You are on page 1of 6

Nuntia

Radosnych Świąt Bożego


Narodzenia
Szczęśliwego Nowego
@CMissionis CMglobal.org
Congregatio Missionis www.cmglobal.org
Ks. Tomaž Mavrič CM
Przełożony Generalny

Miłość jest twórcza aż do nieskończoności skutkiem czego wszystko,


czego potrzebujemy znajdujemy w Eucharystii!

Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, kiedy adorujemy i kontemplujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie,


kiedy rozmyślamy, słuchamy i mówimy do Jezusa obecnego w tabernaculum to wówczas spotykamy Jezusa
w różnych momentach jego życia… wówczas spotykamy Jezusa w czasie poczęcia, w czasie, kiedy żył w łonie
swojej matki Maryi, w czasie narodzin… tak, oto okazja do spotkania Jezusa.

Niech tegoroczne Boże Narodzenie złączy nas głębiej z Bożą miłością. Wincenty powiedział, że miłość jest
twórcza aż do nieskończoności, a wielka miłość Boża objawia się w taki sposób, w jaki Bóg kocha wszystkich
ludzi, wszystkich mężczyzn i kobiety.

Poszukujmy dziecięcia Jezus w Eucharystii, w naszej adoracji Najświętszego Sakramentu i kiedy modlimy się
przed tabernaculum… Jezus czeka na nas z nieskończoną miłością, która nie zna ograniczeń!

Błogosławionego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2018 Roku!


Niech tajemnica Wcielenia pozwoli nam zro-
zumieć wielkość naszego powołania! Bło-
gosławionych świąt Bożego narodzenia!!

Ks. Javier Álvarez CM


Wikariusz Generalny

Wesołych Świąt!

Życzę wszystkim Wam pokoju i radości w tym


radosnym czasie!

Ks. Mathew Kallammakal CM


Asystent Generalny

Wierzę, że my wszyscy, tak jak Wincenty, chcemy zobaczyć


nasze serca przemienione. Modlę się, abyśmy wszyscy
doświadczyli głebokiego nawrócenia podczas Adwentu a
dzięki temu, w czasie Bożego Narodzenia, aby wypełniała nas
radość i szczęście, które pozwolą nam, tak jak Jezus, wcielić
się w świat ubogich. Abyśmy wówczas poszli z ubogimi w ich
walce o wyzwolenie, a głosząc Eucharystię, abysmy czynili to
dla Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie!

Ks. Aarón Gutiérrez CM


Asystent Generalny
Pan przyszedł jako jeden z nas, aby pokazać
nam, że możemy zaufać Bożej miłości! Niech
ona nas uwolni do pokochania ubogich!

Ks. Miles Heinen CM


Asystent Generalny

Drogi Bracie, droga Siostro,

Gdzie i jak mam przyjąć Księcia Pokoju? Dzieciątko


Jezus jest nagim Królem, który “siedzi na ziemi” w
ciszy Betlejem. Jest “Królem bez tronu”, który przy-
chodzi odwiedzić Ciebie jako ubogi, którego trze-
ba ugościć i przyjąć.

Ks. Zerachristos Josief CM


Asystent Generalny

Niech to Boże Narodzenie spotka nas jeszcze bardziej


podobnie jak Ten, który przyszedł do nas, aby nas
zbawić… niech spotka nas pokorniejszych, świętszych,
bardziej miłosiernych i szczęśliwszych… wypełnion-
ych Bożą miłością. Zaprawdę, niech to Boże Narodze-
nie pozwoli nam zbliżyć się do ubogich z taką samą
czułości, z jaką zbliżamy się do nowo narodzonego
dziecięcia w naszych ramionach.

Ks. Giuseppe Turati CM


Sekretarz Generalny
Boże Narodzenie to nie jest jakieś wydarzenie, któ-
re miało miejsce dawno temu. Jezus przychodzi do
nas ciągle. Doświadczyliśmy tego w trakcie obec-
nego Roku Jubileuszowego obchodząc 400. rocz-
nicę narodzin naszego charyzmatu… Tak, Jezus
jest naszym światłem i naszym pokojem!

Ks. Giuseppe Guerra CM


Prokurator Generalny
Postulator Generalny

Tajemnica Wcielenia staje się obecną dla nas


przez przyjście do nas Jezusa. Niech to Boże
Narodzenie napełni nas wieloma łaskami.
Wesołych Świąt!

Ks. Alvaro Mauricio Fernández CM


Redaktor naczelny Vincentiana

Dla całej Rodziny Wincentyńskiej to Boże Narodzenie jest


wyjątkowe, ponieważ zbliżamy się do końca Roku Jubileuszowego
w trakcie którego obchodziliśmy 400. rocznicę narodzin naszego
charyzmatu. Uroczystość Narodzenia Pańskiego ponadto
szczególny charakter ponieważ wspominamy, na wzór tego jak
opiekę otrzymują “najmniejsze z Dzieci Bożych”, np. cudzoziemcy
i uchodźcy. (Kuria Generalna zamierza rozpocząć nowy projekt, a
grunty otaczające Kurię będą wykorzystane dla potrzeb większej
pomocy uchodźcom). Dlatego to Boże Narodzenie to czas
szerszego przyjęcia najmniejszych wśród nas. Mam nadzieję, że
wszyscy będą cieszyć się błogosławionym Bożym Narodzeniem,
gdy lepiej poznają znaczenie otwartości i przyjęcia. Wesołych
Świąt.

Ks. Giuseppe Carulli CM


Boże Narodzenie to Bóg ofiarujący nam Boga w
ludzkiej ciele. Świętujemy ten wielki dar. Niech
Nowonarodzony błogosławi nam pokojem, radością
i mnóstwem szczęścia.

Ks. Paul Parackal CM

Niech duch Bożego Narodzenia wypełni Wasze


życie pokojem, radościa i miłością. Życzę wam
wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku.

Br. Gerardo Fajardo CM

Niech Pan Nasz, który wybrał, aby narodzić się w żłobie,


obdarzy każdego Misjonarza łaskami pokory i prostoty
w relacjach międzyludzkich dla dobra Kościoła i
zbawienia ludzkości.

Br. Martial Tatchim Fotso CM


Bibliotekarz i Archiwista

Jasno rozbłysła gwiazda na niebie głosi światu, że dzisiaj jest Boże


Narodzenie.

Świetowanie narodzin Naszego Zbawiciela niech wypełni nasze


serca radością i pokojem, szczodrobliwością oraz powiększa w nas
pragnienie służby i miłości do naszych braci i sióstr Wesołych Świąt!

Ks. Jorge Luis Rodriguez CM


Dyrektor Biura Komunikacji