You are on page 1of 1

Subjek: Pendidikan Kesihatan Kelas: 2 Bestari Masa: 12.10 – 12.

50 tgh
Tajuk: Pemakanan
Standard Kandungan 8.1 Amalan Pemakanan sihat dan selamat
Standard Pembelajaran 8.1.1 Membincangkan tentang keselamatan makanan dan kualiti
makanan.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i) Membincangkan dalam kumpulan maksud keselamatan makanan dan
kualiti makanan.
Aktiviti (Pembelajaran): Set induksi: Sumbangsaran pemakanan murid
Pengenalan: Guru menunjukkan pelbagai jenis cara penyediaan makanan
menggunakan gambar. Murid memilih cara penyediaan makanan yang lebih
bersih.
Perkembangan: Murid membincangkan dalam kumpulan definisi
keselamatan makanan dan kualiti makanan yang patut diamalkan untuk
mengelakkan keracunan.

Penutup: Murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas
Nilai Murni: Gaya hidup sihat
Bahan Bantu Mengajar: Kad manila, marker pen, gambar
Refleksi: