You are on page 1of 6

Tarikh : 20 Nov 2017

Kepada :

PANGGILAN MESYUARAT PANITA PENDIDIKAN MUZIK KALI KETIGA TAHUN 2017

Merujuk kepada perkara tersebut di atas guru- guru dijemput menghadiri mesyuarat pada :-

Tarikh : 20.11.2017
Hari : ISNIN
Masa : 2.00 PETANG.
Tempat : Bilik Gerakan

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut :-

1.0 Ucapan Aluan Pengerusi


2.0 Mengesahkan minit mesyuarat
3.0 Perkara berbangkit
4.0 Post Mortem Peperiksaan AkhirTahun 2017
5.0 Pengurusan
6.0 hal-hal lain

2. Kehadirandiwajibkan .

Sekian, terimakasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurutperintah ,

………………………............……….
( CHONG PEI CHI )
Setiausaha,
PanitiaPendidikanMuzik,
SekolahKebangsaan Taman DusunNyior.

1
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DUSUN NYIOR
70100 SEREMBAN , NEGERI SEMBILAN

MINIT MESYUARAT PANITIA MUZIK BIL 3/2017

Tarikh : 20 November 2017

Masa : 2.15 petang

Tempat : Bilik Gerakan

Pengerusi : Puan Norsiah Bt Baharin

Kehadiran(Bilangan) : 2 Orang

Nama Yang Hadir : Puan Norsiah bt Baharin (Pengerusi)


Puan Chong Pei Chi ( Setiusaha)
En.Khairul Rizal (Wakil pentadbir)

1 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI


1.1. Bacaan doa dan kata-kata aluan pengerusi majlis.

1.2. Mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang hadir.

1.3. Tujuan utama mesyuarat kali ketiga diadakan adalah untuk membuat post mortem
peperiksaan akhir tahun dan merancang program-program dan aktiviti bagi keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik Sek.Keb.Taman Dusun Nyior.

Makluman:

2 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.


2.1. Pengerusi mencadangkan minit mesyuarat kali kedua diterima dan disahkan .Puan Chong Pei
Chi menyokong minit mesyuarat kali kedua Panitia Pendidikan Muzik diterima.

3 PERKARA BERBANGKIT:
3.1. Tiada

2
4 Post Mortem markah Peperiksaan Akhir Tahun.
4.1. Ketua Panitia memaklumkan analisa Keputusan peperiksaan akhir tahun adalah seperti
maklumat yang dibawah:

Pendidikan Kesenian Tahun 1

Calon Calon Bil Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E Bil %


Pencapaian GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

TOV 63 63 0 10 15.87 30 47.62 10 15.87 11 17.46 2 3.17 61 96.83 2.44

OTR1 63 63 0 10 15.87 34 53.97 6 9.52 11 17.46 2 3.17 61 96.83 2.38

AR1 63 63 0 10 15.87 30 47.62 10 15.87 11 17.46 2 3.17 61 96.83 2.44

OTR2 63 63 0 10 15.87 36 57.14 4 6.35 11 17.46 2 3.17 61 96.83 2.35

AR2 64 62 2 16 25.81 21 33.87 14 22.58 9 14.52 2 3.23 60 96.77 2.35

OTR3 63 63 0 11 17.46 35 55.56 5 7.94 10 15.87 2 3.17 61 96.83 2.32

AR3 66 66 0 40 60.61 18 27.27 5 7.58 2 3.03 1 1.52 65 98.48 1.58

ETR 63 63 0 24 38.10 22 34.92 5 7.94 10 15.87 2 3.17 61 96.83 2.11

Pendidikan Muzik Tahun 2

Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E


Calon Calon Bil Bil %
Pencapaian GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

TOV 46 45 1 19 41.30 8 17.78 7 15.56 11 24.44 0 0.00 45 100.00 2.33

OTR1 46 46 0 19 41.30 9 19.57 6 13.04 11 23.91 1 2.17 45 97.83 2.26

AR1 70 70 0 28 40.00 30 42.86 12 17.14 0 0.00 0 0.00 70 100.00 1.77

OTR2 46 46 0 20 43.48 10 21.74 6 13.04 9 19.57 1 2.17 45 97.83 2.15

AR2 68 68 0 52 76.47 11 16.18 4 5.88 1 1.47 0 0.00 68 100.00 1.32

OTR3 46 46 0 22 47.83 8 17.39 6 13.04 9 19.57 1 2.17 45 97.83 2.11

AR3 68 62 6 54 87.10 5 8.06 2 3.23 1 1.61 0 0.00 62 100.00 1.19

ETR 46 46 0 23 50.00 7 15.22 11 23.91 5 10.87 0 0.00 46 100.00 1.96

Pendidikan Muzik Tahun 3


Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E Bil %
GPMP
Lulus Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 68 68 0 13 19.12 42 61.76 9 13.24 4 5.88 0 0.00 68 100.00 2.06

OTR1 68 68 0 13 19.12 43 63.24 8 11.76 4 5.88 0 0.00 68 100.00 2.04

AR1 68 68 0 22 32.35 33 48.53 11 16.18 2 2.94 0 0.00 68 100.00 1.90

3
OTR2 68 68 0 14 20.59 45 66.18 5 7.35 4 5.88 0 0.00 68 100.00 1.99

AR2 68 67 1 11 16.42 30 44.78 7 10.45 19 28.36 0 0.00 67 100.00 2.51

OTR3 68 68 0 15 22.06 45 66.18 4 5.88 4 5.88 0 0.00 68 100.00 1.96

AR3 66 63 3 24 38.10 22 34.92 7 11.11 10 15.87 0 0.00 63 100.00 2.05

ETR 68 68 0 39 57.35 21 30.88 4 5.88 4 5.88 0 0.00 68 100.00 1.60

Pendidikan Muzik Tahun 4


Calon Calon Bil Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E Bil %
Pencapaian GPMP
Daftar Ambil TH Lulus Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 69 69 0 1 1.45 34 49.28 23 33.33 11 15.94 0 0.00 69 100.00 2.64

OTR1 69 69 0 1 1.45 33 47.83 24 34.78 11 15.94 0 0.00 69 100.00 2.65

AR1 69 69 0 12 17.39 40 57.97 14 20.29 3 4.35 0 0.00 69 100.00 2.12

OTR2 69 69 0 1 1.45 36 52.17 27 39.13 4 5.80 1 1.45 68 98.55 2.54

AR2 68 65 3 4 6.15 13 20.00 27 41.54 21 32.31 0 0.00 65 100.00 3.00

OTR3 69 69 0 1 1.45 37 53.62 27 39.13 3 4.35 1 1.45 68 98.55 2.51

AR3 68 67 1 9 13.43 23 34.33 25 37.31 10 14.93 0 0.00 67 100.00 2.54

ETR 69 69 0 14 20.29 36 52.17 18 26.09 0 0.00 1 1.45 68 98.55 2.10

Pendidikan Muzik Tahun 5


Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E
Calon Calon Bil Bil %
Pencapaian GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

TOV 73 73 0 3 4.11 20 27.40 31 42.47 19 26.03 0 0.00 73 100.00 2.90

OTR1 73 73 0 3 4.11 25 34.25 28 38.36 17 23.29 0 0.00 73 100.00 2.81

AR1 72 72 0 12 16.67 35 48.61 23 31.94 2 2.78 0 0.00 72 100.00 2.21

OTR2 73 73 0 3 4.11 29 39.73 25 34.25 16 21.92 0 0.00 73 100.00 2.74

AR2 72 68 4 4 5.88 28 41.18 20 29.41 16 23.53 0 0.00 68 100.00 2.71

OTR3 73 73 0 7 9.59 28 38.36 28 38.36 10 13.70 0 0.00 73 100.00 2.56

AR3 70 69 1 8 11.59 30 43.48 19 27.54 12 17.39 0 0.00 69 100.00 2.51

ETR 73 73 0 15 20.55 27 36.99 31 42.47 0 0.00 0 0.00 73 100.00 2.22

Pengerusi memaklumkan analisa Pendidikan Muzik Tahun 6 tidak dapat dilampirkan kerana terdapat
masalah teknikal untuk dimuat turun. Namun begitu pencapaian murid keseluruhannya adalah baik.

Makluman
Tindakan:Semua guru

4
5 PERKARA – PERKARA LAIN.
5.1. Ketua Panitia memaklumkan pentaksiran pendidikan muzik secara off line perlu dijalankan dan
direkodkan untuk diserahkan kepada setiausaha PBS sebelum cuti sekolah .
Makluman
Tindakan:Semua guru

5.2 Pengerusi memaklumkan tentang Pendidikan kesenian yang akan dijalankan bagi murid tahun
dua pada tahun 2017. Pendidikan kesenian merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan
Pendidikan Muzik merupakan kesinambungan Pendidikan Kesenian yang telah dipelajari pada tahun
satu..Mata pelajaran tersebut dijalankan selama 60 minit untuk Pendidikan Seni Visual dan 30 minit
bagi mata pelajaran Dunia Muzik.

5.3 Pengerusi memaklumkan pendidikan kesenian untuk dunia muzik akan dibekalkan buku teks. Ini
membantu guru-guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.

5.4 Pengerusi memaklumkan TMK akan dimasukkan dalam pengajaran Dunia Muzik untuk tahun 1
2017. Contoh penulisan rancangan mengajar dan contoh pengajaran telah dibengkelkan oleh Ketua
Panitia bagi guru-guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik.

5.5 Pengerusi mencadangkan kepada pihak pentadbir supaya Pendidikan Kesenian dan Pendidikan
Muzik tidak dijalankan peperiksaan bertulis semasa Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun
.Ini adalah kerana murid-murid telah dinilai melalui PBS.Penilaian tersebut lebih menyeluruh kerana
melibatkan penilaian penguasaan murid dari segi teori dan praktikal.Disamping itu bagi memudahkan
guru fokus kepada kemahiran yang murid perlu kuasai.

5.6. Pengurusi membentangkan Pelan Strategik sepanjang tahun untuk Panitia Pendidikan Muzik dan
memaklumkan berkaitan membersih dan menghias Bilik Muzik untuk lebih ceria.Perancangan lebih
tersusun akan dilakukan bagi memastikan Bilik Muzik sentiasa berada dalam keadaan bersih dan
ceria.

5.7 Pengerusi memaklumkan pembelian alatan untuk Panitia Pendidikan muzik telah dibuat melalui
nota minta yang telah diserahkan kepada tuan guru besar.Alatan tersebut telah pun diterima dan akan
distokkan.

5.8 Pengerusi memaklumkan tentang penggunaan buku tulis dan buku aktiviti bagi tahun 2018.
Panitia bersetuju untuk menggunakan buku aktiviti bagi tahap satu dan tahap 2. Ini adalah kerana
memandangkan masa yang terhad iaitu hanya 30 minit seminggu bagi pengajaran Pendidikan Muzik.
Penggunaan buku aktiviti menjimatkan masa guru dan murid bagi memastikan objektif kemahiran
tercapai .

5.9 Puan Chong Pei Chi membangkitkan tentang penjualan buku aktiviti oleh pihak kedai buku
sekolah yang tidak mencukupi. Beliau meminta pihak pentadbir supaya memaklumkan kepada pihak
kedai buku sekolah supaya menyediakan bekalan yang mencukupi supaya murid dapat membeli buku

5
berkenaan.

Makluman
UCAPAN PENUTUP
6 6.1 Ketua Panitia memohon kerjasama dari guru bagi memastikan proses pengajaran dan
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar.

Tindakan:Semua AJK

6.2 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Disediakan oleh,

.................................................
(CHONG PEI CHI)
Setiusaha,
Panitia Pendidikan Muzik
S.K .Taman Dusun Nyior