You are on page 1of 16

‫‪(

.5‬סקרנות) מה אנחנו באמת רוצים לדעת?‬


‫‪117‬‬ ‫ערך המידע ונטל הידע ‬ ‫ ‬

‫‪( .6‬דחק) מה קורה למוח מאוים?‬


‫‪142‬‬ ‫השפעת הדחק והיכולת להתגבר ‬ ‫ ‬

‫‪( .7‬אחרים‪ ,‬חלק א') מדוע תינוקות אוהבים‬


‫טלפונים חכמים?‬
‫‪162‬‬ ‫עוצמת הלימוד החברתי והחיפוש אחר הייחוד ‬ ‫ ‬

‫‪( .8‬אחרים‪ ,‬חלק ב') האם כדאי לסמוך על דעת הרוב?‬


‫‪186‬‬ ‫כיצד נמצא תשובות בהמון הנבער ‬ ‫ ‬

‫‪ .9‬עתיד ההשפעה‬
‫‪211‬‬ ‫הנפש שלך בגוף שלי ‬ ‫ ‬

‫‪224‬‬ ‫נספח‪ :‬המוח המשפי ע‬ ‫ ‬

‫‪226‬‬ ‫תודות ‬ ‫ ‬

‫‪228‬‬ ‫הערות ‬ ‫ ‬

‫‪255‬‬ ‫מפתח כללי ‬ ‫ ‬


9
‫מה זה משנה‬

‫‪10‬‬
‫מבוא‬

‫‪11‬‬
‫מה זה משנה‬

‫‪12‬‬
‫מבוא‬

‫‪13‬‬
‫מה זה משנה‬

‫‪14‬‬
‫מבוא‬

‫‪15‬‬
‫מה זה משנה‬

‫‪16‬‬
‫מבוא‬

‫‪17‬‬
18
19
‫מה זה משנה‬

‫‪20‬‬
21
‫מה זה משנה‬

‫‪22‬‬
23