You are on page 1of 2

Administrarea publică în unităţile adminstrativ-teritoriale cu statut

special de guvernare.
Introducere.

Capitolul I. Consideraţii generale cu privire administrarea publică în unităţile-


adminstrativ teritoriale cu statut special de guvernare.

1.1 Noţiuni generale cu privire la administrarea publică în unităţile adminstrativ


teritoriale cu statut special de guvernare.

1.2 Conducerea publică ca formă a conducerii sociale şi administrativă în unităţile


adminstrativ teritoriale cu statut special de guvernare..

1.3 Constituirea unităţii adminstrativ teritoriale Autonome Găgăuzia.

1.4 Constituirea unităţii adminstrativ teritoriale a Municipiului Chişinău.

Capitolul II. Reglementarea juridică a unităţilor adminstrativ teritoriale cu statut


special de guvernare.

2.1 Conceptul unităţilor adminstrativ teritoriale cu statut special de guvernare.

2.2 Statutul Municipiului Chişinău potrivit legii cu privire la Municipiului


Chişinău.

2.3 Statutul unităţii adminstrativ teritoriale Autonome Găgăuzia potrivit legii nr.
344/1994 .

Capitolul III. Funţiile administraţiei publice locale în unităţile-adminstrativ


teritoriale cu statut special de guvernare.

3.1

3.2

3.3

3.4

Capitolul IV. Organile de conducere ale unităţilor adminstrativ teritoriale cu statut


special de guvernare.

4.1 Organile de conducere ale unităţii adminstrativ teritoriale Municipiul Chişinău.

4.2 Organile de conducere ale unităţii adminstrativ teritoriale Autonome


Găgăuzia.
4.3 Sporirea eficacităţii organilor de conducere în unităţile adminstrativ teritoriale
cu statut special de guvernare

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ADNOTARE