You are on page 1of 4

Nume elev

Școala Gimnazială Dorna Arini

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română
pe semestrul I
Clasa a VI-a

Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită, Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc, Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.

(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)
Partea I (54 de puncte- 9x6 puncte)

1) Stabilește sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: rele, grozavii.
2) Alcătuiește o propoziţie cu omonimul cuvântului vesela din textul dat.
3) Transcrie din strofa a doua: a) un derivat cu sufix, b) un derivat cu prefix.
4) Precizează modul de formare al cuvintelor: tuspatru, ruginit.
5) Transcrie un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat.
6) Precizează măsura versurilor din prima strofă a poeziei.
7) Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă.
8) Identifică în textul citat: a) o comparaţie, b) o personificare, c) un epitet.
9) Explică utilizarea cratimei în structura ş-au fugit.

Partea a II-a (24 de puncte)
Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care despre lumea viitorului în anotimpul toamna.
Vei lua în considerare una dintre cele trei viziuni de mai jos (doar una singură):
-viziunea pozitivă: lumea aproape de perfecţiune;
-viziunea de mijloc: lumea tehnologizată în care domneşte nesiguranţa;
-viziunea negativă: degradarea lumii până la întoarcerea la animalitate.
În compunerea ta trebuie: să utilizezi cel putin două moduri de expunere; (4p) să precizezi indicii de timp,
de spaţiu şi cel puţin un personaj; (4p) să propui un titlu sugestiv, original pentru compunerea ta; (2p) să ai o
structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate şi să respecţi limita de spaţiu indicată. (2p)

Notă! Vei primi 12 puncte pentru redactare (coerenţa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaţia - 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea - 2 p.). Din oficiu 10 puncte

s-apropie. Puncte tari. (2p) -să aibă o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate şi să respecte limita de spaţiu indicată. hiat). șuieră. punctuaţia . (3p+3p) 2) Vesela mamei e nouă. nouri ca balauri. frunzele ca frumoasele iluzii. lizibilitatea . iluzii. pribegit-au. iernatici. iar în cazul compunerilor. cuiburi. a omonimelor (unii nu au precizat sensul cuvântului. ș-au.aer. ziua. nota 6= elevi. (2p+2p+2p) 9) Cratima înlocuiește sunetul ”i”. vesela. Epitet=zile rele.. acu-i. toţi cunosc modul de formare al cuvintelor prin derivare. bătută de brumă acum pare ruginită. au fugit. ruginit=conversiune. 8 elevi au primit peste 20 de puncte din cele 24 de puncte. ruginită.2 p.iarna. cânii.jalnic dor. (6p) 8) Comparație=lunca pare ruginită. caii. aşezarea corectă a textului în pagină. (3p+3p) 6) Măsura de 16 silabe. pe semestrul I: Nota 4 nota 8= elevi.3 p. iarna vine pe crivăț călare. majoritatea nu cunosc cele trei grupuri de sunete (diftong. noastre. 7 din 11 elevi au rezolvat corect cerinţa cu omonimele (ex2).. . adjectiv provenit din verb la participiu. (4p) -să precizeze indicii de timp. croncănitori. boii. lumei. original pentru compunere.2 p. tulburătorii. soarele. balauri. ortografia . Personificare=oaspeții caselor. părăsit-au. Nota 10 Media clasei: puncte Ponderea rezolvării cerinţelor date: Ex. Elevii au carenţe în privinţa identificării: sinonimelor contextuale..3 p. Hiat=câmpie. Nota 5 nota 9= elevi.-rez. Total Parţial Deloc Puncte slabe. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului . posomorâte etc. majoritatea au identificat măsura versurilor. figurile de stil solicitate şi rolul cratimei. Barem de corectare și notare Partea I 1) Rele=triste. verde câmpie acu-i tristă. (3p+3p) 5) Diftong=oaspeții. (4p) -să propună un titlu sugestiv. grozavii. grozavii nori. bătută. suflet omenesc. (setul de farfurii) (6p) 3) Derivat cu sufix= vestezită. (2p) Notă!Vor primi12 puncte pentru redactare (coerenţa textului .(3p+3p) 4) Tuspatru=compunere prin contopire. (6p) 7) La alegere. preaplinii etc. (6p) Partea a II-a Elevii vor primi punctajul maxim dacă vor respecta cerințele date: -să utilizeze cel putin două moduri de expunere.2 p. un singur elev a identificat compunerea ca mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului în cazul cuvântului „tuspatru”. soarele iubit. frunzele-i. omenesc. înfiorare. iubit. frumoasele. de spaţiu şi cel puţin un personaj. grozavii=imenșii. nota 7= elevi. alţii valoarea).). corbi iernatici. cocoare. Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Ex5 Ex6 Ex7 Ex8 Ex9 Comp. Informare Asupra rezultatelor obținute de elevii clasei a VI-a la lucrarea scrisă semestrială. nouri..derivat cu prefix= deslipesc. vestezită/ Lunca. lung zbor. triftong. registrul de comunicare. imaginile auditive.