You are on page 1of 1

1. Kulonov zakon.

2. Jačina električnog polja (definicija, oznaka i jedinica).


3. Šta je elemetrarno naelektrisanje i koliko iznosi?
4. Sta će se desiti sa električnom silom, ako se količina naelektrisanja jednog tela poveća 2 puta, a drugog
poveća 3 puta?
5. Kako će biti naelektrisan atom hlora kad primi jedan elektron?
6. Spojiti fizičke veličine sa odgovarajućim jedinicama mere:
Napon • •C
Jačina električnog polja • • N/C
Količina naelektrisanja • •W
Potencijalna energija • •V
•J

1. Kulonov zakon.
2. Jačina električnog polja (definicija, oznaka i jedinica).
3. Šta je elemetrarno naelektrisanje i koliko iznosi?
4. Sta će se desiti sa električnom silom, ako se količina naelektrisanja jednog tela poveća 2 puta, a drugog
poveća 3 puta?
5. Kako će biti naelektrisan atom hlora kad primi jedan elektron?
6. Spojiti fizičke veličine sa odgovarajućim jedinicama mere:
Napon • •C
Jačina električnog polja • • N/C
Količina naelektrisanja • •W
Potencijalna energija • •V
•J

1. Kulonov zakon.
2. Jačina električnog polja (definicija, oznaka i jedinica).
3. Šta je elemetrarno naelektrisanje i koliko iznosi?
4. Sta će se desiti sa električnom silom, ako se količina naelektrisanja jednog tela poveća 2 puta, a drugog
poveća 3 puta?
5. Kako će biti naelektrisan atom hlora kad primi jedan elektron?
6. Spojiti fizičke veličine sa odgovarajućim jedinicama mere:
Napon • •C
Jačina električnog polja • • N/C
Količina naelektrisanja • •W
Potencijalna energija • •V