza wygrywa Pan
wojenki z Ziobr, Szydo i Szaamach a totalna opozycja i media z prawa i lewa traktuj Pana ulgowo?

Dlaczego zarwno Schetyna jak Kaczyski typuj Pana na ministra?

Zapyta 6 grudnia 2017 trez na blogu lorem ipsum, aeby przypomnie o powizaniach finansowych modego
Morawieckiego a zatem take o wpisaniu w plany wiatowej finansjery ydoskiej, jak byy wicepremier
Balcerowicz wpisany by ostatnio na Ukrainie przez rok, wystarczy:

W czerwcu 2013 zosta czonkiem rady Project Syndicate Polska, sponsorowanego midzy innymi przez Open
Society Institute George'a Sorosa, fundacj Politiken i Die Zeit. W radzie tej samej fundacji zasiada "synny
prawnik" Leib Fogelman.

Fogelman jest o tyle istotny, e jego nazwisko wystpuje na tamach Sowy. Nagrany Jagieo mwi do
Morawieckiego "wczoraj dzwoni do mnie Fogelman. Mwi mi: Suchaj, ten twj przyjaciel z >>Walczcej<<
ma zosta wanie minister skarbu". Morawiecki odpowiada, e od Schetyny sysza, e wczesny minister
skarbu "od czerwca jest out". Przypominam, nagrania dokonano za rzdu PO...

Morawiecki najwyraniej ministrem mia zosta niezalenie od tego, kto wygra wybory. Zosta Ministrem
Rozwoju. Po kilku miesicach przedstawi liczcy kilkadziesit slajdw Plan Morawieckiego. Po kolejnym roku
przedstawi kolejne kilkadziesit slajdw Strategii Morawieckiego...

W midzyczasie minister finansw, Pawe Szaamacha, twrca budetu na 2016 i 2017 oraz szeregu ustaw
uszczelniajcych VAT zosta odwoany, a resort finansw przej Morawiecki. Po okoo dwch tygodniach
Banko Santander dosta mandat na emisj polskich Obligacji Skarbu Pastwa. Po kolejnym miesicu Sejm
przegosowa projekt ustawy podwyszajcej po raz kolejny VAT do 23%. Od pocztku 2017 zaczy
obowizywa przygotowane przez Szaamach zmiany w VAT, co zaowocowao znacznym wzrostem
wpyww z tego podatku. Zasugi zawaszczy Morawiecki...

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Obecnie pod obrady Sejmu trafi projekt szeciu ustaw zwanych Konstytucj Biznesu. Z wyjtkiem powoania
rzecznika przedsibiorcy ustawy te przygotowa rzd PO-PSL. Co prawda Konstytucja zakada
przewidywalno prawa, ale tydzie wczeniej Sejm przegosowa projekt likwidacji limitu ZUS od marca 2018.
Do marca czekamy ze wzgldu na konieczno dostosowania systemu ZUS. Przeciwko tej ustawie wystpili
pracodawcy (Lewiatan), pracownicy (Solidarno), a nawet sam ZUS...

W walce z "wykluczeniem bankowym" Morawiecki proponuje obowizek posiadania przez wszystkie firmy
posiadajce kas fiskaln terminalu patniczego. Opata interchange wynosi 1.5%. Obowizek ten to taki
podatek bankowy, tylko odwrotnie, to bank jest beneficjentem tego podatku...

Przerywamy przytaczanie tekstu zatytuowanego: Kto za Panem stoi? Zanotowanego 6 grudnia przez
blogera trez, bowiem ten ju nastpnego dnia, 7 grudnia br. dokona kolejnego wpisu: Wiem kim Pan jest
panie Morawiecki https://www.salon24.pl/u/loremipsum/827475,wiem-kim-pan-jest-panie-morawiecki

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/hNtvmtKYHsV

PLAN MORAWIECKIEGO

Zainteresowanych wyoonymi na st kartami odsya si do lektury tekstu (tu kliknij), wg ktrego


Morawiecki zaproponowa inwestorom umow:

70% duych Polskich firm wyemituje obligacje.

Spki Skarbu Pastwa wyemituj obligacje, kontrolowane przez pastwowe TFI spki giedowe wyemituj
obligacje, wszyscy si zadu.

Polska zostanie dosownie zalana pienidzmi. Poyczy dwa biliony zotych i szybko je wyda.

Od kogo poyczy? Od zapraszanego do Polski Goldmana, JP Morgana, Santandera... Te banki dostay ju


zaliczk, od zeszego roku emituj w imieniu Skarbu Pastwa obligacje skarbowe.

Na co wyda? Na cokolwiek. Na elektromobilno, polsko-ukraiski helikopter, megalotnisko w kadym


powiecie, startupy... Mi... Wane, e wyda () Celem bdzie szybkie wydanie ogromnych pienidzy.
Pienidzy dwa razy wikszych ni nasz obecny dug publiczny.

Pienidze te trafi czciowo do Niemiec, czciowo do Chin, czciowo do USA. Sporo zostanie w Polsce.

Do realizacji mega inwestycji potrzebne bdzie jakie 5 milionw pracownikw z Ukrainy.

Wzrost PKB bdzie szalony. Jak za Gierka. Przez 5 lat. Pniej bdzie jak w Grecji.

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Dlaczego za rzdw PO nagrany u Sowy minister mwi, e Fogelman twierdzi e Morawiecki ma zosta
Ministrem Skarbu?

Bo kancelaria Fogelmana poredniczy w praktycznie wszystkich emisjach obligacji Polskich firm. I chwali si
tym na wasnej stronie. Mona to atwo sprawdzi.

Dlaczego po wygranych przez PiS wyborach Morawiecki wygryza Szaamach i Szydo?

Bo Szaamacha likwidujc Ministerstwo Skarbu, rozproszy nadzr nad spkami i teraz tylko premier moe
zebra w rku cao. Opublikowano: 07.12.2017 11:10".

Nie polecajc
odwiedzin bloga
prowadzonego
wszak u yda
Jankego, ktry
naoy bana na moje
wpisy w przestrzeni
zafundowanej sobie
przez rodzin
Jankego z Funduszy
Unii Europejskiej za
rzekomy
antysemityzm, ktry
to odkry Janke sam
w sobie, zoczyca
po kilku zaledwie
przeczytanych
wpisach krytycznych
na temat bdcej
jego wspudziaem,
obydliwej, nie do
zniesienia dla Polaka
i Katolika
rzeczywistoci tzw.
Polski po
Magdalence, bo po
co zwiksza bez
wybydzania liczb
wej do salon24.pl,
jeli nie chcemy
takiemu zrzuca si na kas? Tyle retoryki na dzie dzisiejszy.

FAKTY

Urzdy i sdziwie skapitulowali przed finansowym imperium obracajcym 3 bilionami dolarw, wracamy do
przedmowy do filmu o brytyjskim imperium finansowym; gdyby HSBC by pastwem takim, za jakie brana jest
Polska po Magdalence, czy Izrael z Jeruzalem uznan przez Trumpa za stolic mocarstwa atomowego; tu
poleca si lektur moralitetu noblisty, Gntera Grassa: Co musi by powiedziane.

Brytyjski bank HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings PLC) jest najwikszym bankiem w
Europie.

Od czasu kryzysu bankowego w 2008 r. HSBC by zamieszany w niezliczone skandale. Niezalenie od tego, czy
chodzi o pranie brudnych pienidzy, oszustwa podatkowe, korupcj czy manipulacj stopami procentowymi i
walutami, brytyjski bank wci znajduje si na pierwszych stronach gazet. I za kadym razem, gdy tylko
wykupi si grzywn, obywa si bez procesu, mieszania do sprawy Ministra Sprawiedliwoci rzdu premiera

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Mateusza Morawieckiego, ktry odebra z Egiptu bez faktury zwoki Magdaleny Zuk, nie umia doprosi si
Minister Spraw Zagranicznych rzdu Morawieckiego protokou egipskiej sekcji zwok, aby bandy handlujce w
Polsce ludmi rosy w si, a git- i fest- ludziom yo si lepiej w przekonaniu, e s Too Big to Jail, zbyt grube
do puda, za bardzo liczce si, eby way si byle prokurator.

Bloger usiujcy zrozumie po swojemu Plan Morawieckiego zapowiada najwikszy przekrt, jakiego nie byo
od 1989 r., ktry ma przynie zoczycom korzyci liczone w bilionach dolarw, zapowiada wyprowadzenie
kasy z Polski czciowo do Niemiec, czciowo do Chin, czciowo do USA .

A dlaczego nie wyprowadzi z Polski pienidzy na bezpieczny Bliski Wschd, do pastwa Izraela ze stolic i
bankami w Jerozolimie i Tel Avivie? Dlaczego nie do Arabii Saudyjskiej, Kataru i emiratw, ktrych obecno w
Londynie jest przecie zbyt wieka, eby dao si j wsadzi, schowa, ukry, jak tony zota wywiezione z Polski
przed II wojn w. przez ojca Ministra Rostowskiego, ktrego wprowadzono do Polski po Magdalence nie tylko
z Radkiem Sikorskim i Richardem Czarneckim.

Jeeli za wskazuje si w tekcie na banki: Goldmana, JP Morgana, Santander, to dlaczego zapomina si o


najwikszym banku w Europie? Banksterzy HSBC bd wszak w Polsce pod rzdami bankstera Morawieckiego
take cieszy si niewiarygodn bezkarnoci, jak w kadym innym pastwie na wiecie przesuwajcym od
czasw Brzeziskiego swoje zainteresowanie w kierunku pastw Pacyfiku, Azji i Chin Ludowych.

Ptora wieku po zaoeniu HSBC przez przemytnikw opium w Hong Kongu, bank ten jest obecnie uwaany
za najbardziej europejski z chiskich bankw. Pracujc pod czerwon flag dokonuje transakcji setek
miliardw kapitau chiskiego torujc szlak jedwabny (jedwabniany) pod chiskie inwestycje w Polsce, moe
budowa antyrosyjskie Intermarium zgodnie z wol Bilderbergw, globalistycznych strategw amerykaskich
i banksterw takich, jak premier Morawiecki z legend kariery po studiach w Niemczech lepsz od legendy
stypendium rzdowego Szydo w USA.

FINA

Telewizja arte zaprasza do obejrzenia filmu o tym,


jak dziaa HSBC dziaa za swoim wizerunkiem
prywatnego banku po ciemnej stronie pienidzy.
Z mojej strony zapraszam do
wysuchania tumaczenia ad hoc wiersza noblisty i na
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
multiverse teater spraszam nie same tylko indykatory
przywoaniem nadzwyczaj tolerancyjnej dla
gwnego bohatera oceny w scenie powieciowego
poegnania si narratora z Wielkim Gatsbym :

- A zatem do widzenia.
Ucisnlimy sobie rce na poegnanie. Ju przy
ywopocie przypomniaem sobie co i odwrciem
si.
- To wstrtna, rozwydrzona banda! krzyknem przez trawnik. Jeste wicej wart, ni oni wszyscy razem
wzici.

Albo, w drugim tumaczeniu : "To zgniy tum", krzyknem przez trawnik. "Jeste wart caej tej cholernej grupy
razem". Druga wersja wydarzenia w tumaczeniu automatycznym z jzyka oryginau
https://ebooks.adelaide.edu.au/f/fitzgerald/f_scott/gatsby/chapter8.html wydaje si by blisza prawdzie
Protoewangelii, albowiem na poegnanie zwyklimy sobie podawa donie, nie rce, jak podaa wersja
tumaczki ksikowej ad hoc.

