Portofoliul comisiei metodice de lb. şi lit.

română
Se recomandă documente pe componentele: • organizatorică • managerială • operaţională • extracurriculară • de formare profesională Documente:  raportul de activitate la nivelul catedrei pe anul şcolar anterior:  activitaţi didactice derulate, activităţi extracurriculare organizate, activităţi de perfecţionare, feed-back-ul elevilor şi părinţilor, rezultate obţinute la examene naţionale, analiza rezultatelor la nivelul şcolii – teste iniţiale, sumative, finale, performanţe, concluzii şi plan de măsuri ameliorative  atribuţiile membrilor de catedrei  plan managerial cu tipuri de activităţi concrete şi măsurabile  pentru fiecare activitate a catedrei câte un proces-verbal  activităţi ce trebuie organizate de comisia metodică: -proiectarea şi planificarea materiei -organizare – activităţi metodice pe şcoală -organizare activităţi de evaluare iniţială – sumativă -analiză rezultate – evaluări interne şi externe -activitate de monitorizare progres -activităţi extracurriculare -proiectare strategii de învăţare specifice -organizarea pregătirii pentru examene -proiectare activităţi în colaborare cu biblioteca

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful