You are on page 1of 1

PARASITOLOGI

Anopheles Albimanus Anopheles Gambiae Anopheles Atroparvus

Anoheles Barbirostris Anopheles Stephensi Anopheles Sundaicus

Anopheles Kochi Arabiensis Anopheles Maculatus Anopheles Balabacensi