You are on page 1of 26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4, 2018

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.

1 Ansur maju
1-5 menghambur
Hambur Tangan 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
JANUARI
2018
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

MINGGU Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.

2 Menghambur
7-12 dengan bantuan
Hambur Tangan 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki. rakan atau guru
JANUARI
2018
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.

Menghambur sendiri
tanpa bantuan
Hambur Tangan 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

MINGGU Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.

3 Imbangan 3 orang
14-19 Imbangan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.

JANUARI
2018
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.

Imbangan 3 orang
atau lebih
Imbangan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

MINGGU Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan.

4 Teknik kereta
21-26 sorong
Dirian Tangan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
JANUARI
2018
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan.

5 Dirian tangan
28 dengan sokongan
Dirian Tangan 2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan,kaki dan alatan. dinding atau rakan
JANUARI
-2
FEBRUA 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.
RI 2018

Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah
dan campur.
Bergayut dan ayun –
tangan genggam
Bergayut dan Ayun atas dan bawah
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan.

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

CUTI PERSEKOLAHAN SEMPENA HARI WILAYAH (01.02.2018)

Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah
dan campur.
Bergayut dan ayun –
tangan genggam
Bergayut dan Ayun campur
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan.

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
MINGGU GImnastik Asas 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda.

6 Menguji kekuatan
4-9 tangan dan putaran
Putaran roda 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda. dengan bantuan
FEBRUA rakan
RI 2018
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Cuti Tahun Baru Cina (10.02.2018 – 12.02.2018)

MINGGU GImnastik Asas 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda. Putaran roda
sendirian
7
11 - 16
Putaran roda 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda.
FEBRUA
RI 2018
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Aksi Kreatif Saya


1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

8 Aksi Kreatif Saya


18-23
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.
FEBRUA
RI 2018
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

Jom ke Sawah
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

9
25
Kembara Hutan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.
FEBRUA
RI - 2
MAC 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
2018
5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Robot Rabat 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan
10 Menghantar bola
4-9 (Kategri Serangan) dengan tangan atau
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak. kaki
MAC
2018
Menghantar bola
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan
Menerima hantaran
(Kategori Serangan) dengan tangan atau
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak. kaki

Menerima Hantaran
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018


CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.1 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.
Permainan
11 Mengelecek bola
11 - 16 (Kategori Serangan) dengan tangan atau
2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola. kaki
MAC
2018 Mengelecek Bola
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.
Permainan
Mengadang rakan
(Kategori Serangan)
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

Mengadang
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU 11
11 - 16 MAC 2018

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan.
Permainan
13
25-30 (Kategori Serangan)
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.
MAC
2018
Memintas dan
Menguasai Bola 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
Permainan

(Kategori Serangan)
2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.

Melakukan Takel
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
Permainan
14
1 - 6 (Kategori Serangan)
2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.
APRIL
2018
Melakukan Takel
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.6 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan

(Kategori Serangan)
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak dengan arah pergerakan bola.

Menjaring
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan. Servis
Permainan menggunakan
15 tangan atau raket
8-13 (Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.
APRIL
2018
Servis Atas Bahu
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.
Permainan

(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Servis Atas Bahu


5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU Olahraga Asas 1.10 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.

16 (Kemahiran Asas
15 - 20 Lompatan)
2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.
APRIL
2018
Berlari dan Melompat
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.10 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

(Kemahiran Asas
Lompatan)

2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki.
Permainan
17 Servis
22 - 27 (Kategori Jaring) menggunakan bola
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola. kecil
APRIL
2018
Servis Menggunakan
Kaki 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki. Servis
Permainan menggunakan bola
takraw
(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Servis Menggunakan
Kaki 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
Permainan
18
30 APRIL (Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.
- 4 MEI
2018
Menerima Servis
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
Permainan

(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Menerima Servis
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

CUTI SEMPENA HARI PEKERJA (01.05.2018)

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.4 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.
Permainan
19
6-11 MEI (Kategori Jaring)
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.
2018
Gerak Kaki
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
Permainan
Pukulan pepat
(Kategori Jaring) menggunakan
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah. tangan

Pukulan Pepat
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

CUTI SEMPENA HARI WESAK (10.05.2018)

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
Permainan
20 Pukulan pepat
13-18 (Kategori Jaring) menggunakan raket
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.
MEI 2018
Pukulan Pepat
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
Permainan menggunakan
tangan
(Kategori Jaring)
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

Pukulan Kilas
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

STANDARD CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
Permainan menggunakan raket
21
20-25 (Kategori Jaring)
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.
MEI 2018
Pukulan Kilas
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan dan kaki.
Permainan
Teknik setting bola
(Kategori Jaring) tampar
2.7.3 Mengenal pasti postur badan semasa mengumpan bola.

Mengumpan Bola
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.4 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.
Permainan
22 Balingan bola kecil
27-MEI 1 (Kategori Memadang)
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan balingan sisi.
JUN 2018
Membaling Bola-Arah
Pusingan Jam 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.2 1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Memukul
menggunakan
Permainan pemukul plastik

(Kategori Memadang) 2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan menahan bola.

