Unang Bahagi

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Pananlangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marc Luis Jarabe

Pambansang Awit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mga Piling Mag-aaral Pambungad na Pananalita. . . . . . . . . . . . . . . . .Angeline Tibuen Mensahe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo P. Lardera
Pangulo, Samahan ng mga Guro at Magulang PAgpapakilala ng mga Hurado. . . . . . . . . . . . . .Bb. Maria Jonah E. Bitoon Paligsahan sa Pagtula Sabayang Bigkas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mga Piling Mag-aaral

Pagpapakilala ng Panauhing Pandangal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bb. Thessa Marie A. Peralta Mensahe ng Panauhing Pandangal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hon. Kahirup C. Ang, MD
SB Member, Chairman, Committee on Education

X. XI. XII.

Paligsahan sa Pag-awit Koro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mga Piling Mag-aaral Pagpapahayag ng mga Nanalo At Pagbibigay ng Premyo. . . . . . . . . . . . . . . . .Gng. Magdalene L. Chua
Chairman of the Board of Judges

Erlinda R. Gaurana
Punong-guro

Hon. Kahirup C. Ang, MD
SB Member, Chairman, Committee on Education

Leo P. Lardera
Pangulo, Samahan ng mga Guro at Magulang

XIII.

Pangwakas na Pananalita. . . . . . . . . . . . . . . .Erlinda R. Gaurana
Punong-guro

Ikalawang Bahagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S O C I A L I Z A T I O N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOLAIMAN T. MINO
Tagapagdaloy ng Palatuntunan

1:30 & i il i G D H A A G B A B A § § 2 § ¥ ¨ ¦ ¨ & ¦ 4 § ¦ 7  § ¦ £ 8 y § ¨ & l § # ¨ l ¦ 4 0 $ © £ ¦ § ' § ¨ $ ¦ # ¢ £ ili i § ) $ . ¥ £ § ¨ ¦ ¦ ) l ( ¦ " ¦ ¦ # y ¡ % # 1 ! ¤ ( ¦ ) ¦ ¦ § § ¥ $ " ' OOL L O O O & # ¡ §  ¦ l R I $ $ ) % & $ ' & R ." # # © L M ¦ _________________________________________________________________ I 9 @ A B C A D E E F ¦ # $ ¦ l ¦ % & § 2 i ¨ $ 3   ¦ ¦ '  ¡ 4 l § ¨ i ¢ ¡ ¦ ¨ F 5 6 # £ ¦ ! y ¦ ¡ ¤ li R L L M RY IK 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful