You are on page 1of 9

ΑΜΠΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Στήν πρώτη σελίδα σέ σμίκρυνση ἡ φωτο πού θά σοῦ δώσω σύν τό


παρακάτω κείμενο (ἀντί περιεχομένων καί πνευματικοῦ κειμένου) :
«…Σέ ὅλα τά κατεχόμενα ἐδάφη βλέπω τούς ἀνθρώπους νά ζοῦν
ἐκεῖ μπουκωμένοι στό φαΐ, ἐνῶ ὁ δικός μας λαός πεινάει. Γιά τ’
ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δέν σᾶς στείλαμε ἐκεῖ γιά νά δουλέψετε γιά τήν
εὐημερία τῶν λαῶν πού σᾶς ἐμπιστευτήκαμε, ἀλλά γιά νά πάρετε
ὅσα περισσότερα μπορεῖτε, ὥστε νά μπορέσει νά ζήσει ὁ
γερμανικός λαός…Αὐτή ἡ συνεχής ἔγνοια γιά τούς ξένους πρέπει
νά τελειώνει μιά γιά πάντα…Καρφί δέν μοῦ καίγεται ὅταν μοῦ λέτε
ὅτι ἄνθρωποι τῆς ζώνης εὐθύνης σας πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα.
Ἀφῆστε τους νά πεθαίνουν, ἐφ’ ὅσον ἔτσι δέν λιμοκτονεῖ κανένας
Γερμανός…»!!!
(Ἀπό μήνυμα τοῦ Γκέρινγκ πρός τούς ἁρμοστές τοῦ Ράιχ καί τούς
στρατιωτικούς διοικητές τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν- Πολεμικές
Μονογραφίες 107, Τά «χαμένα» ἀρχεῖα τῶν Γερμανικῶν Ἀποζημιώσεων,
Ἐκδ. Defence net media 2012, ὁπισθόφυλλο)
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, κρίθηκε σκόπιμο τό τεῦχος αὐτό νά ἀφιερωθεῖ


στίς ἡρωϊκές ἀλλά συνάμα καί τραγικές μέρες τῆς περιόδου 1940-1949,
ἀφοῦ στίς μέρες μας ἀμφισβητοῦνται καί περιθωριοποιοῦνται πατριωτικά
συναισθήματα καί συμπεριφορές ὡς «ἐθνικιστικές». Οἱ πατριῶτες
«βαπτίστηκαν» ἐθνικιστές, ἡ ἀγάπη στήν πατρίδα ἑρμηνεύθηκε ὡς
«ρατσισμός», τό πατριωτικό φρόνημα ὡς «σκοταδιστική ὑποκουλτούρα»,
ἡ λέξη ἔθνος προκαλεῖ ἀναγούλα, ἡ φύλαξη τῶν συνόρων θεωρεῖται
καταπάτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ ἀντίσταση στό ἀνακάτεμα
πολιτισμῶν καί ἡ ἐπιμονή στή διατήρηση τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν
πολιτιστικῶν παραδόσεων θεωρεῖται φασισμός καί παντελής ἔλλειψη
«δημοκρατίας», τό δικαίωμα τοῦ ἐθνικοῦ καί θρησκευτικοῦ
αὐτοπροσδιορισμοῦ ἐκλαμβάνεται ὡς μισαλλοδοξία καί σκοταδισμός.

Α
ΦΩΤΟ 2
Πιστεύουμε ἀκράδαντα πώς ἐκτός ἀπό τίς γνωστές καί ἀνεξάντλητες
ἡρωϊκές στιγμές τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ,
σημαντικό εἶναι νά γνωρίζουμε καί τίς μελανές μας στιγμές. Διότι ἡ
μελέτη τῆς ἱστορίας ὑπενθυμίζει τά λάθη μας καί διδάσκει. Λαοί πού
παραβλέπουν, διαγράφουν, ἀλλοιώνουν τήν ἱστορική τους πορεία, ξεχνοῦν
γρήγορα καί ἀδυνατοῦν νά αὐτοπροσδιοριστοῦν ἐθνικά, φυλετικά,
θρησκευτικά. Τότε εἶναι πού κάποιοι ἐπιτήδειοι συμπληρώνουν τά κενά
ἱστορικῆς μνήμης μέ ἀνιστόρητα, ἐνίοτε κακόβουλα καί κατασκευασμένα
κατά παραγγελίαν ἱστορικά «γεγονότα», ὅπως αὐτό τῆς κ. Ρεπούση περί
τοῦ «συνωστισμοῦ» στή Σμύρνη.
Α
Γιά τό λόγο αὐτό θά παρουσιάσουμε σήμερα ἕνα ἐλάχιστα γνωστό,
θλιβερό γεγονός πού-βεβαίως- δέν ἄφησε ἀσυγκίνητη ὄχι μόνο τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό σύνολό της ἀλλά καί ὁλόκληρη τή διεθνῆ
κοινότητα. Ἑλπίζουμε ὅτι τό γεγονός αὐτό δέ θά ἐπαναληφθεῖ ποτέ πιά καί
ὅτι ποτέ δέ θά παρουσιαστοῦμε ξανά τόσο διχασμένοι οἱ Ἕλληνες.
Διχασμένοι μέχρι ἐκτελέσεως Ἑλλήνων ἀδελφῶν.
Πρόκειται γιά τό παγκοσμίως ἀναγνωρισμένο ἀποτρόπαιο
«Παιδομάζωμα» τῆς περιόδου 1948-1949. (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ
Κωνσταντίνου Α. Βοβολίνη «Ἡ Ἐκκλησία εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας»,
Ἐκδ. Κέρκυρα 2003, σελ. 425-441 καί Περιοδικό «Ἱστοριογνωσία» τεῦχος
Δεκεμβρίου 1999, ἄρθρο τοῦ Ἀριστομένη Ἀντωνακέα-ὑποστρατήγου ἐ. ἀ.
μέ τίτλο «Τό παιδομάζωμα-Ἔγκλημα Γενοκτονίας τοῦ Κ.Κ.Ε. ἐναντίον τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», σελ. 47-61)
Α
Τό παιδομάζωμα ὑπῆρξε ἔγκλημα σλαυϊκῆς καί σατανικῆς ἐμπνεύσεως
πού διεπράχθη μέ τή σύμπραξη τῆς ἡγεσίας τοῦ τότε Κ.Κ.Ε. Μάρκου
Βαφειάδη καί Νίκου Ζαχαριάδη. Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη στό Συνέδριο τῆς
Κρυσταλλοπηγῆς τῆς 10ης -20ης Φεβρουαρίου 1948 καί ὑπό τίς «εὐλογίες»
τῆς Γιουγκοσλαυϊκῆς Κομινφόρμ. Τό ὅλο ἐγχείρημα «βαπτίσθηκε» ὡς
«σχέδιο βοηθείας καί περιθάλψεως τῶν ἑλληνοπαίδων»!!! Ἀρχικά
προβλεπόταν ἡ ἁρπαγή 50.000 παιδιῶν ἡλικίας 3-15 χρονῶν. Ὁ Γεώργιος
Μανούκας, πού συμμετεῖχε στίς ἀποτρόπαιες ἐκεῖνες πράξεις ἀλλά
ἀργότερα μετάνιωσε , περιγράφει σχετικῶς : «Ποτέ δέν εἶδα
δραματικώτερη στιγμή ἀπό ἐκείνη τοῦ ἀποχωρισμοῦ τῶν παιδιῶν ἀπό
τούς γονεῖς των. Δέν μποροῦσα νά κοιμηθῶ ἐπί 15 ἡμέρες…Οἱ γονεῖς
κατησπάζοντο μιά, δυό,…χίλιες φορές τά παιδάκια τους…Σ’ ὅλους τούς
λόγγους ἀντηχοῦσαν γοερές κραυγές». Μιλᾶμε, λοιπόν, γιά βίαιη ἁρπαγή
τῶν παιδιῶν. Γιά ἀπαγωγή προσχεδιασμένη. Γιά φυλετικό ξεκαθάρισμα.
Ἀφοῦ, μάλιστα, οἱ γονεῖς πού δέν παρέδιδαν τά παιδιά τους ἀπειλοῦνταν
μέ φρικτά βασανιστήρια καί θάνατο. Καί βέβαια αὐτό ἔγινε οὐκ ὁλίγες
φορές.
Α
Στίς 27 Φεβρουαρίου 1948 ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση κατήγγειλε τήν
φρικτή αὐτή ἐπινόηση στή Βαλκανική Ἐπιτροπή τοῦ Ο.Η.Ε. καί τήν
UNESCO. Ἡ πράξη αὐτή χαρακτηρίστηκε GENOCIDE (Γενοκτονία) ἀπό τόν
Ο.Η.Ε. στή συνεδρία τῆς 9ης Δεκεμβρίου 1948 καί ὑπεγράφη καί ἀπό τά
κράτη-δορυφόρους τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἡ διεθνής κοινότητα
κατεδίκασε τά γεγονότα αὐτά ἐνῶ καί ἡ 4η ἀναθεωρητική Βουλή τῶν
Ἑλλήνων, κατά τή συνεδρίασή της τήν 4η Νοεμβρίου 1948 ἀποφάνθηκε :
«Διαπιστοῦσα ὅτι ἐφαρμόζεται συστηματικῶς ὑπό τῶν συμμοριτῶν
πρόγραμμα γενοκτονίας διά τοῦ παιδομαζώματος…καί ὅτι…εἶναι
ἀποτέλεσμα ἐνόπλου καί ὡμῆς βίας…ἀποδέχεται ὁμοφώνως τήν πρότασιν
νά διαμαρτυρηθῆ πρός ἄπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον».
Α
Ἀντέδρασε ἔντονα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποδοκιμάζοντας τό
παιδομάζωμα, ἡ Παπική Ἐκκλησία, ἡ διακοινοβουλευτική Διάσκεψη τῆς
Ρώμης, τό Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν,
ἑλληνικές καί ξένες ἐφημερίδες, διανοούμενοι, Πανεπιστήμια, ἀρχηγοί
ξένων Ἐκκλησιῶν, Πρόεδροι κυβερνήσεων ξένων κρατῶν, καί πολλοί
Ὀργανισμοί, Ἑνώσεις, Συμβούλια. Ὁ δέ Ο.Η.Ε. ἔλαβε ἀπόφαση περί
ἐπαναπατρισμοῦ τῶν ἀπαχθέντων ἑλληνοπαίδων. Παρά τήν διεθνῆ
κατακραυγή, ὅμως, ἐναντίον τῶν «κομμουνιστοσυμμοριτῶν τοῦ Μάρκου
Βαφειάδη καί τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη, …ἄπασαι αἱ κομμουνιστικαί χῶραι
τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἠρνήθησαν νά ἐπιστρέψουν τούς ἀπαχθέντας
ἀθώους ἑλληνόπαιδας εἰς τούς γονεῖς των καί εἰς τήν πατρίδαν των…Αἱ
κομμουνιστικαί Κυβερνάσεις Ἀλβανίας, Ἀνατολικῆς Γερμανίας,
Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαυΐας, Οὐγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας καί
Τσεχοσλοβακίας…εἴτε ἐσάρκαζον χλευαστικῶς…εἴτε προσεποιοῦντο
ἄγνοιαν…».

Α
Στίς 25 Δεκεμβρίου 1949, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διά στόματος τοῦ
τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος, κήρυξε τήν 29η Δεκεμβρίου
ἡμέρα ἐθνικοῦ πένθους καί ξεκίνησε παγκόσμια σταυροφορία
διαμαρτυρίας καί προσπάθεια ἐπαναπατρισμοῦ τῶν παιδιῶν στήν ὁποία
ἀνταποκρίθηκε μόνο ἡ Γιουγκοσλαυΐα, τελικῶς, πού ὡς τό 1954 ἐπέστρεψε
634 ἀνήλικα παιδιά ἀπό συνόλου πλέον τῶν 28.000.
Α
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων ἀνέγνωσε μνημειώδη ἐγκύκλιο καί ἐξέπεμψε
μήνυμα διά τοῦ Ἐθνικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν. Ἀκολούθως
ἀπέστειλε μηνύματα καί ἐκκλήσεις πρός ὅλους τούς Πατριάρχες τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀρχηγούς κρατῶν καί ξένων ἐκκλησιῶν, Διεθνεῖς
Φορεῖς καί Ὀργανισμούς. Χαρακτηριστική τυγχάνει ἡ ἀπάντηση τοῦ
Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἀλεξάνδρου πού ἀπέστειλε στίς 19 Ἰανουαρίου
1950 : «…ἐτελέσαμεν Δέησιν θερμήν…ὑπέρ ταχείας ἀπελευθερώσεως καί
ἐπιστροφῆς εἰς τάς μητρικάς ἀγκάλας τῶν ὑπό τῶν συμμοριτῶν
ἀπαχθέντων 28.000 Ἑλληνοπαίδων…Καθῆκον ἡμῶν λογιζόμενοι, ὅπως
συνδράμωμεν καί ἡμεῖς πρός ἐπίτευξιν τοῦ ποθουμένου ἱεροῦ σκοποῦ…
προέβημεν ὅπου δεῖ, εἰς ἔντονα μέτρα…». Κινητοποιήθηκε ὁμοίως
ὁλόκληρη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Α
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαραστάθηκε ποικιλοτρόπως στήν
προσπάθεια τῆς Βασιλίσσης τῶν Ἑλλήνων Φρειδερίκης γιά προστασία τῶν
πληγέντων Ἑλληνοπαίδων, τά ὁποία παρέδωσε στούς γονεῖς τους μπροστά
στό μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου στίς 24 Ἰουνίου 1950. Ἐκεῖ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀνέπεμψε εἰδική εὐχή ὑπέρ ὑγείας τῶν ἀπαχθέντων
παίδων.
Α
Θά πεῖ κάποιος τώρα: «Παπά μου τί θές καί τά σκαλίζεις τώρα αὐτά;
Σοῦ ἀρέσουν οἱ διχόνοιες; Δέν πρέπει κάποτε νά σταματήσουμε τίς ἔριδες
καί νά συνεργαστοῦμε γιά τό κοινό καλό»; Σύμφωνοι! Ἄλλωστε, πρόθεσή
μας δέν εἶναι παρά ἡ παράθεση τῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
στούς ἀγῶνες τῆς πατρίδος. Αὐτό καί μόνον!!
Ἀλλά ποιό κοινό καλό νά ἐπικαλεστοῦμε ὅταν πολιτικοί βάλλουν μετά
μανίας καί λυσσώδους μίσους κατά τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων
τεραστίου μέρους τοῦ λαοῦ καί μάλιστα κάτω ἀπό τό μανδύα τῆς
«δημοκρατικότητος» καί τῆς προστασίας τῶν «ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων»;
Ὅταν δέν σέβονται 3.000.000 Ἑλλήνων πού ὑπέγραψαν ὑπέρ τῆς
ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στίς ἀστυνομικές τους ταυτότητες;
Ὅταν διαλύουν σιγά σιγά τήν πατροπαράδοτη ἑλληνική οἰκογένεια μέ
τήν ὑποστήριξη καί προώθηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, τοῦ
συμβολαίου συμβίωσης, τῆς δυνατότητος υἱοθεσίας τέκνων ἀπό
ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια (νομοσχέδιο);
Ὅταν τούς εἰρηνικῶς ἀντιδρῶντες στίς βλάσφημες ταινίες καί
ἐκθέσεις «τέχνης» τούς λοιδωροῦν καί χλευάζουν ὡς μισαλλόδοξους,
φασίστες, σκοταδιστές; Γιατί ξερνοῦν χολή γιά τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ
Χριστό ἐπικαλούμενοι τήν ἐλευθερία τῆς τέχνης;
Α
Ὅταν ζητοῦν νά καταργηθεῖ ὁ νόμος περί βλασφημίας ὥστε νά μπορεῖ
ὁ καθένας νά βλασφημεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ; Τί θά
γινόταν ἄν ἐμεῖς δημιουργούσαμε ἀνύπαρκτες αἰσχρές κατηγορίες κατά
πολιτικῶν προσώπων πού ἐκεῖνοι σέβονται καί τιμοῦν;
Γιά ποιό κοινό καλό μιλᾶμε ὅταν ἀποκαλοῦν τό –σωστό κατά τήν ἄποψή
μας- κόψιμο τῆς σκηνῆς τοῦ ἐρωτικοῦ ἀλληλοασπασμοῦ δύο ἀνδρῶν σέ
πρόσφατη τηλεοπτική σειρά στή ΝΕΤ ὡς «ἀτυχῆ ἀπόφαση τῆς αὐθαίρετης
λογοκριτικῆς παρέμβασης». Ἀπ’τήν ἄλλη, οἱ ὁμοφυλόφιλοι δέν χάνουν
εὐκαιρία νά διατρανώσουν τό σαρκικό αὐτό πάθος τους μέ παρελάσεις
τῆς ντροπῆς, μέ συζητήσεις στά ΜΜΕ, μέ τήν ἔντονη παρουσία τους σέ
σχεδόν κάθε σειρά τῆς τηλεοράσεως, μέ ψευτο-επιστημονικές μελέτες
περί βιολογικῆς-ὁρμονικῆς διαταραχῆς, κ.λ.π.
Α
Καί ἐρωτῶ. Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ προέδρου τῆς περιβόητης Ἀρχῆς
Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων κ. Δαφέρμου διερρύγνυαν πολλοί τά
ἱμάτιά τους περί τῆς μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στίς ἀστυνομικές
ταυτότητες μέ τή δικαιολογία ὅτι τό θρήσκευμα εἶναι «εὐαίσθητο
προσωπικό δεδομένο». Στήν ἴδια λίστα εὐαίσθητων δεδομένων ὅμως εἶναι
καί ἡ σεξουαλική προτίμηση. Γιατί λοιπόν τήν ἁμαρτία τους τήν βάπτισαν
«διαφορετικότητα» καί τήν προωθοῦν μέ κάθε δυνατό τρόπο; Γιατί δύο
μέτρα καί δύο σταθμά; Ποιός διχάζει τό λαό;
Α
Ἡ θέση τους ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά δέχεται ἀνεξέλεγκτα ὁρδές
παράνομων μεταναστῶν μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιά τόν Ἑλληνισμό
πόσο ἑνωτική εἶναι; Γιατί πρέπει σώνει καί καλά νά δεχόμαστε
ἀνεξέλεγκτα τεράστιο ἀριθμό δυστυχισμένων ἀνθρώπων πού μετά πρέπει
νά τούς ἐνσωματώνουμε σέ μιά ἁμιγῶς –μέχρι πρότινος- ἑλληνορθόδοξη
Ἑλλάδα καί μετά τούς μετατρέπουμε σέ «φυτώρια» ἐγκληματικότητος;
Διότι πολλοί πού δέν μποροῦν νά βροῦν ἐργασία, θά στραφοῦν ἀργά ἤ
γρήγορα σέ κάθε εἴδους παραβατικότητα. Ὁ «προοδευτικός» Βορρᾶς γιατί
γυρίζει πίσω σ’ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους αὐτούς καί δέν τούς κρατάει ἐκεῖ;
Παρεπιπτόντως, λέγεται ὅτι οἱ Τούρκοι δουλέμποροι ζητοῦν 3, 5, 8, ἀκόμη
καί 10.000 Εὐρώ τό «κεφάλι» γιά νά τούς φέρουν στήν Ἑλλάδα. Τόσο
πολλά χρήματα ποῦ τά βρίσκουν αὐτοί πού θεωροῦνται ἐξαθλιωμένοι;
Ἐμεῖς πάντως δέν τά ἔχουμε τόσα χρήματα.
Α
Ἡ ἄποψή τους ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μπορεῖ νά παραλληλίζεται μέ
τούς μεγαλοφοροφυγάδες καί μεγαλοεφοπλιστές πού ποτέ δέν συνεισφέρει
τό παραμικρό στή χειμαζόμενη νεοελληνική κοινωνία εἶναι ἑνωτική;
Ἡ παντελής σχεδόν ἔλλειψη ἀναφορᾶς τῆς ἐπισήμου Πολιτείας στή
Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου εἶναι ἑνωτική;
Τηλεοπτικές ἐκπομπές τύπου «1821» τοῦ ΣΚΑΙ μέ «ἐθνικά
παραληρήματα, παραποιήσεις, διαστρεβλώσεις πού ἀπέπνεε ἕναν ἔντονο
κομπλεξισμό τοῦ παραγωγοῦ της ἀπέναντι στά ἱστορικά γεγονότα καί
τούς ἥρωες τοῦ ἔθνους» πόσο ἑνωτικές εἶναι; («Κυριακάτικη
Δημοκρατία», 23-9-2012, σελ.17)
Α
Τώρα, ἄν ἀπορεῖτε γιατί γράψαμε ὅλα αὐτά, ἡ ἀπάντηση εἶναι : ἀπό
ἀτελείωτο πόνο ψυχῆς γιά τίς ἀδικίες ἀπέναντι τῶν συνειδητῶν
Ὀρθοδόξων καί Ἑλλήνων πατριωτῶν. Γράφτηκαν μέ πόνο ψυχῆς καί ἱερή
ἀγανάκτηση.
Εἴθε ὁ Τριαδικός Θεός μας νά μᾶς φωτίζει, ἐνισχύει, δυναμώνει στήν
σταυροαναστάσιμη πορεία μας. Ἄλλωστε, αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ πορεία
τοῦ Χριστιανοῦ καί εἰδικά τοῦ Ὀρθοδόξου- σταυρός καί ἀνάσταση!

«Βλέπετε μή πλανηθῆτε»
Ἡ Ὁμοιοπαθητική ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη Μέρος
Β’

Συνεχίζουμε στό παρόν τεῦχος μέ τήν παρουσίαση τῆς ἀσυμβίβαστης


μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη Ὁμοιοπαθητικῆς. Ὅπως εἴχαμε ἀνακοινώσει στό
προηγούμενο τεῦχος, λόγος θά γίνει γιά τά ὁμοιοπαθητικά φάρμακα ἔτσι
ὅπως παρουσιάζει τό θέμα τό Ἑνημερωτικό Δελτίο τῆς Ἱ. Μ. Τροοδιτίσσης
«Ἑνημέρωσις» (τεῦχος 1-3, Νοέμβριος- Ἰανουάριος 2008, σελ. 14-19).
Α
ου
Στά Πρακτικά τοῦ 4 Πανελληνίου Συνεδρίου Ὁμοιοπαθητικῆς
Ἰατρικῆς (1986, σελ. 70) ὁ Σάββας Κασσώτης ἀναφέρει χαρακτηριστικά :
«Τό ὁμοιοπαθητικό γιατρικό ὑπάρχει παντοῦ τριγύρω μας, ἔξω καί μέσα
μας. Εἶναι τό κάθε ἐνεργειακό δυναμικό πεδίο πού εἴτε χορηγεῖται σέ
κάψουλα ἀπό τό θεραπευτή, εἴτε παράγεται ἤ ἀξιοποιεῖται ἀπό τό
ὑποσυνείδητο τοῦ νοῦ, ἔρχεται νά συμπληρώσει θεραπευτικά τίς ἀνάλογες
περιοχές…ὁ θεραπευτής θά πρέπει νά κατανοήσει πώς ἀποτελεῖ ἁπλά ἕναν
ἀγωγό πού μέσα ἀπό τή σύνδεσή του μέ τόν ἄρρωστο κινητοποιεῖ τή
θεραπευτική δύναμη τῆς ζωῆς». Καί γιά νά γίνει αὐτό ὁ ὁμοιοπαθητικός
Winer λέει πώς πρέπει ὁ θεραπευτής νά χρησιμοποιήσει τεχνικές ὅπως ὁ
διαλογισμός. Σέ προηγούμενο τεῦχος μας ὅμως ἀποδείξαμε πώς ὁ
διαλογισμός εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη τεχνική
τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.
Α
Ὁ «πατέρας» τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς στήν Ἑλλάδα Γεώργιος Βυθούλκας
δέ, ἀναφέρει σχετικά μέ τίς τεχνικές αὐτές πώς «μιά ἄλλη θεραπευτική
μέθοδος πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσει ἄμεσα…εἶναι ἡ ‘δι’ ἐπιθέσεως τῶν
χειρῶν’ ἀπό ἕνα ὑψηλῆς πνευματικῆς στάθμης ἄτομο…ὁ Ραμάνα Μαχαρίσι
καί ὁ Ραμακρίσνα». Δηλαδή, ὁ κ. Βυθούλκας μᾶς παραπέμπει ἀνοιχτά καί
ἀπροκάλυπτα στόν ἀποκρυφιστικό γκουρουϊσμό τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Α
Στό περιοδικό «Ἑνημέρωσις» διαβάζουμε πώς ,σχετικά μέ τά φάρμακα
τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, «τό μυστικό βρίσκεται στήν τεχνική παρασκευῆς
τοῦ φαρμάκου, τή γνωστή ὡς ‘δυναμοποίηση’». Ὁ καθηγητής Ἰατρικῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης ἐξηγεῖ πώς μέ τή
δυναμοποίηση τῶν φαρμάκων αὐτῶν γίνονται «διαδοχικές ἀραιώσεις καί
κρούσεις τῆς φαρμακευτικῆς οὐσίας μέχρι σημείου, πολλές φορές, νά μήν
ἀπομένει οὔτε ἕνα μόριό της μέσα στό διάλυμα τοῦ φαρμάκου». Ὁ Kent,
ὅπως ἀναφέρει τό περιοδικό, γράφει ὅτι τήν ἁπλή οὐσία στήν ὁποία
καταλήγει τό ὁμοιοπαθητικό φάρμακο τήν ὀνομάζει ‘θεία’ οὐσία καί ἐξάγει
τό συμπέρασμα πώς κατά τήν Ὁμοιοπαθητική «ἡ δράση τοῦ φαρμάκου της
ὀφείλεται στις ἀπόκρυφες θεῖες ἰδιότητες τῆς ὕλης πού ἀποκαλύπτονται
μέ τή δυναμοποίηση καί πού εἶναι καθαρά πνευματιστικῆς
(ἀποκρυφιστικῆς) φύσεως, ὅπως διατυπώνεται μέ σαφήνεια καί ἀπό τόν
ἴδιο τόν Hahnemann».
Α
Διαβάζουμε, ἐπίσης, ἔκπληκτοι τήν διαπίστωση ὅτι ὁ πατέρας τῆς
Ὁμοιοπαθητικῆς Hahnemann ὑπῆρξε ἀλχημιστής,θιασιώτης τοῦ
Κομφούκιου καί μέ σαφεῖς τεκτονικές (μασωνικές) καταβολές. Ἐξυμνεῖ ,δέ,
τόν πατέρα του Πνευματισμοῦ Ἄντον Μέσμερ. Τό πιό σοβαρό ὅμως
βρίσκεται στήν ὁμολογία τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ Μιχ. Λέφα ὅτι ὁ «βασικός
θεραπευτικός νόμος τῆς ὁμοιοπαθητικῆς, ὁ ‘νόμος τῶν ὁμοίων’…
ἐμπεριέχετο στήν τέχνη τῆς μαγείας (ὁμοιοπαθητική μαγεία)». Θά
ὁλοκληρωθεῖ, ὅμως, ἡ παρουσίαση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς στό ἑπόμενο
τεῦχος μας μέ τήν Εὐρωπαϊκή καί Ἑλληνική Νομοθεσία περί
Ὁμοιοπαθητικῆς καί διάφορες γνῶμες ὅπως αὐτή τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

«Κοινωνία ἁγίων;»
Τηλεόραση : Τό Ὑπερόπλο τῆς Παγκοσμιοποίησης Μέρος Γ’

Στό παρόν τεῦχος συνεχίζουμε μέ τήν παρουσίαση τῶν ποικίλλων


προβλημάτων πού προκαλεῖ ἡ τηλεόραση ἀπό τήν ἱστορικό καί ἐρευνήτρια
κ. Δάφνη Βαρβιτσιώτη.
«Θάνατος, Θύτες καί Θύματα : Ἡ τηλεόραση, ὅμως, ἐπέκτεινε τό
μήνυμα ‘δέν ὑπάρχουν ὅρια: ὅλα ἐπιτρέπονται’ καί στό ὑπόλοιπο φάσμα
τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, μέ ἀποτέλεσμα τόν τεχνητό
ἐκβαρβαρισμό γενεῶν τηλεθεατῶν.
Ἔχοντας σταδιακά μεταβληθεῖ σέ 24ωρο φροντιστήριο τοῦ
ἐγκλήματος, προέβαλλε πρότυπα ἀδίστακτων ἐξουσιαστῶν-κυρίαρχων-
θυτῶν (συχνά τερατόμορφων), μέ τά ὁποῖα ἐξιδανίκευσε τό δίκαιο τοῦ
δυνατωτέρου, τήν ἀχαλίνωτη βἰα, τό μῖσος, τήν ἐγκληματική
παραβατικότητα- ἀτομικά καί ὁμαδική-, τήν βαναυσότητα, τήν αὐτοδικία,
τήν χρήση ἤ/καί διακίνηση ναρκωτικῶν, τόν ἄνευ ὅρων πλουτισμό, τήν
ἐγκληματικότητα, τήν καταφρόνια γιά τούς κάθε εἴδους ‘ἀδύναμους
κρίκους’, τήν αὐτοκτονία, τήν εὐθανασία, τόν σατανισμό, τήν μαγεία, τόν
φόνο (καί, μάλιστα, τόν σαδιστικό), ἀκόμα καί τήν ἀνθρωποφαγία!
Α
» Αὐτός ὁ καταιγισμός θανάτου καί βίας- ἐκτός τοῦ ὅτι κατέστρεψε τό
πρότυπο τοῦ ‘μεγάθυμου καλοῦ κἀγαθοῦ’- σέ ἄλλους μέν διόγκωσε καί
ἀποχαλίνωσε τό ἔνστικτο ἐπιβίωσης, μετετρέποντάς τους σέ θύτες,
καταστροφεῖς ἤ ἀκόμα καί σέ φονηάδες· ἐνῶ σέ ἄλλους, τό ἐξαφάνισε
ἐντελῶς, μετατρέποντάς τους σέ θύματα, δηλαδή, σέ ἄτομα ἐνδοτικά καί
αὐτοκαταστροφικά. Παραλλήλως, ἡ ἐξοικείωση τοῦ συνόλου τῆς
κοινωνίας μέ τό ἀπόλυτο κακό γέννησε καί τήν ἀνοχή της ἔναντι ὅσων τό
προξενοῦν.
Ἐξοικείωση μέ τό θάνατο: Ὁ τηλεοπτικός καταιγισμός θανάτου
συνοδεύθηκε ἀπό τήν λυσσαλέα προώθηση κοσμοαντιλήψεων, θρησκειῶν
καί μεταφυσικῶν θεωριῶν (ὅπως, μετενσάρκωση, κάρμα, θετική ἐνέργεια,
συμπαντικοί νόμοι, ἀστρολογία κ.λ.π.), οἱ ὁποῖες παρέλυαν τήν ἐλευθερία
τῆς βούλησής μας καί τήν ἀξία τῆς μίας καί μόνης ζωῆς μας, καί μᾶς
ἀπευαισθητοποιοῦσαν ἔναντι τοῦ θανάτου- τοῦ δικοῦ μας καί τῶν ἄλλων.
Τήν ἱερότητα τῆς μίας καί μόνης ζωῆς μας καί τήν ἐλευθερία τῆς
βούλησής μας ἐξάλειφαν, ἀπό τήν συνείδηση ἡμῶν καί τῶν παιδιῶν μας,
καί οἱ διάφοροι διαμορφωτές γνώμης, … διαβάλλοντας συστηματικά τήν
Ὀρθοδοξία, εἰδικά πρό τῶν μεγάλων ἑορτῶν της· διαβάλλοντας, ἔτσι, τήν
ψυχοδυναμική διάπλασης κατά Χριστόν μεγάθυμων ἀνθρώπων.
Α
» Τρόμος καί μοιρολατρεία : Σήμερα, οἱ παγκοσμιοποιητές μᾶς
τρομοκρατοῦν καθημερινῶς μέ ἐπιστημονικοφανῆ ντοκυμαντέρ, μέ
φάσματα ἐπερχόμενων φυσικῶν καταστροφῶν καί μέ διάφορα
ἀποκαλυψιακά ‘ὁράματα’ καί ‘προφητεῖες’, χριστιανικά καί μή, πού θά
ἐπιφέρουν τό ‘Τέλος τοῦ Κόσμου’.
Μέ ἄλλα λόγια, μᾶς βομβαρδίζουν μέ κινδύνους πού- ἐπειδή δέν εἶναι
ἐλέγξιμοι καί ἐπειδή ὑπερβαίνουν τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις- γεννοῦν ἐντός
μας τήν σύγχυση, τόν τρόμο, τήν ἡττοπάθεια καί τήν μοιρολατρεία, πού
παραλύουν τήν βούλησή μας, διευκολύνοντας τήν ἀποδοχή τοῦ
μεταμνημονιακοῦ οἰκονομικοῦ ἀφανισμοῦ μας.
Α
» Ἐξοικείωση μέ τήν Παγκοσμιοποίηση: Μέ ἄλλα λόγια, μέσα ἀπό τήν
τηλεόραση, οἱ παγκοσμιοποιητές ἐφάρμοσαν πιστά τίς μεθοδεῖες ἀθέατης
μετατροπῆς τοῦ ἐλεύθερου δυτικοῦ ἀνθρώπου σέ δοῦλο, ὅπως τίς
περιέγραφε- στούς ‘Δαιμονισμένους’ τοῦ Ντοστογιέσκι- ὑπέρμαχος τοῦ
ὁλοκληρωτισμοῦ: ‘Ἐμεῖς θά πνίξουμε τήν ἐπιθυμία : θά ξαπολύσουμε
ἀπίστευτη διαφθορά…Μόλις ἀναφανεῖ ἡ οἰκογένεια καί ὁ ἔρωτας, νάσου
καί ἡ ἐπιθυμία τῆς ἰδιοκτησίας…Μιά δυό γενιές διαφθορᾶς εἶναι
ἀπαραίτητες…καί νά εἶναι μιά διαφθορά ἀνήκουστη, ὕπουλη. Τέτοια πού
νά κάνει τόν ἄνθρωπο μιά δειλή, ἄκαρδη, ἐγωϊστική σαπίλα-νά τί μᾶς
χρειάζεται! Κι ἀπό πάνω λίγο ἀχνιστό αἱματάκι γιά νά συνηθίζει!’.
Ὅσο γιά τή δύναμη τοῦ ὑποβολιμαίου τρόμου, ὁ ἴδιος ἔλεγε : ‘…Θά
προπαγανδίσουμε τήν καταστροφή…, ἡ ἰδέα αὐτή εἶναι τόσο
ξεπλανευτική…Θά καλέσουμε τήν φωτιά σέ βοήθειά μας. Θά
δημιουργήσουμε θρύλους…’.». Στό ἑπόμενο τεῦχος μας θά συνεχίσουμε μέ
τό 4ο μέρος.

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