You are on page 1of 3

1. Tétel - Personal characteristics 1.

Tétel – Az egyén

• a megjelenés
• describing appearance
• karakter és személyiség leírása
• describing character and personality
• az ideális férfi és nő
• the ideal man and woman
• divat, trendek
• fashion, trends
• szépségápolás, kozmetika
• beauty care, cosmetics

1.2
I’m Ferenc Pethes. My friends call me Shogi and my family Pethes Ferenc vagyok. A barátaim Shogi-nak, a családom
Feri. I’m forty four years old and I was born in Gyöngyös on Ferinek hív. Negyvennégy éves vagyok, és április 7-én
the seven of April in nineteen seventy-four. As for my Gyöngyösen született 1974-ben. Ami a megjelenésemet illeti,
appearance, I think I take after my fater. I am quite tall and I azt gondolom, hogy hasonlítok az apámra. Nagyon magas
am heavily and I have wide shoulders. I am a little vagyok és erős, széles vállakkal. Kicsit túlsúlyos vagyok.
overweight. I have straight medium dark hair. I have a short Egyenes, sötét hajam van. Rövid szakálam és bajúszom van. A
beard and a moustache. My eyes are green. I have got a szemem zöld. Meglehetősen hosszú arcom van erős állal, nagy
rather long face with a strong chin, a big nose and a small. orral és kis fülekkel. Kifejező arcom van és vékony ajkam.
ears. I have thin lips and an expressive face.

1.3
“Handsome is as handsome does” – I think it’s true but not "Nem a ruha teszi az embert" - azt hiszem, ez igaz, de nem
completely. Mainly in business life clothes bespeak quite a teljesen. Elsősorban az üzleti életben az öltözék nagyon sokat
lot. Your appearance have to be natural but pretty. If you’re jelent. A megjelenésnek természetesnek, de szépnek kell
lennie. Ha félénk vagy és nem vagy magabiztos, az öltözéked
shy and you haven’t self-confidence your clothes will be low-
visszafogott és egyszínű, de ha menő vagy és elégedett, az
key and not colourful, but if you’re cool and you’re full of
öltözéked is tarka és divatos.
confidence your clothes will be colourful and trendy.

1.4
How a person dresses depends on the occasion, his Egy személy ruhája függ az alkalomtól, a személyiségétől, a
personality, build and the mood of him. Some people testalkatától és a hangulatától. Vannak, akik nyilvánvalóan
obviously think that following the latest trend is the only úgy gondolják, hogy a legfrissebb trend az egyetlen
possible way to decide what to wear, but I prefer choosing lehetséges módja annak, hogy eldöntsék, mit kell viselni, de
clothes that suit my personality and build. It might be more én inkább olyan ruhákat választok, amelyek megfelelnek a
important for people who often appear in public, like actors személyiségemnek és a testalkatomnak. Ez sokkal fontosabb
and TV stars. lehet azok számára, akik gyakran megjelennek a nyilvánosság
előtt, például a színészek és a tévéscsillagok.

1.5
I like comfortable clothes. That’s why I wear jeans with a T- Szeretem a kényelmes ruhákat. Ezért viselek farmert egy
shirt or a pullover most of the time when I’m at home with pólóval vagy pulóverrel az idő nagy részében, amikor otthon
my son. Of course on my workplace I wear suit. I like natural vagyok a fiammal. Természetesen a munkahelyemen öltönyt
materials, like cotton, linen and wool. I don’t like synthetic viselek. Szeretem a természetes anyagokat, mint a pamut, a
materials at all because I sweat in them. I usually buy my vászon és a gyapjú. Nem szeretem a szintetikus anyagokat,
clothes in boutiques or in hypermarkets because there is a mert izzadok tőlük. Általában a ruháimat butikokban vagy
wide choice and the prices are reasonable. I buy my shoes in hipermarketekben vásárolom, mert széles választék és az árak
specialized shops because the quality of shoes are very ésszerűek. Cipőt szaküzletekben vásárolok, mert a cipők
important. minősége nagyon fontos.

hogy boldogok lesznek. Amikor belépsz egy boltba. ami them have distorted body image. újra reshaped and because of this the person will feel much lehet szabni és emiatt a személy boldogabb és magabiztosabb happier and more confident. tökéletes the real world. hogy szebbek legyenek. pearl necklaces. 1.1. shorts választhatnak. de soha nem találnak. után nem biztos. mint ezek a képek. mert az operáció them because after the operation it is not sure at all that they will be happier. hogy rondák. tie. fejpántokat. hogy a boldogtalan nők azért fizetnek.10 Plastic surgery can change some women’s situation. rings and sometimes necklaces and studs. clips. szoknyát. which is originally a deadly poison but in dolog a botox. in the magazines are real but the pictures are retouched. pins. And of kozmetikában arra használják. hair-slides into their hair.9 Every woman wants to be beautiful. chokers. There are also more accessories for farmert. When követése. the department for women’s wear is foglalkoznak. a női ruházati usually bigger than the department for men’s wear. brossokkal és zsebekkel. A nőknél is több women than for men. ami azon alapszik. a nők csak a magazinok címlapján léteznek. suits. nadrágot. ezért van az. Women want to be retusálják. Másrészt csak férfiak viselnek nadrágtartókat. that is. On the other hand I can’t agree lesz. as beautiful as these images. On the other hand. nyakkendőt. these ones appear nőket keresnek a valódi világban. néha only women wear clips. a nők számára könnyebb a legújabb divat because designers deal mostly with women’s clothes. ezek only on magazine covers.7 Women can put ribbons. hogy eltüntessék a ráncokat. de csak a nők viselik a and lockets. women can choose from a wider range of different types Emellett a nők különböző típusú ruhák széles választékából of clothes. Besides osztály általában nagyobb. hogy a végén tökéletesnek néznek ki. Men are also influenced. 1. Másrészről viszont nem értek egyet. A férfiakat is befolyásolják. mivel a tervezők többnyire női ruhákkal you enter a store. 1. azaz öltönyt. course plastic surgery is getting widespread. ha a tinédzserek with teenagers who want to have something changed on akarnak valamit megváltoztatni magukon. mind a férfiak öveket. Although everybody knows that the women befolyásolják a férfiakat és a nőket is. És persze a plasztikai sebészet is terjed. while men are restricted to wearing jeans. grips and A nők szalagokat. Azt gondolják ugly. de a képeket that’s why in the end they look perfect. klipeket. Egy új divatos is the botox. and dresses. nyakláncokkal. If they A plasztikai sebészet meg tudja változtatni néhány nő aren’t satisfied with their bellies or breasts.6 I think it’s easier for women to follow the latest fashion Azt hiszem. but nők. they can be helyzetét. but they never find one. nadrágot vagy rövidnadrágot. Both women and men wear belts. ami eredetileg egy halálos méreg. cuff-links and pocket watches. Mind a wristwatches. which is impossible and some of A nők olyan szépek akarnak lenni. rövidnadrágot és ruhát viselhetnek. skirts. They think they are really lehetetlen és néhányuknak torz testképe van. They do some make-up Minden nő szép akar lenni. hogy máshogy nézzenek ki. which is based on unhappy women who pay to look different. this. Megcsinálják a sminkjüket és and they do their hair to look more wonderful. Ha elégedetlenek a hasukkal vagy a mellükkel. Some of them megcsinálják a hajukat. de a cosmetics they can help to make wrinkles disappear. gyöngyökkel. mint a férfi ruházati osztály. tartozék van. they look for perfect women in magukról. Ezek a képek and women too. Néhányan are willing to use even medical help. flowers. they can wear trousers. . mint a férfiaknál. míg a férfiak csak trousers or shorts. These images influence both men olvasókat? Szerintem befolyásolják. Habár mindenki tudja. 1. karórákat. headbands. klipeket. gyűrűket. markolatokat és hajszálakat helyezhetnek a hajukba. hogy ezek a nők a magazinokban valódiak. brooches nyakláncokat és szegecseket viselnek. only men wear braces.8 Do the perfect women in the fashion magazines influence A tökéletes nők a divatmagazinokban befolyásolják az readers? I think they do. virágokat. mandzsettagombokat és zsebórákat. A new fashionable thing hajlandóak még orvosi segítséget is használni.

Ezek a reklámok megpróbálják company’s product. semmit nem lehet tenni. de túloznak a hatékonyságukkal. Mindig fiatal és women in them. I don’t think that Személy szerint nem szeretem a piercinget és a tetoválást. mert egy nothing can be done. Fájdalmas néha és nem tudnak jól enni azzal a dologgal thing in the tongue. nowadays and young people seem to like them. Some of my Manapság divatosak és úgy tűnik. They are fashionable Szerintem a férfiak vagy a nők nem néznek ki jobban ezektől. Nem gondolom. There are always young and beautiful felhívni a figyelmet a cég termékére. hogy a TV-ben mutatott kozmetikumok These commercials are trying to draw attention to the annyira hatékonyak lennének. men or women look better with them. 1.11 Personally I don’t like piercings and tattoos. A tetoválást is jól meg kell gondolni. but why would a young woman need an gyönyörű nők vannak benne. a fiatalok kedvelik őket. életre ott marad. kozmetikumok jók és segíthetnek. Tattoo should be considered too because it will stay there for the whole life and if you regret it later a nyelvükben.12 I don't think that cosmetics on TV can really be so effective. de nem értem why.1.. és ha később megbánod. de egy fiatal nőnek például mi anti-age cream for example? Naturally the cosmetics are good and they can help but they exaggerate with the szüksége lehet egy öregedés gátló krémre? Természetesen a effectiveness. It is painful sometimes and they can’t eat well with that miért. . friends have piercings in the mouth but I can’t understand Néhány barátomnak van piercing a szájában.