Stefan Kosiewski

SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN 14 gru, 12:43 W scenie detabuizacji, Rozdz. IX


https://ebooks.adelaide.edu.au/f/fitzgerald/f_scott/gatsby/chapter9.html panuje wiksza zgodno:

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

- Nie wiedziaem, jakie bd pana yczenia, panie Gatsby.


Moje nazwisko jest Gatz.
- panie Gatz. Sdziem, e moe zechce pan zabra ciao na Zachd, to
przecie prawie to samo, co:
Nie wiedziaem, czego chcesz, panie Gatsby -"Gatz jest moje nazwisko".
"- Panie Gatz. Mylaem, e moe zechce pan wzi ciao na Zachd.
http://sowa.typepad.com/blog/2017/12/morawiecki-too-big-to-jail-wielki-
gatsby-pdo537-.html

I didnt know what youd want, Mr. Gatsby


Gatz is my name.
Mr. Gatz. I thought you might want to take the body West.

Gnter
Grass: Co
musi by

powiedziane. HERODY/
Herodenspiel von Stefan Kosiewski
Akt 3, scena 1a/ scena 2
Written by sowa () 22. 10. 2012 in category poetry, read:
660 https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/KvKMTmLV2Sa

Wiersz opublikowany 4.4.2012 przez Sddeutsche Zeitung i La Reppublika na polski przeoy Stefan
Kosiewski za brzmieniem dosownym podanym przez telewizj
http://www.tageschau.de/inland/grassgedicht102.html "Was gesagt werden muss" - Written by european
magazine () 4. 4. in category Poetry, read: 236

Gnter Grass: Co musi by powiedziane.


Dlaczego milcz, przemilczam za dugo,
co oczywiste jest i w grach bojowych
wiczone byo, po ktrych jako pozostali przy yciu
jestemy w kadym razie notkami do tekstu.

Jest goszone prawo do pierwszego uderzenia,


ktre podbity przez pyskatego bohatera
i do zorganizowanej radoci pokierowany
iraski lud moe doprowadzi do zagady,
albowiem w zasigu jego mocy budowa
bomby atomowej jest przypuszczana.

Jednak dlaczego zabraniam sobie,


ten inny kraj nazwa po imieniu,
w ktrym od lat - cho w tajemnicy trzymany -
rosncy potencja nuklearny jest do dyspozycji
wszak poza kontrol, bowiem adnemu badaniu
nie jest dostpny.

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Powszechne przemilczenie tego stanu rzeczy,


ktremu podporzdkowao si moje milczenie,
odczuwam jako obciajce kamstwo
i przymus, ktry przywouje kar na widok,
jak tylko bdzie naruszone;
werdykt "antysemityzmu" atwo wygaszany.

Teraz jednak, poniewa z mego kraju,


ktry od waciwych swych zbrodni,
ktre s bez miary,
raz po raz dopadany i wzywany do zabrania gosu,
znowu a czysto po kupiecku, jeeli nawet
zwinnymi wargami deklarowana jako zadouczynienie,
kolejna d podwodna do Izraela
ma by dostarczona, ktrej specjalno
na tym polega, by wszystko niszczce gowice
tam mona byo skierowa, gdzie egzystencja
jednej jedynej bomby atomowej nie jest dowiedziona,
jednak jak obawa przed si dowodu chce by,
mwi, co musi by powiedziane.

Dlaczego jednak milczaem dotychczas?


Poniewa mylaem, moje pochodzenie,
jest obcione skaz nie do wymazania,
ktra zabrania ten stan rzeczy jako niezbit prawd
od kraju Izrael, ktremu jestem zobowizany
i chc pozosta, wymaga.

Dlaczego mwi dopiero teraz,


zestarzay i ostatnim atramentem:
Mocarstwo Atomowe Izrael zagraa
i tak zreszt kruchemu wiatowemu pokojowi?
Poniewa musi by powiedziane,
co jutro moe by ju za pno;
take poniewa my - jako Niemcy obcieni dosy -
moemy sta si dostawcami zbrodni,
ktra jest do przewidzenia, dlatego nasza wspwina
adn z atwych wymwek nie byaby do zmazania.

A przyznajc: nie milcz duej,


poniewa obuda Zachodu
obrzyda mi; przy tym jest nadzieja
na uwolnienie si wielu od milczenia,
sprawc jawnego niebezpieczestwa
wezwa do rezygnacji z przemocy a
rwnie domaga si,
eby nie zakcona i staa kontrola
izraelskiego potencjau atomowego
oraz iraskich urzdze atomowych
przez midzynarodow instancj
umoliwiona zostaa przez rzdy obu krajw.

Tylko tak mona wszystkim, Izraelczykom i Palestyczykom,


wicej jeszcze, wszystkim ludziom, ktrzy w tym
przez szalestwo okupowanym regionie
ciasno ze sob yj zwanieni
a w kocu take nam pomc.

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Dramat Narodowy HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt 3, scena 1a/ scena 2 niedziela, 04
padziernika 2009 Prezydent Iranu nie gorszy od Stalina: rzekomy antysemita yd. Detabuizacja, koniec
wiata coraz bliej

! Foto: The Daily Telegraph Ahmadinejad showing papers during election. It shows that
his family's previous name was Jewish

na ekranie moe pojawi si powysza fotka i podpis

HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt 3, scena 1a


Akt 3, scena 2 Detabuizacja, koniec wiata coraz bliej!

- Wiebd, uprzednio uywane nazwisko: Camel, porusza si po Jasnej Polanie w


ponowie/ wieym niegu, nieg pada, Wielbd mwi ludzkim gosem:

Prezydent Iranu Ahmadinead nie gorszy od Stalina,


rzekomy antysemita - yd.
Detabuizacja, koniec wiata coraz bliej!
Prawdziwe nazwisko tego yda: Tkacz,
Sabourjian, co po hebrajsku znaczy: tkacz.
Czy mia pan moe Tkacza w rodzinie?
A kto to jest w Polsce Lesba Kohne?

- Sowa, uywane nazwiska: Owl, Eule mwi po niemiecku):

Das groe deutliche Siegel,


von dem bewaffneten Jger,
bricht es den wichtigen Riegel,
und zwar mit Muskeln des Schlgers.

- Baran: Co mwi ten ptak?

- Willi: On pije do ciebie.

- Baran: e jak?

- Willi: e zapisane jest w Ksidze jak w Niebie,


e przyjdzie i na ciebie czas.

- Baran: Ja przecie nie jestem yd!


To, po co taka gadka? Komu potrzebny ten smrd?
Po co miesza mnie do tego?
Moje nazwisko polskie Baran,
a pochodzimy z Baranowa Lubelskiego,
stara kurlandzka szlachta,
potomkw Sejmu Wielkiego,
co uchwali Ustaw 3 maja

wideo: Eugeniusz Skrobocki, Leonid Chodkiewicz FUEN Jubilee Congress Brussels 2009

- Leonid Chodkiewicz wrcza wizytowke, przedstawia sie syn pukownika carskiego, Zwizek
Potomkw Rosyjskiej, Biaej Emigracji w Bugarii: - Baran? Nie znaju takowo.

- Uwe: Mnie take jest nie znana taka szlachta-kurwa, job twoju ma. Jak na to u was mwi?
- Eugeniusz Oniegin, znany jako: Skrobocki Gienek, pa ruski enia: Czjelabiskaja intieligiencja.
- Uwe: A jak po rosyjsku mwi si na to? - wskazuje doni mostek na piersi. Bo to, w czym dzisiaj w
nocy spaem, to pa ruski krawat'. A jak si to nazywa?

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

- Gienek: Galsztuk, zapisz.

- Uwe (notuje w grubej ksidze): ju zanotowaem.

- Gienek/ Eugeniusz: To dobre, nie zgubisz.

- Uwe: Nie pij wdki od wielu lat, wic gow mam,


cho nigdy nie wiadomo z pamici u ludzi.

Wic tak ksig Anio mi podrzuci,


abym spisywa w niej wszystko to, co mwi on,
wszystko, co mwi do mnie ten Geniusz,
chmura, Muza, pusty obok, duch,
przelewajca si bania z poezj..

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/DCirKaLF2DNQ3oEegvKdW3eaU

de.scribd.com/doc/211632070/Gunter-Grass-Co-musi-byc-
powiedziane-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Akt-3-
sc1a-pdf

Foto:The Daily Telegraph

Mahmud Ahmadinead i jego dokument tosamoci

Ataki iraskiego prezydenta Mahmuda Ahmadineada na ydw kryj


niewyobraalny sekret. Jak ustalili dziennikarze "The Daily Telegraph",
prezydent Iranu ma ydowskie korzenie. Fotografia na ktrej
Ahmadinead trzyma swj dowd tosamoci w trakcie wyborw
prezydenckich w marcu 2008 roku, jasno pokazuje, e ma on korzenie ydowskie. Po dokadniejszym spojrzeniu na
dokument na fotografii, mona zobaczy, e Ahmadinead nosi wczeniej nazwisko Sabourjian, co po hebrajsku
oznacza tkacza.

Krtka notka na dokumencie sugeruje, e jego rodzina zmienia nazwisko na Ahmadinead, kiedy przesza na
islam, co stao si po narodzinach przyszego prezydenta Iranu.

Nazwisko Sabourjian wywodzi si z Aradan, rodzinnej miejscowoci Ahmadineada, i oznacza "tkacza Sabour",
czyli ydowskiej chusty religijnej Tallit (Taes), ktra tak
nazywaa si w Persji. Nazwisko to (Sabourjian) znajduje si
nawet na licie MSW Iranu nazwisk zarezerwowanych dla
iraskich ydw (...)
http://wiadomosci.onet.pl/2054393,12,,1,drukuj.html
Link , Swito i ydy w Kociele Katolickim

'Israel - not Iran - a nuclear power out of intl control' 10


kwi 2012 Kolejne zagroenie dla bezpieczestwa ? Izrael
posiada okrty podwodne typu Dolphin wyposaone w bro

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

www.mediarp.pl Czasopismo Der Spiegel opublikowao artyku, w ktrym poinformowao, e nabyte przez
Izrael niemieckie okrty podwodne typu Dolphin wyposaone s w bro jdrow. Wedug wydania po
zbadaniu tej kwestii na podstawie rde w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Izraelu nie pozostaje

http://przecieki.blox.pl/2012/07/Gnter-Grass-Co-musi-byc-powiedziane-Przelozyl-na.html

http://sowa.typepad.com/blog/2017/12/morawiecki-too-big-to-jail-wielki-gatsby-pdo537-.html

Iwona Morawiecka Amicus w hodzie Arkadiuszowi Gacparskiemu PDO506 Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA
ecce homo

July 04, 2005 1:09 AM Arkadiusz


GACPARSKI PONS GAULI magazyn
europejski SOWA

Original Message From:


Arkadiusz Gacparski To: SOWA Sent:
Monday, July 04, 2005 1:09 AM Subject:
sowa atakuje Witaj Panie Stefanie!
Korzystaem ze
http://g.blox.pl/2005/07/wpis.html

Du hast etwas auf Sitwa


ydowska w Polsce
gepinnt.
Iwona Morawiecka Amicus w hodzie
Arkadiuszowi Gacparskiemu PDO506
Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce
homo

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2005/07/ fakt.pl podpisa fotk: Nowy premier z mam Jadwig (to ona
go wychowywaa) i on Iwon Mamy pytanie do fakt.pl: Czy Mat.M. ma jeszcze mam, ktra go porodzia?
https://www.pinterest.de/pin/452752568782921275/ in tribute for Arkadiusz Gacparski

mysowa

1,4 tys. 8 sie

Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo PDO506 Z


Listow do sw. Kosciola sw. na fejsbuku FO von

01:08:08 radio:
https://gloria.tv/audio/UcriuKdeuQyp3o4CnBgmg8FSe

01:08:08
PDF: www.scribd.com/document/355876292/ Oto
Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo PDO506
sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Oto-Kalksztajn- Z
Listow do sw. Kosciola sw. na fejsbuku
PDF: issuu. Wicej

Stefan Kosiewski
POLEN
13 gru, 04:09

8942318628
Iwona Morawiecka Amicus
Przewaajca dziaalno gospodarcza:
Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi (PKD 68.20.Z)
https://mapa.targeo.pl/8942318628/nip/firma
Wytworna 3, 02-654 Warszawa https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/8YWqsj8MUPD

Forma prawna: Dziaalno Gospodarcza


REGON: 020743139
NIP: 8942318628
NIP (stary format): 894-231-86-28
Data rozpoczcia dziaalnoci: 2008-05-20 Wizytwka: Iwona Morawiecka Amicus
Pobierz za darmo aktualny odpis KRS
Dane zaktualizowane 2017-06-13.
Zgo do usunicia https://youtu.be/-i0nzyTrnPk?t=287

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/hNtvmtKYHsV

Du hast etwas auf HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski gepinnt.

Rulewski przy pustej widowni w Senacie robi za debila w masce z Opery Pekiskiej chcc
zaapa si na HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski PDF: https://de.scribd.com/document/355876292/oto-kalksztajn-opera-pekinska-
ecce-homo-pdo506-z-listow-do-sw-kosciola-sw-na-fejsbuku-fo-von-stefan-kosiewski

https://www.pinterest.de/pin/452752568782906888/

roda, 13 grudnia 2017, reakcja wideo


https://www.youtube.com/watch?v=yV5a6Oa8lIo&lc=Ugy_nyqwGAlxhrj2dZZ4AaABAg
Kto ma pomys co robi A. Macierewicz? pic.twitter.com/WI57qJAhfK Cezary Tomczyk (@CTomczyk) 8.
Dezember 2017

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

@Cezary Tomczyk jako Icek


Singer chciaby wskoczy do
Dramatu Narodowego
HERODY Herodenspiel von
Stefan Kosiewski obok
Rulewskiego i nie ujawnionej
ony premiera Morawieckiego
Amicus Iwony
https://t.co/MXRNJRONI0

pic.twitter.com/uoLt7KCm1K

sowa (@sowa) December


13, 2017

https://twitter.com/sowa/status/940816667453657088

Stan wojenny po wodzie Pidgin_Art PDO 420 Wigilia po brodzie ZECh Studia Slavica et
Khazarica FO von Stefan Kosiewski ZR | magazyn europejski sowa
sowa.blog.quicksnake.pl
Stefan Kosiewski
radio:
https://gloria.tv/audio/xYhZEZkY9bRR4kagUn6KhLdAM

Stan wojenny po wodzie Pidgin_Art PDO 420 Wigilia po brodzie ZECh Studia
Zapisz
gloria.tv
Lubi to!Zobacz wicej reakcji Przed chwil
Polecane wpisy
Polecam rysunek Artura Gacparskiego, na ktrym
Original Message From: A.Gacparski To: SOWA Sent: Sunday, December 10, 2006 8:52 PM
Subject: Re: poprosze o ten rysunek, pozdrawiam serdecznie
Pose Stanisaw Lywiski, z-ca Leppera ma swojego kandydata
Pose Stanisaw Lywiski, z-ca Leppera ma swego kandydata na Prezydenta RP, a Cimoszewicz,
ktry ju raz kandydowa nieudolnie i drugi raz przerw
z czym wam si kojarz
1981 jedyny rok wolnoci GACPARSKI: z czym wam si kojarz trutki Schadstoffe 13 .
Dienstag, 19.07.2005 GACPARSKI gross kliknij Witam Panie Stef
http://g.blox.pl/2017/12/Iwona-Morawiecka-Amicus-w-holdzie-Arkadiuszowi.html

PDF: https://www.scribd.com/document/367234400/Morawiecki-Too-Big-To-Jail-Wielki-Gatsby-PDO537-
Donald-Tusk-Rathenau-FO36-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-20171215-ME-SOWA-19821215-Lufthansa-
WARSAW-FRANKFU

arte Die Skandalbank Morawiecki pragnie chrystianizowac Europ


HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski na scen wkracza bliniacza siostra Agonia, Miller nie
umie skoczy https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/12/putin-wyrazil-w-turcji-obawe-ze-
przeniesienie-ambasady-usa-do-jerozolimy-mo&#8230;

Pages: 8 Reads: 32 Published about 5 hours ago

Jak gay z pedalem P_A Kawczynski z Kaczynskim PDO536 HEROD

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

radio: https://gloria.tv/audio/oUHwLhgxzjFn4C1iziwTiijqT Jak gej z pedaem Pidgin_Art Kawczyski z


Kaczyskim 536 Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Antoniego Kpiskiego Studia Slavica et
Khazarica http://sowa.blog.quicksnake.pl/Trybunal-Ko&#8230;
Pages: 13 Reads: 63 Published 1 day ago
Morawiecki PDO535 POLAKOM DO BUZI prof. o zyd. nazw. Karp. p
Morawiecki PDO535 radio: https://gloria.tv/audio/jAzEx8KYje2z47mzUSTSaSYoy
Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego POLAKOM DO BUZI
profesorowi o ydoskim nazwisku Karpowicz po matce z domu Miller von Stefan Kosi
Pages: 10 Reads: 97 Published 3 days ago

Ja troche te Historie znam i lata 30-te Chuja EXPOSE ZYDA I PREMI


Ja troch t histori znam i lata 30. chuja, a nie wycigny, expoze yda i
premiera http://ochaby.blox.pl/2017/12/8211-Ja-troche-te-historie-znam-i-lata-30-
chuja-a.html radio: https://gloria.tv/media/eyhmqerBp3H Zatrzymaj aborcje w
Sejmie bliska przy
Pages: 8 Reads: 28 Published 5 days ago

Geniusz Kaczynskiego LAWERUJE z bilionami Morawieckiego 2017


Geniusz kaczynskiego LAWERUJE z bilionami morawieckiego 20171207 posuchaj specjalisty
ekonomicznego http://ochaby.blox.pl/2017/12/syjonisci-maja-sobie-pomagac-nie-kciukami-
ale.html Jarosaw Kaczyski 7 grudnia 2013: W centrum nasz
Pages: 4 Reads: 327 Published 6 days ago

Morawiecki nie tylko dla Polakow TRUMP na Mace Israel Great Ag


Herkunft : ARTE https://www.arte.tv/de/videos/056740-000-A/lech-walesa-ein-portraet/ PDF:
https://www.scribd.com/document/366372706/Jaroslaw-Kaczynski-nie-jest-zdrowy-
zrownowazony-psychicznie-PDO534-Przerzuty-na-Ministra-Blaszczaka-F&#8230;
Pages: 33 Reads: 385 Published 6 days ago
Reklamy
By sowa in chazaria, HERODY, Odydzanie, Poema Lipiec 4, 2005

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2005/07/

21:40 arte 12 grudnia 2017 o aferze 12/12/12 zwizanej z wykryciem panowania banksterw nad wiatem
rzdw pastw: USA, Francji, Wielkiej Brytanii itd.

radio: https://gloria.tv/audio/nzyNjxshoxV23mwcpH7Errn93

o aferze 12/12/12 zwizanej z wykryciem panowania banksterw nad wiatem rzdw pastw: USA, Francji,
Wielkiej Brytanii itd. https://www.arte.tv/de/videos/069080-000-A/die-skandalbank/

Stefan Kosiewski
Napsal sowa () dnes v 22:57 v kategorii NAROD MA PRAVO SE BRANIT, peteno: 4

30 marca 2016 Dlaczego Sejm Suwerennej Polski nie powoa jeszcze Komisji Sledczej Panama-Pampers-
Poland, a Parlament Europejski powoa, chocia Panama nie podlega jurysdykcji PE20160608 Magazyn
Europejski SOWA

Stefan Kosiewski
3 min
http://sowa.typepad.com//12/2140-arte-12-grudnia-2017-.html

https://de.scribd.com//Informacja-dla-Policjantow-PDO313-L

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

...premier Mateusz Morawiecki pragnie chrystianizowa Europ po ydosku, zatem wzorem


Bergoglio/Ojcze/Wasz moe odwiedzi we wizieniu Zbigniewa Stonog...

PDF:
PUSZCZANIE
PARY Z WIANKA PDO488

gloria.tv 21 czerwca

Stefan Kosiewski

SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN


12 gru, 21:15

21:40 arte 12 grudnia 2017


sowa:
rozmowa ze wspautorem filmu "Skandalbank" o aferze 12/12/12 zwizanej z wykryciem panowania
banksterw nad wiatem rzdw pastw: USA, Francji, Wielkiej Brytanii itd. - premier Mateusz Morawiecki
pragnie chrystianizowa Europ po ydosku, zatem wzorem Bergoglio/Ojcze/Wasz moe odwiedzi we
wizieniu Zbigniewa Stonog, eby wymy winiowi odbyt i ucaowa proroka w profanum wite dla
banksterw, albowiem pierwszy puci par (bdzin) o skandalu zwizanym z bezkarnoci Rostowskiego i
Poloczka za gwn afer rzdu Morawieckiego< afer Panama-Pampers-Poland

11 Min.
https://www.arte.tv/de/videos/078865-001-A/die-
skandalbank-gespraech-mit-marc-roche/
Verfgbar: vom 12. Dezember 2017 bis zum 19.
Dezember 2017
Nchste Ausstrahlung : Dienstag, 12. Dezember
um 21:40
milie Aubry begrt den Finanzjournalisten und
Autor des Films, Marc Roche, im Studio. Sie spricht
mit ihm ber seine Recherche und die
Herausforderungen bei den Dreharbeiten. Der
langjhrige Le Monde-Korrespondent hat seit der
Finanzkrise vier Bcher ber das kapitalistische
System verffentlicht.

Besetzung und Stab


Gast :
Marc Roche
Moderation :
Emilie Aubry
Land :
Frankreich
Jahr :
2017
Herkunft :
ARTE

87 Min.
Verfgbar: vom 12. Dezember 2017 bis zum 10.
Februar 2018
https://www.arte.tv/de/videos/069080-000-A/die-
skandalbank/
Nchste Ausstrahlung : Freitag, 19. Januar um 09:20

