AVA

ALUACIÓ CO
ONSCIÈNCIA
A FONOLÒGICA. P5                      NO
OM: ……………
…………………
……………………
…………………
….. 
DATTA: ……………
……………………
…………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…… 
IDEN
NTIFICAR RIMES: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

APARELLAR EL SO INICIAL: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

COMPTAR LES SÍL∙LABES: 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________ 

 

 
COMPTAR FONEMES 

 

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________ 

 
 

 

 

COM
MPARAR LA LLLARGADA D
DE LES PARAU
ULES 

 
 

 

 

 

   
 
 

 

 

 
 
REPRESENTAR ELS FONEMES AMB LLETRES 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________ 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful