You are on page 1of 3

AGM GEL Akumulatori hermetika

AGM je kratica od absorbed glass matt (upijajui stakleni tepih).


AGM akumulatori su olovni akumulatori ali za razliku od klasinih olovnih imaju separatore od staklene
vune koji u potpunosti upiju elektrolit. Tako upijen elektrolit zbog kapilarnog efekta nije u mogunosti
istijecat niti ako se akumulator okrene naopake.
Predvien vijek trajanja im je do 10 godina.

Prednosti AGM akumulatora u odnosu na obine olovne mokre akumulatore

mogu raditi u skoro svim poloajevima


poveana otpornost na vibracije
sendvi izvedba omoguava poveanje postotka olova u ploama i time poveanje kapaciteta
vea specifina snaga za otprilike 1,5 x vie Ah u odnosu na obine Akumulatore
nije potrebno nadoljevanje vode
elektrolit je upijen u separatoru
rade dobro i ispod -18C
mali unutarnji otpor doputa im da se brzo pune i prazne.

aterija 12V 24Ah

Novi snani SOLE akumulatori zasnivaju se na AGM tehnologiji (Absorbent


Glass Mat).

Novi snani SOLE akumulatori zasnivaju se na AGM tehnologiji (Absorbent


Glass Mat). Specijalna masa sa mikro staklenim vlaknima nalazi se izmedu
olovnih ploa akumulatora i sadri kompletnu akumulatorsku kiselinu. Kod
toga je kapacitet upijanja staklenih vlakana tako uskladen da se kiselina
dodue kompletno upije u vlakna, ali se ne dosie stupanj zasienja vlakana.
Zatvoreni sustav je opremljen VRLA ventilom za kontrolu tlaka (Valve
Regulated Lead Acid), kako bi se sigurno odveli eventualni plinovi.

Dimenzija:
Teina:
Vijek trajanja:
AGM Akumulatori

AGM Akulumatori

AGM je kratica od absorbed glass matt (upijajui stakleni tepih).


AGM akumulatori su olovni akumulatori ali za razliku od klasinih olovnih
imaju separatore od staklene vune koji u potpunosti upiju elektrolit. Tako
upijen elektrolit zbog kapilarnog efekta nije u mogunosti istijecat niti ako
se akumulator okrene naopake.
Predvien vijek trajanja im je do 10 godina.

Prednosti AGM akumulatora u odnosu na obine olovne mokre akumulatore

mogu raditi u skoro svim poloajevima


poveana otpornost na vibracije
sendvi izvedba omoguava poveanje postotka olova u ploama i
time poveanje kapaciteta
vea specifina snaga za otprilike 1,5 x vie Ah u odnosu na obine
Akumulatore
nije potrebno nadoljevanje vode
elektrolit je upijen u separatoru
rade dobro i ispod -18C
mali unutarnji otpor doputa im da se brzo pune i prazne

Mane AGM akumulatora u odnosu na obine olovne mokre akumulatore

vea cijena
ne trpe prepunjenje
za produljavanje vijeka trajanja nesmije ih se prazniti iznad 50%
u odnosu na 80% kod obinih mokrih akumulatora

Tablica napon u odnosu napunjenosti akumulatora:

NAPON Napunjenost

12.8 - 12.9V 100% napuinjen

12.6V 75% napunjen

12.3V 50% napunjen

11.8V potpuno prazan


Samopranjenje AGM akumulatora:

1-3% kapaciteta mjeseno

pozitivna ploa
separator od staklene vune
negativna ploa
ostale nerastavljene ploe 12 Voltnog AGM akumulatora