You are on page 1of 12

Hệ thống đánh giá đại lý, chi

nhánh, cửa hàng SKPI ( hệ
thống đánh giá thông minh trên
smartphone và tablet )
WWW.GIAIPHAPDIEUHANH.COM

Đây là một trong những giải pháp của DVMS
Hệ thống đánh giá cửa hàng và
đại lý, chi nhánh

SKPI Chi nhánh
Cửa hàng

Đại lý Nhà
Ủy quyền phân phối
SKPI
hoạt
động
như
nào?
Mỗi khi cần đánh giá hệ thống đại lý ủy
quyền, cửa hàng… thì doanh nghiệp
của bạn sẻ sử dụng gì?

1. In ra các phiếu đánh giá và đưa cho nhân viên chịu trách nhiệm đến đại lý
hoặc cửa hàng để đánh giá. Nếu cần chụp hình ảnh về thì phải mang theo cả
Tại sao máy chụp hình.
- Phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro như điều kiện thời tiết có thể làm hư hại các
lại là phiếu đánh giá thậm chí hư hại máy chụp hình, dữ liệu đánh giá có thể không chính
xác.
- Sau khi về cty thì nhân viên phải tổng hợp lại các phiếu đánh giá, nhiều khi phải
SKPI? nhập lại phiếu vào máy tính.
2. Doanh nghiệp của bạn có phần mềm đánh giá hệ thống cửa hàng, đại lý
- Người đi đánh giá vẫn phải mang thao máy chụp hình và laptop nếu cần thiết .
Trong khi đó những vật dụng này khá cồng kềnh và cũng có thể bị hư hại bởi thời tiết.
Hình ảnh chụp xong thì phải mất khá nhiều bước để đưa hình vào phần mềm.

=> Với SKPI thì doanh nghiệp của bạn có thể loại bỏ hoàn toàn
những nhược điểm của những hệ thống trên đồng thời việc quản lý
được đồng bộ và tự động.
Người đi đánh giá
chỉ cần mang theo
chiếc điện thoại thân
thuộc trong sinh hoạt
Tại sao hàng ngày, không
lại là cần mang theo máy
SKPI? chụp hình hay laptop
và bất cứ dụng cụ
nào khác. Đồng thời
có thông tin chi tiết
của đại lý, giúp tìm
thấy đại lý một cách
dễ dàng
Có thể chụp hình
ảnh của đại lý và
gửi ngay về server
Tại sao quản lý, đồng thời
lại là có cả thông tin tọa
SKPI? độ của bức hình,
nên không thể
nhầm lẫn hình ảnh
của đại lý này với
đại lý khác.
Các tiêu chí đánh giá
được lấy trực tiếp từ
server quản lý về. Giúp
doanh nghiệp không
phải in ấn phiếu đánh
Tại sao giá. Dữ liệu đánh giá
lại là xong được gửi ngay về
SKPI? server quản lý, giúp tiêt
kiệm thời gian và tăng
năng xuất làm việc.
Đồng thời dữ liệu được
tổng hợp tự động trên
server quản lý ngay lập
tức.
Hệ thống server quản lý trực quan
và dễ dàng nâng cấp tính năng nếu
cần

Tại sao
lại là
SKPI?
Vì sao bạn nên chọn DVMS?

I II III IV

Là công ty Đã có kinh Áp dụng Nhiều kinh
phần mềm nghiệm về nghiêm ngặt nghiệm trong
chuyên về tư cung cấp dịch quy trình quản các dự án lớn
vấn và phát vụ CNTT chất trị chất lượng và phức tạp.
triển ứng lượng cao cho và luôn lắng Đội ngũ kỹ sư
dụng, giải các cá nhân và nghe ý kiến đông đảo, nắm
pháp trên doanh nghiệp phản hổi của vững nhiều
thiết bị di tại Việt Nam và khách hàng để công nghệ
động. nhiều nước nâng cao chất phần mềm,
trên thế giới. lượng dịch vụ. mạng và viễn
thông..
Chính sách sau bán hàng ?

- Bảo hành 12 tháng.
II
I III
- Hướng dẫn nhanh chóng qua điện thoại IVhoặc
trực tiếp khi có sự cố trong thời hạn bảo
hành.
- Hỗ trợ miễn phí tài liệu, hướng dẫn cài đặt và
sử dụng hệ thống
- Tư vấn phát triển thêm các tính năng theo nhu
cầu thực tế của khách hàng
KHÁCH
HÀNG
CỦA
DVMS
02836028937

sale@dvms.vn

https://www.facebook.com/B2BCLO http://www.youtube.com/watch?v=xTzr0
UD.MOBI wVGQpo