You are on page 1of 28

2018

Urte Berri On 2018! ¡Feliz Año Nuevo 2018!
Egutegi hau Segurtasun Sailaren eta Ertzaintzaren eta Down Araba-Isabel Este calendario es fruto de la colaboración del Departamento de Seguridad
Orberen arteko lankidetzaren emaitza da. y de la Ertzaintza con Down Araba-Isabel Orbe.

Beste ororen gainetik, elkartasunez eta ilusioz beterik dator eta 2018rako Ante todo, viene cargado de solidaridad e ilusión, y quiere transmitirte nues-
onena opa dizugula adierazi nahi dizu. tros mejores deseos para 2018.

Ertzaintzak egunero-egunero pertsona eta eskubideak babesteko egiten La Ertzaintza realiza un importante trabajo diario para proteger personas y
duen lana garrantzi handikoa da. derechos.

Kasu honetan, babesteko eginkizun integralari eta segurtasun-zerbitzu hur- En este caso, a esa labor integral de protección y a ese servicio cercano de
bilari alderdi solidarioa erantsi zaio, lankidetza desinteresatua, egutegi hau seguridad se le ha sumado una faceta solidaria, desinteresada de colabora-
egiteko. ción en la elaboración de este almanaque.

Horren bidez, Down Araba-Isabel Orbek zein Segurtasun Sailak gizartea Con ello, tanto desde Down Araba-Isabel Orbe como desde el Departamen-
sentsibilizatu nahi dugu honen inguruan: zein garrantzizkoa den desgaita- to queremos sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de facilitar la
sunen bat daukaten pertsonak integratzen laguntzea. Integrazio positiboa integración de las personas con discapacidad. Una integración positiva para
eremu publiko eta pribatu guztietan, horietan asko lagundu eta ekarpen asko todos los ámbitos públicos y privados a los que tienen mucho que contribuir
egin ditzakete eta. y aportar.

Egutegia osatzen duten argazki guzti-guztietan nabaria da eta argi ikusten En todas y cada una de las fotos que ilustran el calendario es palpable, evi-
da Ertzaintzako agenteek eta Down sindromea daukaten neska-mutilek hur- dente, la ilusión y la naturalidad con la que agentes de la Ertzaintza y chicos
biltasuna eta konplizitatea transmititzen dutela ilusio eta naturaltasun handiz. y chicas con síndrome de Down trasmiten cercanía y complicidad.

Egunero lan egiten dugu erakusteko desgaitasuna ez dela muga bat, Sin duda, la mejor manera de acortar distancias entre quienes aún ven la
aukera bat eta pertsona horiek bakarrak bihurtzen dituen egoera bat discapacidad como algo fuera de lo normal y quienes trabajamos cada día
baizik. Zalantzarik gabe, egutegi hau desgaitasuna arrunta ez den zerbait para demostrar que no es una limitación, sino una oportunidad y una cir-
bezala ikusten dutenen eta aukeratzat hartzen dugunon arteko distantziak cunstancia que hace únicas a las personas.
laburtzeko modurik onena da.
Las barreras están para superarlas y para afrontar retos que nos permitan
Hesiak gainditzeko daude eta erronkei aurre egiteko, horri esker ikusi eta ver y comprobar hasta dónde podemos llegar.
egiaztatu ahal izango baitugu noraino hel gaitezkeen.
Participa tú también de este compromiso solidario. Gracias.
Parte hartu zuk ere elkartasunezko konpromiso honetan. Eskerrik asko.
¡ Feliz 2018 !
2018 zoriontsua izan dezazula!

Iosu Izuskitza Larrañaga Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz
Presidente de la Asociación Consejera de Seguridad del Gobieno Vasco
Urtarrila Enero OTSAILA FEBRERO MARTXOA MARZO APIRILA ABRIL

MAIATZA MAYO EKAINA JUNIO UZTAILA JULIO ABUZTUA AGOSTO

IRAILA SEPTIEMBRE URRIA OCTUBRE AZAROA NOVIEMBRE ABENDUA DICIEMBRE
Urtarrila Enero 2018
Abendua Diciembre 2017
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

1
1 2 3 4 5 6 7 11

18
12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24

25 26 27 28 29 30 31

8 9 10 11 12 13 14
Otsaila Febrero
2
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
DONOSTIA 12 13 14 15 16 17 18

3
15 16 17 18 19 20 21 19

26
20

27
21

28
22

1
23

2
24

3
25

4
Día de
San Sebastián

4
22 23 24 25 26 27 28

5
29 30 31 1 2 3 4
OTSAila FEBRero 2018
Urtarrila Enero
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

5
29 30 31 1 2 3 4 15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Martxoa Marzo
6
26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

7
12 13 14 15 16 17 18 19

26
20

27
21

28
22

29
23

30
24

31
25

1

8
19 20 21 22 23 24 25

9
26 27 28 1 2 3 4
Martxoa marzo 2018
Otsaila Febrero
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

9
26 27 28 1 2 3 4 12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Apirila Abril
10
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

11
12 13 14 15 16 17 18 23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6

12
19 20 21 22 23 24 25
Día Mundial del
Síndrome de Down

13
26 27 28 29 30 31 1
APIRILA ABRIL 2018
Martxoa Marzo
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
13
26 27 28 29 30 31 1 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1
14
2 3 4 5 6 7 8 Maiatza Mayo

30 1 2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13
15
14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3
16
16 17 18 19 20 21 22
ARABA

17
23 24 25 26 27 28
San Prudentzio Eguna
29
Día de San Prudencio

18
30 1 2 3 4 5 6
maiatza mayo 2018
Apirila Abril
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

30 1 2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 14 15
18
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
Ekaina Junio
19
28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

20
14 15 16 17 18 19 20 18

25
19

26
20

27
21

28
22

29
23

30
24

1

21
21 22 23 24 25 26 27

22
28 29 30 31 1 2 3
EKAINa JUNIo 2018
Maiatza Mayo
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

22
28 29 30 31 1 2 3 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
Uztaila Julio
23
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

24
11 12 13 14 15 16 17 23
30
24
31
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5

25
18 19 20 21 22 23 24

26
25 26 27 28 29 30 1
UZTAILa JULIo 2018
Ekaina Junio
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
26
25 26 27 28 29 30 1 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1
27
2 3 4 5 6 7 8 Abuztua Agosto

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
28
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

29
16 17 18 19 20 21 22
VITORIA-GASTEIZ

30
23 24 25
Santiago Apostolua
26 27 28 29
Santiago Apóstol

BIZKAIA - GIPUZKOA

31
30 31
San Inazio
1 2 3 4 5
San Ignacio
ABUZTUa AGOSTo 2018
Uztaila Julio
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 25 26 27 28 29 30 1
VITORIA-GASTEIZ 2 3 4 5 6 7 8

30 31 1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15
31
16 17 18 19 20 21 22
La Vírgen Blanca 23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
Iraila Septiembre
32
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

33
13 14 15 16 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30

BILBAO

34
20 21 22 23 24
Aste Nagusiko
25 26
Egun Nagusia
Día Grande de la
Aste Nagusia

35
27 28 29 30 31 1 2
IRAILa SEPTIEMBRE 2018
Abuztua Agosto
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

35
27 28 29 30 31 1 2 13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25
19

26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9
Urria Octubre
36
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

37
10 11 12 13 14 15 16 22

29
23

30
24

31
25

1
26

2
27

3
28

4

38
17 18 19 20 21 22 23

39
24 25 26 27 28 29 30
URRIa OCTUBRE 2018
Iraila Septiembre
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16
40
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

8 9 10 11 12 13 14
Azaroa Noviembre
41
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

42
15 16 17 18 19 20 21 19

26
20

27
21

28
22

29
23

30
24

1
25

2

43
22 23 24 25 26 27 28

44
29 30 31 1 2 3 4
AZAROa NOVIEMBRE 2018
Urria Octubre
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

44
29 30 31 1 2 3 4 15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Abendua Diciembre
45
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

46
12 13 14 15 16 17 18 24
31
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6

47
19 20 21 22 23 24 25

48
26 27 28 29 30 1 2
ABENDUa DICIEMBRE 2018
Azaroa Noviembre
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
48
26 27 28 29 30 1 2 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2
49
3
Día de la
4 5 6 7 8 9 Urtarrila Enero 2019

Discapacidad 31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
50
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

51
17 18 19 20 21 22 23

52
24 25 26 27 28 29 30

1
31 1 2 3 4 5 6
Calendario solidario de la Asociación Down Araba-Isabel Orbe
en colaboración con la Ertzaintza

Down Araba-Isabel Orbe
C/Castillo de Lantaron 8, bajo
01007 Vitoria-Gasteiz
945223300
www.downaraba.org
https://downberri.org

DONATIVO, 5 €, ¡Gracias!
LAGUNTZA, 5 €, Eskerrik asko!