You are on page 1of 2

1. ko je u 19. veku bio zacetnik restauracije?

2. za kakv odnos se zalagao maks dvorzak?


3. sta spada u pokretna kulturna dobra
4. sta su spomenici kulture?
5. sta su znamenita mesta?
6. navesti cetiri vrednosti spomenka kulture
7. u koju kategoriju spomenika kulture spadaju stvari I tvorevine za koje se predpostavlja da imaju svojstva od posebnog
znacaja za kulturu, umetniost i istoriju
8. na koje nacelo se odnosi: treba teziti da se tehnicke intervencije svedu na minimum nuzne intervencije
9. na koje nacelo: spomenici su neodvojivi od istorije ciji su svedoci I od sredine u kojoj su nastali, premestanje nije
dozvoljeno. (za ovo nisam siguran da je bas svaka rec glasi ovako ali je tu negde )
10. sta je pravna zastita?
11. navesti dva oblika primene tehnicke zastite
12. sta se podrazumeva pod konzervacijom?
13. Kako se odvajaju novi od starih delova kod rest.
14. navesti dva primera kod srednjovekovnih crkava kod kojih je primenjena rest.
15. navesti dva spomenika od kojih je primenjena anastiloza
16. na sta se odnosi da je za osiguranje daljeg zivota spomenika uvek povoljnije da on ima neku drustvenu korisnu
namenu?
17. sta predstavlja stav: Nova namena se mora odrditi prema prostornim mogucnostima objekta
18. navesti dva primera uspesne revital. Gradske kuce orijentalnog tipa
19. sta je problem kod revital. Manastirskih celina?
20. koji spomenici mogu dobit samo povremene funkcije? Dati primer!

1.Začetnik restauracije u 19. Veku je bio Viole L Dik,arhitekta i istoričar arhitekture,yalagao se za to da se dodaje nova
konstrukcija od gvožđa pri očuvanju nasleđa,i smatrao da je vrhunski domet graditeljstva dostignut u GOTICI. Zalagao se
takđe ze regomizaciju – vraćanje spomenika u predhodno stanje.A to je bilo moguće purifikacijom – skidanjem dogradnji
koje su vremenom dodavane na spomenik.Takođe je smatrao da se sve u krugu od 2 visine spomeniika treba očistiti da bi
sam spomenik došao do izražaja.
2.On se zalagao za konzervaciju odnosno organski integritet spomenika,smatrao je da treba učvrstiti ostatke i zaštiti ih od
daljeg propadanja,smatrao je da treba da se poštuju stilovi,da se zaštiti okolina spomenika,kao i da se pristupi revitalizaciji
odnosno povratku u život spomenika.
3.U pokretna kulturna dobra spadaju: umetnička dela,arhive,filmska građa i knjige
4.građevinsko-arhitektonski objekti od posebnok kulturno-istorijskog značaja. u njih spadaju objekti narodnog
graditeljstva,dela monumentalnog i dekorativnog slikarstva,dela vajarstva,dela primenjene umetnosti kao i dela tehničke
kulture
5.su jedna od nepokretnih kulturnih dobara.u njih spadaju podrušja vezana na neki istorijski događaj,prirodne ili stvorene
vrednosti.Predstavljaju jedinstvene celine.Postoji 66 značajnih mesta u Srbiji.Neka od njih su kuća Vuka Karadžića u
Tršiću,memorijalni kompleks Jajinci
6.istorijska,kulturna,etnografska,naučna,umetnička,umetničko-zanatska,arhitektonska, konsturktivno-građevinska,vrednost
originala,memorijalna,ambijentalna
7.u III kategoriju iliti kulturna dobra od izuzetnog značaja
8.Načelo čuvanja autentičnosti spomenika i njegovih spomeničkih vrednosti
9.Načelo stalnosti spomenika na mestu na kome je izgrađen (citat je iz Venecijanske povelje 1964.)
10.pasivni oblik zaštite,jer se s njom na samom spomeniku ništa ne preduzima.Predstavlja osnovni oblik zasštite koji
obezbeđuje zakonske osnove u cilju očuvanja kulturnih dobara.Obuhvata : proglašavanje kulturnih dobara,uvođenje u
registar,utvrđivanje okoline,određivanje granica zaštićenog područja.Pravnu zaštitu mogu da imaju i objekti koji imaju samo
predhodnu zaštitu.

11. nisam sigurna da li se nabrajuju kao - privremena,zashtitne gradjevine....ili se u okviru ovih pisu primene....???
12.podrazmeva se zaustavljanje propadanja spomenika,uz tehničko obezbeđenje i bez dodavanja novih elemenata.
13.ako je u pitanju isti materijal – različitom tehnikom zidanja ili obrade,ili istom tehnikom drugačijim fugovanjem,ili istom
tehnikom i obradom ali se postavi olovna traka da bi se razlikovali novi od starih delova.
moguće je koristiti različiti materijal ali onda se dovodi u pitanje izgled građevine
14.Bogorodičina crkva u Studenici,crkva u manastiru Sopoćani

15.Dorska riznica Delfi,Akropolj