You are on page 1of 31

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

07.09.2017 Jawny i otwarty samorząd Dobre praktyki z Polski Krzysztof Jakubowski kontakt@fundacjawolnosci.org

07.09.2017

Jawny i otwarty samorząd Dobre praktyki z Polski

Krzysztof Jakubowski kontakt@fundacjawolnosci.org

Krzysztof Jakubowski kontakt@fundacjawolnosci.org Prezentacja objęta licencją uznanie autorstwa - na tych samych

Prezentacja objęta licencją uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Prezentacja objęta licencją uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Prezentacja objęta licencją uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) 1

1

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

07.09.2017 Biuletyny Informacji Publicznej

07.09.2017

Biuletyny Informacji Publicznej

07.09.2017 Biuletyny Informacji Publicznej
07.09.2017 Biuletyny Informacji Publicznej
BIP Rejestr umoów Otwarte Dane Jawny Lublin 07.09.2017 Biuletyny Informacji Publicznej 2

2

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

Podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w Art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Status prawny lub formę prawną Organizację Przedmiot działania i kompetencje Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje Struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w Art. 4 ust1 pkt 3-5 Majątek, którym dysponują Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1 Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych Tryb działania państwowych osób prawnych Tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych Sposoby przyjmowania .i załatwiania spraw Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. 07.09.2017 3

07.09.2017

rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. 07.09.2017 3

3

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 4

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 4

4

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 5

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 5

5

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 6

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 6

6

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

07.09.2017 Rejestry zawieranych umoów

07.09.2017

Rejestry zawieranych umoów

07.09.2017 Rejestry zawieranych umoów
07.09.2017 Rejestry zawieranych umoów
BIP Rejestr umoów Otwarte Dane Jawny Lublin 07.09.2017 Rejestry zawieranych umoów 7

7

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 8

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 8

8

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 9

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 9

9

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

07.09.2017 Otwarte dane

07.09.2017

Otwarte dane

07.09.2017 Otwarte dane
07.09.2017 Otwarte dane
BIP Rejestr umoów Otwarte Dane Jawny Lublin 07.09.2017 Otwarte dane 10

10

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 11

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 11

11

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 12

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 12

12

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 13

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 13

13

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 14

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 14

14

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 15

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 15

15

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 16

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 16

16

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 17

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 17

17

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 18

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 18

18

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 19

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 19

19

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 20

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 20

20

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 21

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 21

21

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 22

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 22

22

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

07.09.2017 Jawny Lublin

07.09.2017

Jawny Lublin

07.09.2017 Jawny Lublin
07.09.2017 Jawny Lublin
BIP Rejestr umoów Otwarte Dane Jawny Lublin 07.09.2017 Jawny Lublin 23

23

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 24

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 24

24

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 25

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 25

25

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 26

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 26

26

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 27

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 27

27

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 28

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 28

28

BIP

Rejestr umoów

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 29

07.09.2017

Otwarte Dane

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów 07.09.2017 Otwarte Dane Jawny Lublin 29

29

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

BIP Rejestr umoów Otwarte Dane 07.09.2017 Jawny Lublin 30

07.09.2017

BIP Rejestr umoów Otwarte Dane 07.09.2017 Jawny Lublin 30

Jawny Lublin

BIP Rejestr umoów Otwarte Dane 07.09.2017 Jawny Lublin 30

30

BIP

Rejestr umoów

Otwarte Dane

Jawny Lublin

07.09.2017 KONIEC!

07.09.2017

KONIEC!

07.09.2017 KONIEC!
07.09.2017 KONIEC!
BIP Rejestr umoów Otwarte Dane Jawny Lublin 07.09.2017 KONIEC! 31

31