You are on page 1of 1

Name:

TEKA SILANG KATA MINGGU ANTI DADAH SKSM 2016


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berpandukan petunjuk yang diberi.
1

3 4

7 8

10

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Maker


Across Down
3. Tema Anti Dadah 2016 'Gaya Hidup ____ Amalan 1. Dadah _____ negara.
Kita' 2. Dadah yang ditemui dalam pelbagai bentuk pil dan
7. Hukuman mati ______ merupakan hukuman paling warna
berat bagi pesalah yang memiliki dadah. 4. Sejenis dadah.
10. Air daun yang boleh memabukkan 5. Penagihan dadah berpunca daripada aktiviti ______
6. Nama lain bagi kanabis
8. Penyakit berbahaya yang berpunca daripada
penagihan dadah
9. Menghidu ___ adalah berbahaya dan
mengkhayalkan