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Seit der Bankenkrise 2008 war die HSBC in unzhlige Skandale verwickelt. Egal ob Geldwsche von
Drogeneinnahmen, Steuerbetrug oder Korruption die Bank schreibt immer wieder Schlagzeilen und kommt
jedes Mal mit einem Bugeld davon, ohne Prozess oder Verurteilung. Der Begriff "Too Big to Jail", sprich zu
gro fr eine Gefngnisstrafe, scheint ihr auf den Leib geschrieben zu sein.
Seit der Bankenkrise 2008 war die HSBC in unzhlige Skandale verwickelt. Egal ob Geldwsche, Steuerbetrug,
Korruption oder Zins- und Whrungsmanipulation, immer wieder macht die britische Bank Schlagzeilen. Und
jedes Mal kommt sie wieder mit einem Bugeld davon, ohne Prozess oder Verurteilung. Der Begriff Too Big
to Jail, sprich zu gro fr eine Gefngnisstrafe, scheint der Bank auf den Leib geschrieben zu sein. Behrden
und Richter haben scheinbar vor diesem Finanzimperium mit unglaublichen 3 Billionen Dollar kapituliert
wre die HSBC ein Land, wre es die fnftgrte Wirtschaftsmacht der Welt. Die Banker der HSBC kommen
so in den Genuss einer unglaublichen Straffreiheit. Als Prototyp der Bankster sind die Manager der grten
Bank Europas Pioniere in der Globalisierung der Wirtschaft. Sie sind dafr verantwortlich, dass sich der
Schwerpunkt der Finanzwelt immer weiter vom Westen nach Asien verlagert, insbesondere nach China.
Eineinhalb Jahrhunderte nachdem die HSBC von Opiumschmugglern in Hong Kong gegrndet wurde, gilt sie
heute als die europischste der chinesischen Banken bzw. als chinesischste der westlichen Banken.
Mittlerweile fhrt sie nmlich unter der Roten Fahne und ebnet so hunderten Milliarden Euro chinesischen
Kapitals den Weg in die westlichen Mrkte. Diese Strategie wurde noch von der britischen Regierung
gefrdert, welche aus der HSBC eine der wichtigsten Verbindungen zwischen London und Peking machte. Im
Namen des Freihandels hat Grobritannien so der chinesischen Finanzwelt Tr und Tor geffnet und damit
den Wolf in den Schafstall gelassen. Fnf Jahre nach ihrer Dokumentation Goldman Sachs Eine Bank lenkt
die Welt hat die Recherche Jrme Fritel und Marc Roche diesmal nach Asien, Europa und in die Vereinigten
Staaten gefhrt. Stets auf der Spur der chinesischen Schattenfinanzen, die mittlerweile die internationale
Finanzmarktstabilitt bedrohen. Sie zeigen diesmal, wie die HSBC hinter ihrem Image einer Privatbank auf der
dunklen Seite des Geldes arbeitet.

Besetzung und Stab


Regie :
Jrme Fritel
Land :
Frankreich
Jahr :
2016
Herkunft :
ARTE F
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/Gu6S1myqfus

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/miller_nie_dostrzegl_agonii_niosace

Miller nie dostrzegl agonii niosacej teke premiera po piwku na od...

Miller nie dostrzegl agonii niosacej teke premiera po piwku na odwage dla tchorza
ktoremu zajrzala w oczy Putin wyrazil w Turcji obawe 20171212 ME SOWA
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/12/putin-wyrazil-w-turcji-obawe-ze-
pr...

Pages: 8 Reads: 28 Published about 7 hours ago

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/12/putin-wyrazil-w-turcji-obawe-ze-przeniesienie-ambasady-
usa-do-jerozolimy-mogloby-jeszcze-bardziej-zdestabilizowac-sytuacje-w-regionie/

Lista Ziobro, afera PANAMA-PAMPERS-POLAND, ktr musi


zaj si SEJM RP!
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Adam-Mickiewicz/w-znaku-ukrytej-dloni-na-pomniku-Lecha-Kaczynskiego-
ujawnia-sie-judeomasoneria

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Stefan Kosiewski
POLEN
19 pa, 20:33
Domagamy si powoania w Sejmie RP specjalnej komisji ledczej do zbadania faktw istnienia tajnych firm i
kont Leszka Balcerowicza promujcego w ostatnich wyborach parti Nowoczesna Petru, Pawa Piskorskiego,
Stronnictwo Demokratyczne, Palikota i innych obywateli RP, ktrzy popenili przestpstwo unikania pacenia
podatkw w Polsce i w tym celu zaoyli firmy w rajach podatkowych za pomoc firm takich, jak kancelaria
Mossack Fonseca http://job.blox.pl/2016/04/opublikowac-pelna-liste-nazwisk-oszustow-Liste.html

Stefan Kosiewski
POLEN
radio: https://gloria.tv/audio/PAxjppxCbtbR6xRrB7V1SB9DM
kwi 08, 2016
Uciekinierzy o ydowskich nazwiskach w Niemczech (m.in. Radomski), ktrzy nie wpadli na pomys, eby
uczciwie zapaci podatek w kraju zamieszkania, jak Bg przykaza, ani nie uciekli z lew kas (jak Baksik z
Gsiorowskim, Jdruch itd.) do Izraela, gdzie premier Benjamin Netanjahu nie ma za co utrzyma
bezrobotnych Palestyczykw, obydliwe, niespotykane ydostwo ksenofobiczne, jak Balcerowicz, Palikot,
Piskorski, ktre nie rozumie, e Polska nie ma za co kupi pociskw do samolotw F-16, kupionych tak
perfidnie od Obamy, ktrych Minister ydoski Macierewicz trzyma w tajemnicy obu rkami i pilnuje, jak
posrany spodni od munduru, eby Wojsku Polskiemu nie spady z dupy, jak samoloty z nieba, gdyby dzieci z
procy ostrzelay, jak Dawid, musi by wezwane przez Prokuratur na przesuchanie i przez Agencj
Kontrwywiadu Przestpstw Podatkowych, za Prokurator Generalny ma niezwocznie opublikowa pen list
nazwisk oszustw, List Ziobro, w zwizku z afer PANAMA-PAMPERS-POLAND, ktr musi si SEJM zaj,
bo narut nie wy3ma i dojdzie do rozpukuhttp://galeriapies.blox.pl/2016/04/uzywaja-paszportu-kraju-w-
ktorym-maja-placic.html

Herody/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski

Dlaczego Sejm suwerennej Polski nie powoa jeszcze Komisji Sledczej Panama-PP, a PE powoa, chocia
Panama nie podlega jurysdykcji PE?

