You are on page 1of 1

CONFERINŢELE

Centrului de Filosofie Antică şi Medievală

Semestrul de toamnă, 2014


7 octombrie 24 — 28 noiembrie
Mihai Maga (UBB Cluj) Proiectul ERC–THESIS, dezvoltat de IRHT Paris, în
Raportul dintre teologie şi ştiinţă în comentariul parteneriat cu Centrul de Filosofie Antică şi Medievală
inedit la Cartea sentinţelor al lui Conradus de Soltau Colocviul anual THESIS, ediţia a II-a, Paris
14 octombrie 2 decembrie
Luciana Cioca (UBB Cluj) Andrei Bereschi (UBB Cluj)
Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii. Posibilitatea unui animal.
Proiectul unei versiuni în limba română Incursiune în biologia filosofică a lui Aristotel
16 — 17 octombrie
9 decembrie, ora 1700
Congresul patristic internaţional:
Sf. Dionisie Areopagitul. Izvoare, Context, Receptare Ioana Curuţ (UBB Cluj)
Pierre de Jean Olivi şi modelul intelecţiei directe
În colaborare cu Institutul Patristic Augustinianum, Roma, UBB Cluj,
Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, a singularului în secolul al XIII-lea
Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului
9 decembrie, ora 1830
21 octombrie
Doru Ionuţ Octavian Vasile (UBB Cluj)
Adrian Papahagi (UBB Cluj) Ioannes Damascenus, De fide orthodoxa.
Wyrd: ideea destinului în culturile germanice Preparativele unei noi versiuni în limba română
ale Evului Mediu timpuriu
16 decembrie, ora 1700
28 octombrie
Adrian Podaru (UBB Cluj)
Mădălina Pantea (UBB Cluj) Concepţia despre suflet în opusculele filosofice ale
Receptarea lui Augustin în comentariile sentenţiare lui Mihail Psellos. Atelier traductologic
ale lui Godescalp de Nepomuk şi Jacobus de Altavilla
16 decembrie, ora 1830
11 noiembrie
Alexander Baumgarten (UBB Cluj)
Iovan Drehe (Academia Română, Filiala Iaşi) Teologia ca ştiinţă în Prologul comentariului la
Despre recuperarea lui Aristotel
Sentinţe al lui Godescalp de Nepomuk (Cracovia,
în teoria virtuţilor argumentative
Biblioteca Jagellona, ms. 1499)
18 noiembrie
Francisc Örmény (UBB Cluj)
Plictisul ca refugiu degradant al angoasei şi ca
eveniment revelator al vidului din om (o comparaţie
între viziunea lui Søren Kierkegaard şi cea a lui Emil Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Cioran asupra plictisului) Facultatea de Istorie şi Filosofie
Departamentul de Filosofie
Premodernă şi Românească
Centrul de Filosofie Antică şi Medievală

str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I, sala 139


400084 Cluj-Napoca, România
Conferinţele vor avea loc în Sala „François Chamoux”, clădirea centrală UBB, etaj I, tel. +40 264 405300 int. 5278
în fiecare marţi de la ora 1800 (dacă nu este specificată altă oră). Intrarea este liberă.
http://hiphi.ubbcluj.ro/fam