You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE


DOMENIUL : FILOSOFIE
SPECIALIZAREA : FILOSOFIE
LINIA DE STUDIU : ROMÂNĂ

PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ


– sesiunea iunie 2016 –
29 iunie 2016, Sala L. Blaga

Nr. Numele şi prenumele Titlul lucrării de licenţă Coordonator Ora


crt
1. Măjeri Liana Moartea sau problema finitudinii între egoism şi alteritate Prof. Univ. Dr. Virgil Ciomoş 9:00
2. Mihăilă Norina Hamlet din perspectivă filosofică şi psihanalitică Prof. Univ. Dr. Virgil Ciomoş 9:15
3. Nicolae Lucian Ştefăniţă Schematism şi Imaginaţie în Critica raţiunii pure Prof. Univ. Dr. Virgil Ciomoş 9:30
4. Pavalache Sebastian Critica transcendentală a matematizării lumii naturale Prof. Univ. Dr. Virgil Ciomoş 9:45
5. Cincea Alexandra Salvador Dali, artist nietzschenian Prof. Univ. Dr. Dan Eugen Raţiu 10:00
6. Ciucurescu Cristina Lorena Renaşterea Florentină: O Lectură Contemporană Prof. Univ. Dr. Dan Eugen Raţiu 10:15
Maria
7. Ursu Claudiu Alex Expresionismul – Dimensiuni filosofice Lect. Univ. Dr. Ştefan Maftei 10:30
8. Hădărean Ilie Călin Cultură şi civilizaţie la Immanuel Kant Lect. Univ. Dr. Ştefan Maftei 10:45
9. Boldor Casandra Ştefana Perspective americane asupra fundamentelor morale ale unei Conf. Univ. Dr. Mihaela Frunză 11:00
educaţii democratice – o paralelă între Jose Enrique Rodó şi
Martha Nussbaum
10. Băbălău Gabriel Daniel „Despre adevăr” Conf. Univ. Dr. Alexander Baumgarten 11:15
11. Daroni Alexandru Cristian Introducere în opera lui Grigore cel Mare Conf. Univ. Dr. Alexander Baumgarten 11:30
12. Man Andrei Tudor Teme Filosofice ale Secolului al XV-lea Conf. Univ. Dr. Alexander Baumgarten 11:45
13. Şofei Elena Roxana Viaţa ca lectură. Analiza conceptului de educaţie la Conf. Univ. Dr. Alexander Baumgarten 12:00
Cassiodor, Hugo din Saint Victor şi Constantin Noica
14. Mihaly Florin Vasile Validitatea argumentului ontologic în cazul politeismului Conf. Univ. Dr. Alexander Baumgarten 12:15
analizat din perspectiva lui Alexander Baumgarten şi a lui
Alvin plantinga