Kiedy suwerenny rzd RP premier Szydo powoa komisj ledcz, ktra nie bdzie czekaa na postawienie
suwerennej Polski pod prgierzem Parlamentu
Europejskiego?

Stefan Kosiewski

Przed chwil Blox.pl opublikowa pen list nazwisk


oszustw, List Ziobro,

w zwizku z afer PANAMA-PAMPERS-POLAND,

ktr musi zaj si SEJM, jeeli suwerenna jest


Rzeczpospolita Polska, a nie Parlament Europejski!

ledztwo dotyczy uchylania si od opodatkowania


przez: nieujawnienie waciwym organom przedmiotu i
podstawy opodatkowania, niezoenie deklaracji przez
polskich obywateli wykorzystujcych dziaalno firm
offshore oraz podejmowanie przez nich czynnoci
mogcych udaremni lub znacznie utrudni stwierdzenie
przestpnego pochodzenia rodkw pieninych, ktre
pochodz z korzyci zwizanych z popenieniem czynu
zabronionego, lub te miejsca ich umieszczenia,
wykrycia, zajcia albo orzeczenia przepadkuhttp://sowa.blog.quicksnake.pl/Jan-Czekajewski/Dlaczego-
Sejm-Suwerennej-Polski-nie-powolal-jeszcze-Komisji-Sledczej-Panama-Amber-Gold-a-Parlament-
Europejski-powolal-chociaz-Panama-nie-podlega-jurysdykcji-PE

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

Parlament Europejski powoa komisj ledcz ws. Panama Papers

W wyniku wybuchu afery ujawniono zakrojony na szerok skal proceder unikania pacenia podatkw,
ukrywania dochodw w fasadowych firmach i praniawiadomosci.onet.pl
https://www.facebook.com//Pra/permalink/1219491104758257/

RADIO Aktualnoci: https://gloria.tv/audio/5aHqp8CeHmh

opublikowa pen list nazwisk oszustw, List Ziobro, w

MAMON job.blox.pl https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/994512440602396

Parlament Europejski powoa komisj ledcz ws. Panama Papers

W wyniku wybuchu afery ujawniono zakrojony na szerok skal proceder unikania pacenia podatkw,
ukrywania dochodw w fasadowych firmach i prania
wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1219491104758257/

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/domagamy-sie-powoania-w-sejmie-rp.html

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/YGzM5he7o1S

PDF: Informacja dla Policjantow PDO313 Lista Ziobro Afera PANAMA-PAMPERS-POLAND Ktora musi zajac
sie SEJM RP! Ka... by Stefan Kosiewski on Scribd

https://ligon.wordpress.com/2017/10/19/lista-ziobro-afera-panama-pampers-poland-ktora-musi-zajac-sie-
sejm-rp/

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/premier-Mateusz-Morawiecki-pragnie-
chrystianizowa-Europ-po-ydosku-zatem-wzorem-Bergoglio-Ojcze-Wasz-moe-odwiedzi-we-wizieniu-
Zbigniewa-Stonog-PUSZCZANIE-PARY-Z-WIANKA-PDO488

http://sowa.typepad.com/blog/2017/12/2140-arte-12-grudnia-2017-.html

Miesic: Grudzie 1982

15. 12. 1982 Lufthansa WARSAW FRANKFURT


https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

XXXV rocznica Emigracji Politycznej stanu wojennego KOSIEWSKI 15 grudnia 2017

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/17437

PDF Uploaded by
Stefan Kosiewski
on Sep 27,
2015 Jeden Facet
staje sie PDO198
FO von Stefan
Kosiewski ZECh ZR
CANTO
DLXXXXVIII
Magazyn
Europejski
20150927 SOWA
Strafanzeige Art.
256 1. kk gegen
Herrn Jerzy Oskar
Stuhr, Polen

https://issuu.com/stefankosiewski
Europisches Magazin SOWA 15. Dezember 2017

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18687

PDF: Jeden Facet staje sie PDO198 FO von Stefan Kosiewski ZECh ZR CANTO DLXXXXVIII Magazyn
Europejski 20150927 S by Stefan Kosiewski on Scribd

Morawiecki Too Big to Jail Wielki Gatsby PDO537 Donald Tusk


przyjal Nagrode Rathenau FO36 von Stefan Kosiewski ZECh
Napisa sowa () Wczoraj o 13:12 w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 60
radio: https://gloria.tv/audio/DCirKaLF2DNQ3oEegvKdW3eaU 537 Prolegomena do Odydzania po Myli
prof. Henryka Elzenberga Freitag, 1. Juni 2012, 14:54 Medien-Dateien Yes, we can ZR.28.mp3 (audio/mpeg,
19.4 MB) Fascynacja Obdem 36 Tusk przyj Nagrod Rathenau Ministra Wojny Pruskiej Rzeszy 544
Zniweczona Rzeczywisto 20120909 SSetKh Zarys Estetyki Chazarw Gnter Grass: Co musi by
powiedziane. HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt 3, scena 1a/ scena 2 wideo:
https://www.arte.tv/de/videos/069080-000-A/die-skandalbank/ udostpnione w internecie przez telewizj
arte a dostpne do 19 grudnia 2017 radio: https://gloria.tv/audio/DCirKaLF2DNQ3oEegvKdW3eaU

Nie sdcie, abycie nie byli skazani

Aby powstrzyma si od sdzenia blinich, trzeba mie ogromny zapas ufnoci()


https://shoudio.com/user/sowa/status/7669

By sowa Grudzie 15, 1982 https://sowafrankfurt.wordpress.com/1982/12/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Morawiecki-Too-Big-to-Jail-Wielki-Gatsby-
PDO537-Donald-Tusk-przyjal-Nagrode-Rathenau-FO36-von-Stefan-Kosiewski-ZECh

https://issuu.com/stefankosiewski