Memukul Bola 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

CUTI SEMPENA NUZUL AL-QURAN (12.06.2018)

MINGGU Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.5 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.
Permainan
23
3-8 JUN (Kategori Memadang)
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan balingan sisi.
2018
Membaling Bola-Gaya
Sisi 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.6 Menangkap bola dari arah sisi.
Permainan

(Kategori Memadang)
2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola dari arah sisi pada pelbagai aras.

Menangkap Bola-Arah
Sisi 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelajuan.

26 (Kemahiran Asas
24 - 29 Berlari)
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.
JUN
2018
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
Berlari Lurus dan
Selekoh

MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.

27 (Kemahiran Asas
1-6 JULAI Berlari)
2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan.
2018

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.


Berlari Berganti-Ganti

MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan. Berlari pelbagai
halangan
28 (Kemahiran Asas
8-13 Berlari)
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.
JULAI
2018
Berlari Beritma
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

29
15-20
Mengira Kadar Nadi 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
JULAI
2018
5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. Mengenal alatan
Kesenggangan khemah
30
22 - 27
2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
JULAI Mendirikan Khemah
2018
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.
Kesenggangan
31 Memasang khemah
29 JULAI
2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
- 3 OGOS Mendirikan Khemah
2018
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.4 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
Kesenggangan
32
5 - 10
2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.
OGOS Pandu Arah
2018
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.14 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
Kesenggangan

2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.


Pandu Arah

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
Kesenggangan
33
12 - 17
OGOS 2- 2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
18 Ting-ting Gula Batu

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
Kesenggangan
35
26-31
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
OGOS Laga Ayam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
2018

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

MINGGU Komponen 3.6, 4.6 dan 5.4 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Latihan Ujian
Kecergasan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). SEGAK
36
2-7
SEPTEM Kecergasan Fizikal 3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.
BER 2018

Latihan Ujian SEGAK 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Komponen 3.6, 4.6 dan 5.2 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Kecergasan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).
37 Latihan Ujian
9 - 14 SEGAK
SEPTEM Kecergasan Fizikal 3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.
BER 2018

Latihan Ujian SEGAK 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Olahraga Asas 1.11, 2.11 dan 5.1 1.11.3 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dengan rotasi pinggul.

(Kemahiran Asas Membaling objek


Balingan) leper/ceper seperti
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan, lontaran, lemparan dan rejaman. gelung besar/kecil

Melempar/Merejam
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

MINGGU Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

38 (Kemahiran Asas
16-21 Lompatan)
2.10.1 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melompat pada satu jarak atau ketinggian.
SEPTEM
BER 2018
Berlari dan Melompat
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.

(Kemahiran Asas
Lompatan)
2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat


5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

39 (Kemahiran Asas
23-28 Lompatan)
2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.
SEPTEM
BER 2018
Berlari dan Melompat
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.11, 2.11 dan 5.1 1.11.1 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk. Membaling objek
leper/ceper seperti
(Kemahiran Asas gelung besar/kecil
Balingan)
1.11.2 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.

Melontar bola kecil


Membaling/Melontar atau gelung
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian pelepasan semasa membaling, melontar, melempar dan merejam
dengan jarak.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

40
30
Mengira Kadar Nadi 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
SEPTEM
BER - 5
OKTOBE 5.2.1 Merekod data kecergasan.
R 2018

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

Merekod Data 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
Kecergasan

5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.

41
7 - 12
Meningkatkan Suhu 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.
OKTOBE Badan dan Kadar
R 2018 Pernafasan
5.2.1 Merekod data kecergasan.

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
Meningkatkan Kadar 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.
Nadi dan Keanjalan
Otot
5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.

42
14-19
Menyejukkan Badan 4.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskan badan dan menyejukkan badan.
OKTOBE
R 2018
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Komponen 3.3, 4.3 dan 5.3 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha, bahu, tangan dan bahagian atas badan dengan lakuan
Kecergasan yang betul.

Regangan 4.3.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa regangan.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Komponen 3.5, 4.5 dan 5.2 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
Kecergasan
43
21-26
3.5.2 Merekod ukuran tinggi dan berat badan.
OKTOBE Mengukur Tinggi dan
R 2018 Menimbang Berat

Merekod Data 4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal.
Komposisi Badan

5.2.1 Merekod data kecergasan.

Komponen 3.2, 4.2 dan 5.2 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam suatu jangka masa yang ditetapkan.
Kecergasan
Berlari jarak
sederhana
4.2.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggi dapat membantu pemulihan pernafasan dan kadar nadi selepas
Kapasiti Aerobik senaman. Melompat tali
skipping

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
44
28 - 2
NOVEMB Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
ER 2018 Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Separa Cangkung

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.

Daya Tahan dan 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Kekuatan Otot

Ringkuk Tubi Separa

MINGGU Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
45
4-9
NOVEMB Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
ER 2018 Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Jengkit Kaki
Setempat

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Lentik Belakang Ubah
Suai
MINGGU Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
46
11-16
NOVEMB Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
ER 2018 Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Hamstring Curl

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Tekan Tubi/ Bangkit
Tubi