You are on page 1of 10

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Stručni studij brodogradnje, elektrotehnike i strojarstva


Akad. god. 2016/2017.

Matematika 2
Pojam neodređenog integrala
Metode integriranja

Katica Jurasić

Rijeka, 2017.
Ishodi učenja - predavanja
Na kraju ovog predavanja moći ćete:
- objasniti vezu između pojmova derivacije i primitivne funkcije,
- definirati neodređeni integral,
- navesti pravila integriranja,
- objasniti direktnu integraciju,
- opisati korake metode supstitucije,
- opisati korake metode parcijalne integracije.

7.3.2017.
K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 2
Ishodi učenja - vježbe
Na kraju pripadnih vježbi moći ćete:
- riješiti integrale metodom direktne integracije,
- riješiti integrale metodom supstitucije,
- riješiti integrale metodom parcijalne integracije.

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 3


Neodređeni integral
1. Primitivna funkcija

Neka je zadana neprekidna funkcija f(x). Svaka neprekidna funkcija F(x) za koju
vrijedi
F’(x) = f(x)
zove se primitivna funkcija funkcije f(x).

Neka je zadana neprekidna funkcija f(x).


1. Ako je F(x) neka primitivna funkcija funkcije f(x), onda su funkcije F(x)+C ,
gdje je C proizvoljan realan broj, također primitivne funkcije od funkcije f(x).
2. Ako su F(x) i G(x) bilo koje dvije primitivne funkcije od f(x), onda postoji
konstanta C, takva da je
F(x) = G(x)+ C

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 4


2. Neodređeni integral

Neka je zadana neprekidna funkcija f(x). Skup svih primitivnih funkcija funkcije f
zove se neodređeni integral funkcije f(x) i označava

Konstanta integracije
Primitivna funkcija
Znak integrala Diferencijal varijable
Podinegralna funkcija ili integrand

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 5


3. Pravila integriranja

𝑑
1. න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥
𝑑𝑥

2. න 𝑓 ′ 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥 + 𝐶

3. න 𝑘 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑘 න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

4. න 𝑓 𝑥 ± 𝑔 𝑥 𝑑𝑥 = න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ± න 𝑔 𝑥 𝑑𝑥

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 6


4. Tablica integrala

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 7


5. Metode integriranja

1. Direktna integracija
2. Metoda supstitucije (zamjene)
3. Metoda parcijalne (djelomične) integracije

1) Direktno integriranje se sastoji u primjeni tablica integriranja i deriviranja te


pravila integriranja.

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 8


5. Metode integriranja
1. Direktna integracija
2. Metoda supstitucije (zamjene)
3. Metoda parcijalne (djelomične) integracije

2) Metodu supstitucije koristimo u primjerima u kojima je podintegralna funkcija


dobivena kompozicijom funkcija. Postoje dvije mogućnosti kako uvesti novu
varijablu i integral dovesti na oblik za primjenu direktne integracije:
a) dio podintegralne funkcije označimo novom varijablom t;
b) varijablu integracije x izrazimo kao funkciju neke nove varijable integracije.
Postupak:
1) Odaberemo novu varijablu integracije t ( ili t=g(x) ili x= h(t)).
2) Odredim diferencijal dx.
3) Uvrstimo novu varijablu i diferencijal u zadani integral.
4) Izvršimo potrebno sređivanje tako da integral dovedemo na oblik za
direktno integriranje.
5) Direktno integriramo.
6) Vratimo supstituciju u dobivenu primitivnu funkciju.

7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 9


5. Metode integriranja
1) Direktna integracija
2) Metoda supstitucije (zamjene)
3) Metoda parcijalne (djelomične) integracije
3) Izraz za parcijalnu integraciju izvodimo iz definicije derivacije umnoška. Vrijedi:
න 𝑢 𝑥 𝑣 ′ 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑢 𝑥 𝑣 𝑥 − න𝑣 𝑥 𝑢′ 𝑥 𝑑𝑥
ili kraće

Nekoliko tipova integrala koji se rješavaju parcijalnom integracijom uz naznaku


izbora funkcije u i diferencijala dv:
න𝑃 𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑥 𝑑𝑥, 𝑢=𝑃 𝑥 , 𝑑𝑣 = 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑥 𝑑𝑥

න𝑃 𝑥 cos 𝑎𝑥 𝑑𝑥, 𝑢=𝑃 𝑥 , 𝑑𝑣 = cos 𝑎𝑥 𝑑𝑥

න𝑃 𝑥 𝑒 𝑎𝑥 𝑑𝑥, 𝑢=𝑃 𝑥 , 𝑑𝑣 = 𝑒 𝑎𝑥 𝑑𝑥

න𝑃 𝑥 𝑙𝑛 𝑎𝑥 𝑑𝑥, 𝑢 = 𝑙𝑛 𝑎𝑥 , 𝑑𝑣 = 𝑃 𝑥 𝑑𝑥

න𝑃 𝑥 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑥 𝑑𝑥, 𝑢 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑥 , 𝑑𝑣 = 𝑃 𝑥 𝑑𝑥

න𝑃 𝑥 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑥 𝑑𝑥, 𝑢 = 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑥 , 𝑑𝑣 = 𝑃 𝑥 𝑑𝑥


7.3.2017. K. Jurasić MATEMATIKA 2- Neodređeni integral 10