CAPITOLUL I SISTEMUL FISCAL: TRASATURI SI FUNCTII 1.1.

Trăsăturile si funcţiile sistemului fiscal Termenul de fiscalitate este definit ca un sistem de percepere a impozitelor, ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el. Sistemul fiscal reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente: 1.Legislatia fiscala care reglementeaza si instituie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta al statului asupra contribuabilului 2.Mecanismul fiscal cuprinde totalitatea procedeelor tehnice si metodelor prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere a impozitelor si taxelor 3.Aparatele fiscale cuprind organele specializate care pun in miscare mecanismul fiscal in scopul realizarii obiectivului final , adica urmarirea si perceperea veniturilor bugetare Impozitele reprezinta forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului . Este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale cat si de platitor .In legea prin care se instituie un impozit se precizeaza persoanele in sarcina carora cade plata impozitului materia supusa impunerii , marirea relativa a impozitelor , termenele de plata , sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice sau juridice care nu-si onoreaza obligatiile fiscale Taxele reprezinta platile efectuate de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice .

1

Elementele comune specifice veniturilor bugetare sunt: a)denumirea veniturilor bugetare b)subiectul sau platitorul este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata unei taxe sau unui impozit c)destinatarul impozitului este persoana fizica sau juridica ce suporta efectiv impozitul d)obiectul impunerii il reprezinta materia supusa adica elementul concret care sta la baza calcului impozitului. e)sursa impozitului sau baza de calcul arata din ce anume se plateste impozitul si reprezinta elementul pe care se fundamenteaza calculul venitului bugetar f)unitatea de impunere reprezinta unitatea de masura utilizata pentru exprimarea dimensiunilor obiectului impozabil g)cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere .Impozitul poate fi stabilit intr-o suma fixa sau in cote procentuale h)asieta reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil pentru identificarea obiectului impozabil si determinarea impozitului datorat i)incasarea reprezinta realizarea efectiva a acestuia. Metode de incasare a veniturilor bugetare 1. metoda platii directe – utilizate pentru veniturile provenite de la persoane juridice 2. metoda retinerii si varsarii – folosita in cazul veniturilor impozabile realizate de persoane fizice 3. metoda aplicarii de timbre fiscale j)termenul de plata adica data pana la care impozitul trebuie achitat statului. Neachitarea impozitului pana la data stabilita atrage dupa sine obligatia contribuabilului la plata majorarilor de intarziere k)inlesnirile, drepturile si obligatiile debitorilor. Inlesnirile prevazute de lege sunt stabilite sub forma de reduceri sau scutiri si au in vedere anumite situatii de exceptie in functie de politica fiscala sau sociala. Debitorii au dreptul sa ceara si sa li se admita aplicarea corecta a normelor legale sau acordarea inlesnirilor legale.Pentru platile
2

efectuate in plus sau fara o baza legala au dreptul sa accepte compensatiile cu obligatiile viitoare sau sa ceara restituirea lor l)raspunderea platitorului reprezinta aplicarea formelor raspunderii juridice in cazul abaterilor, sanctiunile pravazute sunt majorarile de intarziere si amenzile .Platitorii sunt obligati sa puna la dispozitia organelor financiare toate informatiile cerute in vederea evaluarii corecte a bazei de calcul , declararea obiectului si materiei impozabile, plata in cuantumul si la termenele prevazute. 1.2. Funcţiile şi rolul fiscalităţii a) In cadrul finantelor publice, fiscalitatea contribuie la constituirea fondurilor publice de resurse banesti. La formarea acestor fonduri isi aduc contributia:

regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat

 societatile comerciale cu capital privat sau mixt  organizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ  institutiile publice si populatia  persoanele juridice si fizice rezidente in strainatate Activitatea de constituire a resurselor financiare imbraca diferite forme:  Impozite care reprezinta contributii obligatorii fara un echivalent direct si imediat pentru platitori.  Taxele , adica plati care constituie, in principal, contravaloarea unui serviciu prestat.  Varsaminte din profitul regiilor autonome  Amenzi pentru fapte contraventionale sau penale  Penalitati sau majorari pentru neindeplinirea la termen a unor obligatiuni  Varsaminte din veniturile institutiilor publice

3

Fondurile publice de resurse banesti sund distribuite integral prin bugetul public national pentru invatamant, sanatate, cultura, asigurari sociale si protectie sociala, aparare nationala, ordine publica, actiuni economice si alte actiuni. b) Fiscalitatea contribuie la reditribuirea veniturilor intre menbrii societatii, determinand atenuarea unor inegalitati cu privire la venituri intre cetateni. c) Prin stabilirea unor termene de plata a impozitelor si taxelor, precum si a unor amenzi, penalizari sau majorari de intarziere, fiscalitatea contribuie la educarea civica a cetatenilor si dezvoltarea responsabilitatii acestora pentru realizarea obligatiilor obstesti.
d)

Rolul de control al activitatii fiscale pentru combaterea faptelor ilicite, concurentei neloiale, evaziunii fiscale. Organele fiscale si organele specializate cum sunt garda financiara , inspectoratele pentru protectia consumatorului etc, constata si intreprind masuri pentru combaterea activitatii comerciale ilicite.

1.3. Legăturile fiscalităţii cu alte discipline 1. Legaturile fiscalitatii cu finantele publice Fiind o componeneta a finantelor publice, activitatea fiscala se intregreaza in relatiile sociale de natura economica care privesc repartitia produsului intern brut ce formeaza cadrul relatiilor financiare. Finantele cuprind relatiile economice care apar in procesul constiturii si repartizarii fondurilor de resurse banesti publice. Este evident ca activitatea fiscala isi inscrie preocuparile in sfera de constituire a resurselor financiare publice si nu ramane neinfluentata de procesul repartizarii fondurilor bugetare pe sectoare si activitati. 2. Legaturile fiscalitatii cu contabilitatea

4

Clasificarea impozitelor si taxelor dupa natura lor: a) Cateva elemente ale impozitelor  Subiectul impozitului .  Obiectul impunerii. Prin urmare in prezent . il reprezinta materia care se supune impunerii  Sursa impozitului . prin lege la plata. indica daca acesta se plateste din venit sau din avere 5 . fiind necesare doar suporturile de informatii si documentele justificative care se inregistreaza in conturile sintetice si analitice. De aici rezulta necesitatea unei temeinice pregatiri a contabililor pentru stapanirea pana la detaliu a legilor si normelor fiscale tot asa cum aparatul fiscal trebuie sa-si insuseasca formele de inregistrare contabila. EVAZIUNEA FISCALA 2.1. este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata. 3. nu sunt necesare evidente paralele cu contabilitatea pentru stabilirea relatiilor cu bugetul de statului sau bugetele locale. Alte discipline care vin in ajutorul fiscalitatii:  Cunostintele de tehnologie in diferite ramuri ale economiei  Studiul marfurilor (merciologia)  Dreptul comercial  Dreptul civil  Dreptul penal CAPITOLUL II CLASIFICARI ALE IMPOZITELOR SI TAXELOR.Sistemul contabil al agentilor economici si planul de conturi general cara a fost adoptat cu data de 1 ianuarie 1994 a creat posibilitatea de a se urmarii stabilirea si achitarea obligatiilor fiscale pe fiecare categorie de impozit sau taxa. continutul si functiunea conturilor care influenteaza decontarile cu bugetul public national.

hectarul la impozitul funciar. impozitul pe salarii. In functie de frecventa cu care se ralizeaza impozitele. cota poate fii stabilita intr-o suma fixa pe unitatea de impunere sau procentual  Asieta. Dupa natura lor taxele se pot grupa in:  Taxe judecatoresti. Unitatea de impunere. aplicate la obiectul impunerii si se incaseaza dirext de la platitor.  Taxe consulare care se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea certificatelor de origine. care este inscris nominal in evidenta fiscala (ex. metrul patrat la impozitul pe cladiri. acordarea de vize etc. 6 . Principala grupare a impozitelor dupa trasaturile de fond si forma cuprinde: impozitele directe si impozitele indirecte. reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale privind fiecare subiect impozabil pentru indentificarea obiectului impozabil si determinarea impozitului datorat.  Cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere. serveste ca baza pentru determinarea impozitului care se calculeaza in cazul impozitului pe venit la unitatea monetara. ) Dupa obiectul impunerii. imopozite pe cheltuieli.  Termenul de plata este data pana la care trebuie achitat  Majorarea este suma care se achita de contribuabil pentru depasirea termenului de plata. Impozitul pe profit. impozitele se grupeaza in: impozite pe venit. Impozitele directe se stabilesc in sarcina unor persoane fizice sau juridice in baza cotelor de impozit prevazute de lege. legalizarea sau autentificarea de acte sau copii. acestea se categorisesc in: impozite permanente (ordinare) si impozite incidentale (extraordinare) Taxele reprezinta plati care se fac de persoane fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice. care se achita la instantele de judecata pentru actiunile introduse pentru judecare de catre persoanele fizice sau juridice  Taxele notariale care se platesc pentru eliberearwea. impozite pe avere.

primarii etc. Impozite si taxe care se determina de catre organele fiscale. declaratiile platitorilor. In aceasta categorie se inxlud: impozitul pe profit . Taxele se incaseaza de catre organe ale administratiei de stat privind eliberari de autorizatii. afisaj si reclama  Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule etc Privite dupa modul cum se stabilesc si se urmaresc. impozitul pe spectacole. T. In aceasta categorie se include:  Impozitul pe veniturile agricole ale populatiei  Impozitul pe cladirile situate in mediul rural D. impozitele si taxele se impart in: A. arta si stiinta.V. etc. impozite si taxe care se de termina si se varsa la buget de catre unitatile platitoare. Aici se include:  Impozitul pe veniturile liber profesionistilor. luandu-se ca baza de calcul. meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale  Impozitul pe veniturile realizate din inchirieri si subinchirieri de cladiri si camere mobilate  Taxe asupra milloacelor de transport  Impozitul pe cladiri si terenuri  Taxe pentru flolosirea terenurilor proprietate de stat. impozitele si taxele se impart in : 7 .  Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate. impozitul pe veniturile din lucrarile de litere. B. rezolvari de contestatii. organele fiscale avand obligatii de supraveghere si control. Venituri ale bugetului care se stabilesc si se incaseaza de la caz la caz si atunci cand sunt intrunite conditiile prevazute de lege. Aici se include. impozitul pe salarii. C. varsaminte din profitul net al regiilor autonome etc. notariate.  Taxe pe timbru care se achita atunci cand se solicita servicii la instante judecatoresti. cereri. . Dupa modul cum se realizeaza .A.  Amenzi. Impuneri care se fac periodic prin inventarierea materiei impozabile pe baz prevederilor legii. imputatii si despagubiri trimise organelor financiare pentru urmarire.

Clasificarea impozitelor şi taxelor după destinatia lor Bugetul public national in Romania este structurat pe urmatoarele componente:  Bugetul de stat  Bugetul asigurarilor sociale de stat  Bugetele locale compuse din bugetul Consiliului Judeatea. bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juricice romane sau straine” In vederea prevenirii evaziunii fiscale. 2. este necesara obtinerea unei autorizatii sau a unui alt temei prevazut de lege: 2. 8 .2. de la plata impozitelor. in intregime sau in parte. s-au introdus prin lege mai multe obligatii intre care enumeram: 1. Aici se include de regula taxele se timbru care se achita anterior prestarii serviciului. pe a carui raza teritoriala isi au sediul. bugetelor locale. B. Evaziunea fiscală Prin lege s-a definit evaziunea fiscala ca fiind “ sustragearea prin orice mijloace. pentru efectuarea unor activitati permanente sau temporare. subiectii de impozite ( denumiti “contribuabili”) au obligatia ca in termen de 5 zile de la inregistrare sa declare la organul fiscal.A. taxe de timbru pentru succesiuni) Debitele se inregistreaza in rolul fiscal al contribuabilului. Impozite si taxe cu debit care se stabilesc anticipat realizarii veniturilor. Impozite si taxe fara debit. precum si unele venituri care se incaseaza accidental (cum sunt amenzile. bugetele oraselor si bugetele comunelor  Bugetele fondurilor speciale. taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat. filiale. care genereaza venituri. bugetele municipiilor. Aici intra de regula impozitele ordinare care se incaseaza annual. datele privind raspandirea geografica a subunitatilor constituite in sucursale.3. care se determina in momentul incasarii. 2.

b) evaluarea preventiva a impactului fiscal al deciziilor privind realizarea obiectului de activitate. 6. bunurilor mobile si imobile proprietate sau detinute cu orice titlu legal.4. Sa declare organelor fiscale bancile si conturile bancare in lei si in valuta indiferent daca acestea au fost dechise in tara sau in strainatate.puncte de lucru . depozite. 2. excuzandu-se. de la bun inceput. Declarearea veniturilor . Alaturi de administratori si patroni. magazine si alte locuri in care se produc venituri: declararea locurilor de desfasurare a activitatii subunitatilor se face si la organul fiscal teritorial unde acesta functioneaza. In acelasi timp s-a stabilit prin lege ca toti contribuabilii au obligatia sa fermita efectuarea controlului si sa puna la dispozitia organelor de control documintele contabile . care rebuie sa asigure: a) cunoasterea legilor fiscale prin studiul sistematic al publicatiilor si lucrarilor cu caracter financiar-fiscal. 3. Contraventii si sanctiuni 9 . Schimbarile care intervin pe parcursul anului se comunica organelor fiscale teritoriale in termen de 15 zile de la producerea lor. Evidentierea de catre contribuabili a veniturilor realizate si a cheltuielilor efectuate prin inscrierea acestora in registre si alte documente prevazute de lege. Respectarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor sunt supuse controlului organelor financiar-fiscale din Ministerul Finantelor si unitatilor teritoriale ale acestuia. precum si alte valori care genereaza obligatii fiscale. 4. retabilitatea unei activitati pe seama incalcarii regimului fiscal. cea mai mare responsabilitate pentru prevenirea evaziunii fiscale o au contabilii. avandu-se in vedere principiul de drept ca nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea legii. evidentele si elemenetele materiale si valorice solicitate pentru control. 5. in lipsa unui text de lege care sa prevada obligatia depunerii declaratiei de impunere contribuabilii raspund de calcularea corecta a impozitului si a taxelor pe care le varsa la buget in conditiile si termenele prevazute de lege.

a impozitelor. a documentelor primare si contabile privind realizarea veniturilor 3. neprezentarea la cererea organelor de control a bunurilor materiale supuse impozitelor si taxelor precum stabilirea corectei intocmiri a declaratiei de impunere 6. neintocmirea . legea prevede sanctiuni contraventionale. nedeclararea . conform legii si la termen. potrivit legii.Pentru fapte cu un grad de periculozitate mai redus. 10 . neprezentarea la control a documentelor justificative si contabile privind indeplinirea obligatiilor fiscale 5. In aceasta categorie se include: 1. erori in calcularea impozitelor si taxelor avand drept consecinta diminuarea valorii creantei fiscale a statului 4. de catre contribuabili a veniturilor si bunurilor supuse impozitelor si taxelor 2. taxelor si contributiilor care se realizeaza prin stopaj la sursa. neretinerea si nevarsarea la timp. in termenele prevazute de lege .

70/31.G. nr. prin O.CAPITOLUL III IMPOZITE SI TAXE DIRECTE Principala grupare a impozitelor in functie de subiectii care iau parte la raporul juridic fiscal. 44/2004 cu modificari si completari ulterioare. precum si normele metodologice de aplicare a acestuia aprobate prin H. In cadrul impozitelor directe avem: 3.08. indiferent că se numeşte aşa sau este cunoscut sub numele de impozit pe societăţi. 83/23. profitul este definit ca diferenta intre veniturile incasate de o entitate economica intr-o anumita perioada. Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr.1994 completata si modificata de mai multe ori prin Legea nr. este una dintre sursele importante de venituri pentru bugetele ţărilor europene. cuprinde impartirea obligatiilor in cele doua mari categorii. si cheltuielile care au contribuit la realizarea veniturilor. însă diferenţele sunt numeroase. impozitul pe profit s-a determinat in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.G. 11 . Numeroasele formulari care au intervenit in baza legala a acestui impozit explica interesul deosebit pe care o are orice referire la profit. impozitele directe si impozitele indirecte.03. nr.73/12.12. Normele care reglementează această obligaţie fiscală au multe elemente comune. Anterior acestei legi.1.1997.1997. Impozitul pe profit Impozitul pe profit. Perceput ca rezultat concret al unei activitati lucrative. nr. prin O.G.571/2003 privind Codul Fiscal. in societatile in care actioneaza legile economice de piata.

Cotele de impozitare Cota de impozitare a profitului înainte de anul 2005 a fost de 25% exceptie facând Banca Nationala a Romaniei a carei profit se impoziteaza cu cota de 80%.G. 1752/2005 şi aplică.01. implicit. prin Legea nr. nr.Tot in aceasta categorie intra si activitatile economice ale institutiilor bugetare – organizate pentru realizarea de venituri extrabugetare – in conditiile legii. Prin modificarile aduse Codului Fiscal1.U.2001 si Decizia nr. asociatiile de proprietari constituite pentru administrarea locuintelor din blocuri.12. sunt: trezoreria statului. fundatiile romane constituite conform actelor normative în vigoare. activitatea cultelor religioase. Standardele Internaţionale de Contabilitate. precum şi prezentarea impozitului pe profit în situaţiile financiare şi prezentarea informaţiilor legate de impozitul pe profit. cota de impozit pe profit care se aplica profitului impozabil este de 16 %. Întreprinderile mari îşi conduc contabilitatea în conformitate cu OMFP nr. organizatii non profit. sindicale si patronale pentru anumite venituri. persoane juridice romane care platesc impozit pe veniturile microintreprinderilor.2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit. institutiile de invatamant particular acreditate si cele autorizate. 189/17. Acestea sunt obligate să calculeaze şi să contabilizeaze. conform IAS 12 Impozitul pe profit. privind modificǎrile aduse codului fiscal 12 .17. pe lângă impozitul pe profit curent (exigibil) şi impozitul pe profit amânat. institutiile publice. fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar. În categoria platitorilor de impozit pe profit sunt cuprinse persoanele juridice romane si straine care desfasoara activitati lucrative permanente in Romania. 138/2004. cat si persoane juridice romane si straine asociate cu parteneri romani pentru toate veniturile realizate de acestia . 217/29.1998.40/30. Norma contabilǎ internaţioanalǎ IAS 12 Impozitul pe profit are ca obiectiv tratamentul contabil al consecinţelor fiscale curente şi viitoare privind impozitul pe profit.04. prin O.03.1999. Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte.G.U. fondul de compensare a investitorilor infiintat potrivit legii.3 din 04. a cluburilor 1 O. nr. Entitatile economice exceptate de la plata impozitului pe profit. art.

exclusiv cele care au alte surse de finantare decat profitul brut. Profitul brut reinvestit. 2 3 imprumuturi Legea nr. O prevedere noua fata de reglementarile anterioare este aceea ca orice majorare a capitalului social pe seama profitului sau a rezervelor se impoziteaza cu o cota de 5%.de noapte si a cazinourilor sunt obligati la plata unei cote de 5% asupra veniturilor inregistrate din aceasta activitate. 6% ( anul 2002). pct. art.1999 art.7. Parte din profitul brut reinvestit de catre intreprindenle mici si mijlocii nu se impoziteaza. alin. Contribuabilii care fac dovada incasarii intr-un cont bancar din Romania. Suma maxima asupra careia se calculeaza scutirea este reprezentata de soldul creditor al contului de profit si pierderi3. Intra sub incidenta prevederilor prezentei legi si achizitonarea de mijloace fixe in regim de leasing financiar. cum sunt credite. a unor venituri in valuta din exporturile bunurilor rezultate din activitatea proprie. 25% (anul 2004) si 16% (anul 2005). in active corporale si necorporale. Facilitaţi Pe baza reglementǎrilor în vigoare2 impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat in anul fiscal curent pentru investitii. direct sau prin contract de comision. 23 alin.I. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporate si necorporale. de natura celor reglementate prin Legea nr.5% ( anul 2003). 15/1994 cu completarile si modificarile ulterioare privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale. Sumele aferente reducerii se repartizeaza ca surse proprii de finantare. I privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii cota 13 .2001 art.189/17. Sumele aferente reducerii de impozit pe profit se repartizeaza ca surse proprii de finantare.2 Legea nr.07. cu modificarile ulterioare. reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii in active corporale si necorporale aferente obiectului de activitate.7. 133/20. nerambursabile sau civile. destinata activitatii pentru care contribuabilul este autorizat. 12. precum si din prestari servicii platesc un impozit pe profit aferent de 5% (pana in anul 2001).04. definite potrivit Legii nr.

Contribuabilii care investesc in mijloace fixe si/sau in brevete de inventie amortizabile destinate activitatilor pentru care acestia sunt autorizati. fara ca aceasta facilitate sa se recalculeze in perioada urmatoare sau la sfarsitul anului. se aplica in urmatoarele conditii: . cumulat de la inceputul anului pana la momentul efectuarii investitiei. Acordarea oricareia dintre aceste facilitati nu exclude posibilitatea intreprinderii mici si mijlocii de a beneficia de cealalta facilitate privind 4 Legea nr. . 1 14 . Profitul brut reinvestit asupra caruia se calculeaza scutirea este profitul lunar. Investitiile pentru care s-a acordat scutire de impozit pe profit vor ramane in patrimoniu cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de functionare a acestora. si care nu au optat pentru regimul de amortizare pot deduce cheltuieli suplimentare de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora. Ordinea in care se acorda facilitatile privind impozitul pe profit este: scutirea de impozit pentru profitul brut reinvestit. daca se asigura cresterea numarului scriptic cu cel putin 10 % fata de anul financiar precedent4. Impozitul pe profit asupra caruia se aplica reducerea cu 20% pentru crearea de noi locuri de munca este cel determinat potrivit prevederilor legale in vigoare. 133/1999 art 24 alin. Prevederile mentionate.Pentru investiile care se realizeaza pe parcursul mai multor luni sau ani fiscali consecutivi scutirea de impozit pe profit se acorda proportional cu valoarea lucrarilor realizate efectiv in baza unei situatii partiale de lucrari. respectiv reducerea impozitului pe profit pentru crearea de noi locuri de munca.reducerea impozitului pe profit se aplica in perioada in care forta de munca nou -angajata ramâne in intreprindere si nu se fac alte disponibilizari. Cota din profitul brut reinvestit neimpozabila se va folosi numai in acelasi scop si va fi repartizata ca sursa proprie de finantare. Valoarea ramasa de recuperat pe durata de viata utila se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egaa cu deducerea de 20%.forta de munca nou-angajata sa fie de cel putin 10% din forta de munca existenta in intreprindere in momentul angajarii. Întreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea impozitului pe profit in proportie de 20% in cazul in care creeaza noi locuri de munca.

Banca Naţională şi societăţile bancare care efectuează plăţile lunar. la Curtea de Apel şi la Curtea Supremă de Justiţie. Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza dobanzi si penalitati specificate in Hotariri de Guvern. CONTROLUL PRIVIND VENITURILE BUGETARE DIN IMPOZITUL PE PROFIT Plata acestei obligaţii este trimestrială.06. Contribuabilii au astfel dreptul să ceară soluţii legale la modul de stabilire a impozitelor pe calea obiecţiunilor. se depune de contribuabili la organul fiscal până la termenul de plată a acestei contribuţii. Impozitul pe venitul din salarii si impozitul pe dividente 15 . se poate obţine fie impozit pe profit de plată.1997 cu modificările şi completările ulterioare. până la 25 ale lunii următoare. Astfel. revine organului fiscal din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. fie impozit pe profit de recuperat 3. Cuantumul dobanzilor si penalitatilor poate depasi cuantumul sumelor datorate. Contestarea obligaţiilor fiscale stabilite prin actele de control ale organelor Ministerului Finanţelor Publice se soluţionează prin procedurile speciale prevăzute în Legea nr.105/24. în urma întocmirii declaraţiei fiscale anuale privind impozitul pe profit. Declaraţia de impunere privind calculul impozitului pe profit datorat. Controlul modului de stabilire a obligaţiilor rezultate din orice operaţiuni privind impozitele datorate.2. Fac excepţie. prin vărsământ făcut până în ziua de 25 ale lunii următoare trimestrului expirat.impozitul pe profit. contestaţiilor şi plângerilor până la Ministerul Finanţelor Publice şi în cazul răspunsurilor negative să se adreseze cu acţiune în contencios.

sporurile. necumulat cu celelate drepturi acordate in luna in care are loc plata acestora. reproducerea fortei de munca. realizat din munca de persoanele care se afla din punct de vedere juridic in subordinea unui patron. Impozitul pe salarii neretinut in cotele legale sau cel retinut in plus se poate urmari sau poate fi pretins pe o perioada de trei ani in urma de la data constatarii acestor fapte. cu alte cuvinte. concediile de odihna neefectuate si plata cu ora peste norma didactica la personalul din invatamant care se impoziteaza separat. Modul de calculare si varsare a impozitului pe salarii pana la data cand se dispune controlul ulterior al organelor fiscale. castigul realizat urmand sa asigure. indemnizatiile. Marimea salariului este fixata prin norme legale sau prin negociere. Salariul – ca pret al muncii – este un element de cost care intra in componenta preturilor tuturor bunurilor economice sau. este urmarit de stat prin declaratia semestriala pe 16 . Mai trebuie retinut ca impozitul pe salarii se calculeaza de angajatori si se retine si se varsa la bugetul de stat odata cu ridicarea sumelor pentru plata chenzinei a doua. salariile sunt considerate sumele platite in bani si in natura catre salariatii angajati ai persoanelor fizice sau juridice care au sediul in Romania. in valoarea totala a oricarui rezultat. stimulentele din fondul de participare la profit. primite ca plata a muncii de la unitatile la indexarile si compensarile salariale aferente cresterii preturilor sumele platite din cota de participare la profitul net care sunt angajati O particularitate o reprezinta premiile anuale acordate salariatilor din institutiile publice. Veniturile sub forma de salarii si alte drepturi primite in cursul unei luni – supuse impozitarii sunt: • • • • • salariile. recompensele si premiile de orice fel sumele reprezentand concediile medicale si concediile de odihna orice castiguri in bani si in natura. precum si castigurile primite din strainatate de persoanele care-si desfasoara activitatea in Romania (cu exceptia misiunilor diplomatice). in conditii normale.Prin salarii sau remuneratie. Venituri sub forma de salarii si alte drepturi supuse impozitarii In conformitate cu prevederile Legii 32/1991 – republicata si completata. se intelege un venit direct.

pe baza de plangere. adresata mai intai conducerii unitatii. Toate celelalte persoane care nu se incadreaza in definitia de mai sus se considera nerezidente.25% asupra sumei datorate bugetului de stat. iar pentru alte abateri in legatura cu acest impozit aplica amenzi contraventionale. Controlul privind calcularea. impozitul pe salarii in lei. care incaseaza impozitul pe venitul realizat de o persoana nerezidenta provenita din celalalt stat. care pentru intarzierea varsamintelor peste termenul legal. reprezentantul executiv al firmei mixte CMC din municipiu X – cetatean american. deoare contractul sau de munca cu firma mixta are durata mai mare de 183 zile pe an. Spre exemplu. organele teritoriale din tara noastra au obligatia de a lua in evidenta persoanele nerezidente care desfasoara activitati in Romania si de a stabili obligatiile fiscale ale acestora in lei. impozitul pe salarii este datorat in tara rezidenta. aplica majorarea de 0. O problema ce apare din ce in ce mai mult in actualitate este modul de impunere a veniturilor realizate pe teritoriul Romaniei de catre persoanele fizice nerezidente. pe care il va plati la bugetul municipiului X. Ministerului Finantelor a carui solutie este definitiva. in ultima instanta. prin rezident se integele o persoana care are domiciliul stabil in Romania sau care este prezenta in Romania o perioada intreaga sau fractionata care depaseste 183 de zile dintr-un an calendaristic.care entitatile platitoare de salarii sunt obligate sa o depuna la organul fiscal teritorial de care apartin. In situatia in care o persoana nerezidenta este prezenta in Romania o perioada mai mica de 183 zile. Dovada eliberata de autoritatea 17 . apoi Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat si. Conform precizarilor facute in literatura de specialitate. prin transformarea valutei la cursul zilei. Astfel. Intre tara noastra si un numar important de state (cca 40) sunt incheiate acorduri guvernamentale pentru evitarea dublei impuneri in care sunt tratate modalitatile si locul unde se declara venitul cat si organul fiscal al unuia dintre cele doua state. datoreaza pentru castigul lunar incasat in Romania. retinerea si varsarea impozitului pe salarii este exercitat de organele teritoriale ale Ministerului Finanatelor. Orice litigiu intre salariat si angajator cu privire la modul de stabilire a impozitului pe salarii se solutioneaza pe cale administrativa.

a fondului de participare a salariatilor la profit. Reamintim in incheire ca o problema retinuta din activitatea practica a organelor fiscale este cea a “avansurilor” din dividende inregistrate in cursul anului pe numele patronului. iar cheltuielile de exploatare ale firmei nu pot fi afectate. partea din profitul net ce se imparte actionarilor in raport cu numarul de actiuni posedate. Asemenea operatiuni. in cursul anului cu astfel de plati. stiut fiind ca dreptul de plata a dividendelor se naste numai dupa aprobarea bilantului annual. de regula. 3. actiune legata la randul ei de procesul de asociere a Romaniei la Comunitatea Europeana. Impozitul pe venituri realizate de persoanele fizice Asezarea imozitului pe veniturile persoanlor fizice pe principiile economiei de piata – marcheaza inceputul reformei legislative in acest domeniu care urmareste in final introducerea impozitului pe venitul global. precum si a sumelor pentru constituirea resurselor proprii de finantare. odata cu plata dividendelor. in proportie de de pana la 50%. in opinia noastra. Plata dividendelor are loc dupa incheierea bilantului annual si dupa aprobarea contului de profit si pierdere de catre adunarea generala a actionarilor. Obligatia calcularii. sunt nelegale. 18 . Legea precizeaza ca actionarii sau asociatii persoane fizice sau juridice care realizeaza venituri sub forma de dividende datoreaza impozitul in cota de 5%. in cota de pana la 5%.3. Modul de impozitare a dividentelor Prin dividend se intelege. care nu poate insa depasi data de 31 decembrie a anului respectiv La societatile cu capital integral sau majoritar de stat. retinerii si varsarii acestui impozit revine persoanelor juridice. dividendele ce urmeaza a fi impozitate se calculeaza prin deducerea din profitul ramas dupa plata impozitului pe profit.municipala cuprinzand impozitul pe salarii platit in Romania va fi prezentata de persoana nerezidenta organelor fiscale din SUA pentru evitarea dublei impuneri.

Esenta acestei reforme consta in colectarea intr-o singura baza impozabila a tuturor categoriilor de venituri pe care le poate realiza o persoana fizica. dividende si dobanzi. Baza de impozitare in recenta legiferare este formata din sursele de venituri cumulate intr-o singura reglementare si ea se compune din: • • • • • • • • • • • veniturile din activitatile asociatiilor familiale si din practicarea profesiilor libere desfasurate in temeiul autorizatiilor obtinute venituri din inchiriere. subinchiriere si valorificarea dreptului de uzufruct si abitatie drepturile de autor si veniturile realizate din valorificarea acestora prin mostenire venituri din arenda venituri din diverse asocieri de persoane fizice. castiguri de capital si alte venituri. venituri agricole. legiuitorul a formulat si categoriile de venituri care nu se impoziteaza si anume: 19 . Se au in vedere surse ca beneficii comerciale. la care se adauga persoanele fizice straine care realizeaza venituri in Romania printr-o unitate fixa sau intr-o perioada mai mare de 183 zile dintr-un an calendaristic vizat. In regimul de impozitare au fost cuprinse persoanele fizice romane singure sau in asociere pentru veniturile realizate pe teriotriul tarii. distractive sau sportive desfasurate in mod independent premiile si orice castiguri– cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii dobanzile drepturile cuvenite inventatorilor si inovatorilor alte venituri realizate in mod permanent sau intamplator Concomitent cu precizarea surselor impozabile. altele decat cele prevazute de legea impozitului pe profit venituri din activitati agricole – inclusiv ale asociatiilor agricole fara personalitate juridica venituri din activitati artistice.

docoranzilor pensiile de intretinere premiile loteriei nationale veniturile veteranilor de razboi si cele ale vaduvelor de veterani necasatorite. subinchirieri. Astefl. platite in sistemul asigurarilor sociale bursele elevilor. mostenir sau sponsorizari veniturile din vanzarea obiectelor si produselor de cult despagubirile din contractele de asigurare de bunuri si persoane pensiile. inchiriei. invalizii de gradul I si persoanele handicapate 3. primele de asigurare si impozitul pe teren aferente spatiului inchiriat.4. exclusiv veniturile din comert veniturile din turismul rural – realizate intr-o perioada de 10 ani veniturile din vanzarea de bunuri mobile si imobile. Impozitarea veniturilor din inchirieri. din practicarea de meserii. donatii. studentilor. aferente titlurilor de stat sau depozitelor la vedere din conturile la banci ajutoare. uz sau abitatie Tehnica de calcul a impozitului aferent acestei surse nu difera fata de principiul general. La inchirieri de camere mobilate. uzufruct. din venitul annual se scad cheltuielile privind impozitul pe cladiri. in plus se mai scade o cota de cheltuieli de 20%. cu exceptia celor din activitati autorizate sau in regim de consignatie venituri din tranzactionarea valorilor mobiliare venituri din vanzarea in stare naturala a produselor agricole obtinute din productie proprie si a celor din flora spontan veniturile din meserii (exceptand comertul) obtinute de persoanele in varsta de peste 70 ani barbatii si 65 ani femeile. ajutoarele si alocatiile de stat pentru copii. 20 .• • • • • • • • • • • • • • dobanzile inasate. La suma ramasa dupa aceste deduceri si care in fapt este venitul impozabil se aplica o cota de Impozitare de 15%.

depus in cursul lunii ianuarie. Impozitul pe cladiri Veniturile cu acest titlu ca si cele agricole fac parte din cele mai constante surse ale bugetelor locale. organizate ca activitati cu scop lucrativ de catre organizatiile politice si obstesti.Contractul de inchiriere trebuie inregistrat la organul fiscal in termen de 5 zile de la perfectarea lui. transele neachitate suportand o majorare de 0. monumentele de arhitectura si arheologie. de fundatiile si unitatile de cult. utilizandu-se formularul tipizat. 3. In impozitare sunt cuprinse si cladirile unitatilor economice. avand in vedere domiciliul sau sediul contribuabilului sau localitatea unde se afla bunurile impozabile. apartinand cultelor recunoscute de lege. calculata din ziua imediat urmatoare termenului la care impozitul a devenit exigibil. Impozitul pe cladiri se stabileste annual. la unitatea fiscala teritoriala in raza careia se afla constructia. date in folosinta sau in administratia unor contribuabili. persoanele juridice. inclusiv cele de locuit.5. cu deosebirea ca primele sunt preponderente in orase si alte localitati mai dezvoltate din punct de vedere edilitar. respectiv 15 martie. muzeele si casele memoriale.25% pentru fiecare zi de intarziere. Nu sunt supuse impozitului cladirile institutiilor publice daca nu adapostesc activitati economice. Pentru cladirile statului. obligatia de a intocmi declaratia anuala si de a plati impozitul datorat la scadentele prevazute de lege revine detinatorului. asociatiile familiale si asociatiile agricole. pe baza de declaratie. 15 iunie. Impozitul pe cladiri este datorat de persoanele fizice. 21 . de proprietarul sau detinatorul imobilului. data la care de depune si declaratia anuala de impunere care ramane valabila daca nu intervin modificari. Impozitul pe cladiri are patru termene de plata in anul fiscal. precum si cladirile ce constituie locasuri de cult. de institutiile publice. precum si de reprezentantele persoanelor juridice straine ce functioneaza pe teritoriul Romaniei. 15 septembrie si 15 noiembrie.

si taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.7. la atatea administratii locale cate loturi dispersate ocupate de constructii are in proprietate. in declaratie. De aici decurge si obligatia ca persoanele care poseda terenuri in mai multe localitati sa depuna declaratia de impunere si sa-si deschida rolul fiscal. Proprietarii de terenuri pe care se afla cladiri sau alte constructii (santiere. terenurile se grupeaza in doua categorii: • • terenuri ocupate de cladiri si alte constructii terenuri proprietate de stat. orase si comune. 22 . instalatii de foraj. Impozitul se stabileste annual. teatre de vara.Acelasi regim de plata cu majorari vor avea si impozitele stabilite pe doi ani anteriori de inspectorii fiscali. folosite in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura Desi au la baza acte normative distincte. garaje. figureaza cu date nesincere.6. locuinte. bazine. birouri. Sarcina de a stabili zonele de impozitare in cadrul localitatii revine consiliilor locale prin hotarari proprii. baracamente. diferentiat pe localitati si in cadrul acestora pe zone. 3. drumuri de acces. stadioane etc) sunt obligati sa depuna declaratii de impunere pana la data de 1 octombrie pana anul viitor sau in termen de 30 de zile de la data dobandirii terenului in cursul anului – in vederea stabilirii de catre organul fiscal a impozitului datorat. orasului sau comunei pe raza caruia se afla situat terenul. Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii Sunt obligati la plata impozitului pe terenuri toti contribuabilii persoane fizice si persoane juridice care detin suprafete de teren ocupate de constructii situate in municipii. Bugetul local in contul caruia se varsa impozitul pe cladiri este cel al municipiului. ca urmare a controalelor pentru cladirile nedeclarate de detinatori sau cele care. Impozitul pe terenuri Din punct de vedere al impozitarii. 3. respectiv impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii. sali de sport. ambele obligatii vizeaza venituri ce se varsa la bugetele locale. depozite.

precum şi a unei reţele de desfacere a unor produse farmaceutice.1. reprezentanţi – în ţarǎ sau în strǎinǎtate.R. • Organizarea unei reţele comerciale de desfacere şi valorificare de bunuri de orice tip.000 lei. Dezvoltarea de servicii şi activitǎţi de turism şi agrement. S.R. cu exceptia ultimei transe care trebuie achitata pana la 15 noiembrie. Capitalul social al SC DIVERTAS SRL se ridică în prezent la valoarea de 131. în nume propriu. CAPITOLUL IV STUDIU PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE PROFIT CURENT ŞI A CELUI AMÂNAT LA S. .L. Societatea are ca obiect de activitate : • • • Realizarea unor operaţiuni de import-export de bunuri şi servicii.R. legate direct sau indirect de obiectul de activitate de mai sus. 23 .C.000.L. este o societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ.L 2. în sistem angrosist sau cu amǎnuntul. cu capital integral privat.C.C. Prezentarea S. Divertas S. în nume propriu. Efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior prin: reprezentare. • Orice fel de operaţiuni. agent. impartit in patru transe se face pana la 15 ale ultimei luni din trimestr.Plata impozitului stabilit annual. inclusiv din organizarea unei reţele de hoteluri şi restaurante. DIVERTAS S. curtier. sau prin comision şi consignaţie. mandat. DIVERTAS S. Activitatea principalǎ a societǎţii este comerţul cu amǎnuntul.

Rezultatul exerciţiului înainte de impozitare se calculeazǎ având în vedere cerinţele unei contabilitǎţi de angajamente şi respectând principiul independendenţei exerciţiului. Astfel un deficit contabil este o contraperformanţǎ pe care întreprinderea trebuie sǎ o corecteze cât mai repede posibil pentru a nu influenţa în mod negativ activitatea viitoare a firmei. Bilanţul contabil este destinat nevoilor proprii de informare şi altor terţi (în afarǎ de stat). constituie un avantaj care va fi de folos de firmǎ în funcţie de posibilitǎţile oferite de legislaţie. neţinând cont de constrângerile fiscale. Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale Rezultat impozabil (profit sau pierdere) = Vtotale – Chtotale . În lipsa unui bilanţ fiscal.Vneimpozabile + Chnedeductibile – Rezultat reportat (pierderi din anii precedenţi) 5 “Principiul independenţei exerciţiilor presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor. Contabilitatea româneascǎ. este conectatǎ la fiscalitate. pe mǎsura angajǎrii acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referǎ. Nu la fel stau lucrurile în cazul unui deficit fiscal. 2.” – Legea Contabilitǎţii 24 . Posibilitatea de reportare. fiind pusǎ în joc însǎşi existenţa sa. pentru obţinerea rezultatului impozabil (fiscal) sunt necesare câteva prelucrǎri extracontabile.Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. care sǎ fie destinat fiscului. aferente activitǎţii unitǎţii patrimoniale. ca şi în multe alte ţǎri.5 Rezultatul brut al exerciţiului corectat cu veniturile neimpozabile şi cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal permite obţinerea rezultatului fiscal (profit impozabil sau pierdere fiscalǎ). CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT CURENT Rezultatul unei activitǎţi economice este tratat din douǎ puncte de vedere: rezultat contabil şi rezultat fiscal.2.

Din aceasta formulare rezultǎ cǎ impozitarea profitului este de fapt un calcul extracontabil. potrivit prevederilor legale în vigoare. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare. cat si cheltuielile evidentiate in contabilitate primesc anumite corectii legale obtinandu-se in final profitul impozabil.2. Pierderea anualǎ. precum şi diferenţele de evaluare a investiţiilor financiare pe termen lung.  diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare. Acestea vor fi impozabile la data 25 . Dacǎ societatea decide acoperirea pierderii contabile din capitalul social. pierderea fiscalǎ işi continuǎ reportul pe perioada celor 5 ani. in care veniturile. Nu se recupereazǎ pierderea fiscalǎ înregistratǎ de persoana juridicǎ în cazul în care are loc divizarea sau fuziunea. când se determinǎ pierderea anualǎ. În acest scop. Contribuabilii care pe o perioadǎ de 3 ani consecutivi au realizat numai pierderi intrǎ automat în obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au condus la realizarea de pierdere. înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor. O observaţie în acest sens trebuie menţionatǎ chiar dacǎ prevederile regulilor fiscale în materie de impozitare a profitului nu este relevantǎ: în cazul în care pierderea contabilǎ se acoperǎ din rezerva legalǎ. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrǎrii acestora. Reportul şi deductibilitatea pierderii fiscale (deficitului fiscal) se realizeazǎ independent de imputarea pierderii contabile.1. cele douǎ categorii de rezultate având mişcǎri distincte în timp cu ocazia reportǎrii. la fiecare termen de platǎ a impozitului pe profit.Venituri neimpozabile Veniturile neimpozabile cuprind veniturile care nu sunt impozabile nici în perioada curentǎ. 2. nici în perioadele urmǎtoare:  dividendele primite de la o persoană juridică română. fiind eliberatǎ de impozite. pierderea se reporteazǎ lunǎ de lunǎ pânǎ la închiderea exerciţiului. declaratǎ de contribuabil prin declaraţia de impozit pe profit se recupereazǎ din profiturile impozabile obţinute în urmǎtorii 5 ani. societatea poate pierde dreptul de report privind pierderea fiscalǎ.

