Hasil Pembelajaran: 1.

Semua murid dapat menyenaraikan lima daripada banyak jenis alat RANCANGAN MENGAJAR HARIAN muzik yang terdapat dalam MENGIKUT MODEL ASSURE masyarakat kita. Nama Guru : Siti Norattiqah bt Azman 2. Empat orang murid dapat Mata pelajaran: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menunjukkan cara memainkan Kelas : 5 Dinamik sejenis alat yang terdapat di negara Tarikh : 29 Ogos 2010 kita iaitu kompang. Masa : 8.00 ± 8.35 pagi 3. Semua murid berbangga dengan Bilangan murid: 21 orang keunikan pelbagai alat muzik yang Tajuk : Alat Muzik Kebanggaan Kita terdapat di negara kita. Analyse learners (Analisa Pelajar) Ciri umum pelajar Pengetahuan sedia ada Sebahagian daripada murid-murid sedia mengetahui dan pernah mendengar muzik semasa upacara atau majlis tertentu. Gaya belajar

State Objectives (Menyatakan objektif P&P)

Kriteria pengukuran objektif yang baik: 1. Murid-murid tahun 5 adalah kumpulan sasaran bagi topik ini. 2. 3. Apakah yang hendak dicapai (apakah bentuk perlakuan baharu)? 4. Bagaimana hendak di capai (apakah syarat perlakuan)? 5. Apakah tahap pencapaian murid (standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai)? Kaedah Apa kaedah yang digunakan? Mengapakah kaedah itu dipilih? Media Apa media yang digunakan? Mengapakah media itu dipilih? Bahan Sumber Apa bahan sumber yang digunakan? Mengapakah bahan sumber itu dipilih? Media 3 Bila gunakan? Mengapa media digunakan ketika itu? Objektif mana yg dicapai?

Select method, media & material (Memilih kaedah media & bahan sumber)

Utilize media & meterial

Media 1 Bila gunakan? Mengapa media digunakan ketika itu? Objektif mana yg dicapai?

Media 2 Bila gunakan? Mengapa media digunakan ketika itu? Objektif mana yg dicapai?

Apakah penambahbaikan? Evaluation .Require Learner Participant Bagaimana media mengalak penglibatan pelajar? Nilai semua perancangan media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful