You are on page 1of 1

Govor - Wikipedia https://sh.wikipedia.

org/wiki/Govor

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije


Govor je optimalna zvučna čovječja komunikacija oblikovana ritmom
rečenica, riječi i slogova. Temeljna je dihotomija govora na glas i tekst,
što su dvije raznorodne, istovremene i međusobno usklađene
komunikacije. Glas je oblikovan posebnim govornim znacima, a tekst je
poruka oblikovana jezikom i odgovara Saussurovom pojmu parole.

Kod nekih životinja zapažena je sposobnost oponašanja ljudskog govora.


Najpoznatije među njima su papige.
Govor
Poremećaji koji posebno ističu probleme pri govoru jesu mucanje,
afazija i gluhoća.

Dobavljeno iz "https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Govor&oldid=28812493"

Ova stranica je zadnji put izmijenjena 16:17, 17 juni 2016.

Tekst je dostupan pod Creative Commons Attribution/Share-Alike licencom; dodatni uslovi se mogu primijeniti. Za
detalje pogledajte uslove korištenja.

1 од 1 30.12.2017 18:04