You are on page 1of 3

1.

Dac funcia utilitii marginale a bunului X este UmgX=20-3QX (Qx este cantitatea
consumat din bunul X), atunci utilitatea total (UT) pentru primele 5 uniti consumate
din bunul X este egal cu:
Rezolvare:
Q=1 rezulta Umg1 = 20-3x1 = 17
Q=2 rezulta Umg2 = 20- 3x2 =14
Q=3 rezulta Umg3= 20-3x3 =11
Q=4 rezultaUmg4= 20-3x4 =8
Q =5 rezulta Umg5=20-3x5 = 4
Suma UT5 = Suma Umg= Umg1+Umg2+Umg3+Umg4+Umg5 = 17+14+11+8+4 =54

2. Capitalultehnic (Kt)al unei firme este de 3000 RON. ncondiiilen care capitalulfix (Kf)
reprezint 60% dincapitalultehnic, iar rata de amortizare (Ra) este de 20%,
atuncicapitalultehnicconsumat este egalcu:
Kt = Kf+ Kc
Kt = 3000 rezulta Kf = 60%Kt=1800 rezultaKc = 40%Kt= 1200
Ra = 1/Ta x 100 rezulta 20%= 1/Ta rezulta Ta=5 ani
Aa = Kf/Ta = 1800 :5 =3 60
Kconsumat = Aa + Kc = 360 + 1200 = 15600

3. Dup o perioad de 5 ani, capitalulfix (Kf) neamortizat al unei firme este de 1000 RON.
Dac rata de amortizare (Ra)este de 10%, atuncivaloareacapitaluluiamortizat este:
Ra = 1/Ta x 100 rezuta 10% = 1/Ta rezulta Ta = 100/10 =10ani
K f = valoarea Kf amortizatin 5 ani + valoarea KF neamortizat dupa 5 ani = 1000 +1000 =
2000

4. ncadrulunei firme, numrul de lucrtori (L) cretecu 10%. Cu cttrebuies se


modificenivelulproduciei (Q) pentru a menineconstantproductivitateamedie a muncii
(WL), dacproducianperioada T0 a fost de 100 de uniti?
L1 = 110%
W1= W0 =100%
%Q = ?
W1 = Q1/L1 REZULTA Q1 = W1XL1= 110%X100% = 110%
% Q = 110% - 100% =10%
Q1= 110% Q0= 110% 100 =110 Buc rezulta Q1 -Q0 =110 BUC 100 BUC = 10 BUC
rezulta a crescut Q cu 10% respectiv 10 buc.

5. n T0productivitateamedie a muncii (WL) este de 1000 uniti/salariat. nintervalul T0-


T1producia (Q) cretecu 100% iarnumrul de salariai (L) se dubleaz.
Productivitateamarginal ?

WL0 = 1000 unit/salariat


Q1 = 200%Q0
L1 =200% L0
Wmg L =?
WmgL = Q1 Q0/ L1 L0 = 200%Q0 100%L0/200%L0 -100%L0 = 100%
Q0/100%L0 = Q0/L0= WL0 = 1000 UNIT/SALARIAT
6. nintervalul t0-t1, productivitateamarginal a muncii (WmgL) a fost de 40 produse.
Cunoscndcn t1fa de t0producia (Q) a sporitcu 1.000 de produse, iarnumrul de
salariai (L) s-a dublat, atuncinumrul de lucrtorin t0 a fost de:
Wmg = 40 produse
Q1-Q0 = 1000 PRODUSE
L1=2L0
L0= ?
Wmg = Q1- Q0/L1-L0 REZULTA 40 = 1000/2L0-LO REZULTA L0 =25 salariati

7. Producia (Q) unei firme crete de 2 ori, n timp ce costul variabil (CV) crete cu 200%.
Firma a nregistrat n perioada anterioar un cost variabil mediu (CVM) egal cu 1000 u.m.
Pe termen scurt, costul marginal (Cmg) al firmei ?
Q1 =2Q0
CV1= 3 CV0
CVM0= 1000 u.m
Cmg= ?
Cmg = CV1 -CV0/ Q1-Q0 = 3CV0- CV0/2Q0 -Q0 = 2CV0/Q0 = 2 CV0/Q0 = 2 CVM0 =
2X 1000 = 3000

8. nanul t1, fa de t0, costurilevariabile (CV) cresc de 2,5 ori, iarproducia (Q) obinut este
cu 150% mai mare. Petermenscurt, cunoscndnivelulcostuluivariabilmediudinperioada de
baz CVM0 = 20.000 u.m., costul marginal (Cmg) este:
CV1 =2,5 CV0
Q1 =250%Q0 = 2,5 Q0
CVM0 = 20 000 U.M
CMG = ?
Cmg = CV1 -CV0/Q1- Q0= 2,5CV0 -CV0/2,5Q0 Q0=1,5 CV0/1,5Q0 = CV0/Q0
=CVM0=20 000 U.M

9. Funciautilitiitotaleobinutprinconsumul a doubunuri X i Y este UT(x,y) = 5x+3y+4.


Preulbunului X este Px= 10 u.m. Careartrebuis fie preulbunului Y la punctul de
echilibru ?
Umg x/ Px = Umg y /Pyrezulta 5/10 = 3/PyrezultaPy = 30/5 = 6 u.m
Umg x = derivataUTx = 5
Umgy = derivataUty = 3
10. Funciautilitiitotalescontate a se obine este de tipul U(x,y)=xy2+10. Venituldisponibil al
consumatorului este de 54 u.m. Preurilesunt: 1 u.m./buc. pentrubunul X, respectiv de 4
u.m./buc. pentrubunul Y. Cantitateadin cele doubunuricare va fi
achiziionatncondiiileechilibruluisunt :
Conditiile de echilibru:
Umg x/ Px = Umg y /Py
X xPx + Y x Py = V d
Umg x = derivataUTx = y2
Umg Y = derivata UT Y = 2XY

y2 = 2xy/4
X + 4Y = 54
X = 18 SI Y = 9