You are on page 1of 1

M.

EMINESCU
FLOARE ALBASTRA

Romantismul – caracteristici–
-accentul pe subiectul uman, explorarea zonelor profunde ale sufletului;
-valorificarea experienţei onirice - visul este o forma de evaziune din real şi modalitate de cunoaştere;

-sentimentul timpului, devenirii si al istoriei;valorificarea istoriei naţionale;


-predilecţia pt personaje puternic individualizate cu calităţi sau defecte ieşite din comun, aflate in conflict cu
societatea,cu ele însele sau cu Dumnezeu; eroul romantic este un inadaptat ce suferă de răul secolului ;

-interesul pt ipostazele excepţionale ale umanului :titanul, demonul (revoltatul),geniul;


-ironia romantică definita de Schlegel ca alternanţă necontenită intre autocreaţie si autodestrucţie ,ocupând o
poziţie intermediară intre scepticism si entuziasm;

-iubirea imposibilă ca formă a aspiratie spre absolut;partenerii aparţin de obicei unor universuri incompatibile si in
toate situaţiile este nefericită;
-sentimentul naturii; peisajul romantic este grandios, sublim, cu deschidere spre infinit;