You are on page 1of 2

Internarea si primirea pacientilor in spital

CIRCUITELE BOLNAVILOR ÎN UNITĂŢILE SANITARE

Funcţionarea unui spital, reprezintă din punct de vedere sanitaro-epidemic,


asigurarea tuturor spaţiilor necesare activităţii medicale şi gospodăreşti, îmbinate
în circuite funcţionale separate pentrudiferitele activităţi.
Principalele circuite sunt:
-circuitul bolnavului;
-circuitul personalului medico-sanitar, a studenţilor, elevilor în practică;
-circuitul şi regimul vizitatorilor;
-circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale sanitare;
-circuitul blocului operator;
-circuitul alimentelor;
- c ir c u it u l l enj er i e i;
circuitul reziduurilor.
Un circuit funcţional presupune practic separarea oricărei activităţi asepti
c e d e c e a s e p t i c ă , separarea obiectelor necontaminate de cele contaminate,
presupune excluderea încrucişărilor care potfavoriza contaminarea.

Serviciul de primire
este filtrul principal al spitalului, unde se hotaraste asupra internarii bolnavului. Cu exceptia
sectiilor de maternitate si boli contagioase, celelalte sectii au in mod obisnuit un serviciu comun
de primire. Acest serviciu trebuie sa cuprinda:
-Sala de asteptare;
- Biroul de inregistrare a bolnavilor;
-Cabinetul de consultatii;
-Camera de deparazitare si baia bolnavilor;
-Camera de imbracare;
-Camera pentru dezinfectarea si deparazitarea efectelor;
-Magazia de efecte ale bolnavilor;
-Magazia de lenjerie curate.
Este bine ca spitalul sa aiba cel putin doua astfel de filiere si in fiecare sa intre deodata numai
unsingur bolnav, pentru ca daca vreunul din ei se dovedeste a fi contagios, cealalta filiera sa fie
in stare de utilizare pana la dezinfectia obiectelor si spatiului primei filiere. Este de dorit ca in
spitalele de boli infecto-contagioase, dupa internarea fiecarui bolnav sa se faca dezinfectie
obligatory sau anumite filiere sa fie rezervate numai pentru o singura boala.
Sectia de spital este partea componenta inzestrata cu paturi care asigura asistenta intr-
oanumita specialitate a bolnavilor spitalizati. Ea cuprinde in mod obisnuit saloanele de bolnavi,
camera pentru asistente, camera pentru medici, oficiul cu sala de mese, toaleta, baia, holul,
sala de tratamente si alte incaperi in functie de specificul sectiei (chirurgie, urologie, maternitate
etc.)
Bolnavul adus in sectie va fi dirijat intr-unul din saloane. Rapartizarea lui va fi in functie de
boala,gravitatea bolii si starea in care se gaseste, tinand seama de interesele bolnavului nou
internat, cat si deinteresele restului bolnavilor.bolnavii inconstienti, comatose, cu excitatii
psihomotoare, cei cuincontinent de materii fecale si urina, precum si cei suspecti de boli
infectioase vor fi repartizati in reserve.