2. precum şi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile 2.spons. inclusiv accizele. a cesionării.impozit pe profit– Ch.2. Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizǎrii de venituri:  cheltuielile de sponsorizare sau mecenat. dacă obligaţiile se anulează în schimbul titlurilor de participare la respectiva persoană juridică  veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. Ch. nedeductibilă = Ch.totale (-Ch. inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.[Vtotale–Ch. nici în perioadele urmǎtoare. Cheltuielile nedeductibile cuprind cheltuielile care nu sunt deductibile nici în perioada curentǎ. precum şi la data retragerii capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare  veniturile din anularea obligaţiilor unei persoane juridice. pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncǎ şi a bolilor profesionale. mai puţin cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuielile cu sponsorizarea sau mecenatul. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. pe durata de viaţǎ stabilitǎ de cǎtre contribuabil.sponsorizare. a retragerii titlurilor de participare. potrivit legii.  cheltuielile efectuate.transmiterii cu titlu gratuit. 26 . Cheltuieli deductibile. efectuate potrivit legii. în limita de 5% aplicată asupra diferenţei dintre totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor. cu deductibilitate limitata şi nedeductibile • Cheltuieli deductibile Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizǎrii de venituri impozabile.sponsorizare)] x 5%  cheltuielile cu achiziþionarea ambalajelor.

 cheltuielile de transport şi cazare în ţarǎ şi în strǎinǎtate efectuate de cǎtre salariaţi şi administratori. precum şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncǎ.  taxele de înscriere. precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.  contribuţia la rezerva mutualǎ de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit. potrivit legii. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamǎ şi publicitate şi bunurile care se acordǎ în cadrul unor campanii publicitare ca mostre. pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare.  cheltuielile pentru perfecţionarea managementului. studiul pieţei. precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizãri necorporale din punct de vedere contabil. a sistemelor informatice.  cheltuielile pentru marketing. cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncǎ şi boli profesionale.  cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesionalǎ a personalului angajat. introducerea. 27 . la misiuni de afaceri. în cazul în care contribuabilul realizeazǎ profit în exerciţiul curent şi/sau din anii precedenţi. în baza unui contract scris. obţinerea atestǎrii conform cu standardele de calitate. întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calitǎţii.  cheltuielile de cercetare. cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii. editarea de materiale informative proprii.  cheltuielile de reclamǎ şi publicitate efectuate în scopul popularizǎrii firmei. promovarea pe pieţele existente sau noi. participarea la târguri şi expoziţii. reglementate de actele normative în vigoare. precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulǎrii vânzǎrilor. produselor sau serviciilor. şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale.  cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor.

totale–Ch.pierderile privind bunurile perisabile. în limitele prevăzute de actele normative în materie . altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit Ch. în cazul în care contribuabilul realizează profit în exerciţiul curent şi/sau din anii precedenţi.cheltuielile sociale. cazare şi indemnizaţia acordată salariaţilor. cf.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. Cheltuielile de transport. cotizaţiile şi contribuţiile datorate cǎtre camerele de comerţ şi industrie. protocol-[V. ajutoare pentru boli grave şi incurabile etc. legii 28 . în limita a 2% din baza de calcul. debitorul înregistreazǎ dificultǎţi financiare majore care îi afecteazǎ întreg patrimoniul. 2.cheltuieli cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. fǎrǎ succesor. protocol nedeductibile = Ch. taxele de înscriere. sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice . debitorul este dizolvat.  pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţǎ a creanţelor neîncasate. în cazul contribuabililor care realizează pierdere în exerciţiul curent şi/sau din anii precedenţi.cheltuielile privind tichetele de masă acordate de angajator. în urmǎtoarele cazuri: 1. determinată ca diferenţă între totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. în ţară şi în străinătate. sau lichidat.totale (-Ch.) . în cazul societǎţii cu rǎspundere limitatǎ cu asociat unic. • Cheltuieli cu deductibilitate limitatǎ cheltuielile de protocol. în interesul serviciului. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. 3. . în limita a de 2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisǎ pe baza hotǎrârii judecǎtoreşti. 4.protocol)] x 2% .impozit pe profit – Ch. în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual (ajutoare pentru deces. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperatǎ de la moştenitori.

legii.ale firmei) 6 Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. În cazul ăn care rezerva este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă. inclusiv. dobânzi nedeductibile fiscal = Ch. Cheltuielile cu dobânzile nedeductibile se vor reporta în exerciţiile următoare. Formula de calcul a gradului de îndatorare este următoarea: Gradul de îndatorare = Capital împrumutat la începutul anului Capital propriu la începutul anului + + Capital împrumutat la sfârşitul perioadei Capital propriu la sfârşitul perioadei În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu.. cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile până la nivelul sumei veniturilor din dobânzi plus 10% din celelalte venituri impozabile. 29 .rezerva legală este deductibilă în limita a 5% aplicată asupra profitului contabil. . din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile.cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar. înainte de determinarea impozitului pe profit. în limita echivalentului a 2000 Euro anual. pentru o persoană . cf.cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale .cu dobânzi – (V dobânzi totale+ 10% Celelalte V. până ce rezerva va atinge a cincea parte din capitalul social subscris vărsat. Cheltuielile cu dobânzile nedeductibile fiscal (când gradul de îndatorare este mai mare decât unu) se calculează astfel: Ch. ca medie a valorilor existente la începutul şi sfârşitul anului pentru care se determină impozitul pe profit. până la deductibilitatea lor totală.cheltuielile cu rezervele şi provizioanele. Cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung vor fi integral deductibile în exerciţiul curent în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului6 este mai mic decât unu. astfel: .

Diferenţa nedeductibilă trebuie recuperată de la beneficiari. fiscal cu 10%. în acest scop cheltuielile de funcţionare.(Vtotale diferenţe curs valutar + 10% x Alte V.cheltuielile efectuate de utilizator reprezentând rata de leasing. întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice. ele sunt deductibile în aceleaşi condiţii ca şi cheltuielile cu dobânzile. deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de atribuţii . deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi. cheltuielile efectuate în numele unui angajat. cheltuielile de funcţionare. în limita stabilită potrivit legii cheltuielile pentru funcţionarea. respectiv chiriaşi. Formula de calcul este următoarea: Ch.Cheltuielile din diferenţele de curs valutar sunt deductibile când nu depăşesc veniturile de acelaşi tip. care se majorează d. folosită în scop personal. când aceste cheltuieli depăşesc veniturile din diferenţe de curs valutar. respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar • Cheltuieli nedeductibile Cheltuielile nedeductibile cuprind cheltuielile care nu sunt deductibile nici în 30 .diferenţe curs valutar . în cazul contractelor de leasing operaţional. la schemele facultative de pensii ocupaţionale. în limita stabilită potrivit legii cheltuielile cu primele de asigurare private de sănătate.v. întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor folosite de angajaţii cu funcţii de conducere şi de administrare ai persoanei juridice. diferenţe curs valutar nedeductibile fiscal = Ch.p.ale firmei) Cheltuielile din diferenţe de curs valutar sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului. deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de legea locuinţei. întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu.

la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii - cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la bază un document justificativ cheltuielile înregistrate de societăţile agricole. care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului cheltuielile cu serviciile de management.perioada curentǎ. pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. cu excepţia celor care 31 . constituite în baza legii. în numele angajatului. nici în perioadele urmǎtoare: cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. majorările de întârziere datorate către autorităţile române cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă - cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor/asociaţilor. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidende. asistenţă sau alte prestări de servicii. pentru veniturile realizate în România amenzile. inclusive cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul current. consultanţă. precum şi TVA aferentă cheltuielile cu TVA aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură. neimputabile. precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate. peste cota de distribuţie din producţia realizată din folosinţa acestuia. precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. prevăzută în contractul de societate sau asociere - cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator. pentru care angajatorii nu pot justifica necesitatea prestării acestora şi pentru care nu sunt încheiate contracte - cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului. altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestatre contribuabilului. confiscările. pentru dreptul de folosinţă al terenului agricol adus de membrii asociaţi.

pe de o parte. şi impozitul cumulat până la sfârşitul trimestrului anterior. În această situaţie. în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare Impozitul pe profit se calculeazǎ prin aplicarea unei cote procentuale asupra profitului impozabil: Impozit pe profit = Profit impozabil x Cota de impozitare Potrivit Legii nr. obţinem.08. contribuabilii care scot din evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective. Impozitul de înregistrat în trimestrul de referinţă este egal cu diferenţa dintre impozitul cumulat până la sfârşitul acestui trimestru.2004. BUCUREŞTI În urma centralizării informaţiilor din contabilitate şi a retratării lor conform regulilor fiscale. sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu neîncasate. DIVERTAS SRL. rezultatul fiscal se determină şi el punând faţă în faţă venituri cumulate cu cheltuieli cumulate de la începutul anului. înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit trebuie să se facă trimestrial. Mecanismul de înregistrare în contabilitate a impozitului pe profit este simplu. pentru exerciţiul 2004 următoarea situaţie (în milioane lei): mil.59/16. utilizându-se în acest scop conturile 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” şi 441 „Impozit pe profit” Exemplul: La S.414/2004 şi Hotărârii Guvernului nr. Astfel. Impozitul se calculează mai întâi pe baza datelor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului pentru care se face calculul.privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii.C. pentru partea neacoperită de provizion. lei 32 .

cât şi în celălalt (cheltuieli nedeductibile). nici la cheltuieli totale şi nici la cheltuieli nedeductibile nu luăm în considerare cheltuielile cu impozitul pe profit (sumele din contul 691). deoarece sumele respective sunt luate o dată cu semnul minus şi o dată cu semnul plus. compen-sându-se. efectul asupra profitului impozabil fiind nul. cumulate de la începutul anului (altele decât 691) 3 40 50 50 50 60 66 70 70 80 90 100 100 Venituri neimpozabile cumulate de la începutul anului 4 20 20 140 140 140 140 140 160 160 160 Ne propunem să calculăm impozitul pe profit şi să reconstituim înregistrările din fiecare trimestru. după stabilirea impozitului. Pentru simplificarea calculelor.Venituri totale Luna cumulate de la începutul anului 0 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembri Octombrie Noiembrie Decembrie 1 12000 26000 34000 52000 62000 68000 78000 82000 93880 110000 130000 152000 Cheltuieli totale cumulate de la începutul anului (fără 691) 2 2000 14000 26000 34000 42000 60000 76000 82200 93840 104000 11800 147000 Cheltuieli nedeductibile. se va face calculul de această manieră. urmând ca. După calculul rezultatului fiscal. Pentru întocmirea declaraţiei de impunere de la sfârşitul anului. la sfârşitul fiecărui trimestru. Rezultatul fiscal cumulat va fi egal. lei 33 . cu veniturile totale – cheltuielile totale + cheltuielile nedeductibile – venituri neimpozabile. pe coloana următoare va apărea impozitul pe profit cumulat (numai acolo unde rezultatul este mai mare ca zero). după care se calculează impozitul de înregistrat ca diferenţă dintre impozitul cumulat până la sfârşitul trimestrului şi impozitul cumulat până la sfârşitul trimestrului precedent. să adăugăm cheltuiala din 691 atât într-un termen (cheltuieli totale). astfel: mil.

4) 5 8030 7926 -20 6 2007. cumulate de la începutul anului (altele decât 691) 3 40 50 50 50 60 66 70 70 80 90 100 100 Venituri neimpozabile cumulat e de la începutu l anului 4 20 20 140 140 140 140 140 160 160 160 Rezultat fiscal cumulat (col.2+co l.5 Impozit pe profit cumulat (col.5 milioane lei şi se înregistrează.5 1981.00 7 2007. deci impozitul este de 8030 x 25% = 2007.Venituri totale Luna cumulat e de la începutu l anului 0 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembr ie Octombri e Noiembri e Decembri e 1 12000 26000 34000 52000 62000 68000 78000 82000 93880 110000 130000 152000 Cheltuieli totale cumulate de la începutul anului (fără 691) 2 2000 14000 26000 34000 42000 60000 76000 82200 93840 104000 11800 147000 Cheltuieli nedeductibile. după care se închide contul de cheltuială: = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 2007500000 34 .1col.3col.5 26 1981.5 x 25%) Impozit de înregistrat 4940 1235 1235 În contabilitate avem: În martie 2004: rezultatul fiscal cumulat este de 8030 milioane lei.5 0.

deci impozitul cumulat este egal cu 7926 x 25% = 1981.5 milioane lei. Se va aduce la nivelul real obligaţia faţă de bugetul de stat în trimestrul II faţă de primul trimestru făcându-se înregistrarea: 691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit 441 26000000 121 Profit şi pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 26000000 În septembrie 2004: rezultatul fiscal cumulat este de 7926 milioane lei. Se constată o diferenţă în minus faţă de trimestrul I/2004 egală cu 1981. pentru care impozitul pe profit este egal cu zero.5 milioane lei = -26 milioane lei. Ca urmare.121 Profit şi pierdere 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 2007500000 În iunie 2004: rezultatul fiscal cumulat este de 7926 milioane lei. deci impozitul cumulat constă în pierdere în valoare de 20 milioane lei. pentru aducerea la nivelul real a situaţiei privind impozitul pe profit. făcându-se înregistrarea: 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 1981500000 121 Profit şi pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1981500000 35 .5 milioane lei – 2007.

cheltuieli cu impozitul pe profit deja înregistrat: 136000000000 lei 132235000000 lei 6100000000 lei 11700000000 lei 9900000000 lei 4300000000 lei 1235000000 lei În urma reclasificării specifice în vederea calculării rezultatului fiscal la sfârşitul anului 2004 au rezultat următoarele informaţii: .venituri financiare: .cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit): .La 31 decembrie 2004: rezultatul fiscal cumulat este de 4940 milioane lei.venituri din exploatare: .venituri din provizioanele pentru care la constituire nu s-a admis deducerea din punct de vedere fiscal: .provizioane nedeductibile constituite în cursul 120000000 lei 40000000 lei 30400000000 lei 20000000 lei 10000000 lei 36 .cheltuieli extraordinare: .cheltuieli financiare: .venituri din dividende: . după care se închide contul de cheltuială: = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 441 Impozit pe profit = 1235000000 121 Profit şi pierdere 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1235000000 La sfârşitul anului 2004 se cunosc următoarele informaţii cu privire la veniturile şi cheltuielile cumulate din cursul exerciţiului: .venituri extraordinare: . majorări şi penalităţi de întârziere datorate autorităţilor române: .venituri din export: .amenzi. deci impozitul datorat pe întregul an este de 49406 x 25% = 1235 milioane lei şi se înregistrează în contabilitate.

În legătură cu acesta se cunosc următoarele date: Capitalul propriu la 01.01.cheltuieli de protocol: .100 [152000000000 – 14823500000 + 1235000000 + 112142857] = 112142857 – 102142857 = 10000000 lei Cheltuieli de sponsorizare nedeductibile = cheltuieli totale de sponsorizare 5 100 [Venituri totale – cheltuieli totale + cheltuieli impozit profit + cheltuieli de 5 100 sponsorizare] = 278947368 - [152000000000 – 148235000000+ 1235000000 + 278947368] = 278947368 – 263947368 = 15000000 lei Pentru determinarea părţii nedeductibile a cheltuielilor cu diferenţele nefavorabile de curs valutar trebuie determinat GRADUL DE ÎNDATORARE.cheltuieli cu diferenţe nefavorabile de curs valutar: 102142857 lei 278947368 15245000000 lei Cheltuielile de protocol nedeductibile fiscal = cheltuieli totale de protocol 2 100 [Venituri totale – cheltuieli totale + cheltuieli impozit profit + cheltuieli de 2 protocol] = 112142857 le .12.2004 = 153765000000 lei Capitalul împrumutat la 01.anului: .12.01.cheltuieli de sponsorizare: .2004 = 185400000000 lei Capitalul împrumutat la 31.2004 = 15000000000 lei Capitalul propriu la 31.2004 = 168600000000 lei GRADUL DE ÎNDATORARE = 37 .

4940000000 lei x 20% = 988000000 lei 988000000 lei x 6% = 59280000 lei Profitul fiscal care se impozitează cu cota de 25% este egal cu 4940000000 lei – 988000000 lei = 3952000000 lei.01.2002+ C apital propriu la _ 31. Impozitul pe profit aferent acestei cote de 25% este de 3952000000 lei x 25% = 988000000 lei.2003 _ _ _ _ = C apitalul propriu la _ 01.= C apitalul îm prum utat la _ 01.[Venituri din diferenţe favorabile de curs valutar + 10% x celelalte venituri impozabile] = 15245000000 lei – 10% 152000000000 lei = 45000000 lei Se calculează ponderea veniturilor din export din total venituri: Venituri_ din _ exp ort 3040000000 lei 0 = = 20% Total − venituri 1470000000 lei 00 Se completează declaraţia privind impozitul pe profit din care rezultă (conform formularului anexat) un profit fiscal de 4940000000 lei.12.16 1500000000 lei + 1537650000 lei 3037650000 lei 00 00 00 = Concluzia: cheltuielile cu diferenţele nefavorabile de curs valutar nu sunt integral deductibile fiscal.2003+ C apitalul îm prum utat la _ 31. Se calculează 20% din acest profit care se impozitează cu 6%. Impozitul pe profit total este egal cu 988000000 lei + 59280000 lei = 1047280000 lei.01. Cheltuielile cu diferenţe nefavorabile de curs valutar nedeductibile fiscal = cheltuieli totale cu diferenţe nefavorabile de curs valutar . 38 .2002 _ _ _ _ 1854000000 lei + 1686000000 lei 3540000000 lei 00 00 00 = = 1.12.

Faţă de impozitul pe profit rezultat din calculele anterioare (de 1235000000 lei) se impune corectarea lui prin micşorare cu suma de 188000000 lei: (1235000000 lei – 1047280000 lei). până la termenul prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare. Observatie: În Anexa 1. Ca urmare se efectuează următoarea înregistrare contabilă: 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 188000000 Conform Legii 571 privind Codul fiscal.C. Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit. contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit. apare declaraţia anuală de impozit pe profit pentru S. DIVERTAS SRL CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI PROPUNERI 39 .

prin munca si renuntari. In unele tari poate fi remarcata o anumita accentuare a rolului impozitelor pe plan economic. Nici o economie nu-si poate permite sa renunte la impozit. tot mai multe tari îsi variaza si isi extind sistemul de impozit pentru a face fata necesitatilor publice tot mai mari si nevoii de pârghii si instrumente pentru stapânirea fenomenelor economice nedorite ce par a se amplifica in procesul complex al dezvoltarii. In functie de intentia legiuitorului. asa cum am aratat. Caracteristic pentru evolutia impozitelor in perioada postbelica este tendinta de crestere absoluta si relativa a acestora. economic si social. Ele pot fi considerate un rau dar. dar in mod diferit de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta. Astfel in tarile in curs de dezvoltare . Efectele lor sunt percepute in general ca o diminuare a venitunilor obtinute in cele mai multe cazuri. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin crsterea numarului platilor . intre persoanele fizice si juridice. un economist francez sublinia ca impozitele pot fi folosite pentru a “incuraja sau descuraja o anumita activitate economicã. ba chiar dimpotriva. de crestere ori de reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs. 40 . de impulsionare ori de ingradire a comertului exterior. venitul fiscal a devenit un mijioc de interventie in domeniul economic si social. sunt un rau necesar. deorece acestea constituie mijiocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. precum si prin majorarea cotelor de impunere. prin intermediul lor. Putini contribuabili inteleg necesitatea existentei impozitelor si rolul acestora in viata lor ca indivizi. Impozitele sunt deci privite cu ostilitate. extinderea bazei de impunere. Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar. Fara sa inceteze de a mai fi un mijioc de acoperire a cheltuielilor publice. ponderea impozitelor si taxelor cunoaste diferentieri mai mari in totalul resurselor financiare publice. concretizatá in incercarile statului de a folosi impozitele ca mijioc de interventie in activitatea economica. Referindu-se la rolul impozitelor.Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar. impozitele se pot manifesta ca instrument de stimulare sau de frânare a unei anumite activitati. statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre clase si paturi sociale.” Pe plan social rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca.

din punct de vedere economic. să nu fie influenţat de regulile fiscale. durate stabilite pe baza raţionamentului profesional sau în funcţie de experienţa cu active similare. În contabilitate ar trebui să se înregistreze amortizarea contabilă şi nu amortizarea fiscală.Rezultatul net care stă la baza distribuirii dividendelor trebuie determinat utilizând regulile contabile. 41 . Pentru a realiza obiectivul precizat mai sus. De asemenea. pentru amortizarea activelor imobilizate trebuie să se utilizeze metoda de amortizare care corespunde deprecierii reale a activelor şi nu metoda a cărei aplicare ar conduce la un rezultat fiscal minim. aplicarea în contabilitate a IAS 12 Impozitul pe profit nu influenţează impozitul pe profit exigibil pe care întreprinderea trebuie să-l plătească statului. astfel încât rezultatul net înregistrat în contabilitate. Editura Tribuna Economicǎ. contabilitatea trebuie să fie deconectată de fiscalitate. şi nu pe baza duratelor stabilite prin Legea 15/94 privind amortizarea activelor imobilizate. tranzacţiile desfăşurate de o întreprindere. BIBILIOGRAFIE 1. Boulescu M. Acestea din urmă ar trebui să fie utilizate doar extracontabil. Controlul fiscal al agenţilor economici. acest lucru putându-se realize dacă în contabilitate s-ar aplica raţionamentul profesional şi nu regulile fiscale. Aşa cum s-a observat mai sus. Diferenţa apare la nivelul impozitului pe profit amânat înregistrat în bilanţ şi a cheltuielilor cu impozitul pe profit (exigibil şi amânat) înregistrate la nivelul contului de profit şi pierdere. Bucureşti 2005. în contabilitate amortizarea activelor ar trebui să se realizeze în funcţie de duratele utile de viaţă ale activelor.. pentru determinarea rezultatului fiscal. care stă la baza distribuirii dividendelor. Rămâne de rezolvat problema delimitării contabilităţii de fiscalitate. Pentru a se obţine o imagine fidelă în situaţiile financiare. care să reflecte corect.

Preda B... Bucureşti.. Morariu A.. 2004. L. M. şi Dumitru. Editura Tribuna Economicǎ. Lambru Gh.. V. Văcărel. Bomboş G. Contabilitate – bazele teoriei şi practicii contabile. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2005. Radu G. N. Sinteze. Finante Publice. Editura Economică. 2004 14. Feleagǎ N. Gîrbină. V. I şi II. Iacob C.. 2001. Contribuţia sistemului fiscal la prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale... Ed. 12. Editura Fundaţiei Andrei Şaguna. C. Feleagă. Editura Ex Ponto. Politici şi opţiuni contabile. 2005 3. 11. 2005 4. Editura CECCAR. Ediţia a VII-a. Popescu.. Deductibilitatea fiscalǎ. vol. Băluţă. Feleagǎ L. Editura Didactică şi Pedagogică. Malciu. o abordare europeanǎ şi internaţionalǎ. Editura Infomega.Fundatiei Romania de Maine. 5. L.. Ed. Bucureşti.. Firescu. Editura Economică. Finanţe publice. M. Bucureşti. Armonizarea impozitelor directe cu dreptul comunitar.. previziune”. 2005 16.. Metode de calculaţia costurilor. 2002 13. 2002 10. A.. 7. Editura Fundatiei Romania de Maine. Cioponea M. Editura Fundaţiei “România de Mâine”. Costurile: calculaţie. M. Bucureşti. C. Pǎunescu M. 2002. S. Şt. 15. 2005 8. Contabilitatea întreprinderilor. 2003 9. Informarea financiară în contextul internaţionalizării contabilităţii.Fundaţiei România de Mâine. 2004. Ionescu C.2. Haiduc L.. Firescu. Possler L. L.. contabilizare... Bucureşti. Contabilitate aprofundată. Ediţia a IV-a.. Ristea.. Bucureşti. A... Dobrin. 42 . Leonte D. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. Contabilitate Financiarǎ. L. Bunea. Constanţa. 2003. Bucureşti. Editura Universitară. Iulian. Ionescu. Contabilitate şi fiscalitate. 2005 6. Ionescu. Băluţă.. Popescu. studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 2005 19.VIII. publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. modificata de : • OR D O N A N T A nr. Editura CECCAR. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. Nr.2004 • O R D O N A N T A D E U R G E N T A nr. Editura CECCAR. Nr. *** LEGEA contabilitǎţii nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1752/2005 din 17/11/2005 Publicat in Monitorul Oficial.I. Nr. 325/18. Partea I nr. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. A.XII. 494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/14. 1. 1. CECCAR Standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS). Bucureşti. 571/2003 privind Codul fiscal. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.2004 43 . 571/2003 privind Codul fiscal. 2001. Bucureşti.2005 • O R D O N A N T A D E U R G E N T A nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal. Bucureşti.XII. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2005privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2004 • L E G EA nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ministerul Finanţelor Publice.17. Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. 1. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. 2001 20. 571/2003 privind Codul fiscal. Nr. 927/ 23.XI.2005 *** Ordin nr. Nr. Duţescu..281/30.2003. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 793/27. 1080 din 30/11/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene *** LEGEA nr. Bucureşti. 571/2003 privind Codul fiscal. 2004 18. Editura CECCAR. nr. IAS 12 Impozitul pe profit – Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Editura Economică. Nr.092/24.2004 • L E G EA nr. 82/1991. republicatǎ în MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.154/7.12.IV.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Contabilitate. 2000-2004. 2000-2004. 2.• L E G EA nr. 44 . Finanţe publice şi contabilitate. Tribuna Economică. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Finanţe. 466/1. 3. expertiză şi auditul afacerilor. Credit.2005 *** Colecţia revistelor de specialitate : 1. Nr. 2000-2004. 2003-2004. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 4. Contabilitate.VI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful