You are on page 1of 1

1– İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden

hangisidir?

a. Koruyucusuz makine kullanmak.

b. İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak.

c. Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak.

d. İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya hemen
müdahale etmek.

2 – Aşağıdaki gürültü düzeylerinden hangisinde kulaklık kullanılması mecburi değildir?

a. 80 dB(A) şiddetinden daha düşük gürültüde.

b. 80 ile 95 dB(A) şiddetindeki gürültüde.

c. 95 ile 110 dB(A) şiddetindeki gürültüde.

d. 110 dB(A) şiddetinden daha yüksek gürültüde.