You are on page 1of 1

7.

PRINCIPI PRAKSE SOCIJALNOG GRUPNOG RADA

Praktična primena socijalnog grupnog rada se zasniva na realnom otimizmu koji


podrazumeva da se ljudskom biću može pomoći da poraste i sazri. Pri tome postoje
3 osnovne premise:
1- soc.rad kao profesija je usmerena povećanju i poboljšanju socijalnog
funkcionisanja ljudi
2- postoji značajna korelacija između socijalnog funkcionisanja i grupnog
iskustva
3- ljudima je nužna pomoć-ponekad i profesionalna- da bi poboljšali svoje
socijalno funkcionisanje

Iz dosadašnjeg poznavanja i proučavanja socijalnog grupnog rada,


poznajemo sledeće osnovne principe:

1. prepoznavanje i postupno delovanje u pravcu celovite diferencijacije svake


osobe
2. prepoznavanje i postupno delovanje u odnosu na sve razlike grupe kao grupe
3. stvarno prihvatanje svake osobe sa svim njenim slabostima i snagama
4. uspostavljanje jednog ciljanog odnosa između članova grupe i grupnog terapeuta
5. ohrabrivanje i omogućavanje svrsishodnog i kooperativnog odnosa između
članova grupe
6. prikladno vođenje grupnog procesa
7. ohrabrivanje svakog člana grupe da učestvuje prema svojim sposobnostima, uz
postepeno povećavanjenjegovih sposobnosti
8. omogućavanje članovima grupe da se uključe u procese rešavanja problema
9. omogućavanje članovima grupe da postepeno dožive osećanje zadovoljstva zbog
sposobnosti da obrađuju konflikte
10. pripremanje uslova za nova i različita iskustva u odnosima i završavanju
započetog
11. razložno korišćenje ograničenja u vezi sa dijagnostičkim procenam svakog
pojedinca i celokupne situacije
12. ciljana i diferencirana upotreba programa prema dijagnostičkoj proceni svakog
pojedinca, grupnog cilja i podesnim socijalnim ciljevima
13. kontinuirana procena pojedinaca i grupnog procesa
14. toplo, ljudsko i disciplinovano korišćenje sebe od stane grupnog terapeuta