You are on page 1of 12

သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး

30,5,2008

ခုဆိုရင္ စာေရးသူဟာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ စာေတြေရးေနခဲ့တာ


ေလးငါးပုဒ္ရွိၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ နားလည္မႈရွိထားသူေတြအတြက္
မရည္ရြယ္ပါဘူး။ န.အ.ဖခိုင္းေစသမွ် အ ဟုတ္မွတ္ေနသူအခ်ိဳ႕၊ န.အ.ဖ ဘာလုပ္လုပ္
“ေကာင္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္”လုပ္ေနသူအခ်ိဳ႕၊ န.အ.ဖ ထိရင္ တီေကာင္ကို ဆားတို႔ခံရသလို
ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးျဖစ္ေနသူအခ်ိဳ႕၊ န.အ.ဖ တိုက္ထားေသာ မွဴးမႈန္မႈိင္းေ၀ေနတဲ့ လမ္းမ ထက္မွာ
အမွန္တရားကို ျမင္ႏိုင္စြမ္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူအခ်ိဳ႕……အခ်ိဳ႕…။ ထိုအခ်ိဳ႕မ်ားအတြက္
ဒီေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးဒီစာကိုေရးပါတယ္။

သာသနာ့၀န္ထမ္း၊ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ စာေရးသူမွာလဲ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။


“ဘာေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးထဲ ၀င္ပါရသလဲ”။ ဘုန္းၾကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သင့္,
မသင့္ကိုေတာ့ မေဆြးေႏြးေတာ့ ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ
အေျဖတူမထြက္ႏိုင္တဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္လို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူ ေျပာခ်င္တာကေတာ့
ဘုရားရွင္ေသာ္မွ လိုအပ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြထဲကို ၀င္လာေလ့ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာပါပဲ။
စာေရးသူ ကိုယ္လိုရာဆြေ
ဲ ျပာတာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ ေလ့လာၾကည့္ၾကေစလိုပါတယ္။
ဒီေနရာမွာေတာ့ အက်ယ္ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး။ စာေရးသူ တင္ထားတဲ့ ေခါင္းစီးကို
ျပန္သာြ းပါမယ္။ ဒီေဆာင္းပါးဆံုးတာနဲ႔ ဘုန္းၾကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးထဲ
ဘာေၾကာင့္၀င္ပါရသလဲဆိုတာရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္ေပါင္း ၅-သိန္းခန္႔ကို ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔ကို သံဃာေတာ္တစ္ပါးကို ႏို႔ဆီဗူးႏွစ္ဗူး ႏႈန္းဆိုရင္ သံဃာေတာ္ငါးသိန္းခန္႔အတြက္
တစ္ေန႔တာ ဆြမ္းစရိတ္ဟာ ဆန္တင္းေပါင္း ၁-ေသာင္းခြဲေက်ာ္မယ္ ထင္ပါတယ္။
(မွားသြားရင္လဲ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ခန္႔မွန္းေျချဖစ္ပါတယ္။) စာေရးသူဆိုလိုခ်င္တာက ျမန္မာျပည္
သူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပင္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေစကာမူ
သာသနာေတာ္ကုိ အလုပ္ အေကၽြးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ အလုပ္အေကၽြးျပဳေနၾကဆဲပဲ။
ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ သာသနာ့၀န္ထမ္းရွင္ရဟန္းေတြ အတြက္ ေကၽြးေမြးထားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ
ဧရာမတာ၀န္ၾကီးတစ္ခုပါ။ ဒါကို ျပည္သူေတြဟာ မၿငီးမျငဴ ထမ္းေဆာင္ ထားႏိုင္တယ္။

ဆိုေတာ့ ဒီျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို စာေရးသူတို႔ဟာ လက္ပိုက္ၿပီး


ၾကည့္ေနတယ္ဆိုရင္ ေလာကၾကီးမွာ စာေရးသူတို႔ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြေလာက္
အသိတရားမရွိတာ ဘာရွိေတာ့မွာလဲ။ စာေရးသူတို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနခဲ့ပါဘူး။
လက္ပိုက္ၾကည့္မေနပါဘူး။ ေနာင္ကိုလဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္သူေတြ ဘာလိုခ်င္ေနတာလဲ။ ျပည္သူေတြအတြက္ ရဟန္းေတာ္ေတြက


ဘာျဖစ္ေစခ်င္ေနတာလဲ။ အဲဒီလို ေမးလာခဲ့ရင္ အားလံုးက တစ္ညီတစ္ညတ
ြ ္တည္း
ေျဖလိမ့မ
္ ယ္။ “တရားမွ်တတဲ့ လူ႔ေဘာင္ေလာက တစ္ခု”။ ဒါပါပဲ။ မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့စနစ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ပါ လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမွ်တတဲ့
စနစ္တစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု။ ကမၻာ့တစ္ခြင္လံုးက လူရိုေသရွင္ရိုေသ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခု။ ဒါကို စာေရးသူတို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အလိုရိေ
ွ နပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္= တစ္ႏိုင္ငံလံုးဟု ဆိုရာတြင္ န.အ.ဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္


စိတ္သေဘာထားထပ္တူက် ေသာသူမ်ား မပါ၀င္ပါ။
“စိတ္သေဘာထားထပ္တူက်ေသာသူမ်ား”လို႔ သံုးတာဟာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စစ္သားျဖစ္လာခဲ့ရေပမယ့္ န.အ.ဖလုပ္ရပ္ေတြကို
ရြံမုန္းေနတဲ့စစ္သား ေတြ ရွိပါတယ္။ စစ္သားထိရင္ မွားမွားမွန္မွန္ ရန္ေတြ႕တတ္သူမ်ား
နားလည္ပါေလ)။

ခုေတာ့ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ သာမက ကမၻာမွာပါ တိုးတက္ဖို႔


အလားအလာအေကာင္း ဆံုးနဲ႔ သယံဇာတေတြေပါမ်ားလွတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟာ
ကမၻာအလယ္မွာ ဆင္းရဲႏုံခ်ာတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲ ပါ၀င္ေနရၿပီ။ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔
ရက္စက္မႈမ်ားနဲ႔ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ရွက္စရာျဖစ္ေနခဲ့ရၿပီ။ ေနရင္းထိုင္ရင္း ဗုဒၶဘာသာပါ
သိကၡာက်ေနခဲ့ရၿပီ။ တရားမွ်တတဲ့ လူ႔ေဘာင္ေလာကတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ စာေရးသူတို႔
သာသနာေတာ္သံုး ေ၀ါဟာရနဲ႔ သံုးရရင္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ထြန္းကားတဲ့
လူေဘာင္ေလာကတစ္ခု တည္ေထာင္ဖို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းဟာ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ့
အလုပ္ျဖစ္ပါသလား။

ခုခ်ိန္ထိ “န.အ.ဖ”ဟာ တရားမွ်တမႈဆိုတဲ့စကားလံုးကို တြင္တြင္ၾကီး သံုးေနဆဲပဲ။


အဲဒီစကားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိတ္သုဥ္းေနတာၾကာၿပီ။ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးေနတာၾကာၿပီ။ လြတ္လပ္စြာသေဘာ ထားကြဲလြဲခြင့္ဆိုတာ ကဗ်ာေလာကမွာပဲ
ၾကားရတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ linear ဆိုတဲ့ ေဒါင္လိုက္စနစ္ပဲ
ရွိတယ္။ အထက္လူၾကီးက “ဒါ”ဆိုရင္ “ဒါ”ပဲ။ အမိန္႔စနစ္ပဲ။ စစ္တပ္စနစ္ပဲ။ ေဒါင္လိုက္ စနစ္
မွာ အထက္က လူေတြက အဓိကပဲ။ အထက္ကလူက ဘယ္ေလာက္ပဲဆိုးဆုိး
ေအာက္ကလူေတြဟာ ငံု႔ခံရံုက လြဲၿပီး ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူး။ ခက္တာက တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို
ေဒါင္လိုက္စနစ္ထေ
ဲ ရာက္ေအာင္ လက္နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သြတ္သင
ြ ္းထားတာ။
ေဒါင္လိုက္စနစ္ဟာ ေခတ္မမီေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ လူ႔ေလာကအတြက္
အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္အႏၱရာယ္မ်ားတာလဲ။
ေဒါင္လိုက္စနစ္မွာ အထက္လူၾကီးက ေကာင္းေနရင္ သိပ္ကိစၥမရွိဘူး။ ဆိုး၀ါးေနၿပီဆိုရင္
ေအာက္ကလူေတြ စိတ္မခ်မ္းသာပါဘူး။ က်န္တဲ့အထက္ ဗိုလ္ေတြဆို ေျပာမေနနဲ႔။ ရြာမွာ
ရြာသူၾကီးကိုေတာင္ ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ ေၾကာက္ေနၾကရတာ။ ဘာလို႔ ေၾကာက္တာလဲ။
“ရြာသူၾကီးဆိုတာ ရဲနဲ႔ပိုင္တယ္ကြ”။ “ဟိုစခန္းမွဴးၾကီးဆို လာဘ္စားၿပီး ဟို လူသတ္ေကာင္ကို
ဘာအျပစ္မွ မေပးဘူး။ ဒါေတာင္ အထက္က သူ႔ကို ဘာေၾကာင့္မ်ား ဆက္ခန္႔ထားသလဲ
မသိဘူး“။ “သူက တိုင္းမွဴးနဲ႔ပိုင္တယ္ကြ”။ ဒါေတြက ဘာေတြလဲ။ ဒါေတြက န.အ.ဖရဲ႕
မူရင္းက်င့္၀တ္ေတြလား။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္လား။ ဒါေတြက န.အ.ဖရဲ႕
တရားမွ်တမႈစံႏႈန္းေတြလား။ ဒါ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာတာပဲ ရွိေသးတယ္။ တရားဥပေဒအေပၚမွာ
မိန္႔မိန္႔ၾကီး တက္ထိုင္ေနတဲ့သူေတြက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္ၾကီးမွာ အမ်ားၾကီး။
ဒါမ်ိဳးရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနတဲ့ ျခစားေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးကို စာေရးသူတို႔
သာသနာ့၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ “ေကာင္းတယ္ ဒကာၾကီး”လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
သာသနာကို တကယ္ခ်စ္သူတိုင္း၊ ျမန္မာကို တကယ္ခ်စ္သူတိုင္း မေျပာပါဘူး။
“အရွင္ဘုရားတို႔က လမ္းေတြေဖာက္၊ တံတားေတြထိုး၊ ဘုရားေတြတည္ေနတာက်ေတာ့
ထည့္မစဥ္းစားေတာ့ဘူးလား”။

တစ္ခ်ိဳ႕က အဲလို ေမးခ်င္ၾကတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ အဲဒိလို ေမးလာသူတုိင္းကို “ေၾသာ္


…ေတာ္ေတာ္ ႏံုေသး အေသးတဲ့ ကေလးပါလား”လို႔ပဲ ယူဆထားလိုက္တယ္။
ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစမယ့္ ဥပမာတစ္ခုထုတ္ျပလိုပါတယ္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးဟာ
သူ႔ေက်ာင္းတိုက္ထဲမွာ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ ျပဳျပင္တာ၊ ေဆာက္လုပ္တာ၊
ေရတြင္းေရကန္တူးတာ၊ ဘုရားတည္တာ၊ ကိုရင္ေလးေတြကို ေကၽြးေမြးတာ…။ ဒါေတြဟာ
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးရဲ႕မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္အရာေတြပဲ။

ဒါေတြကို လုပ္ေနတာဟာ မထူးဆန္းပါဘူး။ ဒါေတြဟာ သတင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကို


သတင္းအေန နဲ႔တင္ျပရင္ ဘယ္သူမွ စိတ္၀င္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
“အဲဒီဘုန္းၾကီးက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ကို သြားဆြဲသတဲ့”ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ
သတင္းျဖစ္သြားပါၿပီ။ မီဒီယာေလာကမွာ စကားတစ္ခြန္းရွိ တယ္မဟုတ္လား “ေခြးက လူကို
ကိုက္ရင္ သတင္းမဟုတ္ဘူး၊ လူက ေခြးကို ကိုက္မွ သတင္း” ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေလာက္ဆိုသေဘာေပါက္ေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ျဖစ္ျဖစ္၊တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာျဖစ္ျဖစ္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထက
ဲ မွ လံုး၀က်ဴးလြန္လို႔မရတဲ့၊ ခ်ိဳးေဖာက္လို႔မရတဲ့
စည္းကမ္းေတြရွိ ပါတယ္။ ရဟန္းအဖြဲ႕အစည္းမွာဆိုရင္ ပါရာဇိကေလးပါးစည္းကမ္းဥပေဒဟာ
ခ်ိဳးေဖာက္တာနဲ႔ လူ၀တ္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ န.အ.ဖ ဟာ မက်ဴးလြန္သင့္၊
မက်ဴးလြန္ထိုက္တဲ့ အမွားေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ပါတယ္။ ကမၻာသိလူသတ္ပြဲမ်ားျဖစ္တဲ့ ၈၈-
လူသတ္ပြဲ၊ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲ၊ ေရႊ၀ါေရာင္ဘုန္းၾကီးသတ္ပြဲ….။ ဒီအမွားေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ
ခြင့္လႊတ္လို႔မရတဲ့အမွားေတြျဖစ္ပါတယ္။

န.အ.ဖ လုပ္သမွ် အေကာင္းထင္ေနသူအခ်ိဳ႕ကို ထင္သာေအာင္တစ္ခု ေျပာျပမယ္။ “ခု


စစ္ဗိုလ္ ေတြဟာ တရားမွ်တစြာ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္စြာ အလုပ္လုပ္ၾကပါရဲ႕လား”ဆိုတာ
ေပၚလြင္လာလိမ့္မယ္။ “ေန၀င္း ေသတာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဘယ္သူမွ ၀မ္းမနည္း”။
“ေစာေမာင္ေသတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘယ္သူမွ မတုန္လႈပ္”။ “စိုး၀င္းေသတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
၀မ္းနည္းသံတစ္ခ်က္မွ မထြက္”။ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာေကာ သူတို႔ေသတုန္းက
ဘယ္ေလာက္ထိ၀မ္းနည္းပူေဆြးခဲ့ၾကပါသလဲ။ စာေရးသူကေတာ့
တပ္ထဲအသြားအလာရွိေတာ့ သိပါတယ္။ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေဒြး ဆံုးတုန္းက
ျပည္သူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ပူေဆြးေသာက ျဖစ္ၾကရတယ္။ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ၿပီး
ျပည္သူက ခ်စ္တဲ့သူေတြပါဆိုရင္…………..။ သိပ္ရွင္းျပစရာ မလုိေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္။
ေခါင္းေလးနဲ႔ စဥ္းစားရင္ အေျဖထြက္ပါၿပီ။ သူငယ္တန္းေမးခြန္းေလာက္ေတာင္
ေခါင္းစားစရာမလိုပါဘူး။

(မွတ္ခ်က္။ ။စိုး၀င္းေသတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေလးနဲ႔ ေခြးမေလးတစ္ေကာင္ေသတဲ့ အျဖစ္


အပ်က္ႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၿပီးေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္။ မဖတ္ရေသးသူမ်ား
“လြင္ျပင္ရိုင္းရဲ႕ ရိုးသားမႈႏွင့္သမိုင္းတြင္ျခင္း”ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးကို http://lanka-
msma.blogspot.com/2008/03/blog-post_6178.htmlမွာ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။)
ေနာက္….ဟိုတုန္းက ခင္ညြန္႔ထိ ဓားၾကည့္ ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။
၀င္းျမင့္ကို ဘုရား လို ၾကည္ညိဳတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။
….စသည္…..စသည္….။ ခုအခ်ိန္မွာ သူတို႔ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တံတားေတြက ေက်ာက္စာေတာင္
အၿငိမ္မေနရဘူး။ ျပဳျပင္ခံလုိခံရ။ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားမွာ ခင္ညြန္႔ပံု ကလဲ ေနရင္းထိုင္ရင္း
အဖ်က္ခရ
ံ ။ ဒါေတြက ဘာကို ျပေနသလဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာကိုပဲ အခ်င္း ခ်င္း
ေလးစားမႈမရွိဘူးဆိုတာ ျပေနတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခုေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ရတာက န.အ.ဖဟာ
မလိုရင္ မလိုသလို သမိုင္းကို ဖ်က္တတ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။
ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုမွာ ေခါင္းရင္းက ဘုရားပံုေတာ္ကို ျဖဳတ္ၿပီး မေတာ္တေရာ္ပံုတင္ထားၿပီး
ကိုးကြယ္ ရင္ အဆိုပါဘုန္းၾကီးကို ဗုဒၶဘာသာလို႔ မေခၚႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ
ႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရးဖခင္ကို ေျမာင္းထဲပစ္ခ်ၿပီး သူ႕ေနရာမွ “ေတာ္၏ မေတာ္၏”မစဥ္းစားဘဲ
ခပ္တည္တည္၀င္ထုိင္ေနသူဟာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး။

အမိန္႔နဲ႔ လက္နက္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားလို႔သာရယ္၊ တစ္ရက္တစ္ေလမ်ားး လြတ္လပ္ခြင့္ရလို႔


ကေတာ့ ကြာ” စိတ္ထဲမွာ တႏံု႔ႏံု႔နဲ႔ ဘယ္သူမွ ကုသိုလ္မျဖစ္ပါဘူး။ စာေရးသူတို႔
ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၊
လူမ်ိဳးအားလံုး၊ ေဒသအားလံုး၊ လူၾကီး၊ လူလတ္၊ လူငယ္၊ ကေလးအားလံုး” ကိုယ္စားျပဳတဲ့
(ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာရွိတဲ့) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုကို လိုလားပါတယ္။
အားလံုးဟာ တစ္သားထဲ တစ္ျပားထဲမွာရွိတဲ့ non-linear အလ်ားလိုက္စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစနစ္ဟာ အေကာင္းဆံုးစနစ္လို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ယူဆထားတယ္။ ဒီမွ်တတဲ့
စနစ္တစ္ခုကိုတည္ေထာင္ဖို႔စိတ္ႏွစ္ၾကတာပါ။

ေနာက္ၿပီး န.အ.ဖ၊ န.အ.ဖနဲ႔စိတ္သေဘာထားတူသူမ်ားကို စာေရးသူက ဦးဇင္းတစ္ပါးအေနနဲ႔


ေစတနာထားၿပီး ေျပာပါရေစ။ စာေရးသူတို႔အပါအ၀င္ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္
ႏိုင္ငံ့အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေတြကို ေလးစား တယ္။ သူတို႔ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ေတြလို႔
ေက်းဇူးသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္တိုင္းက ယူဆထားၾကတယ္။ န.အ.ဖ လက္ေအာက္မွာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းေရးတဲ့စာအုပ္ေတြကို တရား၀င္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ဖတ္ရႈခြင့္
ရရဲ႕လား။ ဒီႏုိင္ငံ့ေက်းဇူးရွင္ေတြရဲ႕ ပံုေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳသလား။
န.အ.ဖလက္ ေအာက္မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးသလဲဆိုရင္ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကိုေတာင္ ကိုယ့္အိမ္မွာ ခ်ိတ္မထားရဲၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကို
ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္။

ဆိုေတာ့ ျပည္သူထဲက ျပည္သူျဖစ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ အမိႏိုင္ငံကို မတရားသျဖင့္


အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို အလိုမရွိေၾကာင္း ျပသေနရမွာပဲ။ ဒီလို ျပသတာဟာ
စာေရးသူတို႔ ရဟန္းေတာ္ေတြ အေနနဲ႔ အမိတိုင္းျပည္ကို ျပည္လည္ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းလို႔
သေဘာရပါတယ္။ မတရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အလိုမရွိေၾကာင္း၊
သေဘာမက်ေၾကာင္း ျပသတာဟာ သူေတာ္ေကာင္းတည္ေစဖို႔ျဖစ္သလို
သာသနာအဓြန္႔ရွည္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ရာလဲက်ပါတယ္။

စာေရးသူ နိဂံုးမသတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ ဆက္ေရးပါအံုးမယ္။


စာေရးသူတို႔ သာသနာရဲ႕ဦးထိပ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ရွိၿမဲရွိေနမွာ ျဖစ္သလို
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဦးထိပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါကိုလဲ ဘယ္မိစၧာေကာင္မ်ားကမွ တားဆီးလို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္ခ်စ္ဘုန္းဘုန္း
{MSMA}

---------------------------------------------------------------------------------------------------

သာသနာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး (၂)

25th,June,2008

ဒီအေၾကာင္းကို ဆက္မယ္ဆက္မယ္နဲ႔ တန္႔ေနခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာသြားၿပီ။


အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ဆက္မေရးျဖစ္တာ။ အခု အားလပ္ခ်ိန္ေလးရတုန္း
ဆက္ေျပာပါရေစ။ စာေရးသူဟာ စာေရးလို႔ရွိရင္ ခံစားခ်က္နဲ႔အေတြ႕အၾကံဳကို အေျခခံၿပီးေရးမွ
အားရွိပါတယ္။ ခံစားခ်က္မပါဘဲ အေၾကာင္းအရာအေတြ႕အၾကံဳ ခ်ည္းဆိုရင္ လက္က
ေရးလို႔မသြက္ေတာ့ဘူး။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုလိုနီေခတ္ကာလက သာသနာနဲ႔
ႏိုင္ငံေရး ဆက္စပ္ခဲ့ပံုေလးကို အေျခခံၿပီး တင္ျပသြားလိုပါတယ္။

စာေရးသူ အရင္အပတ္က “ဒီျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို စာေရးသူတို႔ဟာ


လက္ပိုက္ၿပီး ၾကည့္ေနတယ္ဆိုရင္ ေလာကၾကီးမွာ စာေရးသူတို႔
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြေလာက္ အသိတရားမရွိတာ ဘာရွိေတာ့မွာလဲ။ စာေရးသူတို႔
လက္ပိုက္ၾကည့္မေနခဲ့ပါဘူး။ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနပါဘူး။ ေနာင္ကိုလဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာ
မဟုတ္ပါဘူး”လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ရဟန္းေတာ္ေတြသာ မဟုတ္ဘူး။
အဲဒီေခတ္ကာလက ရဟန္းေတာ္ေတြဟာလဲ ျပည္သူေတြ သူ႕ကၽြန္ဘ၀မွာ
ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနတာကို လက္ပိုက္မၾကည့္ခဲၾ့ ကပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘၾကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၈-ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္


၁၈၆၂-ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္ေတြနဲ႔စစ္ျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီ၊ ရခိုင္…စသည္တို႔ကို လက္လႊတ္ခဲ့ရတယ္။
ေနာက္ ပုဂံမင္းလက္ထက္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၃- ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၂-ခုႏွစ္မွာ
ေအာက္ျမန္မာျပည္ကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇-ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္
၁၈၈၄-ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူ႕ကၽြန္ဘ၀ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရပါတယ္။
ျမန္မာေတြဟာ သူ႕ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရေပမယ့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအေလ့အထ မွာ
အားနည္းတဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိုးစစ္ဆင္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။
သမိုငး္ ေၾကာင္း ေတြအရ သူပုန္ထတဲ့အဆင့္ေလာက္သာ ရွိခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္ေတြအတြက္
လြယ္လင့္တကူ သုတ္သင္ပစ္ႏိုင္ ခဲ့တာက မ်ားပါတယ္။
စာေရးသူ ဒါေတြကို ျပန္ေျပာရတာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ သာသနာနဲ႔ႏိုင္ငံေရး
ဆက္သြယ္မႈကို ေျပာျပခ်င္လို႔ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးျပန္ရလာျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းေတြထမ
ဲ ွာ ရဟန္းေတာ္ မ်ား
သာသနာေရးကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာဟာလဲ ဘယ္လိုမွ ျငင္းဆိုလို႔မရတဲ့
အရွိတရားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရမယ္။ သူ႕ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေနေပမယ့္ ျမန္မာေတြဟာ
လြတ္လပ္ေရးရဲ႕အရသာကို မသိခဲ့ ၾကဘူး။ အဲဒီေခတ္က အခ်ိဳ႕ကလဲ သူပုန္ထၿပီး တိုက္ရံုနဲ႔
လြတ္လပ္ေရးၾကီး ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ (မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ျဖင့္ ေတာခို၍
တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ေရွးျမန္မာတို႔အား အထင္ေသးစိတျ္ ဖင့္
ေရးသားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုမွ်ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး မရရွိႏိုင္ပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္းသာ
ျဖစ္တယ္)။ သူပုန္ထၿပီး တိုက္ခိုက္သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဖမ္းအဆီးခံရၿပီး
အသတ္ခံရတာမ်ားေတာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရက
ြ ္သူေတြဟာ ရွားပါးလာခဲ့တယ္။

ထိုကာလေတြမွာ အေမရိကန္နဲ႔အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံေတြဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ


လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံဟာ ၾသစၾတီးယားႏိုင္ငံလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊
အီတလီလတ
ြ ္လပ္ေရးရျခင္း….. စသည့္သတင္းေတြဟာ အခ်ိဳ႕ျမန္မာတို႔၏စိတ္ကို
လႈပ္ႏိႈးေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္ အစိုးရအား ပုန္ကန္ျခားနားမႈမ်ားက
အိပ္ေမာက်ေနေသာ ျမန္မာတို႔အား ႏိႈးေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာေတြဟာ
ေရွးပေ၀သဏီကတဲက လူစြမ္းေကာင္းေမွ်ာ္တတ္တဲဓ
့ ေလ့ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္လိုစိတ္ရွိေပမယ့္
လဲ လူစြမ္းေကာင္းကို ေစာင့္ေနခဲ့ၾကတယ္။ “အင္း ဟသၤာဆင္းလိမ့္မည္၊ ဟသၤာ
မုဆိုးေလးႏွင့္ခြင္းလိမ့္မည္၊ မုဆိုး ထီးရိုးရိုက္လိမ့္မည္၊ ထီးရိုး မိုးၾကိဳးပစ္လိမ့္မည္”…စတဲ့
သိုက္ေတြတေဘာင္ေတြနဲ႔ ကယ္တင္ရွင္ သူရဲေကာင္းကို တစ္ေန႔ေပၚလာႏိုးႏိုး
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကတယ္။
အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈဟာ (စာေရးသူ လက္လွမး္ မွီသေလာက္) ၀ိုင္.အမ္.ဘီ.ေအ
ေခတ္က်မွ စ,ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ဒီအသင္းၾကီးဟာ (အစက) ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး
လံုး၀မေျပာဆိုရဲတဲ့အသင္းၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပာြ းေရးအတြက္၊
တိုင္းျပည္ပညာေရးအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ “သူ႕ကၽြန္ဘ၀မွာ ေပ်ာ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေက်နပ္တဲ့အေၾကာင္း၊
အဂၤလိပ္အရွင္ သခင္တို႔ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ သစၥာေစာင့္သိ
ရိုေသပါမည့္အေၾကာင္း” ေျပာခဲ့ၾကတာေတြကို ေတြ႕ရတာကေတာ့
ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခုခ်ိန္ထိ သာသနာနဲ႔ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္ကုိ ေရာက္မလာေသးဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဆက္စပ္မႈက
ရွိေနေတာ့ ဆက္ေျပာပါအံုးမယ္။ ဒီအသင္းၾကီးကို
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့လူၾကီးေတြအမ်ားစုဟာ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစားဖားၾကီးေတြ
ျဖစ္လာၾကတာေတြ႕ရတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ သူတို႔ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဆိုတစ္ခုကို
နမူနာအျဖစ္ ေျပာျပခ်င္တယ္။
“ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းအလားတူ။ အသင္းမ်ား
စည္းေ၀းၾကေသာ။ ဤပြဲၾကီးသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ပရိသာတ္တို႔က။
ဘုန္းေတာ္အလြန္ၾကီးျမတ္ေတာ္မူလွေသာ။ ဧကရာဇ္ မင္းတရားၾကီးႏွင့္တကြ။
ၿဗိတိသွ်အင္ပိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ဘုန္းေတာ္ဘုရား၏ ကိုယ္ခြဲျပဳလုပ္၍ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္ၾကေပေသာ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိမင္းတို႔အား။ မ်ားစြာ ႏွစ္သက္ေလးျမတ္လ်က္။
သစၥာေတာ္ကို။ မယိုင္း မယုိင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သုိ႔ ေစာင့္သိရိုေသၾကေၾကာင္း”။
အထက္ပါ အဆိုတင္သြင္းေတာ့ ဦးေရႊဇံေအာင္က ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
အျခားအဆို မ်ားမွာလဲ ေနာက္ပိုင္း လူငယ္ေတြ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္း၀ပ္မလာခင္အထိ
အဂၤလိပ္သေဘာက်ေအာင္ ေျပာထားေသာ စကားမ်ားသာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရပါတယ္။
(တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးလိုလားေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ႏွင့္အဆိုမ်ားလဲ ရွိပါတယ္)။
ဥပမာ ဘုရား၀တၱကေျမေပၚမွာ ဖိနပ္စီးျခင္းကို တားျမစ္ဖို႔ တင္သင
ြ ္း တဲ့အဆို၊ ေက်ာင္းတိုင္းမွာ
မဂၤလသုတ္ထည့္သြင္းျပဓာန္းဖို႔ တင္သြင္းတဲ့အဆိုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
……..။ ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာ့လတ
ြ ္လပ္ေရးဟာ ဦးေဆာင္သူလဲ မရွိ။ ျပည္သူေတြကလဲ အသိပညာ
ဗဟုသုတ နည္းပါး။ ပညာတတ္မ်ားကလဲ ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားေတြ။ (အမ်ားစုကို ဆိုလိုရင္း
ျဖစ္ပါတယ္။) အခ်ိဳ႕ပညာတတ္ မ်ားကေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ပညာေတြသင္လာၿပီး
မ်က္စိပြင့္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနည္းစုျဖစ္တဲ့ အတြက္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ေလာက္ေလာက္လားလား အားရစရာ ဘာမွ်မရွိခဲ့ေသးဘူး။
၁၂၈၀-ခုႏွစ္မွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမဟာ ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြကေန ျပန္ၾကြလာ
ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဟာ သူသိခဲ့တဲ့ အသိပညာေတြကို မိမိအမ်ိဳးသားေတြကို ျဖန္႔ေ၀ဖို႔
အစဥ္တစိုက္ ၾကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ ၀ိုင္.အမ္.ဘီ.ေအ အသင္းၾကီးကို ၀င္ၿပီး
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဟာ တိုင္းတစ္ပါး သားေတြရ႕ဲ လက္ေအာက္မွာ
ေနရတဲ့ျပည္သူေတြကို လြတ္လပ္ေရးအရသာအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဟာေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမႏွင္႔ဦးဝိစာရ

ဆရာေတာ္ရ႕ဲ စကားေတြကို လူေတြဟာ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနၾကဆဲပဲ။ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ


ငါတို႔ လုပ္လို႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခံယူထားသလို ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္း
သတင္းစာေတြကေန ဆရာေတာ္ေျပာတာမွန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေရးသားေပးမွ
ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ေတြ တိုးပြား လာခဲ့ၾကရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိ
ပြင့္လာၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕တရားပြမ
ဲ ်ားမွာ လူေတြတျဖည္းျဖည္း မ်ားလာ ခဲ့တယ္။
(စာေရးသူ လိုရာဆြဲေျပာတယ္ဟု မယူဆေစလိုပါ။ သမိုင္းကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ
ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္)။
ဆရာေတာ္ရ႕ဲ စကားတစ္ခြန္းက ျပည္သူေတြကို အထူးသျဖင့္ သာသနာတြင္းရွိ
ရဟန္းေတာ္ေတြကို လႈပ္ကိုင္ဆဲြရမ္းလိုက္သလို ျဖစ္သာြ းခဲ့တယ္။
“သံဃာေတာ္ေတြကလဲ ေက်ာင္းမွာပဲ က်ိန္းမေနၾကပါနဲ႔။ တိုင္းျပည္သည္ ကၽြန္ဘ၀တြင္
ေရာက္၍ေန ေသာအခါ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ကၽြန္မ်ားျဖစ္၍ ကၽြန္မ်ား
ကိုးကြယ္ေသာဘာသာသည္လည္း ကၽြန္ဘာသာ ႏွင့္ကၽြန္သာသနာပင္ ျဖစ္မည္။ ကၽြန္ဘ၀မွ
လြတ္ေျမာက္မွသာလွ်င္ သာသနာၾကီးပြားထြန္းကားႏိုင္မည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ိန္း၍ခ်ည္း ေနျခင္းငွါ မသင့္ပါဘူး။ သံဃသမဂၢီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခါ
လြတ္လပ္ေရး ကို ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္”
ဆိုတဲ့ ဆရာေတာ့္စကားဟာ ျပည္သူေတြထက
ဲ ျပည္သူေတြျဖစ္တဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြကို
တိုင္းျပည္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တြန္းအားေပးလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ဟာ ကၽြန္ဘ၀ရဲ႕ဆိုးရြားနိမ့္က်လွပံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြနဲ႔
အဆင့္အတန္းကြာျခားပံု၊ ျပည္သူမ်ား ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနပံု၊
အမ်ားအထင္ၾကီးတဲ့အဂၤလိပ္ဟာ ပညာသင္ေပးေပမယ့္ သူတို႔ေပး တဲ့ပညာဟာ
ကၽြန္ပညာသာျဖစ္ပံု၊ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး သစ္ရြက္ေျခာက္ေတြလို ညိွဳးႏြမ္းေသြ႕ေျခာက္ေနရပံု၊
ဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ အသက္ေမြးေနရပံု၊ ….စသည္တို႔ကို ကြက္ကက
ြ ္ကြင္းကြင္း ျမင္ေအာင္
ေဟာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ ဆရာေတာ္ေျပာတာ မွန္ေၾကာင္း
စဥ္းစာလာမိၾကတယ္။
၁၂၈၃-ခုႏွစ္၊ ေဒးဒရဲ၊ ဆူးကလပ္ရြာမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသေရညွိဳးႏြမ္းေစမႈနဲ႔
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါ တယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ဘုန္းၾကီးထိရင္ မခံဘူးဆိုတာ ၂၀၀၇၊
စက္တင္ဘာမွာမွ မဟုတ္ဘူး။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ အဖမ္းခံရေတာ့မွ တစ္တိုင္းျပည္လံုး
လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သာြ းခဲ့တယ္။ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆာေလာင္လာခဲ့ၿပီ။ ငိုက္စိုက္က်ေနတဲ့ ဦးေခါင္းေတြ
ေထာင္မတ္လို႔လာခဲ့ၿပီ။
သံဃာမ်ားလဲ ႏိုးလာခဲ့ၿပီ။ ဆရာေတာ္ အၾကံေပးတဲ့အတိုင္း “သံဃသမဂၢီအသင္း”မ်ားကို
ဖြဲ႕စည္းၿပီး တိုင္းျပည္အေရးကို ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကတယ္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ
သံဃသမဂၢီအသင္းေပါင္း (၃၇)သင္းထိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အစက သံဃာအငယ္ေတြပဲ။
ေနာက္ပိုင္းမွာ အလယ္ေတာရဆရာေတာ္၊ စလင္းဆရာေတာ္၊
ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး….စတဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြဟာ
တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေရးအတြက္ တရားမ်ားေဟာၾကားလာခဲ့ၾကတယ္။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အဲဒီေခတ္ကာလကို ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ား ႏိုးၾကားလာတဲ့ေခတ္လို႔
သံုးသပ္ၾကပါ တယ္။ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစာရ၊ ဆရာေတာ္ဦး၀ိသုဒၶ၊ ဦးစေႏၵာဘာသ၊
ဗားကရာတိုက္ဆရာေတာ္၊ သာဓုတိုက္ ဆရာေတာ္၊ မိုးတားတိုက္ဆရာေတာ္၊ ဆင္ေပါင္၀ဲ
ေက်ာက္ေဆာင္းဆရာေတာ္၊ မံုရြာေရႊပုလဆ
ဲ ရာေတာ္….စတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြဟာ ထိုေခတ္က
နာမည္ၾကီး ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္က အေၾကာင္း ေတြသိေတာ့
အထက္ျမန္မာျပည္မွာလဲ သံဃသမဂၢီအသင္းမ်ား ဖြဲ႕လာၾကတယ္။ ပ်ဥ္းမနားက ေဘးမဲ့ဆရာ
ေတာ္ၾကီးမွဴးၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးကို အားတက္သေရာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဆရာေတာ္ေတြဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနတာ၊
မတရားဖိႏွိပ္ခံေနရတာေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနခဲ့ၾကပါဘူး။ အဆိုပါဆရာေတာ္ေတြထဲက
ဆရာေတာ္ဦး၀ိစာရဆိုလွ်င္ သူ႕အေၾကာင္း ေတြးမိသူတိုင္း ဦးေခါင္းေတြ အလိုလို
ကိုင္းညြတ္သြားခဲ့တယ္။ ဦး၀ိစာရ ဘ၀မွာ အဖမ္းခံရတာလဲ ခဏခဏပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
ဆရာေတာ္ဟာ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ဦးမညႊတ္ခဲ့ပါဘူး။ ၁၂၉၁-ခုႏွစ္မွာ
ဆရာေတာ္ ဟာ အစိုးရအၾကည္ညိဳဖ်က္မႈနဲ႔တရားစြဲၿပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၆-ႏွစ္
က်ခံခဲ့ရတယ္။
ဆရာေတာ္ဟာ ေထာင္ထဲမွာ (တိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလာလကၤာရ…စတဲ့
ဆရာေတာ္ေတြလို) ပိတ္ျဖဴစည္းခံရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ဆက္လက္ၿပီး အစာအငတ္ခံ
ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ မစားမေသာက္ေန ရင္း ၁၆၆-ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ အာဇာနည္ပီပီ
တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ …………………။
ေနာက္ပိုင္းမွာလဲ ဦး၀ိစာရေလာက္ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တိုင္းျပည္အေရးမွာ စြမ္းစြမ္းတမံ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကလို႔ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ အမ်ားၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ၉-
ေထာင္စံ ဦးေဃာသ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေကတု၊ မလႈိင္ဦးေဒ၀ိႏၵ၊
သရက္ၿမိဳ႕ဦး၀ိမလဗုဒၶိ၊ အာလံဦးလာဘ၊ ဦးနာဂိႏၵ၊ ဦးစႏၵိမာ၊ သာယာ၀တီဦးေဉယ်၊
မႏၱလာဦးေကလာ၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းစိန္ေရာင္ခ်ည္ ဦးအာစာရ၊ ဦးအာေလာက။ ဦးအာသဖ၊
ဦးက၀ိႏာၵ ဓိပတိ၊ ေရႊမ်က္မွန္ဦး၀ိဇယ်၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ ဦး၀ိမလာစာရ၊ သာယာ၀တီမယ္
ဇလီတန္းဆရာေတာ္ဦးအာဒိစၥ၊ ရွင္အရိယ၊ အု႒္ဖိုမွန္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးအရိယ၀ံသ၊
ဦးဓမၼဓရ….စေသာ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ျပည္သူ႕ အေရးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လို႔
ေထာင္တန္းအက်ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။
စာေရးသူ အခု တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ ကိုလိုနီေခတ္ သာသနာနဲ႔ႏိုင္ငံေရး
ဆက္စပ္ပတ္သတ္ခဲ့ပံုေတြကုိ အက်ဥ္းမွ် ေလ့လာတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို
ေရးသားတင္ျပခဲ့တဲ့ေနရာမွာ “ဦးဘခိုင္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံ ေရးရာဇ၀င္” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို
အေျခခံၿပီး အျခားမွတ္စုမ်ားကို ကိုးကား၍ ေရးသားထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို လိုက္လံဖံုးကြယ္ေနတဲ့အျဖစ္ဟာ ေတြးၾကည့္ရင္
အေတာ္ရင္ ေလးစရာေကာင္းပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာေတြဟာ
ကိုယ့္ႏိုင္ငလ
ံ တ
ြ ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ သူေတြရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို
လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ေရးသားခြင့္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ခုလဲ ရွိမေနပါဘူး။ လူငယ္ေတြဟာ
ကိုယ့္ႏိုင္ငံလတ
ြ ္လပ္ေရးကာလက သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို သိခ်င္ရင္
စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ေတြကို ေျပးရပါတယ္။ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ဖတ္ၾကရတယ္။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ သုေတသနျပဳသင့္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြ အမ်ားၾကီး။
ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ “ျမန္မာအစ၊ န.အ.ဖ က”လို႔ သမိုင္းတြင္ေအာင္
လုပ္ခ်င္ေနသူ ေတြျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္ေရးဖခင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕စာေတြကိုေတာင္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြထဲက ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီ။
တစ္တိုင္းျပည္လံုးက ေလးစားရတဲ့ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ လက္ရာေတြကိုလဲ
ျဖဳတ္ပယ္လိုက္ၿပီ။ သာမာန္ေလာက္ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိတဲ့သူေတြေတာင္ န.အ.ဖ ရဲ႕
ယခုလုပ္ရပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ေအာက္တန္းက်ၿပီး စိတ္ယုတ္မာမ်ားရွိေနတယ္ဆိုတာကို
သိႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးေလးကို သာသနာ့ညီေတာ္၊ ေနာင္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓိက ရည္ညႊန္းပါတယ္။
ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမမိန္႔ၾကားခဲ့သလို အမႈမဲ့အမွတ္ မေနသင့္ၾကေတာ့ပါဘူး။
တိုင္းျပည္ရဲ႕သယံဇာတေတြလဲ ကုန္ၿပီ။ ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ေတြလဲ
စစ္အစိုးရရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ အားလံုးၿပိဳလဲသြားၾကၿပီ။ တိုင္းသူျပည္ သားေတြ
စာရိတၱပ်က္ျပားရင္ သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕သာသနာေတာ္ဟာ အလိုလိုေနရင္း
သိကၡာက် ေရာ့မယ္။ စာေရးသူ ဒီစာကို ေရးလို႔ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ မရပါ။ ေစတနာျဖင့္
တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းပါ။ အားလံုး ညီညြတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္တဲ့ျမန္မာျပည္ဟာ
မေ၀းတဲ့အနာဂတ္မွာထြန္းလင္းလာေတာ့မယ္။
ျပည္ခ်စ္ဘုန္းဘုန္း
၂၄၊ ၀၆၊ ၂၀၀၈

(သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ဘေလာ့ဂ္မွ စုစည္းပူေဇာ္ပါသည္။ )