You are on page 1of 2

Osmanl'da Klelik

Saram, M. C. (1997). Ortadou'da erkes aznlk ve ulus-devletlerle olan


ilikileri : rdn rnei.

Akgndz , A. (2000). Osmanl'da Harem/slam Hukukunda Klelik-Cariyelik


Messesesi. stanbul: OSAV.

Sahilliolu, H. (1979-1980). "Onbeinci Yzyln Sonu ile Onaltnc Yzyln


Banda Bursa'da Klelerin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Yeri". ODT Gelime
Dergisi, (), 67-138,

en, . (2007). Osmanl'da Kle Olmak. istanbul: Kap Yaynlar.

Ekin, . (2010). "17. Yzyln Sonlarnda Rodosuk Kazasnda Klelerin


Toplumsal Stats". Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Tarih
Blm Tarih Aratrmalar Dergisi, 29 (47), 23-37,

Kl, O. (1987). "Bir Cariyeye Satn Alnan eyiz". Trk Dnyas Tarih Dergisi,
(124), 41-46,

Kanbolat, H., & Taymaz, E. (1984). "Kafkasya-Osmanl likileri ve Kle


Ticareti". Tarih ve Toplum, 14 (79), 35-44,

Rediker, M. (2012). kle gemisi. stanbul: .

Mayakon, A. (). "Osmanllar'da Esir ve Cariye Ticareti". Resimli Tarih


Mecmuas, 7 (10-82), 611-614,

(2003). Osmanlda Bir Kle. : Kitap Yaynevi.

Martal, A. (1984). "19. Yzyl'da Klelik ve Kle Ticareti". Tarih ve Toplum, 21


(121), 13-22,

Engin, N. (1992). Osmanl Devleti'nde Klelik.

Ballou, M. M. (: 2004). Sultanlarn Gzdesi erkez Kle. Ankara: .

en, . (1991). "19. Yzylda Osmanl Devleti'ndeki Kle Ticaretinde Kafkasya


Gmenlerinin Rol". Dn ve Bugnyle Toplum ve Ekonomi, (6), 171-192,

Tekin, T. (1989). "Bir Trk Klenin Efendisini ikayeti: Trke En Eski Dava
Dilekesi". Tarih ve Toplum, 12 (69), 54-56,

Turan, A. N. (2009). "Bahesaray Kleleri (17.-18. Yzyllar)". Bilig-Trk


Dnyas Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 241-254,

Fetgeri, M. (1914). Osmanl Alem-i itimasnda erkez kadnlar. stanbul:


Zerafet Matbaas.

Aba, L. (2010). Bir erkes Prensesinin Harem Hatralar. stanbul: .

Blbaar, K. (1977). Klelik Dnemeci. Istanbul: Tekin.

zkaya, Y. (2010). XVIII.Yzylda Osmanl Kurumlar ve Osmanl Toplum


Yaants. stanbul: Yap Kredi Yaynlar.

Altnyelekliolu, D. (2009). Moskof Cariye Hrrem. stanbul: Artemis Yaynlar.

Malay, H. (1990). alar Boyu Klelik. Ankara: Gndoan Yaynlar.

Kandyot, D. A. (1997). Cariyeler Baclar Yurttalar. stanbul: Metis Yaynlar.


Kandyot, D. A. (1997). Cariyeler Baclar Yurttalar. stanbul: Metis Yaynlar.

Toledano, E. R. (1984). "Kle Tccarlar, Kadnlar, Hamilelik ve


Krtaj:Kahire'de Bir Kle erkez Kzn Hikayesi". Tarih ve Toplum, 13 (78),
23-25,

Erdem, Y. H. (2004). Osmanl'da Kleliin Sonu 1800-1909. stanbul: Kitap


Yaynevi.

Parlatr, . (1986). "Tanzimat Romannda Cariye Kullanma Gelenei ile lgili


Birka Motif ile Doudaki ve Batdaki Kleliin Karlatrlmas". III.
Milletleraras Trk Folklor Kongresi Bildirileri, 301-305. Ankara: Kltr
Bakanl.

Erkns, Z. (1950). "Osmanl Haremi Ne Zaman Kuruldu?". Tarih Dnyas, I (9),


362-365,

Erdem, Y. H. (2004). "Osmanl Klelii zerine Sylei". Toplumsal Tarih


Dergisi, (126), 96-97,

(1980). slam ve Osmanl Hukuku'nda Klelik.

Tahirolu, B. (1981). "Osmanl mparatorluu'nda Klelik". stanbul


niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 45 (1-4), 649-676,